Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tổng Hợp 37 Đề Tài + 10 Mẫu Luận Văn Quản Trị Chất Lượng Miễn Phí

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Chuyên ngành quản trị chất lượng thường có liên quan đến những hoạt động về định hướng và kiểm soát chất lượng của một tổ chức. Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp 37 đề tài cũng 10 mẫu luận văn quản trị chất lượng miễn phí cho những bạn đang có nhu cầu làm nghiên cứu về nội dung này. Cùng tìm hiểu để có cho mình thêm những thông tin bổ ích.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng tín dụng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng tín dụng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng tín dụng

Tên đề tài: 

 • Quản trị chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận

Giới thiệu nội dung:

 • Đi sâu vào phân tích thực trạngđề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao quản trị chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Thuận.
 • Nêu lên hệ thống lý luận cơ bản về quản trị chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng, từ đó chỉ ra các thực trạng hiện có.
 • Đưa ra một số giải pháp cá nhân nhằm nâng cao quản trị chất lượng tín dụng.
 • Với kết quả nêu trên, bài luận văn đã trở thành tài liệu tham khảo cho các đối tượng quan tâm đến nghiên cứu và vận dụng. Ví dụ như quản lý tại ngân hàng,...

Link tải miễn phí luận văn quản trị chất lượng Tại Đây

2. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng giáo dục

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng giáo dục

Tên đề tài: 

 • Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực đọc hiểu môn Ngữ văn của học sinh lớp 10 THPT

Giới thiệu nội dung: 

 • Nội dung nghiên cứu bao gồm các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề đọc hiểu môn Ngữ văn. 
 • Dựa vào đó và một số tiêu chí nhất định khác, tác giả xây dựng công cụ bộ đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 10.
 • Cuối cùng, tác giả tiến hành thử nghiệm bộ công cụ trên nhằm kiểm tra lại độ chính xác cũng như tin cậy với mong mục đích có thể áp dụng được vào thực tiễn dạy và học.

Link tải miễn phí luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng Tại Đây

3. Luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng

Luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng

Luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng

Tên đề tài:  

 • Quản trị chất lượng tại Công ty Nhựa đường Petrolimex

Giới thiệu nội dung:

 • Làm rõ cơ sở lý luận về quản trị chất lượng, chất lượng sản phẩm. Từ cơ sở đó, tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm tại PAC trong giai đoạn 2015 - 2018.
 • Chỉ ra những kết quả cũng như những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của các vấn đề tại PAC.
 • Đề xuất một số giải pháp liên quan đến hoạt động quản trị chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại PAC từ 2019 - 2021.

Link tải miễn phí luận văn quản trị chất lượng Tại Đây

4. Luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ

Luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ

Luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ

Tên đề tài: 

 • Quản trị chất lượng dịch vụ của hệ thống cửa hàng xăng dầu Công ty TNHH MTV BCA – Thăng Long

Giới thiệu nội dung:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị chất lượng dịch vụ và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của cửa hàng đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố.
 • Tham gia khảo sát để đánh giá thực trạng thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ của hệ thống cửa hàng xăng dầu - Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.
 • Trình bày một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng dịch vụ của hệ thống cửa hàng xăng dầu này.

Link tải miễn phí luận văn đề tài quản trị chất lượng đối với doanh nghiệp Tại Đây

5. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng kinh doanh

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng kinh doanh

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng kinh doanh

Tên đề tài: 

 • Quản lý chất lượng cà phê nhân xô tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cà phê Hà Lan Việt Nam

Giới thiệu nội dung:

 • Đi sâu phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng của công ty TNHH Cà Phê Hà Lan Việt Nam.
 • Đề xuất một số giải pháp thiết thực hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm cà phê, tạo điều kiện tăng khả năng cạnh tranh của công ty, nâng cao giá trị sản phẩm cà phê nhân xô xuất khẩu.
 • Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như tổng hợp,  duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thông kế, tổng hợp, so sánh,... Đồng thời kết hợp với các số liệu phân tích được thu thập chủ yếu trong giai đoạn từ 2007 - 2009.

Link tải miễn phí luận văn quản trị chất lượng đối với doanh nghiệp Tại Đây

6. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dựa trên đánh giá khách hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dựa trên đánh giá khách hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dựa trên đánh giá khách hàng

Tên đề tài: 

 • Đánh giả cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng thời trang Foci

Giới thiệu nội dung:

 • Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng sản phẩm thời trang thương hiệu Foci thông qua các hoạt động khảo sát, tổng hợp và phân tích đánh giá của khách hàng về nhãn hiệu thời trang .
 • Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng thời trang Foci. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng
 • Đề xuất một số kiến nghị để nâng cao giá trị của thương hiệu Foci đối với cảm nhận của khách hàng. Trong đó, các yếu tố quan trọng được ưu tiên, nhằm nâng cao hình ảnh của thương hiệu Foci đối với khách hàng.

Link tải miễn phí luận văn quản trị chất lượng Tại Đây

7. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ giao hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ giao hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ giao hàng

Tên đề tài: 

 • Quản trị chất lượng “ dịch vụ giao nhận hàng hóa” tại công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu Đà Nẵng ( Vietfracht DaNang)

Giới thiệu nội dung:

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và quản trị chất lượng và làm rõ thực trạng công tác quản trị chất lượng đối với “dịch vụ giao nhận hàng hóa” tại Vietfracht Danang.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cũng như nâng cao chất lượng quản trị dịch vụ tại công ty trong tương lai.
 • Với những kết quả trên, bài luận văn quản trị chất lượng trên đã mang đến ý nghĩa khoa học khi nghiên cứu đề tài này cũng như ý nghĩa thực tiễn, giúp công ty nâng cao hiệu quả làm việc.

Link tải miễn phí luận văn quản trị chất lượng dịch vụ Tại Đây

8. Mẫu luận văn thạc sĩ thực trạng quản trị chất lượng

Mẫu luận văn thạc sĩ thực trạng quản trị chất lượng

Mẫu luận văn thạc sĩ thực trạng quản trị chất lượng

Tên đề tài: 

 • Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Giới thiệu nội dung:

 • Thực chất và vai trò của quản trị chất lượng, bao gồm một số khái niệm của các nhà quản trị chất lượng nổi tiếng và vai trò của quản lý chất lượng đối với doanh nghiệp.
 • Yêu cầu và đặc điểm của quản lý chất lượng. Phần này nêu lên một số yêu cầu và đặc điểm chủ yếu của hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.
 • Nội dung của quản lý chất lượng, trình bày những hoạt động chủ yếu của quản lý chất lượng trong các giai đoạn: Hoạch định chất lượng; Tổ chức thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng; điều chỉnh và cải tiến.
 • Giới thiệu một số hệ thống quản lý chất lượng hiện đại. Trong phần này giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng TQM và ISO 9000.
 • Một số vấn đề thực tiễn về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp.

Link tải miễn phí luận văn đề tài quản trị chất lượng nguồn nhân lực Tại Đây

9. Mẫu luận văn thạc sĩ về vấn đề quản trị chất lượng

Mẫu luận văn thạc sĩ về vấn đề quản trị chất lượng

Mẫu luận văn thạc sĩ về vấn đề quản trị chất lượng

Tên đề tài: 

 • Quản lý chất lượng - thực trạng và một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong các DNCN Việt Nam

Giới thiệu nội dung:

 • Phân tích những vấn đề chung về chất lượng và quản trị chất lượng. Từ cơ sở đó, tác giả đã chỉ ra những quan điểm về nhận thức cũng như thực trạng công tác quản trị chất lượng hiện nay trong doanh nghiệp.
 • Đưa ra một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Link tải miễn phí luận văn về quản trị chất lượng Tại Đây

10. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng

Tên đề tài:

 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Vũng Tàu

Giới thiệu nội dung:

 • Khái quát cơ sở lý thuyết từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, tác giả đã xây dựng được lý thuyết nghiên cứu cho đề tài.
 • Bài nghiên cứu sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau và có ý nghĩa thực tiễn đối với các Ngân hàng bán lẻ. Cuối cùng, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần bán lẻ của Ngân hàng BIDV.

Link tải miễn phí luận văn quản trị chất lượng Tại Đây

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn chất lượng hãy liên hệ dịch vụ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN của chúng tôi.

Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận văn chất lượng nhất.

11. Trọn bộ 37 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng mới nhất 2022

37 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng

37 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị chất lượng

Dưới đây là 37 đề tài luận văn thạc sĩ chất lượng mới nhất để bạn có thêm sự lựa chọn khi làm luận văn:

 1. Quản trị chất lượng tại Resort A
 2. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại sở nội vụ tỉnh AAA
 3. Vai trò của ISO 9000 đối với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam 
 4. Thực trạng và một số giải pháp nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty AAA
 5. Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
 6. Thực trạng tình hình quản lý chất lượng ở công ty AAA
 7. Quản trị chất lượng sản xuất tại nhà máy AAA
 8. Quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn AAA
 9. Quản trị chất lượng dịch vụ logistics
 10. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – 2000 tại Công ty AAA
 11. Những giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình áp dụng phương pháp quản lý chất lượng bằng tiêu chuẩn ISO 9000 vào ngành may Việt Nam
 12. Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng trong sản xuất kinh doanh của Công ty AAA
 13. Những biện pháp để duy trì & phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9002 ở Công ty AAAO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần AAA
 14. Một số vấn đề về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 – (1994) sang 2000 tại Điện cơ Thống nhất
 15. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 của Công ty AAA
 16. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty AAA
 17. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn AAA
 18. Một số giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty AAA
 19. Một số biện pháp nâng cao quản lý chất lượng tại công ty AAA
 20. Một số biện pháp góp phần xây dựng & phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 tại Công ty AAA
 21. ISO 9000 & việc áp dụng mô hình quản lý chất lượng tiên tiến trong các doanh nghiệp hiện nay
 22. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ lễ tân, bàn theo hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001: 2000 tại khách sạn AAA
 23. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty AAA theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
 24. Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại Công ty AAA
 25. Hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại nhà hàng AAA – khách sạn BBB
 26. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO – 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam
 27. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính nhà nước
 28. Giải pháp thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9002:1994 sang iso 9001: 2000 tại Công ty AAA
 29. Giải pháp hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000 tại Công ty AAA
 30. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng tại Công ty AAA
 31. Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính Nhà nước tại tỉnh AAA
 32. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO- 9002 tại Công ty AAA
 33. Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng tại siêu thị AAA
 34. Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ISO 9000 và hệ thống HACCP tại Công ty AAA và xây dựng hệ thống ISO 2000: 2005
 35. Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 phiên bản 1994 sang phiên bản 2000 tại Công ty AAA
 36. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty AAA
 37. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 tại Công ty AAA

Xem thêm các bài viết khác: Các giai đoạn phát triển của quản trị chất lượng

12. Bí quyết chọn đề tài quản trị chất lượng, phù hợp nhất

Bí quyết chọn đề tài quản trị chất lượng, phù hợp nhất

Bí quyết chọn đề tài quản trị chất lượng, phù hợp nhất

Nắm chắc những bí quyết chọn đề tài dưới đây để có được một bài luận văn quản trị chất lượng hay và đạt điểm cao:

Chọn đề tài ở nơi mà bạn làm việc

Việc chọn đề tài ở nơi bạn làm việc cho bài luận văn quản trị chất lượng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu những nội dung có liên quan. Một ưu điểm khác của việc này là bạn đã nắm được một phần nào đấy tình hình của đơn vị đấy, bạn dễ dàng biết được chỗ làm của bạn có những điểm mạnh nào, có những tồn tại và hạn chế nào, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, đề tài quản trị chất lượng thường có liên quan đến vấn đề nội bộ nên thường sẽ khá khó khăn nên bạn muốn tìm hiểu sâu hơn tình hình bên trong.

Có số liệu thống kê chi tiết, chính xác nhất

Sau khi chọn được những đề tài tại nơi làm việc, thì việc tiếp đó là cần chọn ra một đề tài có nhiều những số liệu thống kê chi tiết và chính xác nhất và bỏ qua những đề tài còn lại dù nó có thể sẽ hay và hấp dẫn hơn. 

Tuy nhiên, khi làm luận văn, điều quan trọng là tính chính xác, vì thế các số liệu thống kê này sẽ một trong những cơ sở giúp bài luận văn quản trị chất lượng của bạn trở nên thuyết phục và chính xác hơn

Nguồn tài liệu tham khảo phong phú, uy tín

Một đề tài hay không thể chỉ có những số liệu thôi, khi chọn đề tài luận văn quản trị chất lượng hãy đảm bảo đề tài đó có một nguồn tài liệu tham khảo phong phúchất lượng.

Trong quá trình bảo vệ luận văn bạn sẽ đối mặt với các vị giáo sư có học vấn rộng, nên việc đưa những nội dung không có cơ sở sẽ rất dễ bị phát hiện và bài luận văn có bạn có thể bị trừ điểm.

Trên đây là một số mẫu luận văn quản trị chất lượng cùng những mẫu đề tài tham khảo mà Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp. Hy vọng những thông tin trên sẽ mang lại nguồn tham khảo có ích khi làm bài luận văn của bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận