Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

12 bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân gây ấn tượng CỰC MẠNH

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Chúng ta thường bắt gặp các bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân trong rất nhiều trường hợp với nhiều hình thức khác nhau. Tùy vào từng trường hợp mà bài giới thiệu bằng tiếng anh sẽ phân thành nhiều mức độ khó dễ khác nhau. Cùng Tri Thức Cộng Đồng tìm hiểu một số mẫu bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân ấn tượng nhất trong bài viết dưới đây.

1. Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân lớp 3

Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân lớp 3

Bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân lớp 3

My name is Sare. My father’s name is Hare Ju, and my mother’s name is Kuni Jya. I am 8 years old. I live in Supriya Bhatt Apartments in Mumbai. My father is a doctor, and my mother is a teacher. I have one brother and one sister. My sister is the oldest, and then there is my brother. I am the youngest in my family. I study at Dexter School. It is close to my home. I spend 10 minutes reaching school walking every day. I like going to school regularly because we learn something new every day. My favorite subject is English. I like English most because English makes it easy for me to express my thoughts. I also like to play games with my brother and sister. We play a lot of games. I also have many friends in school and the neighborhood. On our way back home in the evenings, we go to the library and read some storybooks. My favorite fairy tale is “The Wolf and The Red Riding Hood.” I love this story, and I can read it every day. My favorite food is mutton biryani. Growing up, I want to make the world’s best biryani.

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tên tôi là Sare. Bô tôi tên là Hare Ju, còn mẹ tôi tên là Kuni Jya. Tôi 8 tuổi. Tôi sống ở căn hộ Supriya Bhatt ở Mumbai. Cha tôi là bác sĩ, còn mẹ tôi là giáo viên. Tôi có một anh trai và một chị gái. Chị của tôi là lớn nhất, sau đó là anh trai tôi. Tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Tôi học ở trường Dexter. Nó gần nhà tôi. Tôi dành 10 phút đi bộ đến trường mỗi ngày. Tôi rất thích đi học vì chúng tôi học được điều gì đó mới mỗi ngày. Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi thích nó nhất vì tiếng Anh giúp tôi dễ dàng diễn đạt suy nghĩ của mình. Tôi cũng thích chơi trò chơi với anh chị em của tôi. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi. Tôi cũng có nhiều bạn bè trong trường và khu phố. Trên đường trở về nhà vào buổi tối, chúng tôi đến thư viện và đọc truyện. Câu chuyện cổ tích yêu thích của tôi là “Con sói và Cô bé quàng khăn đỏ”. Tôi thích câu chuyện này, và tôi có thể đọc nó mỗi ngày. Món ăn yêu thích của tôi là biryani thịt cừu. Khi lớn lên, tôi muốn làm món biryani ngon nhất thế giới.”

Xem thêm: mẫu thư giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

2. Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 4

“I am Nara, and I’m from a middle-class family in Bihar. My father is a respectable businessman, and my mother is a doctor. They both love their occupation. I have learned many things from my parents, such as the value of time, honesty, hard work, and commitment to the purpose.

We are three brothers and sisters. Being the eldest in my family, I am the most liable of my brothers and sisters. I wanted to guide and take care of my other siblings. We all are in the same school. Reading is my passion.

I am a keen reader of novels and history books, as I am interested in Indian History and classical architecture. I love to read books that refer to ancient India's rich history and civilization.  In my pre-childhood, I used to listen to stories from my grandmother, which had a long-lasting effect on me.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tôi là Nara, xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Bihar. Cha tôi là một doanh nhân đáng kính, còn ẹ tôi là bác sĩ. Cả hai đều yêu công việc của họ. Tôi đã học được nhiều điều từ cha mẹ mình, chẳng hạn như giá trị của thời gian, sự trung thực, chăm chỉ và cam kết với mục đích.

Chúng tôi có ba anh chị em. Là con cả trong gia đình, tôi là người có trách nhiệm nhất trong các anh chị em của mình. Tôi muốn hướng dẫn và chăm sóc các anh chị em khác của mình. Tất cả chúng ta đều học cùng trường. Và chúng tôi đều rất thích đọc sách

Tôi thích đọc tiểu thuyết và sách lịch sử, vì tôi quan tâm đến Lịch sử Ấn Độ và kiến trúc cổ điển. Tôi thích đọc những cuốn sách đề cập đến lịch sử và nền văn minh phong phú của Ấn Độ cổ đại. Thời thơ ấu, tôi thường nghe bà ngoại kể chuyện, và tôi luôn ghi nhớ những câu chuyện đó cho tới bây giờ.”

3. Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 5

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 5

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 5

“My name is Lia, and I'm ten years old. I stay at Lavelle Road in Bangalore and study at Baldwin Girls’ High School. My father’s name is Rohan Sharma, and he works in an IT organization. My mother’s name is Mansi Sharma, and she is a homemaker. 

My favorite subjects are Math and English. Besides,  I also have a lot of indoor games that help me to improve my mental math skills., such as solving puzzle games and Sudokus. Every day, when I return from school, my grandfather and I sit together to solve the Sudoku puzzle from the newspaper. I like to read storybooks that have amazing colorful pictures in them. ‘Rapunzel’ is my favorite storybook, and I like the blonde hair she lets down from the tower window.

I also like watching cartoons and trying to paint cartoon characters in my drawing book. My favorite cartoon character is Doraemon, and I have a soft toy of Doraemon. I love chocolates, so my mother often brings yummy chocolates whenever I get a good grade at school. My favorite sport is swimming, so I never miss my swimming classes. I always go to swimming classes with my friend Aarti.

In addition, I also like playing basketball and taking basketball classes on weekends. I love watching airplanes flying high in the sky until they disappear in the clouds. I aspire to become a pilot when I grow up.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tên tôi là Lia, năm nay tôi mười tuổi. Tôi sống ở Lavelle Road ở Bangalore và học tại Trường Trung học Nữ sinh Baldwin. Bố tôi là Rohan Sharma, và ông làm việc cho một tổ chức IT. Mẹ tôi là Mansi Sharma, và bà ấy là một người nội trợ.

Môn học yêu thích của tôi là Toán và Tiếng Anh. Bên cạnh đó, tôi cũng có rất nhiều trò chơi trong nhà giúp tôi cải thiện kỹ năng tính nhẩm của mình, chẳng hạn như giải câu đố và Sudokus. Hàng ngày, khi đi học về, tôi và ông ngồi cùng nhau giải câu đố Sudoku trên báo. Tôi thích đọc những cuốn truyện có nhiều hình ảnh và màu sắc sặc sỡ trong đó. ‘Rapunzel’ là cuốn truyện yêu thích của tôi, và tôi thích mái tóc vàng cô ấy thả xuống từ cửa sổ tòa tháp.

Tôi cũng thích xem phim hoạt hình và thích vẽ các nhân vật hoạt hình trong cuốn sách tập vẽ của mình. Nhân vật hoạt hình tôi thích nhất là Đôrêmon, và tôi có một món đồ chơi mềm hình Đôrêmon. Tôi rất thích sôcôla, thế nên mẹ tôi thường tặng cho tôi những viên sô-cô-la ngon mỗi khi tôi đạt điểm cao ở trường. Môn thể thao yêu thích của tôi là bơi lội, vì thế tôi không bao giờ bỏ lỡ các lớp học bơi của mình. Tôi luôn đến lớp học bơi với bạn tôi là Aarti. Ngoài ra, tôi cũng thích chơi bóng rổ và tham gia các lớp học bóng rổ vào cuối tuần. Tôi thích xem những chiếc máy bay bay cao trên bầu trời cho đến khi chúng biến mất trong những đám mây. Khi lớn lên, tôi muốn trở thành một phi công.”

4. Bài tiếng anh giới thiệu về bản thân lớp 6

Bài tiếng anh giới thiệu về bản thân lớp 6

Bài tiếng anh giới thiệu về bản thân lớp 6

“My name is Akura. I stay at Richmond Circle, Bangalore. I study at St. Joseph’s Boys High School. My father is Gautam, and he works in the Indian Navy. My mother is Mira, she works in an NGO. I have an elder brother, Rahul, who is in class 9. 

My favorite subjects are Math and English. I like to practice math daily. And my elder brother often helps me learn new English words. We have a room full of bookshelves at our home, and during vacations, our father makes us read a few old books from there.

I am also very fond of painting and poetry. My brother writes his poems, and I like to read his poems. My favorite pastime is painting, and I spend most of my time painting scenery on the weekends. I love painting the scenery of the sunset in which the sky is orange.

My favorite food is Pasta, and my mother prepares delicious pasta on Sundays. On Sunday evenings, she plays the piano, and my brother recites his poetry. My favorite sport is tennis, and I take coaching classes for tennis every Wednesday and Friday. Roger Federer is my favorite tennis player. Besides, I also like to play football, and I am a part of the football team in our school’s junior section. I aspire to become a tennis player and play like Roger Federer when I grow up.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tên tôi là Akura. Tôi sống tại Richmond Circle, Bangalore. Tôi học tại trường trung học nam sinh St. Joseph. Bố tôi là Gautam, và ông ấy làm việc trong Hải quân Ấn Độ. Mẹ tôi là Mira, bà làm việc trong một tổ chức phi chính phủ. Tôi có một người anh trai, Rahul, anh ấy đang học lớp 9.

Môn học yêu thích của tôi là Toán và Tiếng Anh. Tôi thích làm toán hàng ngày. Anh trai tôi thường giúp tôi học từ mới tiếng Anh. Chúng tôi có một căn phòng đầy sách ở nhà và trong những kỳ nghỉ, bố tôi thường bắt chúng tôi đọc một vài cuốn sách cũ từ đó.

Tôi cũng rất thích hội họa và thơ ca. Anh trai tôi viết thơ, và tôi thích đọc những bài thơ của anh ấy. Trò tiêu khiển yêu thích của tôi là vẽ tranh, vì thế tôi dành phần lớn thời gian để vẽ phong cảnh vào cuối tuần. Tôi thích vẽ phong cảnh hoàng hôn nơi bầu trời có màu cam.

Món ăn yêu thích của tôi là mì ống, thế nên mẹ tôi thường chuẩn bị món mì ống vào ngày cuối tuần. Vào các buổi tối chủ nhật, mẹ tôi chơi piano còn anh trai tôi ngâm thơ. Môn thể thao yêu thích của tôi là quần vợt, tôi tham gia các lớp huấn luyện quần vợt vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Tay vợt yêu thích của tôi là Roger Federer. Bên cạnh đó, tôi cũng thích chơi bóng đá và là thành viên của đội bóng đá trong khu vực cơ sở của trường chúng tôi. Tôi mong ước trở thành một vận động viên quần vợt và chơi giỏi như Roger Federer khi lớn lên.”

5. Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 7

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 7

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 7

“Hi guys, I'm Alice, I'm from San Francisco, USA. This is my first time in Vietnam. My father is an engineer, he often works at large construction sites and has to move to many different places. Sometimes I'll go with him to have fun. My mother is a doctor, so she is usually very busy.

I am the only child in the family, but not because of that, my parents always pamper me. The two are always strict and set their own rules, all family members have to comply with those. But I found those rules helped me a lot.

I prefer sports and outdoor activities to having to stay in my room all day. Therefore, I always enjoy participating in extracurricular programs, discovering interesting things from the outside world. My favorite sport is baseball, it's actually a very interesting sport. I also want to become a professional baseball player in the future. If you want, we can form a baseball team and practice together.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Chào các bạn, tôi là Alice, tôi đến từ San Francisco, Mỹ. đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Bố tôi là một kỹ sư, ông ấy thường xuyên làm việc ở các công trường lớn và phải di chuyển đến nhiều nơi khác nhau. Thi thoảng tôi sẽ đi cùng ông ấy để  tham thú đó đây. Mẹ tôi là một bác sĩ, vì thế nên bà ấy thường rất bận rộn.

Tôi là con một trong nhà, nhưng không phải vì thế mà bố mẹ tôi luôn cưng chiều tôi. Hai người luôn nghiêm khắc và đặt ra những quy định riêng, một thành viên trong gia đình đều phải thực hiện những điều đó. Nhưng tôi thấy những quy tắc đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều.

Tôi thích thể thao và các hoạt động ngoài trời hơn là phải suốt ngày ở trong phòng. Vì thế, tôi luôn thích tham gia các chương trình ngoại khóa, khám phá những điều thú vị từ thế giới bên ngoài. Môn thể thao yêu thích của tôi là bóng chày, thực sự thì đây là một môn thể thao rất thú vị. Tôi cũng muốn mình sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp sau này. Nếu các bạn muốn, chúng ta có thể lập một đội bóng chày và cùng nhau luyện tập.”

6. Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 10

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 10

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 10

“Hi, my name is Louis, I'm a transfer student today. I am from New York, USA. My parents are both scientists, and they work in research labs for hours. Therefore, they rarely have time to be with me. Soon my parents will have to go on a business trip abroad, so they let me move here to live with my grandparents. But I'm sure I will study here for a long time because I like it here.

I love reading books about astronomy and discovering the stars in the sky. Sometimes I wonder what secrets the black sky holds out there. Also, I like to play the guitar, but I can only play a little. My father taught me when I was young, but now he doesn't have time so I have to study by myself. It would be great if someone also enjoys playing and we could study together.

My studies are also not bad because I don't think I'm very smart. But I'm still looking forward to everyone's help. Thanks.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Xin chào, tôi tên là Louis, tôi là học sinh vừa chuyển đến ngày hôm nay. Tôi đến từ Newyork, Mỹ. Bố mẹ tôi đều là nhà khoa học, họ làm việc trong các phòng nghiên cứu hàng giờ. Vì thế nên họ rất ít khi có thời gian ở bên cạnh tôi. Sắp tới bố mẹ tôi sẽ phải đi công tác nước ngoài nên họ để tôi chuyển về đây sống cùng ông bà nội. Nhưng mà tôi chắc mình sẽ học ở đây lâu dài vì tôi rất thích ở đây.

Tôi thích đọc sách về thiên văn và khám phá những ngôi sao trên bầu trời. Đôi khi tôi tự hỏi bầu trời đen ngoài kia có những bí mật gì? Ngoài ra, tôi cũng thích chơi đàn ghita, nhưng tôi chỉ biết chơi một chút thôi. Bố tôi dạy tôi lúc tôi còn nhỏ, nhưng bây giờ ông ấy không có thời gian nên tôi đành phải tự học thôi. Sẽ thật tuyệt nếu như có ai đó cũng thích chơi đàn và chúng ta sẽ học cùng nhau.

Việc học của tôi cũng tạm ổn, bởi vì tôi thấy mình không thông minh lắm. Nhưng tôi vẫn rất mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn.”

7. Bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Bài viết giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

“My name is Simarjot, and I completed my post-graduation in 2018. I completed my higher secondary education at a convent school, followed by graduation from Apeejay College of Fine arts Jalandhar. I decided to go for higher studies and started doing a master's in computer applications from DAVIES Jalandhar.

From the day I completed my studies, I started searching for a job and got the same in a well-reputed IT firm in Chandigarh. I worked as an associate consultant in content writing and received many accolades for my performance and hard-working attitude.

I was a laborious and innocent student and got many awards in academics and co-curricular activities in my school. English is my favorite subject, and I still feel fortunate whenever I learn and explore it differently. My long-term goal is to become a famous blogger and earn respect and fame. I am still working on it and trying to become what I’ve always desired. Presently I work as a freelance content writer to manage my personal and professional life effectively.

Talking about my family, there are three members in my family: my parents and me. I have two sisters who got married recently. My father is a retired principal, and my mother is a retired teacher from a government school. I want my family to feel proud of me, and I want to be the reason behind their happiness.

My hobbies include painting, dancing, singing, and writing, but writing is one of my favorite hobbies. So, when you make your hobby your profession, you will succeed. Therefore, I look forward to a bright future and would like to work for a renowned firm that would allow me to grow and become a successful person in life.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tên tôi là Simarjot, và tôi đã hoàn thành chương trình sau đại học vào năm 2018. Tôi đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông tại một trường tu viện, sau đó là tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Apeejay Jalandhar. Tôi quyết định học cao hơn và bắt đầu học thạc sĩ về ứng dụng máy tính từ DAVIES Jalandhar.

Sau khi hoàn thành việc học, tôi bắt đầu tìm kiếm một công việc và đã nhận được công việc tương tự tại một công ty CNTT ở Chandigarh. Tôi đã làm việc với tư cách là cộng tác viên tư vấn viết nội dung và nhận được nhiều đánh giá cao về hiệu suất cũng như thái độ làm việc chăm chỉ của mình.

Tôi là người chăm chỉ, đã đạt được nhiều giải thưởng trong học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa ở trường. Tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi, và tôi vẫn cảm thấy may mắn mỗi khi được học và khám phá nó theo những cách khác biệt. Mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một blogger nổi tiếng và nhận được sự tôn trọng cũng như danh tiếng. Tôi vẫn đang làm việc và cố gắng để trở thành những gì tôi luôn mong muốn. Hiện tại tôi làm việc với tư cách là một nhà văn nội dung tự do để quản lý cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của mình một cách hiệu quả.

Nói về gia đình tôi, chúng tôi gồm ba thành viên bố, mẹ và tôi.. Cha tôi là một hiệu trưởng đã nghỉ hưu, còn mẹ tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu từ một trường công lập. Tôi muốn gia đình cảm thấy tự hào về tôi, và tôi muốn trở thành lý do đằng sau hạnh phúc của họ.

Sở thích của tôi bao gồm vẽ tranh, khiêu vũ, ca hát và viết lách là một trong những sở thích yêu thích của tôi. Vì vậy, khi bạn biến sở thích của mình thành nghề nghiệp, bạn sẽ thành công. Thế nên, tôi mong muốn có một tương lai tươi sáng và có cơ hội làm việc cho một công ty nổi tiếng để có thể phát triển và trở thành một người thành công trong cuộc sống.”

8. Bài văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Bài văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Bài văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

“My name is Anna Johnson, and I am 19. I deal with software. I graduated from Carnegie Mellon University in 2020 and have a BS in Computer Science. I think my school gave me a good base. Despite the fact that I do not have a great professional path, I have experience in communicating with both large corporations and individual clients. While studying at the university, I had the opportunity to become a team member to develop a control system for access to documents of one of the leading libraries in our city.

My strengths - I like to solve problems, I am self-disciplined, and attentive to details. I learn quickly and can become both a great member of a great team and its leader. My goal is to develop a career in database programming that can store billions of terms of information and become the cause of your company's success.

Thank you for the opportunity to tell me about yourself.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tên tôi là Anna Johnson, 19 tuổi. Tôi đang làm việc với các phần mềm. Tôi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính ở Đại học Carnegie Mellon vào năm 2020. Tôi nghĩ rằng trường học của tôi đã cho tôi một cơ sở tốt. Mặc dù thực tế là tôi không có nhiều kinh nghiệm thực tế, nhưng tôi có kinh nghiệm giao tiếp với cả các tập đoàn lớn và khách hàng cá nhân. Trong thời gian học tại trường đại học, tôi đã có cơ hội trở thành thành viên trong nhóm phát triển hệ thống kiểm soát truy cập tài liệu của một trong những thư viện hàng đầu trong thành phố của chúng tôi.

Điểm mạnh của tôi - Tôi thích giải quyết vấn đề, tôi có kỷ luật tự giác và chú ý đến chi tiết. Tôi học hỏi nhanh chóng và có thể vừa trở thành một thành viên tuyệt vời của một nhóm tuyệt vời vừa là người lãnh đạo của nhóm đó. Mục tiêu của tôi là phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực lập trình cơ sở dữ liệu có thể lưu trữ hàng tỷ thuật ngữ thông tin và trở thành nguyên nhân dẫn đến thành công của công ty bạn.

Cảm ơn bạn đã có cơ hội để cho tôi biết về bản thân bạn.”

9. Mẫu bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Mẫu bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Mẫu bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

“Good morning everyone, I am Amogh, born and brought up in Bandra. Thank you for allowing me to introduce myself. I scored 77% in my school at Little Flowers Montessori English Medium High School. I scored 77.7% in SSWN junior college, and currently, I'm in my final year at Xavier Institute of Technology and Science, Bandra.

I believe my strength is my attitude, and I like to take up challenges and think to accept both success and failure in a balanced way to move forward. I want to say that I don't leave any questions altogether as I believe in myself and my work.

My short-term goal is to find a platform to expand my career and grow with the organization. And my long-term goal is to be the cause of the organization's success. Therefore, I always challenge myself to improve my progress and steady growth.

That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Chào buổi sáng mọi người, tôi là Amogh, sinh ra và lớn lên ở Bandra. Cảm ơn vì đã cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi đã đạt 77% điểm ở trường của mình tại Trường Trung học Phổ thông Trung học Anh ngữ Little Flowers Montessori. Tôi đã đạt 77,7% ở trường cao đẳng cơ sở SSWN và hiện tại, tôi đang học năm cuối tại Viện Khoa học và Công nghệ Xavier, Bandra.

Tôi tin răng thái độ chính là điểm mạnh của tôi. Tôi thích đương đầu với thử thách và nghĩ rằng sẽ chấp nhận cả thành công và thất bại một cách cân bằng để tiến về phía trước. Tôi muốn nói rằng tôi không để lại bất kỳ câu hỏi nào vì tôi tin vào bản thân và công việc của mình.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một nền tảng để mở rộng sự nghiệp của mình và phát triển cùng với tổ chức. Và mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một nhân tố đem đến thành công của tổ chức. Vì vậy, tôi luôn thử thách bản thân để ngày càng tiến bộ và phát triển.

Đó là tất cả về tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời như vậy để giới thiệu bản thân mình”

10. Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ielts

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ielts

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ielts

“I am Amit, born and brought up in Ahmedabad. I'm delighted to have the opportunity to introduce myself to you. I am in the second year of the Ahmedabad Institute of Science and Technology. I believe that success comes to those who are determined enough. The right attitude with hard work and determination is required for a balanced life and to achieve greater heights.

I believe that my work speaks for me. I believe that my biggest strength is my aptitude. I like to take up challenges and consider accepting both success and failure in a balanced way to move forward. Talking about my short-term goals, I’m looking forward to an organization where I can meet my career goals and where personal and company goals can be met together.  Therefore, I have always taken the path of improving my progress and steady growth. This was all about me. Finally, I would like to thank you for allowing me to introduce myself. “

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Tôi là Amit, sinh ra và lớn lên ở Ahmedabad. Tôi rất vui khi có cơ hội để giới thiệu bản thân mình với bạn. Tôi đang học năm thứ hai của Viện Khoa học và Công nghệ Ahmedabad. Tôi tin rằng thành công sẽ đến với những ai đủ quyết tâm. Thái độ đúng đắn với sự chăm chỉ và quyết tâm là cần thiết cho một cuộc sống cân bằng và để đạt được những tầm cao hơn.

Tôi tin rằng những việc làm của tôi sẽ nói thay cho tôi. Tôi tin rằng điểm mạnh lớn nhất của tôi là năng lực của mình. Tôi thích đương đầu với thử thách và xem xét việc chấp nhận cả thành công và thất bại một cách cân bằng để tiến về phía trước. Nói về các mục tiêu ngắn hạn của mình, tôi mong muốn được làm việc ở một tổ chức nơi tôi có thể đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của mình và là nơi các mục tiêu cá nhân và công ty có thể được đáp ứng cùng nhau. Vì vậy, tôi luôn cố gắng hoàn thiện, tiến bộ và trưởng thành. Đây là tất cả về tôi. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn đã cho phép tôi giới thiệu bản thân mình.”

11. Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ngắn gọn

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ngắn gọn

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ngắn gọn

“Good morning Sir. I'm Shree, and it's my pleasure to introduce myself. I was born in Himachal Pradesh and grew up in Anandpur. I did my schooling at Little Flower Montessori English Medium High School and am now pursuing my B.Tech from CBT.

My strength is that I am always ready to take up new challenges and strive for excellence. Success and failures are the best way to sculpt ourselves to reach our goals. And I believe in myself and my hard work and want fulfillment in everything.

My short-term goal is to achieve excellence in the skills I'm mastering, take up a challenge in some good organizations, and climb the ladder of success. However, my long-term goal is to be a renowned technical engineer in an organization and reach the highest level of success. My moral is never to intend to harm anyone on purpose.

That's all about me, sir. Thanks for allowing me to introduce myself.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Chào buổi sáng thưa ngài. Tôi là Shree, và tôi rất hân hạnh được giới thiệu bản thân. Tôi sinh ra ở Himachal Pradesh và lớn lên ở Anandpur. Tôi đã học tại trường trung học tiếng Anh Little Flower Montessori và hiện đang theo đuổi bằng B.Tech của mình từ CBT.

Điểm mạnh của tôi là tôi luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách mới và phấn đấu để trở nên xuất sắc. Thành công và thất bại là cách tốt nhất để điêu khắc bản thân để đạt được mục tiêu của chúng ta. Và tôi tin vào bản thân cũng như công việc khó khăn của mình và muốn có được sự viên mãn trong mọi việc.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là đạt được sự xuất sắc trong các kỹ năng mà tôi đang thành thạo, chấp nhận thử thách trong một số tổ chức tốt và leo lên nấc thang thành công. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của tôi là trở thành một kỹ sư kỹ thuật nổi tiếng trong một tổ chức và đạt được mức độ thành công cao nhất. Đạo đức của tôi là không bao giờ có ý định cố ý làm hại bất cứ ai.

Đó là tất cả về tôi, thưa ngài. Cảm ơn đã cho phép tôi giới thiệu bản thân mình.”

12. Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh học sinh

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh học sinh

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh học sinh

“Good morning everyone, my name is Tina, and it was a pleasure to introduce myself. I belong to Himachal, and I’m currently staying in Delhi. I did my schooling at Delhi Public School. I’m currently pursuing a B.Tech in Computer Science from DBT College. I knew from the start that I would become an engineer one day, and here I am, near to my goal. Apart from my studies, I’m into writing and singing. Listening to old songs is my key to happiness.

My core strength is that I’m ready to take any challenge that comes my way and strive for excellence. Because I believe failure is a part of success only. I believe that one can achieve anything and everything with effort and hard work. My short-term goal is to take up new challenges and master the field I’m into. I want to climb the ladder of success by taking up great opportunities in reputed organizations. 

I believe that is why people remember you. It is not because of their work or anything it’s because of how you treat them. I would say that I will never hurt someone on purpose. If you asked about my long-term goal, I would like to be an Engineer in a topmost organization and achieve the highest success. I would like to extend my gratitude to you for allowing me to introduce myself. Thank you.”

 • Bản dịch tiếng việt bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

“Chào buổi sáng mọi người, tôi tên là Tina, rất vui được giới thiệu bản thân. Tôi thuộc về Himachal, và tôi hiện đang ở Delhi. Tôi đã học tại Trường Công lập Delhi. Tôi hiện đang theo học B.Tech về Khoa học Máy tính của Trường Cao đẳng DBT. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành kỹ sư, và tôi đang ở đây, gần đạt được mục tiêu của mình. Ngoài việc học, tôi còn thích viết lách và ca hát. Nghe những bài hát cũ là chìa khóa hạnh phúc của tôi.

Điểm mạnh của tôi là tôi sẵn sàng đón nhận mọi thử thách đến với mình và phấn đấu để trở nên xuất sắc hơn. Vì tôi tin rằng thất bại chỉ là một phần của thành công. Tôi tin rằng một người có thể đạt được bất cứ điều gì và mọi thứ với sự nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là đón nhận những thử thách mới và làm chủ lĩnh vực mà tôi tham gia. Tôi muốn leo lên nấc thang thành công bằng cách nắm bắt những cơ hội tuyệt vời trong các tổ chức có uy tín.

Tôi tin rằng đó là lý do tại sao mọi người nhớ đến bạn. Đó không phải là do công việc của họ hay bất cứ điều gì mà là do cách bạn đối xử với họ. Tôi sẽ nói rằng tôi sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương ai đó. Nếu bạn hỏi về mục tiêu dài hạn của tôi, tôi muốn trở thành Kỹ sư trong một tổ chức hàng đầu và đạt được thành công cao nhất. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bạn đã cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Cảm ơn bạn.”

13. Cấu trúc bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Cấu trúc trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

Cấu trúc trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân

Mỗi bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân đều có những cách viết và trình bày khác nhau. Bạn có thể dựa vào những gợi ý trên và thực tế của bản thân để chọn những nội dung phù hợp nhất. Tuy nhiên, nhìn chung những bài viết này đều có chung một cấu trúc chung dưới dây:

 • Lời chào: Tùy vào đối tượng bạn đang hướng đến để sử dụng từ ngữ phù hợp, tránh sử dụng câu từ thiếu lịch sự trong một số trường hợp trang trọng.
 • Giới thiệu họ tên: Giới thiệu đầy đủ, rõ ràng tên của bạn hoặc nickname tùy trường hợp trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân
 • Giới thiệu tuổi: Trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân tuổi phải nêu đúng và chính xác.
 • Giới thiệu nơi ở, quê quán: Giới thiệu đúng, chính xác, ngắn gọn nơi ở, quê quán, quốc tịch của bạn trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân.
 • Học vấn, nghề nghiệp: Giới thiệu những nội dung có liên quan đến chủ đề trò chuyện. Tuy nhiên, tùy vào trường hợp mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp.
 • Sở thích: Việc giới thiệu sở thích có thể giúp bạn tăng thêm độ thiện cảm với người khác hoặc tìm thấy những điểm chung với mọi người.
Nhằm giúp tiết kiệm thời gian, công sức của bạn, hãy sử dụng dịch vụ chuyên viết thuê assignment của Tri Thức Cộng Đồng.

14. Gợi ý mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản

Gợi ý mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản

Gợi ý mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản

Để viết bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân hay hơn, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp lại một số mẫu câu cho phần giới thiệu bản thân. Cùng tìm hiểu để làm phong phú hơn cho bài luận tiếng anh giới thiệu bản thân của mình dưới đây.

- Mẫu câu chào hỏi trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

 • Good morning/ afternoon/ evening everyone,...
 • Nice to meet you!...
 • I’m very happy to meet you
 • It’s great to meet you here.

- Mẫu câu giới thiệu trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

 • Let me introduce myself, I am/ I'm + [tên]/ my name is/ my name's + [tên]/ My first is…/ My full name is…/ My last name is…
 • I’m very happy to have the opportunity to introduce myself. I am/ I'm + [tên]/ my name is/ my name's + [tên]/ My first is…/ My full name is…/ My last name is…
 • I’m glad to tell you something about myself. I am/ I'm + [tên]/ my name is/ my name's + [tên]/ My first is…/ My full name is…/ My last name is…
 • Hi guys,  I am/ I'm + [tên]/ my name is/ my name's + [tên]/ My first is…/ My full name is…/ My last name is…

- Mẫu câu giới thiệu tuổi trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

 • I’m + [số tuổi] +years old.
 • I’m over/almost/nearly + [số tuổi] 

- Mẫu câu giới thiệu nơi ở quê quán trong bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân:

 • I am from + [đất nước/thành phố]
 • I'm from + [đất nước/thành phố]
 • I am [quốc tịch]
 • I come from + [nơi chốn]
 • I was born in + [nơi chốn]
 • I grew up in + [nơi chốn]
 • I was raised in + [nơi chốn]
 • I spent my childhood in + [nơi chốn]
 • I live on + [nơi chốn]

Cùng tìm hiểu về

Trên đây là tổng hợp 12 mẫu bài luận tiếng anh giới thiệu về bản thân cũng những gợi ý về cách viết bài giới thiệu bản thân để được đánh giá cao nhất. Tri Thức Cộng Đồng hy vọng với những gợi ý trên, bạn đã có thêm một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy