Tìm hiểu các trung gian thương mại trong kênh phân phối

Đánh giá bài viết

Tri Thức Cộng Đồng chuyên các dịch vụ Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp, Làm thuê luận án tiến sĩ, Nhận làm luận văn xin chia sẻ để bạn đọc tìm hiểu các trung gian thương mại trong kênh phân phối.

Các trung gian thương mại trong kênh phân phối

1/Khái niệm

Trung gian là những người làm chức năng cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng.

– Người bán buôn: là người mua sản phẩm từ người sản xuất hoặc từ người bán buôn khác và bán lại cho người bán lẻ. Các nhà bán buôn có vai trò rất quan trọng trên thị trường. Họ có khả năng chi phối người bán lẻ và đôi khi là người sản xuất; thậm chí họ có thể trở thành những nhà độc quyền và lãnh đạo thị trường do có thế mạnh về vốn và phương tiện kinh doanh hiện đại. Trung gian bán buôn thường kinh doanh tập trung vào một số những loại hàng hóa và buôn bán với khối lượng lớn.

– Người bán lẻ: là người trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Họ có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với người tiêu dùng nên họ hiểu biết và nắm vững nhu cầu khu vực thị trường của họ. Vì vậy, người bán lẻ rất linh hoạt và năng động. Người bán lẻ thường kinh doanh sản phẩm đa dạng, phong phú và phân bổ về địa lý rộng khắp.

– Đại lý: cũng là trung gian bán hàng nhưng có mối quan hệ với người sản xuất (chủ hàng) chặt chẽ hơn. Đại lý có thể đảm nhiệm chức năng bán buôn hoặc bán lẻ. Đại lý có thể được chia thành nhiều loại theo những tiêu thức khác nhau, nhưng thường có các dạng sau:

+ Đại lý ủy thác: là đại lý bán hàng theo giá do chủ hàng quy định và được chủ hàng trả thù lao

+ Đại lý hoa hồng: là đại lý bán hàng theo giá do chủ hàng quy định giống như đại lý ủy thác song họ không hưởng thù lao của chủ hàng mà hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh số bán ra. Tỷ lệ % hoa hồng do chủ hàng và đại lý thỏa thuận.

+ Đại lý độc quyền: là đại lý được độc quyền bán hàng trên một khu vực nhất định theo giá và các điều kiện ràng buộc của chủ hàng hoặc sự khống chế về pháp lý

– Môi giới: là người thực hiện chức năng tìm người mua giúp người bán hoặc ngược lại; giúp cách mua, cách bán hoặc thay mặt cả hai bên để thỏa thuận các điều kiện mua bán; thực hiện việc mua bán theo quan hệ ủy thác từng chuyến hàng, lô hàng và được hưởng thù lao của một hoặc hai bên.

Tìm hiểu thêm về khái niệm, vai trò, chức năng của kênh phân phối

2/ Vai trò của các trung gian thương mại

Có nhiều lý do để những người sản xuất sản chuyển giao một phần công việc tiêu thụ cho những ngưòi trung gian phân phối. Việc chuyển giao này cũng có nghĩa là từ bỏ một số quyền kiểm soát đối với sản phẩm dược bán như thế nào và bán cho ai. Tuy nhiên, việc bán sản phẩm của mình qua trung gian đem lại cho nhà sản xuất nhiều lợi thế.

– Nhiều nhà sản xuất không có đủ nguồn lực tài chính để phân phối trực tiếp sản phẩm của mình đến tận người tiêu dùng cuối cùng, vì việc phân phối trực tiếp đòi hỏi đầu tư rất nhiều tiền bạc và nhân lực.

– Khi sử dụng các trung gian phân phối, khối lượng bán sẽ tăng hơn do đảm bảo được việc phân phối rộng khắp và đưa được sản phẩm đến các thị trường mục tiêu một cách nhanh chóng.

– Việc marketing trực tiếp có thể đòi hỏi nhiều nhà sản xuất trở thành người trung gian bán các sản phẩm bổ sung của những nhà sản xuất khác để đạt được việc tiết kiệm nhờ phân phối đại trà. Ngay cả khi người sản xuất có đủ điều kiện để thiết lập riêng kênh phân phối của mình, nhưng có khả năng đạt nhiều lợi nhuận hơn bằng cách tăng thêm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính của mình, thì họ vẫn lựa chọn cách phân phối sản phẩm thông qua các trung gian. Nếu một doanh nghiệp đạt được tỉ suất lợi nhuận là 20% từ việc sản xuất, và chỉ có thể đạt tỉ suất lợi nhuận 10% từ việc phân phối, thì họ sẽ không đảm nhận việc bán lẻ sản phẩm.

Nhờ quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm việc chuyên môn hóa và qui mô hoạt động, các trung gian phân phối sẽ làm lợi cho nhà sản xuất nhiều hơn là khi những người sản xuất tự đảm nhận việc phân phối sản phẩm của chính mình.

– Sự xuất hiện các trung gian làm giảm bớt các giao dịch trong trao đổi xét trên phạm vi tòan xã hội.

Trên quan điểm hệ thống kinh tế, vai trò cơ bản của các trung gian phân phối là biến những nguồn cung ứng khác nhau trong thực tế thành những loại sản phẩm mà người mua muốn mua. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì những người sản xuất thường tạo ra một chủng loại sản phẩm nhất định với số lượng lớn, trong khi người tiêu dùng thường lại chỉ mong muốn có một số lượng nhất định sản phẩm với chủng loại thật phong phú.

Tóm lại, nhà sản xuất sử dụng các trung gian trong kênh phân phối là do họ có thể thực hiện các chức năng phân phối rẻ hơn và hiệu quả hơn khi người sản xuất tự làm lấy. Sự xuất hiện của trong gian thương mại là kết quả của phân công lao động xã hội, chuyên môn hoá và hiệu quả tiếp xúc.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50