Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 10 tiểu luận pháp luật đại cương: 10 Bài Mẫu & 50 Đề Tài Hay Nhất

3/5 (3 đánh giá) 0 bình luận

Khi học môn pháp luật đại cương, để hoàn thành kết thúc môn sinh viên đều phải thực hiện bài tiểu luận. Vậy bạn đã nắm được tiểu luận pháp luật đại cương là gì? Đề tài viết tiểu luận hay ra sao chưa? Hãy để Tri Thức Cộng Đồng giúp bạn bằng cách cung cấp top 10 bài mẫu tiểu luận môn pháp luật đại cương và top 50 đề tài hay. Cùng đồng hành với Trung tâm trong bài viết này nhé!

Tiểu luận pháp luật đại cương là gì?
Tiểu luận pháp luật đại cương là gì?

Một số dạng bài tiểu luận pháp luật đại cương bạn có thể tham khảo như sau:

 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về luật hình sự
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về tội phạm
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về luật dân sự
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về pháp luật
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về thừa kế
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về tham nhũng
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về bộ máy nhà nước
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về hình thức nhà nước
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về hiến pháp
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về chống tham nhũng
 • Bài tiểu luận pháp luật đại cương về quyền sở hữu

Đây đều là những dạng bài tiểu luận phổ biến, có thể được áp dụng tại các trường đại học lớn, do đó Trung tâm cung cấp các mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại:

 • Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại Đại học Ngoại thương
 • Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại Đại học Ngoại giao
 • Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại Đại học Kinh tế quốc dân
 • Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại Đại học Bách khoa
 • Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại Đại học Công nghiệp
 • Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tại Đại học Nông nghiệp

Sau đây là các bài tiểu luận tiêu biểu dạng file word, bạn đọc có thể tham khảo miễn phí.

1. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về luật hình sự

Đề tài: Một số vấn đề lý luận về hình phạt người dưới 18 tuổi trong Luật hình sự tại Việt Nam

Lời mở đầu bài tiểu luận:

Hiện nay, tình trạng người dưới 18 tuổi phạm tội ở nước ta đang ngày càng gia tăng và nghiêm trọng. “Hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này không còn đơn giản do bồng bột thiếu suy nghĩ mà đã có sự tính tốn, chuẩn bị kỹ càng thậm chí hình thành nhóm tội phạm có tính chất chuyên nghiệp”.

Tiểu luận pháp luật đại cương về luật hình sự

Tiểu luận pháp luật đại cương về luật hình sự

Link tải tiểu luận hoàn chỉnh: Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về luật hình sự

2. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về tội phạm

Đề tài: Trình bày hiểu biết của anh/chị về các giai đoạn phạm tội.

Mục tiêu bài tiểu luận:

Việc đưa ra một nguyên tắc hợp lý xác định giai đoạn thực hiện tội phạm tạo cơ sở lý luận để xác định đúng giai đoạn thực hiện tội phạm đối với các trường hợp phạm tội cụ thể là việc làm có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. 

Pháp luật đại cương về tội phạm 

Pháp luật đại cương về tội phạm 

Link tải tiểu luận miễn phí: Tiểu luận pháp luật đại cương về tội phạm

3. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về luật dân sự

Đề tài: Trình bày hiểu biết về đối tượng điều chỉnh của luật dân sự tại nước CHXHCN Việt Nam.

Lời mở đầu bài tiểu luận:

Với sự đa dạng về các quan hệ trong đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật dân sự được lựa chọn trên cơ sở bản chất và đặc điểm của các quan hệ tài sản và quan hệ thân nhân.

Tiểu luận về luật dân sự

Tiểu luận về luật dân sự

Link tải tiểu luận miễn phí: Pháp luật đại cương về tội phạm 

Bạn có thể thấy mỗi bài tiểu luận pháp luật đại cương ở đây đều được đầu tư công sức và thời gian một cách cẩn thận, chu đáo. Nhưng nếu bạn không thể đáp ứng điều đó thì cũng đừng lo, đã có dịch vụ viết thuê tiểu luận của Tri Thức Cộng Đồng.

Xem thêm bài viết tổng hợp mẫu tiểu luận về luật dân sự.

4. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về pháp luật

Đề tài: Trình bày hiểu biết của em về các kiểu pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong lịch sử.

Nội dung: Bài tiểu luận bao gồm 2 phần chính:

 • Phần 1: Nêu lý thuyết tổng quan chung về kiểu pháp luật của Nhà nước 
 • Phần 2: Kể tên và nêu đặc điểm 4 kiểu pháp luật trong lịch sử
Bìa mẫu tiểu luận về pháp luật

Bìa mẫu tiểu luận về pháp luật

Link tải hoàn chỉnh miễn phí: Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về pháp luật

5. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về thừa kế

Đề tài: Trình bày hiểu biết của mình về các quy định của pháp luật về quyền thừa kế tại Việt Nam

Nội dung: Tiểu luận bao gồm 4 chương:

 • Chương I: Những quy định chung về chế định thừa kế 
 • Chương II: Hình thức thừa kế 
 • Chương III: Thanh toán và phân chia di sản 
 • Chương IV: Thực trạng những quy định của pháp luật về thừa kế và giải pháp hoàn thiện
Tiểu luận pháp luật đại cương về thừa kế

Tiểu luận pháp luật đại cương về thừa kế

Link tải tiểu luận file word: Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về thừa kế

6. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về tham nhũng nhất định phải đọc 

Đề tài: Nêu đặc điểm, nguyên nhân và hậu quả của vấn đề tham nhũng tại nước ta.

Nội dung: Bài tiểu luận được chia thành 3 phần chính:

 • Mục 1: Định nghĩa và phân loại tham nhũng
 • Mục 2: Nguyên nhân của tham nhũng
 • Mục 3: Hậu quả của tham nhũng

Link tải tiểu luận miễn phí: Tiểu luận pháp luật đại cương về tham nhũng

Tiểu luận pháp luật đại cương về tham nhũng

Tiểu luận pháp luật đại cương về tham nhũng

Đọc thêm về mẫu tiểu luận luật kinh tế.

7. Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương bộ máy nhà nước miễn phí

Đề tài: Trình bày hiểu biết về cơ quan quản lý Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung: Bài tiểu luận được chia thành 3 phần với bố cục như sau:

Phần I: Phần mở đầu

 • Mục đích, ý nghĩa
 • Phương pháp

Phần II: Nội dung

 • Tìm hiểu chung về hệ thống cơ quan quản lý nhà nước.
 • Đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan quản lý nhà nước.

Phần III: Kết luận

Bìa tiểu luận về bộ máy nhà nước

Bìa tiểu luận về bộ máy nhà nước

Link download miễn phí: Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương bộ máy nhà nước

8. Bài tiểu luận pháp luật đại cương hình thức nhà nước chọn lọc

Đề tài: Hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ chính trị, liên hệ với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung: Để triển khai nghiên cứu đề tài này, tác giả bài viết chia nội dung bài Tiểu luận theo kết cấu gồm 3 phần như sau:

 • Mục 1: Khái niệm nhà nước và hình thức nhà nước.
 • Mục 2: Các yếu tố cấu thành hình thức nhà nước.
 • Mục 3: Liên hệ với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bìa tiểu luận về hình thức nhà nước

Bìa tiểu luận về hình thức nhà nước

Link tải tiểu luận miễn phí: Bài tiểu luận về hình thức nhà nước

9. Bài tiểu luận pháp luật đại cương về hiến pháp đạt 10/10 điểm

Đề tài: Nêu những biện pháp đầu tiên nhằm bảo vệ quyền con người trong luật Nhân quyền.

Bố cục bài tiểu luận:

 • Phần 1: Đặc điểm, bước phát triển của Luật quốc tế và quyền con người
 • Phần 2: Giai đoạn tài phân hóa các quy định về nhân quyền thông qua cơ chế tài phán ở phạm vi quốc gia.
Tiểu luận pháp luật đại cương về hiến pháp

Tiểu luận pháp luật đại cương về hiến pháp

Link tải tiểu luận miễn phí: Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về hiến pháp  

10. Tải tiểu luận pháp luật đại cương phòng chống tham nhũng miễn phí

Đề tài: Bộ luật hình sự 2015 đã hoàn thiện cơ sở pháp lý trong đầu tranh phòng chống tham nhũng

Giới thiệu mục tiêu bài luận:

 • Góp phần vào cuộc đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng
 • Giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
 • Củng cố niềm tin của nhân dân ta với Đảng và Nhà nước
Tiểu luận về phòng chống tham nhũng

Tiểu luận về phòng chống tham nhũng

Link tải tiểu luận miễn phí: Mẫu tiểu luận pháp luật đại cương về phòng chống tham nhũng

11. Kho 10 mẫu tiểu luận pháp luật đại cương tổng hợp

Chia sẻ Miễn phí mẫu tiểu luận pháp luật đại cương
Chia sẻ Miễn phí mẫu tiểu luận pháp luật đại cương

Bên cạnh việc lựa chọn đề tài pháp luật đại cương phù hợp thì cách triển khai nội dung của bài tiểu luận cũng rất cần thiết. Để giúp các bạn hình dung dễ dàng hơn về cách làm bài tiểu luận pháp luật đại cương chúng tôi xin chia sẻ Miễn Phí mẫu tiểu luận pháp luật đại cương dưới đây.

12. Top 50 đề tài tiểu luận môn pháp luật đại cương hay nhất

Ngoài các bài mẫu kể trên, Tri Thức Cộng Đồng sẽ cung cấp đến bạn top 50 đề tài tiểu luận với các chủ đề mới lạ, nhưng dễ thực hiện và được hội đồng chấm điểm đánh giá rất cao.

12.1. Top 18 đề bài tiểu luận pháp luật đại cương về quyền sở hữu

 1. Các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
 2. Vi phạm quyền tác giả ở Việt Nam.
 3. Những biện pháp đầu tiên nhằm bảo vệ quyền con người.
 4. Các yếu tố tác động đến việc hiểu – thực thi quyền con người.
 5. Vấn đề chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật.
 6. Tìm hiểu về luật lao động.
 7. Pháp luật về đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại.
 8. Tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người.
 9. Vai trò của các văn kiện trong cơ chế nhân quyền.
 10. Xu hướng thực tế không áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong công ước về nhân quyền.
 11. Sơ lược lý thuyết về nguyên tắc không đối xử phân biệt và tùy tiện.
 12. Tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 13. Vai trò của các văn kiện trong cơ chế nhân quyền.
 14. Vấn đề bảo vệ và an ninh đầy đủ ( FPS ).
 15. Thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại về lĩnh vực đất đai/
 16. Pháp luật Việt Nam về công bố thông tin của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán.
 17. Tìm hiểu về hôn nhân trong luật hôn nhân và gia đình.
 18. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai.

12.2. Bộ 26 đề bài tiểu luận pháp luật đại cương về Nhà nước

 1. Trình bày và so sánh các kiểu pháp luật trong lịch sử.
 2. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan đó.
 3. Nội dung cơ bản và bình luận pháp luật Việt Nam về điều ước quốc tế.
 4. Hiệp ước về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia và pháp nhân thuộc quốc gia khác.
 5. Thời cơ và thách thức vị thế của Việt Nam trong ASEAN.
 6. Các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
 7. Thực thi quyền con người của Liên Hiệp Quốc.
 8. Chế giám sát thực hiện quyền con người dựa trên hiến chương.
 9. Quy chế thành viên của Liên Hợp Quốc.
 10. Quan hệ giữa điều ước quốc tế và luật quốc gia.

Tham khảo 50+ đề tài tiểu luận pháp luật đại cương tiêu biểu

Tham khảo 50+ đề tài tiểu luận pháp luật đại cương tiêu biểu

 1. Các quyết định hội đồng bảo an trước và sau chiến tranh Iraq năm 2003.
 2. Cơ chế giải quyết tranh chấp khu vực.
 3. Bảo lưu điều ước công ước viên.
 4. Những vấn đề chung về trọng tài quốc tế.
 5. Cơ chế giải quyết tranh chấp theo công ước Luật biển 1982.
 6. Liên Hợp Quốc và các khía cạnh pháp lý.
 7. Các quy định chính về bảo vệ và thúc đẩy đầu tư trong luật đầu tư quốc tế.
 8. Các mối đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
 9. Tìm hiểu về hình thức chính thể quân chủ đại nghị trên thế giới.
 10. Tăng cường thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học.
 11. Tiểu luận pháp luật đại cương: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 12. Chức năng đại diện, chức năng giám sát của Nghị viện Ba Lan, Nhật Bản, Singapore và những gợi mở cho quốc hội Việt Nam.
 13. Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật.
 14. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng – chính quyền và công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 15. Hoạt động chất vấn của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
 16. Về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần.

12.3. Bộ 6 đề bài tiểu luận pháp luật đại cương về phạm tội

 1. Tìm hiểu về các giai đoạn phạm tội.
 2. So sánh vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự và vi phạm kỷ luật.
 3. Hình phạt chính và hình phạt bổ sung trong hệ thống hình phạt của pháp luật nhà nước Việt Nam.
 4. Các nguyên nhân chủ yếu của tình trạng gian lận, trốn lậu thu.
 5. Tiểu luận pháp luật đại cương: Tìm hiểu về tội phạm giết người.
 6. Những điểm chung giữa vi phạm hành chính với tội phạm và vấn đề hoàn thiện khái niệm tội phạm trong bộ luật hình sự Việt Nam.

Như vậy, trên đây là toàn bộ những thông tin chia sẻ hay nhất về 10 bài mẫu cũng như 50 đề tài hay nhất về tiểu luận môn pháp luật đại cương. Ngoài ra, Trung tâm Tri Thức Cộng Đồng còn có dịch vụ hỗ trợ viết bài luận nhằm giúp đỡ bạn hoàn thành tiểu luận của mình một cách chất lượng nhất. Mọi khó khăn hay thắc mắc, bạn hãy liên hệ với Trung tâm để được giải đáp nhiệt tình và nhanh chóng nhé.

Nguồn: Tri Thức Cộng Đồng

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học