Xuất khẩu tại chỗ là gì? Đặc điểm của xuất khẩu tại chỗ

 Nguyễn Thị Thanh    
Xuất khẩu tại chỗ là gì? Đặc điểm của xuất khẩu tại chỗ
Rate this post

Xuất khẩu tại chỗ là gì? Đặc điểm của xuất khẩu tại chỗ

1. Xuất khẩu tại chỗ là gì?

Xuất khẩu tại chỗ là hình thức mà doanh nghiệp xuất khẩu ngay chính đất nước của mình để thu ngoại tệ thông qua việc giao hàng hóa bán cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo sự chỉ định của phía nước ngoài, hoặc bán hàng sang khu chế xuất hoặc các xí nghiệp chế xuất đang hoạt độn trên lãnh thỗ Việt Nam.

– Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ: Là doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho các thương nhân là người nước ngoài.

– Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ (được gọi là doanh nghiệp nhập khẩu): Là doanh nghiệp nhận hàng hoá từ doanh nghiệp xuất khẩu theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Xuất khẩu tại chỗ là gì?

Xuất khẩu tại chỗ là gì?

2. Đặc điểm của xuất khẩu tại chỗ

Đối tượng, điều kiện được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ:

a. Đối với hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam

Là hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, hàng hoá được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất hàng hoá xuất khẩu (kể cả làm nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài).

b. Đối với hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Mục VI Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

c. Hợp đồng mua bán ngoại thương

Doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu phải ký hợp đồng mua bán ngoại thương với thương nhân nước ngoài. Ngoài các điều khoản theo quy định, trong hợp đồng phải có điều khoản quy định giao, nhận hàng tại Việt Nam và ghi rõ tên, địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ (đối với hợp đồng mua), doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ (đối với hợp đồng bán).

– Nếu doanh nghiệp nhập khẩu nhận sản phẩm để làm nguyên liệu gia công cho thương nhân nước ngoài thì chỉ cần có văn bản chỉ định nhận hàng của bên đặt gia công (nếu trong hợp đồng gia công chưa có quy định này).

– Về phương thức thanh toán: Hợp đồng xuất khẩu tại chỗ phải có điều khoản quy định thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng.

– Đối với doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ: hàng hoá phải do chính doanh nghiệp sản xuất ra.

– Đối với doanh nghiệp nhập khẩu: Không tồn đọng hợp đồng gia công quá hạn chưa thanh khoản

d. Trên cơ sở hợp đồng bán, hợp đồng mua hoặc hợp đồng gia công, các doanh nghiệp xuất/nhập khẩu tại chỗ tự tổ chức việc giao, nhận hàng hoá.

Giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao, nhận hàng hoá đúng theo hợp đồng và khai báo trên tờ khai hải quan.

Thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nếu có căn cứ xác định việc giao, nhận hàng hoá giữa các doanh nghiệp là không đúng với khai báo thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định kiểm tra thực tế hàng hoá khi giao nhận (Chi cục nào có thông tin thì Chi cục đó quyết định kiểm tra).

Ngày nay xuất khẩu tại chỗ là một trong các phương thức xuất khẩu hàng hóa phổ biến nhất, đang được chú trọng đẩy mạnh phát triển.

Bài viết trên là những kiến thức giúp bạn trả lời 2 câu hỏi: “xuất khẩu tại chỗ là gì?” và “xuất khẩu tại chỗ có những đặc điểm gì?”, hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tập.

Tham khảo các dịch vụ của Tri Thức Cộng Đồng:

+ Thuê làm luận văn

+ Nhận làm thuê luận án tiến sĩ

+ Viết bài tiểu luận