Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

CHIA SẺ 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Quốc Tế Miễn Phí + 40 Đề Tài

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Giao thương kinh tế đang mở rộng trên toàn cầu, các đề tài về kinh tế quốc tế ngày càng được nhiều học viên lựa chọn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ các đề tài hot của các luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế tiêu biểu hiện nay. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé.

Mục lục

1. Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về phát triển nhân lực công ty xuyên quốc gia

Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về phát triển nhân lực công ty xuyên quốc gia

Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về phát triển nhân lực công ty xuyên quốc gia

Tên đề tài: Địa phương hóa phát triển nguồn nhân lực của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) Nhật Bản - Nghiên cứu trường hợp Toyota Việt Nam

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp trong nước cũng như các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò rất quan trọng.
 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng, việc các TNCs của Nhật Bản thực hiện địa phương hóa nguồn nhân lực cũng là một nội dung quan trọng trong tái cơ cấu hoạt động của họ.
 • Ở Việt Nam mặc dù đã có khá nhiều công trình bàn luận về các TNCs cũng như hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản. Song, trực tiếp bàn luận về chiến lược địa phương hóa nguồn nhân lực nói chung, của các TNCs nói riêng của Nhật Bản vẫn còn thiếu vắng các khảo cứu đầy đủ và cập nhật.

Link tải miễn phí "Tại đây"

2. Luận văn thạc sĩ chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn thạc sĩ chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn thạc sĩ chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Tên đề tài: Chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Hiện nay, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là một cuộc chạy đua và cạnh tranh gay gắt với các nước trong khu vực.
 • Thông qua các phương tiện truyền thông cũng như trong quá trình học tập nghiên cứu và trong thực tế công việc, tác giả Huỳnh Thiên Phú quyết định chọn đề tài này làm luận văn tốt nghiệp cao học.
 • Đề tài được trình bày theo bố cục gồm 3 chương chính:
  • Chương 1: Công ty đa quốc gia và hoạt động chuyển giá
  • Chương 2: Thực trạng chuyển giá tại Việt Nam
  • Chương 3: Các giải pháp kiểm soát chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

Link tải miễn phí "Tại đây"

Đọc thêm: Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

3. Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế

Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế

Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế

Tên đề tài: Hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trước yêu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình quản trị tập đoàn kinh tế.
 • Kết hợp với thực trạng hoạt động của mô hình quản trị Tập đoàn kinh tế tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 • Luận văn nêu lên định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trước yêu cầu hội nhập nền kinh tế quốc tế. 
 • Nhiệm vụ khoa học của luận văn là:
  • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về Tập đoàn kinh tế;
  • Đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
  • Nêu lên định hướng và các giải pháp thiết thực hoàn thiện mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Link tải miễn phí "Tại đây"

4. Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế

Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế

Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế

Tên đề tài: Một số dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế và giải pháp phát triển ở Việt Nam

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Để thực hiện được mục đích và nhiệm vụ của bài luận văn tác giả đã viết nghiên cứu dựa trên cơ sở phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, thực hiện trao đổi nhằm tìm ra những bất cập, khó khăn của những người kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế.
 • Đồng thời nghiên cứu lý luận kết hợp với khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế.

Link tải miễn phí "Tại đây"

5. Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa vả nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tên đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đó là một tất yếu, vấn đề đặt ra chỉ còn là chuẩn bị như thế nào để vượt qua những thử thách và tận dụng cơ hội cho doanh nghiệp đặc biệt đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
 • Trong bối cảnh đó, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh đặc biệt nâng cao năng lực cạnh cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ là vô cùng cần thiết cả lý luận lẫn thực tiễn. 
 • Trong bài luận văn này ngoài phần mở đầu, kết luận, các tài liệu trích dẫn và tham khảo ..., luận văn được chia thành 3 chương:
  • Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Chương 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
  • Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Link tải miễn phí "Tại đây"

6. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

Tên đề tài: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Một là, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Hai là, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, qua đó chỉ ra được những thành tựu đã đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào những năm vừa qua.
 • Ba là, trên cơ sở đánh giá thực trạng luận văn đã đưa ra những dự báo về xu hướng phát triển thị trường xuất khẩu của thế giới và Lào trong thời gian sắp tới, từ đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Lào đến năm 2050.

Link tải miễn phí "Tại đây"

7. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về kinh nghiệm triển khai kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về kinh nghiệm triển khai kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về kinh nghiệm triển khai kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc

Tên đề tài: Kinh nghiệm triển khai kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Những năm gần đây, để giải quyết tình trạng dần cạn kiệt nguồn tài nguyên cùng các ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển kinh tế, nhiều nước trên thế giới đã triển khai chuyển từ nền kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn. 
 • Trong số đó Trung Quốc là một trong những nước đi đầu trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi này và đã đạt nhiều kết quả tích cực. 
 • Xuất phát từ sự tương đồng ở hai quốc gia về chế độ chính trị, nền văn hóa và nhiều khó khăn tương tự nhau trong quá trình cải cách mở cửa ở cả hai nước việc nghiên cứu quá trình triển khai kinh tế tuần hoàn tại Trung Quốc là cần thiết để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc triển khai mô hình này tại Việt Nam.

Link tải miễn phí "Tại đây"

8. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về rào cản trong thương mại quốc tế

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về rào cản trong thương mại quốc tế

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về rào cản trong thương mại quốc tế

Tên đề tài: Các rào cản trong thương mại quốc tế và yêu cầu đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Trên cơ sở phân tích các hình thức rào cản trong thương mại quốc tế, đặc biệt là dựa trên các qui định của WTO, luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu các thị trường xuất khẩu chính mà hàng hoá của Việt Nam đang vấp phải rào cản và đề xuất các giải pháp để vượt rào cản, đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam.
 • Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn gồm ba phần chính: 
  • Chỉ ra và phân tích các rào cản đang được áp dụng trong thương mại quốc tế dựa trên qui định của WTO.
  • Phân tích các rào cản thương mại của một số thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam.
  • Đề xuất các biện pháp vượt rào cản thương mại cho Việt Nam.

Link tải miễn phí "Tại đây"

9. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong hội nhập kinh tế quốc tế

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong hội nhập kinh tế quốc tế

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong hội nhập kinh tế quốc tế

Tên đề tài: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề quản lý rủi ro trong kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt Nam. 
 • Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung phân tích tình hình rủi ro trong kinh doanh XNK của các doanh nghiệp Việt nam trong những năm qua (từ thời kỳ đổi mới đến nay). 
 • Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, các quan điểm về hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Ngoài ra, luận văn còn áp dụng các phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp khảo nghiệm tổng kết thực tiễn, phương pháp điều tra - thống kê - phân tích - tổng hợp- so sánh trên cơ sở đó kết hợp với việc đưa ra các số liệu thực tế để luận giải các vấn đề.

Link tải miễn phí "Tại đây"

10. Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội

Mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội

Tên đề tài: Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt ngắn gọn nội dung:

 • Sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hà Nội đã huy động, khai thác và sử dụng ở mức đáng kể các nguồn lực của xã hội vào sản xuất-kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới, phát huy nội lực nhằm tạo nên sức mạnh cho kinh tế Thủ đô.
 • Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang trong tiến trình hội nhập quốc tế mạnh mẽ thì phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội đang gặp nhiều khăn khó như: thiếu vốn, công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, chất lượng nguồn lao động và khả năng cạnh tranh chưa cao... 
 • Bên cạnh đó, những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách cộng với nền hành chính còn lạc hậu làm cho kinh tế tư nhân ở Hà Nội chưa phát huy được thế mạnh của mình trong quá trình phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới. 

Link tải miễn phí "Tại đây"

11. Bộ 40 đề tài về kinh tế quốc tế hay nhất năm 2022

 1. Luận văn về kinh tế quốc tế "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để phát triển ngành du lịch Tỉnh Khánh Hoà".
 2. Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp quốc tế tại tỉnh Gia Lai.
 3. Điều kiện giao dịch chung trong hoạt động kinh doanh quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam.
 4. Thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản vào Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 5. Chiến lược kinh tế của Trung Quốc đối với khu vực Đông Á ba thập niên đầu thế kỷ XXI.
 6. Đề tài thạc sĩ kinh tế quốc tế "Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế".
 7. Phát triển du lịch quốc tế Myanmar và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
 8. Tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển.
 9. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 10. Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế "Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính tại ngân hàng TMCP Đông Á trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế".
 11. Giải pháp chủ yếu của Việt Nam nhằm giảm nhập siêu từ Trung Quốc.
 12. Năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng không Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 13. Luận văn về kinh tế quốc tế "Tác động tương đối của tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc lên các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".
 14. Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Nga vào Việt Nam trong bối cảnh mới.
 15. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.
 16. Phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2025.
 17. Chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông di động của công ty cổ phần viễn thông Hà Nội (HaNoiTelecom) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng và giải pháp.
 18. Thách thức và cơ hội đối với nền kinh tế Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào khi cộng đồng kinh tế Asean (AEC) đi vào hoạt động.
 19. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu trong bối cảnh thực thi FTA giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu.
 20. Đề tài thạc sĩ kinh tế quốc tế "Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà".
 21. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN.
 22. Phát triển dịch vụ tài chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
 23. Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 24. Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế của ngành du lịch Việt Nam.
 25. Dịch vụ cảng biển và phát triển dịch vụ cảng biển ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 26. Luận văn về kinh tế quốc tế "Chất lượng lao động ngành Dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế".
 27. Phát triển hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần hàng hải MACS trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 28. Tự do hoá dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế tại Việt Nam.
 29. Đề tài thạc sĩ kinh tế quốc tế "Phát triển kinh tế tư nhân ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam".
 30. Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 31. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
 32. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
 33. Tăng cường năng lực cạnh tranh của đội tàu buôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 34. Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.
 35. Luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế "Ngành thép Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế".
 36. Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm cao su tự nhiên tại công ty cao su Kon Tum.
 37. Chiến lược khách hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
 38. Phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 39. Quản lý rủi ro trong kinh doanh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 40. Đề tài thạc sĩ kinh tế quốc tế "Tự do hoá đầu tư trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và sự tham gia của Việt Nam".

Đọc thêm: Đề tài luận văn tốt nghiệp kinh tế

12. Lưu ý phải nhớ khi làm bài luận văn về kinh tế quốc tế

12.1. Nguồn tài liệu tham khảo phải đáng tin cậy

Trong thời đại số 4.0 như hiện nay, thông tin tràn ngập internet nhưng không phải nguồn tài liệu tham khảo nào cũng có thế dùng. Vì vậy lưu ý đầu tiên khi làm bài luận văn về kinh tế quốc tế bạn cần lưu ý chính là nguồn tài liệu tham khảo phải đáng tin cậy. Nguồn tài liệu tham khảo tin cậy sẽ giúp bạn có được thông tin chính xác và chất lượng cho bài luận văn của mình.

12.2. Số liệu nghiên cứu phải chính xác

Lưu ý thứ hai là số liệu nghiên cứu đưa ra trong luận văn phải chính xác. Để có số liệu đầy đủ, chính xác đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu thì bạn cần lựa chọn kỹ các phương pháp, công cụ và kỹ thuật thu thập số liệu. Những phương pháp này cần phù hợp với đối tượng nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và các nguồn lực bạn có khi thực hiện nghiên cứu luận văn.

12.3. Trình bày bài luận đúng quy chuẩn của trường

Lưu ý thứ ba mà đôi khi các bạn dễ bỏ qua đó là trình bày bài luận đúng quy chuẩn của trường. Thông thường thì sẽ có các mục chung cho bài luận văn nhưng với mỗi trường sẽ có các chi tiết trình bày hoặc quy chuẩn khác nhau. Vì vậy trước khi nộp luận văn bạn hãy nghiên cứu kỹ quy định và rà soát lại bài một lần nữa. Để tránh mất điểm do sơ suất.

12.4. Xây dựng bộ đề cương chi tiết nhất

Lưu ý cuối cùng là xây dựng bộ đề cương chi tiết nhất. Đề cương này sẽ được làm dựa trên đề cương nghiên cứu sơ bộ và sự giúp đỡ hoàn thiện của giáo viên hướng dẫn. Khi viết bài bạn chỉ cần triển khai theo các ý dựa trên đề cương. Như vậy bài luận của bạn sẽ được nối liền ý, mạch lạc, không sót ý và lạc đề.

Xem ngay đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế.

Sau khi đọc bài viết trên với các luận văn mẫu về đề tài kinh tế quốc tế cũng như 40 đề tài tham khảo. Chắc bạn đã có định hướng cũng như ý tưởng cho bài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế của bản thân rồi. Chúc bạn thành công. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing