Tin tức

 • Nhóm đề tài luận văn Thạc sĩ về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Tri thức cộng đồng đã tổng hợp gửi tới bạn đọc 25 đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội hoặc các đề tài luận văn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khác mà bạn có thể tham khảo. Bên cạnh đó, Chúng tôi còn hỗ trợ các bạn là […]

 • Giới thiệu 55 đề tài luận văn triết học dễ đạt điểm cao

  Tổng hợp các đề tài luận văn triết học, luận văn phật giáo,… mà các cử nhân, thạc sĩ trình bày được Tri thức cộng đồng tổng hợp và chọn lọc. Dưới đây là một số gợi ý về đề tài luận văn – luận án triết học. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong […]

 • Hướng dẫn làm tiểu luận triết học

  Đối với mỗi bài tiểu luận triết học, những bước từ lựa chọn đề tài, xác định đề cương cho tới cách trình bày tiểu luận đều là những bước rất quan trọng trong quá trình làm tiểu luận. Vì thế, bài viết này Tri thức cộng đồng cung cấp cho bạn những kiến thức, […]

 • Cách trích dẫn tài liệu tham khảo đúng chuẩn

  Trong bài viết, bất cứ dẫn chứng nào cũng phải kèm tên tác giả và thời điểm công bố (xuất bản). Nếu tác giả người nước ngoài chỉ cần liệt kê Họ. Nếu tài liệu chuyển ngữ sang tiếng Việt, cách dẫn chứng như trên. Nếu tác giả là người Việt và tài liệu tiếng […]

 • Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế

  1. Luận văn thạc sĩ là gì? Luận văn thạc sĩ là một tài liệu khoa học trình bày công trình nghiên cứu của học viên dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Do đó, bài luận văn thạc sĩ cần đảm bảo các yêu cầu như sau: + Luận văn phải […]