Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI 10 Bài Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Điểm Cao Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp 10 bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh đạt điểm cao. Những mẫu luận văn này phù hợp tham khảo cho những ai đang học khối ngành kinh tế đang có nguyện vọng học lên thạc sĩ. Cùng tìm hiểu để có thêm nguồn tài liệu hữu ích cho bản thân.

1. Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh các doanh nghiệp giải khát Việt Nam giai đoạn 2007-2015

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Trình bày chiến lược, vai trò của việc xây dựng chiến lược kinh doanh tai các công ty nước giải khát ở Việt Nam
 • Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các công ty này
 • Đưa ra chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp giải khát Việt Nam năm 2007 - 2015.
Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

Xem thêm 1 số tài liệu liên quan khác về ngành quản trị kinh doanh mà có thể sẽ hữu ích cho bạn như: 

2. Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty bảo hiểm Châu Á – Ngân hàng Công Thương đến năm 2010

Giới thiệu nội dung:

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Cơ sở lý luận về vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Đánh giá, phân tích tính hình hoạt động của công ty. Từ đó phân tích các yếu tố môi trường của liên quan đến hoạt động của công ty này
 • Đưa ra những chiến lược kinh doanh của công ty IAI đến năm 2010
Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

Khám phá thêm gợi ý về đề tài chiến lược trong bài đề tài quản trị chiến lược.

3. Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2015

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Nêu lên các cơ sở về chiến lược, quản trị chiến lược trong kinh doanh
 • Đi sâu phân tích, đánh giá hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
 • Đưa ra những giải pháp và xây dựng chiến lược tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

4. Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Trình bày nội dung lý thuyết về quản trị chiến lược
 • Phân tích thị trường kinh doanh các mặt hàng thực phẩm từ yếu tố bên ngoài và đánh giá tình hình nội bộ công ty
 • Xây dựng chiến lược ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại công ty
Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngành hàng

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

5. Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương đến năm 2020

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Trình bày các vấn đề về cơ sở lý luận
 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược của công ty
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty đến năm 2010
Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

6. Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho tập đoàn

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh viễn thông Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2010

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Cơ sở lý luận chung
 • Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn VNPT Việt Nam
 • Đưa ra giải pháp và xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn đến năm 2010
Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho tập đoàn

Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho tập đoàn

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

7. Mẫu luận văn phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh

Tên đề tài: 

 • Phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Giới thiệu Công ty
 • Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài và bên trong sản xuất kinh doanh của công ty
 • Phân tích các đánh giá
 • Xây dựng chiến lược cạnh tranh và đưa ra những kiến nghị phát triển
Mẫu luận văn phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh

Mẫu luận văn phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

8. Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm mua sắm

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim giai đoạn 2007-2011

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Cơ sở lý luận
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Trung tâm Nguyễn Kim, bao gồm nhân tố bên ngoài và bên trong
 • Đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh tại Trung tâm giai đoạn 2007 - 2011 
Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm mua sắm

Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm mua sắm

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

9. Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hàng

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hàng Đại Cồ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nguyễn Tuấn đến năm 2020

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Cơ sở lý luận
 • Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược kinh doanh tại nhà hàng Đại Cồ
 • Đưa ra các giải pháp và kiến nghị để thực hiện và hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại nhà hàng Đại Cồ đến năm 2020.
Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà hàng

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

10. Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho du lịch

Tên đề tài: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty du lịch Eden Travel đến năm 2015

Giới thiệu nội dung: 

Nội dung bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm:

 • Cơ sở lý thuyết
 • Nếu lên thực trạng hoạt động của công ty Eden Travel
 • Đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Eden Travel đến năm 2015
Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho du lịch

Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cho du lịch

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí

11. 4 bước xây dựng nên một chiến lược kinh doanh

4 bước xây dựng nên một chiến lược kinh doanh

4 bước xây dựng nên một chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh được xem như có vai trò định hướng cho các hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế, một chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ quyết định đến hoạt động kinh doanh, doanh thu và phát triển mọi mặt của doanh nghiệp đó.

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp 4 bước để có thể xây dựng nên một chiến lược kinh doanh. Cùng tìm hiểu để có thể tự hoạch định một chiến lược kinh doanh trong bài nghiên cứu của bạn và giành điểm từ ban giám khảo.

Bước 1: Xác định mục tiêu, sứ mệnh của doanh nghiệp

Mục tiêu và sứ mệnh chính là những gì mà doanh nghiệp muốn đạt được, muốn hướng đến và muốn mang lại cho khách hàng.

Mục tiêu của doanh nghiệp có thể là các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thị phần trên thị trường. Khi đã xác định được mục tiêu và sứ mệnh, mọi hoạt động, cố gắng và nỗ lực của toàn doanh nghiệp và các cá nhân đều tập trung vào đó.

Tuy nhiên, khi xác định mục tiêu và sứ mệnh cần phải đảm bảo tính hợp lý về khả năng thực hiện của doanh nghiệp.

Giới thiệu tới quý bạn đọc bài viết về mục đích quản trị chiến lược. Mong rằng với bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về mục đích trong việc quản trị chiến lược của doanh nghiệp.

Bước 2: Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp

Việc phân tích môi trường bên trong và bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ được tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.

Môi trường bên trong được đánh giá từ góc độ nội bộ công ty, tiềm lựcvị thế hiện tại của công ty. 

Môi trường bên ngoài là các nhân tố khách quan có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhân tố bên ngoài thường bao gồm thị trường, đối thủ cạnh tranh, nguồn cung đầu vào và đầu ra của sản phẩm,...

Bước 3: Chiến lược về sản phẩm

Chiến lược về sản phẩm là cơ sở và là khung xương của toàn bộ chiến lược kinh doanh. Việc xác định chiến lược sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp xác định được phương hướng đầu tư, thiết kế và phát triển phù hợp cho sản phẩm.

Các yếu tố có ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm bao gồm chất lượng, giá thành, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khách hàng.

Khi kết hợp đủ và vận dụng hợp lý các nguồn lực, chiến lược kinh doanh sẽ hiệu quả hơn.

Bước 4: Đánh giá, kiểm soát

Trong quá trình thực hiện các chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý cần thường xuyên đánh giá lại hiệu quả làm việc, từ đó có những kiểm soátđiều chỉnh phù hợp.

Quá trình này giúp doanh nghiệp xem xét lại những vấn đề còn đang tồn tại, bao gồm các vấn đề về chiến lược, sản phẩm hoặc nhân sự. Việc này cũng giúp các nhà quản lý theo sát được với tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình.

Kết quả của quá trình cũng cần được đo lường lại chính xác và cụ thể hơn. Một kế hoạch về quản trị chi phí sẽ giúp ích hơn cho quý độc giả trong việc kiểm soát, điều chỉnh chiến lược.

Bài viết đã tổng hợp 10 bài luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh cao điểm nhất cùng các bước để xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả. Hy vọng các thông tin trên sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?