Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 8 Bài Luận Tiếng Anh Về Gia Đình Hay Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Bài luận tiếng anh về gia đình là một đề bài tiếng Anh có chủ đề vô cùng gần gũi với mỗi người, bởi gia đình là thứ luôn hiện hữu trong chúng ta. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có một bài viết tốt hơn với chủ đề này, hãy cùng Tri Thức Cộng Đồng tham khảo các mẫu bài luận tiếng anh hay về gia đình dưới đây.

1. Bài luận tiếng anh giới thiệu về gia đình

Bài luận tiếng anh giới thiệu về gia đình

Bài luận tiếng anh giới thiệu về gia đình

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“Families are an integral part of one’s life. It does not matter if you have a small or big family, as long as you have one. A family serves as the first school for the child where one learns about various things. Basic knowledge about one’s culture and identity comes from their family only. In other words, you are a reflection of your family. All the good habits and manners one has incorporated are from their family only. I feel fortunate to be born into a family which has made me a better person. In my opinion, families are an essential part of one’s being. In this essay on my family, I will explain why family is important…”

( Gia đình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của một người. Dù gia đình bạn có lớn hay nhỏ, đó vẫn là gia đình. Gia đình như là trường học đầu tiên cho đứa trẻ, nơi đứa trẻ học về nhiều thứ khác nhau. Đây là nơi bắt nguồn của những kiến thức cơ bản về văn hóa và bản sắc của một người. Nói cách khác, bạn là sự phản ánh của gia đình bạn. Tất cả những thói quen và cách cư xử của một người được hình thành dưới ngôi nhà của bạn. Tôi cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Theo tôi, gia đình là một phần thiết yếu của con người. Trong bài luận tiếng anh về gia đình này, tôi sẽ giải thích tại sao gia đình lại quan trọng đến như vậy…)

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh giới thiệu về gia đình

2. Bài luận tiếng anh hay về gia đình

Bài luận tiếng anh hay về gia đình

Bài luận tiếng anh hay về gia đình

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“A family is God’s greatest gift to all living beings on earth, including human beings. A person without family and love is never complete and happy. A family is one with whom you can share all your joys and sorrows. Family stands by you in the toughest situations in life. Family gives you the warmth and affection you may not get anywhere else. Me too! I am blessed with such a family. My family has always been my strength. My mother, father, sister, and I complete my family…”

( Bài luận tiếng anh về gia đình này đã cho chúng ta thấy được gia đình là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế dành cho mọi sinh vật trên trái đất, kể cả con người. Một người không có gia đình và tình yêu thì không bao giờ trọn vẹn và hạnh phúc. Gia đình là nơi mà bạn có thể chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Gia đình sát cánh bên bạn trong những tình huống khó khăn nhất trong cuộc sống. Gia đình mang đến cho bạn sự ấm áp và tình cảm mà bạn không thể có được ở bất cứ nơi nào khác. Tôi cũng thế! Tôi may mắn có một gia đình như vậy. Gia đình luôn là sức mạnh của tôi. Mẹ, bố, chị gái và tôi đã tạo nên gia đình này…)

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh hay về gia đình

3. Bài luận tiếng anh nói về gia đình

Bài luận tiếng anh nói về gia đình

Bài luận tiếng anh nói về gia đình

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“Why I love my family is a question that has been floating through my mind for a long time because no matter how hard I try to pin out why I love them, I just can’t find one. This can be because they mean the whole world to me, and I will do anything for them. I love my family a lot, and I would like to share some reasons why I love family and will never trade them for anything…”

( Lý do vì sao tôi yêu gia đình mình là một câu hỏi đã lởn vởn trong tâm trí tôi trong một thời gian dài. Dù đã cố gắng tìm ra lý do tại sao tôi yêu họ nhiều đến vậy, tôi vẫn không thể tìm ra. Điều này có thể là do họ là cả thế giới đối với tôi, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho họ. Tôi yêu gia đình của mình rất nhiều, và tôi muốn chia sẻ một số lý do tại sao tôi yêu gia đình và sẽ không bao giờ đánh đổi chúng để lấy bất cứ thứ gì trong bài luận tiếng anh về gia đình dưới đây…)

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh nói về gia đình

4. Bài luận tiếng anh về mâu thuẫn gia đình

Bài luận tiếng anh về mâu thuẫn gia đình

Bài luận tiếng anh về mâu thuẫn gia đình

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“In general, the development of personal and professional relationships is a challenging task for many people. Some rules must be considered, specific goals should be met, and various outcomes may be achieved. It is not enough to have theoretical knowledge and confidence in personal abilities to develop strong, free-from-conflict relationships. It is necessary to learn the goals of conflict and the role of such concepts as power, interdependence, and the type of relations to succeed in conflict management and prove that conflict communication is important for future research…”

(Nhìn chung, việc phát triển các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với nhiều người. Một số quy tắc phải được xem xét, các mục tiêu cụ thể cần được đáp ứng và các kết quả khác nhau có thể đạt được. Có kiến thức lý thuyết và tự tin vào khả năng cá nhân là chưa đủ để phát triển các mối quan hệ bền chặt, không xung đột. Cần phải tìm hiểu các mục tiêu của xung đột và vai trò của các khái niệm như quyền lực, sự phụ thuộc lẫn nhau và loại quan hệ để quản lý xung đột thành công và chứng minh rằng giao tiếp xung đột là quan trọng cho nghiên cứu trong tương lai… )

Bài luận tiếng anh về gia đình này đã làm rõ những mâu thuẫn thường xảy ra trong gia đình cũng như những biện pháp khắc phụ. Dù sao đi nữa, gia đình là thứ thiêng liêng cao cả, vì thế những điều không phải đều có thể bỏ qua cho nhau.

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh về mâu thuẫn gia đình

5. Bài luận tiếng anh về bản thân và gia đình

Bài luận tiếng anh về bản thân và gia đình

Bài luận tiếng anh về bản thân và gia đình

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“The concept of family is essential in India for every individual. Family defines a unique background in terms of social relations and growth. Families influence the lives of individuals from childhood to adulthood, especially in decisions concerning life milestones like marriage and career paths. Indian families live together for up to four generations under one roof and maintain lost family relations compared to other families across the globe. Indian families tend to stick to their cultural practices as a family, and they maintain religious practices that cut across the family. Elders in Indian families are respected by the family members, and their opinions are considered during decision-making…”

( Gia đình là một khái niệm quan trọng đối với mỗi người ở Ấn Độ. Gia đình xác định một nền tảng duy nhất về các mối quan hệ xã hội và sự phát triển. Gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, đặc biệt là trong các quyết định liên quan đến các mốc quan trọng trong cuộc đời như hôn nhân và con đường sự nghiệp. Các gia đình Ấn Độ chung sống với nhau tới bốn thế hệ dưới một mái nhà và duy trì mối quan hệ gia đình mật thiết so với các gia đình khác trên thế giới. Họ có xu hướng gắn bó với các tập quán văn hóa và duy trì các tập tục tôn giáo xuyên suốt gia đình. Người lớn tuổi trong các gia đình Ấn Độ được các thành viên trong gia đình tôn trọng và ý kiến của họ được cân nhắc khi đưa ra quyết định…)

Bài luận tiếng anh về gia đình này đã nêu lên vai trò của một gia đình Ấn Độ. Mặc dù họ có những truyền thống và văn hóa hoàn toàn khác với nhiều gia đình tại các quốc gia khác, nhưng tình cảm gia đình là điều mà bất cứ gia đình nào cngx giống nhau.

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh về bản thân và gia đình

6. Bài luận tiếng anh về gia đình số 1

Bài luận tiếng anh về gia đình số 1

Bài luận tiếng anh về gia đình số 1

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“My father owns a successful business office stationery store. He uses the money to cover all our expenses and give a better lifestyle to the family. He works hard day and night to get us better education, food, home, etc. He hides all his tiredness when he comes home after a long day to spend quality time with us.

My mother is a talented homemaker who also does part-time tailoring at home. She does all her duties with at most interest, from taking care of us to all the household chores, and finds time to pursue her passion as well. She is a multi-tasker and does all the tasks, from helping us in our studies to preparing delicious healthy foods to sculpt us into a better human being…”

( Cha tôi có một cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm thành công. Vì thế, ông ấy đã có tiền để trang trải mọi chi phí của chúng tôi và mang lại một lối sống tốt hơn cho gia đình. Ông ấy làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để chúng tôi được học hành tốt hơn, có thức ăn, có nhà cửa, v.v. Ông ấy che giấu tất cả sự mệt mỏi khi trở về nhà sau một ngày dài để dành thời gian tốt đẹp cho chúng tôi.

Mẹ tôi là một người nội trợ tài ba, bà cũng làm công việc bán thời gian ở nhà. Bà ấy làm tất cả mọi việc bằng tình yêu thương, từ chăm sóc chúng tôi đến tất cả các công việc gia đình, và tìm thời gian để theo đuổi niềm đam mê của mình. Mẹ tôi là một người đa năng và đã làm tất cả các nhiệm vụ, từ giúp chúng tôi học tập đến chuẩn bị những món ăn ngon tốt cho sức khỏe để chúng tôi có thể trở thành một con người tốt hơn…)

Các thành viên trong gia đình đều có những nhiệm vụ và vai trò riêng. Trong bài luận tiếng anh về gia đình này, tác giả đã cho chúng ta thấy được công việc của các thành viên, dù có bận rộn và vất vả nhưng mọi người đều hết lòng yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh về gia đình số 1

7. Bài luận tiếng anh về gia đình số 2

Bài luận tiếng anh về gia đình số 2

Bài luận tiếng anh về gia đình số 2

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“A family is a group of people who have a close relationship, typically comprising parents and their children. Families made up of a mother, a father, and their children are called nuclear families. In contrast, a family with multiple generations, including a mother and father, children, grandparents, aunts, uncles, and cousins, are called an extended family. The family environment has surely been experienced by almost every living being. It is impossible for a person to be complete and happy without the love of their family…”

( Gia đình là một nhóm người có mối quan hệ gần gũi, thường bao gồm cha mẹ và con cái. Gia đình gồm có bố, mẹ và các con được gọi là gia đình hạt nhân. Ngược lại, một gia đình có nhiều thế hệ, bao gồm cha mẹ, con cái, ông bà, cô dì chú bác, anh chị em họ hàng thì được gọi là đại gia đình. Môi trường gia đình chắc chắn đã được trải nghiệm bởi hầu hết mọi chúng sinh. Con người không thể trọn vẹn và hạnh phúc nếu không có tình yêu thương của gia đình…)

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh về gia đình số 2

8. Bài luận tiếng anh về gia đình số 3

Bài luận tiếng anh về gia đình số 3

Bài luận tiếng anh về gia đình số 3

 • Nội dung bài luận tiếng anh về gia đình:

“My family values are what I take so dear to my heart because they have made me what I am today, and I plan on passing these great values to my children in the future. Every family has those things, acts, and values they hold in high esteem and cherish. These values have become a part of them: most times, it distinguishes the traits in each family, and in some ways, it makes or mars the future of the family members. The same applies to my family, we have some set values that have become a part of us, and it has made my life a lot better because I have become a better person who is valuable to himself and society at large. I will be sharing some of these values with you…”

( Giá trị gia đình tôi là những gì tôi vô cùng yêu quý bởi vì chúng đã tạo nên tôi như ngày hôm nay. Và tôi dự định sẽ truyền lại những giá trị tuyệt vời này cho các con của mình. Mỗi gia đình đều có những điều, hành vi và giá trị mà họ rất coi trọng. Những giá trị này đã trở thành một phần của họ và là cách để chúng để phân biệt các đặc điểm giữa các gia đình. Theo một cách nào đó, nó sẽ tạo nên hoặc hủy hoại tương lai của các thành viên. Gia đình tôi cũng vậy, chúng tôi có một số giá trị đã trở thành một phần của chúng tôi và giúp chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn, khi đó, tôi sẽ là một người có giá trị đối với bản thân và xã hội. Tôi sẽ chia sẻ một số giá trị này với bạn trong bài luận tiếng anh về gia đình dưới đây…)

Tải miễn phí mẫu bài luận tiếng anh về gia đình:

 1. Bài luận tiếng anh về gia đình số 3

Xem thêm:

Bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân

Mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

+ Luận văn tốt nghiệp tiếng anh là gì

Trên đây là những gợi ý về các bài luận tiếng anh về gia đình hay nhất mà Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp lại. Hy vọng với những nội dung có trong bài, bạn đọc sẽ có thêm nguồn tài liệu tham khảo có giá trị, đồng thời có những cơ sở để tăng thêm sự hấp dẫn cho bải viết của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing