Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TRỌN BỘ 7 mẫu luận văn luật dân sự cùng 20 đề tài ấn tượng nhất

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn luật dân sự là một dạng luận văn khó vì đây là một chuyên ngành rộng và phức tạp. Chính vì vậy, để giúp các bạn có thêm ý tưởng đề tài cho bài luận văn của mình, Tri thức cộng đồng đã tổng hợp các đề tài, mẫu luận văn hay trong bài viết dưới đây. Mời bạn cùng tham khảo!

1. Luận văn luật dân sự về vi phạm hợp đồng dân sự

 Luận văn luật dân sự về vi phạm hợp đồng dân sự

Luận văn luật dân sự về vi phạm hợp đồng dân sự

Nội dung chính:

 • Đề tài tiếp cận và giải quyết, lý giải các vấn đề lý luận và pháp lý liên quan trực tiếp đến các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam. 
 • Tác giả đã tập trung nghiên cứu trước hết để làm rõ các vấn đề lý luận. Sau đó, tác giả đó phân tích làm rõ luật thực định hiện nay cũng như việc thực thi pháp luật để đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề các chế tài đối với vi phạm hợp đồng song vụ theo pháp luật Việt Nam.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

2. Luận văn luật dân sự về thừa kế tài sản 

Luận văn luật dân sự về thừa kế tài sản 

Luận văn luật dân sự về thừa kế tài sản 

   Nội dung chính:

 • Luận văn luật dân sự “Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam” được tác giả nghiên cứu trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thừa kế theo pháp luật để phân tích, lý giải vấn đề. 
 • Đồng thời, tác giả cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp để nêu lên cơ sở lý thuyết về vai trò thừa kế theo pháp luật.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

3. Luận văn luật dân sự về tranh chấp quyền tác giả 

Luận văn luật dân sự về tranh chấp quyền tác giả

Luận văn luật dân sự về tranh chấp quyền tác giả

Nội dung chính:

 • Luận văn tập trung phân tích khái niệm, bản chất pháp lý vấn đề theo quy định của pháp luật Việt Nam; tham khảo kinh nghiệm lập pháp của Hoa Kỳ và đối chiếu với pháp luật Việt Nam hiện hành. 
 • Luận văn luật dân sự này đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp quyền tác giả tại Tòa án, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành. 
 • Cuối cùng, tác giả mong muốn nâng cao hiệu quả của hoạt động giải quyết tranh chấp quyền tác giả tại Tòa án ở nước ta hiện nay trên cơ sở từ trường hợp cụ thể đã phân tích. 

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

4. Luận văn về luật dân sự liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai

Luận văn về luật dân sự liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai

Luận văn về luật dân sự liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai

Nội dung chính:

 • Đề tài tập trung nghiên cứu pháp luật về việc giải quyết khiếu nại trong tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật hành chính hiện hành.
 • Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn. Bài luận văn này tạo một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn về hoạt động giải quyết khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai không chỉ ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nói riêng mà còn ở nước ta nói chung.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

5. Luận văn về luật dân sự về nghĩa vụ dân sự trong thế chấp tài sản

Luận văn luật dân sự về nghĩa vụ dân sự trong thế chấp tài sản

Luận văn luật dân sự về nghĩa vụ dân sự trong thế chấp tài sản

Nội dung chính:

 • Đề tài được thực hiện trên cơ sở sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê…
 • Thông qua đó tác giả có thể làm sáng tỏ vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của biện pháp thế chấp tài sản cũng như những vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành.
 • Từ những thông tin thực tế nghiên cứu được, tác giả đã đưa ra những kiến nghị phù hợp hoàn thiện pháp luật, đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong việc thực hiện pháp luật hiện hành.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

6. Đề tài tốt nghiệp luật dân sự về hoạt động khiếu nại 

 

Luận văn tốt nghiệp luật dân sự về hoạt động khiếu nại

Luận văn tốt nghiệp luật dân sự về hoạt động khiếu nại

Nội dung chính:

 • Đề tài thực hiện nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của pháp luật khiếu nại, tố cáo. Ngoài những thông tin liên quan đến cơ sở lý luận, tác giả cũng tập trung đánh giá thực trạng pháp luật, thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo qua thực tiễn huyện Quốc Oai.
 • Từ đó, tác giả đã đưa ra các đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng hoạt động để giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

7. Luận văn tốt nghiệp ngành luật dân sự vấn đề phân chia tài sản trong hôn nhân 

Luận văn tốt nghiệp ngành luật dân sự vấn đề phân chia tài sản trong hôn nhân 

Luận văn tốt nghiệp ngành luật dân sự vấn đề phân chia tài sản trong hôn nhân 

Nội dung chính:

 • Đề tài tốt nghiệp luật dân sự: “Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn từ thực tiễn xét xử của Tòa án Nhân dân tại Hà Nội” làm rõ những vấn đề liên quan trực tiếp đến quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
 • Thông qua việc nghiên cứu thực tiễn được áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân tại Hà Nội, tác giả đã phát hiện những bất cập và đưa ra một số kiến nghị nhằm bổ sung và hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. 

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

8. 20 đề tài luận văn luật dân sự hay nhất

Bên cạnh 7 mẫu luận văn luật dân sự đã được tìm kiếm và chọn lọc trên đây, bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều những đề tài khác để có thêm ý tưởng cho bài luận văn của mình. Dưới đây là gợi ý 20 đề tài luận văn luật dân sự hay để bạn đọc tham khảo:

Đề tài tốt nghiệp luật dân sự về tài sản, tài sản thừa kế, phân chia tài sản:

 1. Thừa kế của con nuôi theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 2. Thừa kế của con nuôi theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 3. Di sản thừa kế: Xác định và phân chia theo quy định pháp luật Việt Nam
 4. Phân loại về tài sản theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam hiện nay
 5. Thi hành bán đấu giá tài sản trong việc thi hành án dân sự

Đề tài luận văn luật dân sự về tố tụng, quy trình tố tụng dân sự:

 1. Nghiên cứu về chứng cứ trong tố tụng dân sự theo pháp luật Việt Nam hiện hành
 2. Quy trình thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam
 3. Thời hiệu để khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.
 4. Thực tế việc áp dụng án lệ trong giải quyết các tranh chấp dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 5. Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn

Đề tài luận văn luật dân sự hay về các hoạt động kinh tế:

 1. Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức theo Pháp luật Việt Nam
 2. Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật của Việt Nam qua thực tiễn tại tỉnh Quảng trị
 3. Đề tài tốt nghiệp luật dân sự: Hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam
 4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tiền theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện nay
 5. Giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại theo pháp luật tố tụng dân sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Nhóm đề tài liên quan đến kinh tế, các vấn đề liên quan đến luật kinh tế cũng là một nhóm đề tài hay và có nhiều khía cạnh để khai thác, được các bạn học viên yêu thích chọn lựa. Bạn có thể mở rộng nguồn tìm kiếm của mình thông qua các bài luận văn thạc sĩ luật kinh tếluận văn thạc sĩ luật hình sựđề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tếluận văn thạc sĩ luật

Đề tài luận văn luật dân sự về đất đai, chuyển nhượng, tranh chấp đất đai

 1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân tại tỉnh Hải Dương.
 2. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng đến công tác thi hành áp dụng luật dân sự về tranh chấp đất đai tại Việt Nam
 3. Pháp luật về vấn đề quyền sử dụng đất nông nghiệp - Nghiên cứu thực tiễn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. Hợp đồng tặng - cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay
 5. Giải quyết vấn đề về tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

Ngoài những mẫu luận văn và đề tài gợi ý trên đây, bạn cũng có thể mở rộng vùng tìm kiếm, tìm hiểu thêm những mẫu luận văn luật khác để có thêm nguồn tư liệu để phục vụ cho bài làm của mình một cách tốt nhất. 

Với những tài liệu tham khảo trên đây, hy vọng rằng bạn có được những thông tin, kiến thức hữu ích cho mình trong quá trình làm luận văn luật dân sự. Chúc bạn làm bài thật tự tin và đạt kết quả tốt!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay