Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

KHO 10 mẫu luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính xuất sắc nhất

4/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Đối với tất cả sinh viên ngành luật thì bài luận tốt nghiệp vô cùng quan trọng. Để biết bí quyết viết bài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính đạt điểm cao, tối ưu, hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé. 

1. Luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính về bảo vệ Hiến pháp

Luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính về bảo vệ Hiến pháp

Luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính về bảo vệ Hiến pháp

    Nội dung chính

 • Bảo vệ Hiến pháp bằng pháp luật ở Việt Nam trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cả ở phương diện lý luận, thực tiễn và pháp lý.
 • Bài luận văn này của tác giả Lê Văn Quyền có ý nghĩa thực tiễn cao cho hoạt động nghiên cứu, học tập về Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp và hoàn thiện hệ thống về pháp luật của các tổ chức, cá nhân có quan tâm.

    Link tải miễn phí: Tại đây

2. Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 

Tên đề tài: Thực hiện pháp luật về việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo các thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại phường trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

 Nội dung chính

 • Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về việc tạm giữ phương tiện, giấy phép, theo thủ tục hành chính trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

 Link tải miễn phí: Tại đây

Bên cạnh đề tài luật về hiến pháp và hành chính còn có rất nhiều lĩnh vực khác như luật dân sư, luật đất đai, luật tài nguyên môi trường, luật hình sự…Sau đây Tri Thức Cộng Đồng sẽ gửi tới bạn các mẫu luận văn luật dân sự mới nhất, đạt điểm cao nhất trong năm qua. Hãy đọc ngay nhé.luận văn dân sự

3. Luận văn Thạc sĩ Hiến pháp và Luật Hành chính về Pháp luật về xét xử hành chính

Luận văn Thạc sĩ Hiến pháp và Luật Hành chính về Pháp luật về xét xử hành chính

Luận văn Thạc sĩ Hiến pháp và Luật Hành chính về Pháp luật về xét xử hành chính

Nội dung chính

 • Trong thực tiễn, việc xét xử hành chính vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Tỷ lệ án hành chính sơ thẩm, án hành chính phúc thẩm bị hủy, sửa còn khá cao.
 • Vì vậy tác giả Nguyễn Ngọc Linh đã đi sâu nghiên cứu và trình bày chi tiết qua 3 chương:
  • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật xét xử hành chính ở nước ta hiện nay.
  • Chương 2: Hiện trạng xét xử pháp luật về hành chính ở Việt Nam.
  • Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về xét xử hành chính trong thời gian tới. 

Link tải miễn phí: Tại đây

4. Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành chính tại Bộ Tài chính    

 Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành chính tại Bộ Tài chính    

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành chính tại Bộ Tài chính    

Tên đề tài: Thực hiện pháp luật về lưu trữ tại Bộ Tài chính.

Nội dung chính

 • Ý nghĩa lý luận của luận văn: góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc thêm các vấn đề lý luận cơ bản về thực hiện pháp luật lưu trữ; phân tích, đánh giá toàn diện thực tiễn công tác lưu trữ qua thực tiễn Bộ Tài chính.
 • Ý nghĩa thực tiễn của luận văn: rút kinh nghiệm cho công tác lưu trữ tại các cơ quan nhà nước; đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác lưu trữ, góp phần phát huy tối đa giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của Bộ và các cơ quan nhà nước.

 Link tải miễn phí: Tại đây

5. Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại thành phố Hải Phòng

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại thành phố Hải Phòng

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại thành phố Hải Phòng

Tên đề tài: Xử lý vi phạm hành chính ở đô thị, từ thực tiễn Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Nội dung chính

 • Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động xử lý vi phạm hành chính ở đô thị, từ thực tiễn tại Hồng Bàng, Hải Phòng.
 • Phạm vi nghiên cứu
  • Phạm vi về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động xử lý vi phạm hành chính ở đô thị trong một số lĩnh vực cụ thể như an ninh trật tự, vi phạm giao thông.
  • Phạm vi về thời gian: từ năm 2013 đến năm 2017.
  • Phạm vi về không gian: tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

    Link tải miễn phí: Tại đây

Trong khi viết bài nếu bạn cảm thấy khó tìm đề tài, hay chưa tìm được chủ đề như ý muốn hãy đọc ngay bài luận văn luật này nhé. Bài viết chia sẻ hơn 55 đề tài xuất sắc nhất, mới nhất cùng bí quyết đạt điểm cao. Hãy đọc luôn để cập nhật nhé.

6. Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính tại Quảng Ngãi 

Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính tại Quảng Ngãi 

Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính tại Quảng Ngãi 

Tên đề tài: Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung chính

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên là một vấn đề mang tính cấp thiết của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 • Hiện nay nội dung, hình thức phổ biến pháp luật chậm đổi mới, còn khô cứng, chưa thực sự phù hợp với tâm sinh lý và trình độ hiểu biết của lứa tuổi.
 • Tại huyện Minh Long, Quảng Ngãi công tác phổ biến pháp luật còn thiếu đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng, chưa chặt chẽ, nhiều tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật, hoạt động chưa hiệu quả.

    Link tải miễn phí: Tại đây

7. Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành chính về chứng thực

 Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành chính về chứng thực

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến Pháp và Luật Hành chính về chứng thực

Tên đề tài: Pháp luật về chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã - từ thực tiễn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Nội dung chính

 • Nhiệm vụ thứ nhất: hệ thống hóa những vấn đề lý luận về pháp luật về chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Nhiệm vụ thứ hai: phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về chứng thực tại UBND cấp xã và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 
 • Nhiệm vụ thứ ba: đưa ra các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

 Link tải miễn phí: Tại đây

8. Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Hải Dương 

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Hải Dương 

Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tại Hải Dương 

Tên đề tài: Hoạt động ban hành quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện - từ thực tiễn Ủy ban nhân dân của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nội dung chính

 • Phương pháp luận của luận văn:
  • Dựa trên cơ sở của phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức bộ máy nhà nước. 
 • Phương pháp nghiên cứu của bài luận văn
  • Phương pháp trừu tượng khoa học, phương pháp phân tích - tổng hợp
  • Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn
  • Phương pháp lịch sử, phương pháp lý thuyết hệ thống

Link tải miễn phí: Tại đây

Ngoài các mẫu luận văn luật ở trên, Tri Thức Cộng Đồng còn tổng hợp hơn 10 bài luận văn tốt nghiệp ngành luật kinh tế được đánh giá cao nhất để các bạn tải về và nghiên cứu, chỉnh sửa. Hãy tìm hiểu ngay nhé.

9. Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính về bổ nhiệm cán bộ, công chức

Tên đề tài: Thực hiện pháp luật về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức - Từ thực tiễn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

Nội dung chính

 • Tại huyện Quốc Oai hiện nay vẫn còn một số trường hợp vì cả lý do khách quan và chủ quan mà việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ, công chức đang vi phạm quy định của pháp luật về vấn đề này.
 • Việc nghiên cứu đề tài này là vô cùng cần thiết để khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện pháp luật về bổ nhiệm cán bộ, công chức. 
 • Chính vì vậy tác giả muốn thông qua luận văn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý giỏi về chuyên môn, mạnh về quản lý.

Link tải miễn phí: Tại đây

10. Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính về thi hành án hình sự

Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính về thi hành án hình sự

Luận văn Thạc sĩ Luật hiến pháp và Luật hành chính về thi hành án hình sự

Tên đề tài: Vai trò của Tòa án nhân dân trong thi hành án hình sự - từ thực tiễn Tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh Tuyên Quang. 

Nội dung chính

Bố cục của bài luận văn gồm ba chương chính:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về thi hành án hình sự và vai trò của Tòa án nhân dân trong Thi hành án hình sự.
 • Chương 2: Thực trạng công tác thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Tuyên Quang.
 • Chương 3: Giải pháp tăng cường vai trò của Tòa án nhân dân trong Thi hành án hình sự.

    Link tải miễn phí: Tại đây

Với số lượng sinh viên ra trường ngày càng nhiều mỗi năm, tỷ lệ cạnh tranh càng tăng cao. Vì vậy nếu bạn chưa biết phải làm bài luận văn sao cho hay, đạt điểm cao có thể lựa chọn dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi để đạt được ấn tượng tốt nhất trước hội đồng. Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm cùng quy trình làm việc chuyên nghiệp chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

11. Bật mí cách làm bài luận văn đạt điểm tối đa

11.1. Về nội dung

 • Tổng quan về tài liệu: Trong phần cần tóm tắt các khái niệm, quy định, tiêu chí, phương pháp đánh giá,..Đồng thời giới thiệu sơ qua về địa bàn nghiên cứu và nếu rõ kết quả, hạn chế của các luận văn cùng đề tài trước đó. 
 • Trích dẫn tài liệu: bạn nên đánh số theo thứ tự các trích dẫn trong bài viết. Khi đó, số được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc đặt ở phía trên, liền sau câu hoặc đoạn trích dẫn ngay cả khi tên tác giả xuất hiện trong đoạn văn.
 • Đạo văn: Đây là điều tuyệt đối bạn không được làm vì nó thuộc về nguyên tắc. Nếu trong bài luận văn của bạn bị phát hiện có dấu hiệu đạo văn sẽ bị đánh trượt ngay lập tức.

11.2. Về hình thức trình bày 

 • Font chữ: Trong luận văn cần đặt font chữ rõ ràng, dễ nhìn, ưu tiên Timenewroman.
 • Cỡ chữ: Cỡ chữ sẽ thay đổi tùy theo tiêu đề, còn bình thường sẽ là từ 12 đến 14.
 • Căn lề: Tùy theo mỗi trường sẽ có quy định cụ thể về căn lề, thường sẽ áp dụng lề trái cách 3,5cm, lề phải 2cm, lề trên 3cm, lề dưới 3cm.
 • Giãn dòng: Việc này sẽ giúp bài luận văn nhìn thoáng mắt, dễ đọc hơn. Thông thường đều là giãn dòng 1.5.

Như vậy, trên đây đã tổng hợp 10 bài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và luật hành chính mới nhất, tiêu biểu nhất kèm theo lưu ý về trình bày và nội dung giúp hoàn thiện tốt bài luận. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp được thật nhiều cho các bạn. Chúc các bạn đạt thành tích cao trong kỳ này.

Xem thêm các tài liệu liên quan về ngành luật có thể sẽ rất hữu ích cho bạn dưới đây 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận