Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

CHỌN LỌC 7 Mẫu Tiểu Luận Về Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Xuất Sắc

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Hôn nhân gia đình là đề tài vô cùng quen thuộc đối với mỗi cá nhân. Vì vậy sẽ có rất nhiều dữ liệu thực tế có thể vận dụng khi viết bài tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình.  Tuy nhiên làm sao để viết được một bài tiểu luận hay, đặc sắc lại không phải một việc dễ dàng. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn các mẫu tiểu luận tiêu biểu và 25 đề tài hot nhất hiện nay. Cùng tham khảo nhé.

1. Mẫu tiểu luận luật hôn nhân và gia đình tiêu biểu

Mẫu tiểu luận luật hôn nhân và gia đình tiêu biểu

Mẫu tiểu luận luật hôn nhân và gia đình tiêu biểu

Tên đề tài: “Tiểu luận bài thu hoạch môn học luật hôn nhân và gia đình”

Tóm tắt nội dung:

 • Trong phạm vi bài thu hoạch này, thông qua những kiến thức đã được thầy cô truyền đạt trong suốt học kỳ vừa qua, em sẽ tổng hợp lại một cách khái quát nhất những kiến thức trọng tâm của môn học.
 • Đồng thời đưa ra một số đánh giá cá nhân về quá trình học tập và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện hơn chất lượng học, giảng dạy đối với bộ môn.
 • Bài tiểu luận sẽ hoàn thành những mục tiêu sau:
  • Thứ nhất: Tổng hợp một cách khái quát các nội dung trọng tâm của môn học
  • Thứ hai: Áp dụng thực tiễn đối với môn học thông qua tình huống thực tế
  • Thứ ba: Khẳng định những kết quả sau khi kết thúc môn học về kiến thức, cách giảng dạy của giảng viên và đưa ra kiến nghị, giải pháp của bản thân

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1RbepQnnk-OKCD-0r9qxCwUXIV114tnDz/view?usp=share_link

>> Bài viết tổng hợp mẫu tiểu luận về luật hình sự

2. Tiểu luận tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình

Tiểu luận tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình

Tiểu luận tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình

Tên đề tài: “Tìm hiểu nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình’’

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bài tiểu luận đã đưa ra khái niệm và các nội dung cơ bản của luật hôn nhân và gia đình.
 • Đây là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình về nhân thân và tài sản.
 • Đối tượng điều chỉnh là các quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình: quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con, giữa các quan hệ ruột thịt khác. 

Link tải: https://docs.google.com/presentation/d/157LV3yAT86CzWwofKRuXp4BzdYdkVJJ-/edit?usp=share_link&ouid=108722849956478019383&rtpof=true&sd=true

3. Tiểu luận tìm hiểu về kết hôn trái pháp luật

Tiểu luận tìm hiểu về kết hôn trái pháp luật

Tiểu luận tìm hiểu về kết hôn trái pháp luật

Tên đề tài: “Kết hôn trái pháp luật và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam’’

Tóm tắt nội dung:

 • Hôn nhân và gia đình là những hiện tượng xã hội phát sinh trong quá trình phát triển của con người.
 • Tuy nhiên, trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, mối quan hệ giữa con người với nhau ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp, trong đó, quan hệ hôn nhân, việc kết hôn giữa vợ chồng cũng không ngoại lệ.
 • Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của kết hôn trái pháp luật ngày nay, hướng xử lý bằng cách hủy việc kết hôn trái pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1n50O6VRrqaw9ih_C6EdBcrVgWuVS_HC1/view?usp=share_link

4. Tiểu luận luật hôn nhân và gia đình về con nuôi

Tiểu luận luật hôn nhân và gia đình về con nuôi

Tiểu luận luật hôn nhân và gia đình về con nuôi

Tên đề tài: “Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi - Quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng’’

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bài tiểu luận này tác giả nghiên cứu về vấn đề con nuôi - hiện tượng đã xuất hiện từ rất lâu trong xã hội và đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam.
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ hệ thống các vấn đề lý luận về nuôi con nuôi và cơ sở hình thành mối quan hệ giữa người nhận nuôi (cha mẹ nuôi) với đứa trẻ được nhận nuôi (con nuôi). 
 • Từ đó tiến hành đánh giá đúng thực trạng giữa lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động nuôi con nuôi tại Việt Nam và rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn.

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1JAxhp-xHrhkgaNgZIS38L8STt86JHr2_/view?usp=share_link

5. Tiểu luận luật hôn nhân và gia đình về ly hôn

Tiểu luận luật hôn nhân và gia đình về ly hôn

Tiểu luận luật hôn nhân và gia đình về ly hôn

Tên đề tài: “Ly hôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp”

Tóm tắt nội dung:

 • Để góp phần xây dựng nên một xã hội phát triển, văn minh thì việc giảm thiểu tình trạng ly hôn ở nước ta là một nhiệm vụ quan trọng.
 • Muốn tỉ lệ ly hôn giảm thiểu, chúng ta phải có cái nhìn tổng quan về thực trạng ly hôn hiện nay ở nước ta.
 • Tác giả đã nghiên cứu, phân tích và trình bày cụ thể trong bài tiểu luận gồm 2 chương:
  • Chương 1: Quy định pháp luật về ly hôn
  • Chương 2: Ly hôn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Link tải: https://drive.google.com/file/d/19_wpRklaaQF-_UafpToC0NZIV5M1Yo7l/view?usp=share_link

>> Tham khảo: Tiểu luận về luật đất đai

6. Mẫu tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: Giải quyết xung đột trong hôn nhân

Mẫu tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: Giải quyết xung đột trong hôn nhân

Mẫu tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: Giải quyết xung đột trong hôn nhân

Tên đề tài: “Xung đột pháp luật về quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài’’

Tóm tắt nội dung:

 • Mục đích của việc kết hôn là để xây dựng gia đình trên cơ sở sự tự nguyện của vợ chồng, nhưng khi cuộc sống hôn nhân đó không thể tồn tại trên thực tế thì vấn đề ly hôn là điều cần thiết.
 • Để nắm rõ được các xung đột pháp luật về quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài tác giả đã tìm hiểu và trình bày trong bài tiểu luận gồm 3 phần chính:
  • Phần 1: Khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế
  • Phần 2: Quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam
  • Phần 3: Thực tiễn giải quyết xung đột pháp luật về quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài
  • ở Việt Nam

Link tải: https://drive.google.com/file/d/18A4fd6QkqES7qLAoamDO2zm6Lg0xGUZw/view?usp=share_link

7. Tổng kho 25 đề tài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình

Tổng kho 25 đề tài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình

Tổng kho 25 đề tài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình

 1. Bài tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình: “Thực trạng ly hôn và một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn ở địa phương”
 2. Tiểu luận về kết hôn trái pháp luật: “Thực trạng kết hôn trái pháp luật và sự cần thiết phải quy định điều kiện kết hôn”
 3. Luật phòng chống bạo lực trong gia đình và việc đảm bảo thực hiện quyền bình đẳng giữa vợ chồng
 4. Bài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: “Đảm bảo quyền lợi cho trẻ em trong luật hôn nhân và gia đình”
 5. Đảm bảo quyền lợi nuôi dưỡng con gái sau khi ly hôn trong luật hôn nhân và gia đình
 6. Bài tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình: “Vấn đề hòa giải trong luật hôn nhân và gia đình”
 7. Đề tài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: “Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con trong luật hôn nhân và gia đình”
 8. Nghĩa vụ cấp dưỡng trong luật hôn nhân và gia đình
 9. Điều kiện về độ tuổi kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình
 10. Bài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: “Nạn kết hôn ở trẻ vị thành niên trong luật hôn nhân và gia đình”
 11. Quan hệ những con nuôi theo luật hôn nhân gia đình Điều chỉnh pháp luật đối với hôn nhân đồng giới trong luật hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
 12. Thực trạng ly hôn và một số giải pháp nhằm hạn chế ly hôn
 13. Đề tài tiểu luận luật hôn nhân và gia đình: “Đánh giá thực trạng về quan hệ hôn nhân Việt Nam trong nước”
 14. Tiểu luận về luật hôn nhân gia đình: “Vi phạm về luật hôn nhân và gia đình”
 15. Tài sản chung vợ chồng trong luật hôn nhân và gia đình
 16. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong luật hôn nhân và gia đình
 17. Quyền thừa kế tài sản trong luật hôn nhân và gia đình
 18. Bài tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình: “Chế định tài sản vợ chồng theo thỏa thuận thực trạng và định hướng hoàn thiện luật hôn nhân và gia đình”
 19. Quan hệ thiết kế với con riêng và bố dượng, mẹ kế trong luật hôn nhân và gia đình
 20. Tìm hiểu về luật hôn nhân và gia đình ý nghĩa đối với bản thân
 21. Tiểu luận về luật hôn nhân gia đình: “Xuống đề về nuôi dưỡng con cái sau khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình”
 22. Giải quyết các vấn đề tranh chấp tài sản chung trong luật hôn nhân và gia đình
 23. Tìm hiểu trách nhiệm của vợ chồng trong luật hôn nhân và gia đình
 24. Quan hệ những con nuôi theo luật hôn nhân gia đình Điều chỉnh pháp luật đối với hôn nhân đồng giới trong luật hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
 25. Bài tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình: “Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam trong luật hôn nhân và gia đình”

>> Tham khảo thêm về đề tài tiểu luận pháp luật

8. Gợi ý mẫu lời kết luận cho bài tiểu luận

Gợi ý mẫu lời kết luận cho bài tiểu luận

Gợi ý mẫu lời kết luận cho bài tiểu luận

“Khi xã hội ngày càng phát triển, quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng thì đòi hỏi pháp luật điều chỉnh quan hệ này ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, do sự phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, quan hệ hợp tác giao lưu quốc tế cũng ngày một phát triển hơn, tính chất các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài ngày càng phức tạp hơn thì pháp luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài hiện hành vẫn chưa dự liệu hết những trường hợp, tình huống xảy ra trên thực tế. Khi áp dụng vào thực tế công tác xét xử còn nhiều quan điểm trái ngược nhau nên đã xảy ra tình trạng không nhất quán trong cách hiểu cũng như cách giải quyết.

Trong quá trình làm tiểu luận không thể tránh khỏi những hạn chế về nhận thức lý luận, cách trình bày. Em mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các thầy, cô để báo cáo tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.”

Tại Tri Thức Cộng Đồng, chúng tôi chuyên nhận hỗ trợ quý khách hàng trong việc hoàn thành bài luận. Quý khách có thể truy cập để xem ngay giá làm tiểu luận thuê của Trung tâm.

Trên đây đều là các mẫu tiểu luận về luật hôn nhân và gia đình được hội đồng đánh giá cao và các đề tài hot. Hy vọng các kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng cho bài tiểu luận của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay