Tham khảo chuyên đề tốt nghiệp về quản trị nhân lực tại 1 doanh nghiệp cụ thể

 Nguyễn Thị Thanh    
Tham khảo chuyên đề tốt nghiệp về quản trị nhân lực tại 1 doanh nghiệp cụ thể
5 (100%) 1 vote

Tri thức cộng đồng chuyên cung cấp Viết báo cáo thực tập, Dịch vụ làm dissertation,Thuê làm luận văn,… chuyên nghiệp nhất thị trường xin chia sẻ 1 chuyên đề tốt nghiệp về thực trạng và giải pháp để quản trị nhân lực tại công ty TNHH MTV Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel.

1.Lý do chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp quản trị nhân lực

Hiện nay, có thể thấy rằng sự phát triển của một doanh nghiệp, một tổ chức hay một quốc gia luôn được xét đi cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ. Nhưng chính vì sự phát triển song hành này mà những yếu tố mang tính cạnh tranh truyền thống đối với sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp như vốn, nguyên vật liệu, công nghệ,… đang dần trở nên bão hoà. Thay vào đó, một nguồn lực mới, một yếu tố cạnh tranh mới mang tính quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp đó chính là yếu tố nguồn nhân lực.

Một tổ chức, một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững và đạt được thành công trong lĩnh vực của mình cần phải có được sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhưng nguồn nhân lực vẫn phải được xem có tính chất quyết định hơn bởi đó là yếu tố căn bản và khó thay đổi đối với hoạt động của một tổ chức. Vì vậy, nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực luôn là một vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Một trong những công cụ giúp một doanh nghiệp, một tổ chức kiểm soát được vấn đề quan trọng này đó công tác quản trị nguồn nhân lực.

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực là giúp cho doanh nghiệp, tổ chức đạt được mục tiêu trong công việc và hoạt động kinh doanh, khi được tạo dựng đúng nó sẽ mang nhiều lợi ích tới cho doanh nghiệp. Một tổ chức muốn thành công không thể không chú trọng đến công tác quản trị nhân sự. Tuy nhiên quản trị nhân lực là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức . . . đó là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật quản lý con người. Và trên thực tế hiện nay, công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vẫn chưa đạt hiệu quả cao và còn nhiều bất cập. Điều này đã làm cho chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước bị ảnh hưởng, đòi hỏi cần phải có những chế độ, chính sách phù hợp để giữ gìn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này.

quản trị nhân lực

quản trị nhân lực

Công ty TNHH MTV Du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) là công ty hoạt động với chức năng chính là kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành với sự quan tâm chính là chất lượng sản phẩm dịch vụ, tính chuyên nghiệp cao, hướng tới nhu cầu của từng loại khách hàng. Mục tiêu của công ty là xây dựng được mối quan hệ chiến lược, gần gũi với nhiều công ty và tổ chức nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành du lịch để mở rộng và phát triển hoạt động của mình. Chính vì thế, một trong những định hướng được chú trọng hàng đầu tại công ty là công tác quản trị nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ nhân lực tốt, hướng tới sự chuyên nghiệp trong công việc. Xuất phát từ vấn đề này đồng thời dựa trên những kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế khi thực tập tại Công ty Vietravel, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “ Quản trị nhân lực tại công ty TNHH MTV Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel – Thực trạng và giải pháp” là đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp.

2.Mục tiêu của đề tài

Đề tài nhằm đạt được những mục tiêu sau:

– Làm rõ cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, vai trò nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong ngành dịch vụ du lịch.

– Phân tích thực trạng, đánh giá, nhận xét những mặt mạnh và mặt yếu trong công tác hoạch định nguồn nhân lực tại công ty Vietravel và thực hiện nội dung các chức năng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty.

– Đề xuất giải pháp để hoàn thiện hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, hoàn thiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực tại công ty Vietravel, góp phần thúc đẩy hoạt dộng kinh doanh của công ty.

Human resources management concept business man selecting virtual interface

3.Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định là công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty Vietravel, giúp công ty có cái nhìn tổng quan hiện tại để từ đó có thể phát triển nguồn nhân lực tốt hơn trong giai đoạn sắp tới

4.Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu và các giải pháp được thực hiện trong đề tài liên quan đến các hoạt động và các chức năng quản trị nguồn nhân lực tại công ty, nó chỉ có ý nghĩa và đúng trong một thời gian và một môi trường cụ thể nhất định. Do đó phạm vi giới hạn của đề tài là các số liệu kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình lao động của công ty Vietravel.

Phần điều tra, khảo sát bằng phương pháp sử dụng bảng câu hỏi sẽ được thực hiện với quy mô mẫu khoảng 100 mẫu, chủ yếu khảo sát và thu thập số liệu về các yếu tố như: bản chất công việc, các chính sách xã hội, đào tạo – thăng tiến, quan hệ trong công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty…

5.Phương pháp nghiên cứu

Đề tài thực hiện trên cơ sở kết hợp nghiên cứu các tài liệu thứ cấp từ các nguồn như các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, số liệu, dữ liệu của công ty trong các năm 2010 – 2012, các công trình đã công bố, báo, tạp chí, Internet và các đặc san chuyên đề liên quan trong lĩnh vực dịch vụ lữ hành, các lý thuyết và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực …..

Tổ chức khảo sát, điều tra và trực tiếp phỏng vấn tiếp xúc phỏng vấn với đội ngũ nhân viên của công ty nhằm nắm được tình trạng thực tế để phục vụ công tác phân tích thực trạng, nhận xét, đánh giá và định hướng xây dựng giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Số liệu được so sánh, phân tích và tổng hợp bằng phần mềm thống kế SPSS, ngoài ra là phần mềm tin học Excel.

6.Bố cục của đề tài

Luận văn gồm 05 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực ngành dịch vụ du lịch

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu

Chương 4: Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Vietravel.

Chương 5: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty Vietravel

7.Kết luận chuyên đề tốt nghiệp quản trị nhân lực

Quán triệt mục tiêu nghiên cứu, trên cơ sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, đi từ lý thuyết đến thực tiễn, đề tài “Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel” đã tập trung giải quyết một số nội dung quan trọng như sau:

Một là, làm rõ khái niệm về Quản trị nguồn nhân lực, nhận thấy vai trò, chức năng quan trọng của công tác quản trị nguồn nhân lực và các nội dung hoạt động chủ yếu của công tác quản trị nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh doanh của các công ty nói chung, các doanh nghiệp hoạt động du lịch lữ hành nói riêng, đặc biệt với Vietravel.

Hai là, phân tích tình hình hoạt động của công ty Vietravel, thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực, từ đó nhìn thấy những thuận lợi, khó khăn cũng như những thành công, hạn chế để có những định hướng, giải pháp đúng đắn cho việc phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty.

Ba là, đánh giá các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên công ty Vietravel đối với chất lượng công tác quản trị  nguồn nhân lực của công ty. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp với kích thước mẫu là 120. Thang đo được đánh giá thông qua phương pháp độ tin cậy Cronbach alpha và phương pháp phân tích yếu tố khám phá EFA, kiểm định mô hình lý thuyết bằng bằng phương pháp hồi quy tuyến tính bội, xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố. Cuối cùng phương pháp mô tả để đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên. Qua phân tích số liệu, có 5 nhóm nhân tố được nhân viên đánh giá thể hiện mức độ quan trọng của các thành phần tác động chất lượng công tác quản trị nguồn nhân lực công ty Vietravel là: (1) Thu nhập & chính sách phụ cấp, (2) Chế độ đào tạo & cơ hội thăng tiến, (3) Đánh giá công việc, (4) Áp lực & môi trường làm việc, (5) Phân công & bố trí công việc. . Trong đó, nhóm nhân tố tác động nhiều nhất tới sự thỏa mãn của khách hàng là Thu nhập và chính sách phụ cấp với hệ số β = 0,476.

Bốn là, trên cơ sở định hướng phát triển công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty Vietravel, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao việc phát triển dịch vụ này.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty Vietravel với những định hướng đã nêu ra cần có sự hỗ trợ của quản lý nhà nước và các cấp quản lý liên quan cùng với sự nỗ lực của bản thân Vietravel. Mặc dù đề tài đề cập tới nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp trong việc hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực, tuy nhiên, đề tài mới chỉ tập trung vào phân tích và đánh một số khía cạnh chính tác động lên công tác quan trị nguồn nhân lực. Những vấn đề khác cần có các công trình nghiên cứu khoa học tiếp theo nghiên cứu mới có thể giải quyết được.