Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 8 Luận Văn Kinh Doanh Quốc Tế Ấn Tượng + Kèm 68 Đề Tài 2022

3/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Bạn đang gặp khó khăn khi tìm đề tài luận văn kinh doanh quốc tế mặc dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm kiếm? Bạn không biết làm thế nào để chọn được đề tài phù hợp với khả năng của mình? Tin vui là bạn đã đọc được bài viết này của Tri Thức Cộng Đồng.

Dưới đây Tri thức Cộng đồng sẽ chia sẻ đến bạn bộ đề tài luận văn kinh doanh quốc tế vô cùng đa dạng. Bạn sẽ không còn phải nhọc công kiếm tìm nữa!

Top 68 Đề Tài Luận Văn Kinh Doanh Quốc Tế Ấn Tượng

1. Mẫu luận văn kinh doanh quốc tế về mối quan hệ

Đề tài: Đi nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh quốc tế, hoạt động sáng tạo và kết quả hoạt động kinh doanh - Một nghiên cứu thực nghiệm trong ngành công nghiệp phần cứng nổi bật. 

 • Tác giả viết luận văn kinh doanh quốc tế đã có cả chương 1 tổng quan về đề tài nghiên cứu vô cùng chi tiết. Thực hiện luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế này với 3 mục tiêu cụ thể: 
 • Phân tích, kiểm định lại mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh quốc tế với kết quả hoạt động kinh doanh trong ngành công nghiệp phần cứng. Vai trò chiến lược của hoạt động sáng tạo đối với hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là kiểm tra mối quan hệ tương tác giữa hoạt động kinh doanh quốc tế và sáng tạo của doanh nghiệp. 
 • Chương cuối đưa ra các giải pháp đối với các doanh nghiệp ngành công nghiệp phần cứng. Nêu ra những hạn chế của đề tài và kết luận. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1Vs2vBCmKLGoGTpgOMfMCx2679deoyko9/view?usp=sharing

2. Luận văn tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế về quản trị rủi ro

 

Luận văn tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế về quản trị rủi ro

Luận văn tốt nghiệp ngành kinh doanh quốc tế về quản trị rủi ro 

Đề tài luận văn kinh doanh quốc tế: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Luận văn kinh doanh quốc tế đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, ảnh hưởng, nguyên nhân về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và đi sâu nghiên cứu quản lý rủi ro kinh doanh xuất nhập khẩu. 
 • Chương 2 phân tích thực trạng hoạt động, thực trạng rủi ro, thực trạng quản lý rủi ro kinh doanh XNK của các doanh nghiệp. Chương cuối của luận văn kinh doanh quốc tế đã đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro kinh doanh của các doanh nghiệp VN vô cùng thực tế. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/10OFsdcKm2hgIvGU9hlJEyJg_Eo-6_UBY/view?usp=sharing

3. Luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế về giải pháp

Luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế về giải pháp

Luận văn chuyên ngành kinh doanh quốc tế về giải pháp

Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế của ngành Du lịch Việt Nam. 

 • Luận văn kinh doanh quốc tế với chương 1 nêu lên hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành khách sạn. 
 • Các yếu tố ảnh hưởng, tầm quan trong của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. Tác giả đã tìm ra được những ưu điểm, nhược điểm tồn đọng của hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương. 
 • Luận văn kinh doanh quốc tế với chương cuối là các giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Nội dung của bài luận văn vô cùng phong phú đáng tham khảo. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1Ca9i8KmUyYcDMhtr9c6OHJ4FgkYvKy6a/view?usp=sharing

4. Luận văn ngành kinh doanh quốc tế nâng cao năng lực

 

Luận văn ngành kinh doanh quốc tế nâng cao năng lực

Luận văn ngành kinh doanh quốc tế nâng cao năng lực

Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 • Luận văn kinh doanh quốc tế đã nêu và làm rõ lý luận về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là trong quá trình hội nhập quốc tế. 
 • Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế. Từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian sắp tới. 

Link tải miễn phí:

https://drive.google.com/file/d/1bgucR7qmZLyMKV3Cd3WRq0sycwhEgdtq/view?usp=sharing

>>> Tri thức cộng đồng tặng bạn: 30 đề tài + 5 mẫu luận văn quản trị bán hàng ấn tượng nhất

5. Luận văn ngành kinh doanh quốc tế nâng cao hiệu quả

 

Luận văn ngành kinh doanh quốc tế nâng cao hiệu quả

Luận văn ngành kinh doanh quốc tế nâng cao hiệu quả

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế của Công ty Du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế. 

 • Luận văn kinh doanh quốc tế được tác giả nêu ra lý luận chung về du lịch quốc tế và hiệu quả trong kinh doanh du lịch. Tiến hành nghiên cứu thực trạng con số cụ thể, phân tích vai trò, vị trí và nội dung hoạt động du lịch quốc tế trong công ty TIC. 
 • Luận văn đã đề ra phương hướng và các giải pháp cụ thể để phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế đáp ứng được nhiệm vụ mà cấp trên giao cho vừa tăng thu nhập vừa sánh ngang với nhiều quốc gia. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1JmscMklXR2V4SsONkYodJNC3gSjaU-jt/view?usp=sharing

6. Luận văn kinh tế quốc tế trong hoạt động xuất bản sách

 

Luận văn kinh tế quốc tế trong hoạt động xuất bản sách

Luận văn kinh tế quốc tế trong hoạt động xuất bản sách 

Luận văn ngành kinh doanh quốc tế: Hoạt động xuất bản sách khoa học xã hội của nhà xuất bản Khoa học Xã hội ở bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

 • Khác với đề tài khác, luận văn kinh doanh quốc tế trên đã khái quát về các sách khoa học xã hội, yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất sách của nhà xuất bản, các hoạt động chi tiết và đánh giá chung về thực trạng sản xuất sách. 
 • Chương cuối thạc sĩ đã nghiên cứu bối cảnh và tác động của hội nhập quốc tế đối với quy trình xuất bản sách khoa học xã hội của Nhà xuất bản Khoa học xã hội vô cùng chi tiết đi kèm với nhiều giải pháp. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1b1eXVgX0bupufkcn-2uIWNUm3afVE8yj/view?usp=sharing

7. Luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế

 

Luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế

Luận văn về hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài: Kinh tế biển ở Nghệ An trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

 • Chương 1 của luận văn kinh doanh quốc tế khái quát kinh tế biển Việt Nam. Nghiên cứu những lý luận của kinh tế biển nói chung. Đánh giá thực trạng về mặt thực tiễn, đưa ra mô hình phát triển kinh tế biển hiện tại với cái tốt và nhược điểm tồn tại. 
 • Đề xuất quan điểm, giải pháp để phát triển kinh tế biển của Nghệ An trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2009 - 2015. 

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/129cXVdOC9sfjkSuTjsjCejuDdQb_YuID/view?usp=sharing

8. Luận văn kinh tế quốc tế về chiến lược kinh doanh

 

Luận văn kinh tế quốc tế về chiến lược kinh doanh

Luận văn kinh tế quốc tế về chiến lược kinh doanh

Đề tài luận án tiến sĩ kinh tế: Chiến lược kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập 

 • Với luận án này, tác giả của công trình nêu ra tổng quan về chiến lược xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp chi tiết. Luận án đã hơn luận văn kinh doanh quốc tế một bậc nhưng vẫn phân tích thực trạng xây dựng chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu qua từng giai đoạn. 
 • Đặc biệt ở chương 2 đưa ra kết quả điều tra, nhận thức của các nhà lãnh đạo, công tác chuẩn bị, xác định được điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược. Các giải pháp, phương hướng xây dựng chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp với chính sách, lộ trình phù hợp qua luận văn kinh doanh quốc tế này.  

Link tải miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1jGyr96pfzXDCGGEyrBPd25s9qymUzdlZ/view?usp=sharing

9. Chọn đề tài luận văn kinh doanh quốc tế có quá khó?

Để bài luận văn đạt được điểm số ấn tượng, bạn cần chọn cho mình một đề tài hay và đúng với khả năng. Việc lựa chọn đề tài tuy rất quan trọng nhưng không quá khó khăn như bạn nghĩ, vì thế giới là bao la và ngành kinh doanh quốc tế cũng vậy.

Hãy tin tưởng rằng bạn sẽ tìm được một đề tài luận văn kinh doanh quốc tế dành riêng cho mình.

Chọn đề tài luận văn kinh doanh quốc tế có quá khó?
Chọn đề tài luận văn kinh doanh quốc tế có quá khó?

Hãy xem xét tất cả các nguồn tài liệu tham khảo liên quan bằng cách đến thư viện hoặc search online để tìm kiếm và chọn lọc. 

Hãy chắc chắn đề tài bạn chọn thực sự có ý nghĩa với bạn, khiến bạn hứng thú. Vì chỉ khi bạn yêu thích đề tài mình làm, thì mọi khó khăn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn. 

Hiện tại, Tri Thức Cộng Đồng đang cung cấp LÀM LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà Nội, HCM,... với mọi chuyên ngành học chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!

10. Danh mục đề tài luận văn kinh doanh quốc tế chọn lọc

Dưới đây là danh sách các đề tài luận văn ngành kinh doanh quốc tế để bạn tham khảo:

Danh mục đề tài luận văn kinh doanh quốc tế chọn lọc
Danh mục đề tài luận văn kinh doanh quốc tế chọn lọc
 1. Vận dụng Marketing vào đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh doanh quốc tế
 2. Trọng tài – phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế giữa các doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp ở Việt Nam
 3. Tình hình vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế tại Cty, ngân hàng – thực trạng và giải pháp.
 4. Luận văn kinh doanh quốc tế: Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 5. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố X
 6. Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ- giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 7. Luận văn kinh doanh quốc tế: Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Hà Nam
 8. Tăng cường hoạt động marketing về xuất khẩu tôm của Công ty A sang thị trường B
 9. Tài trợ thương mại Quốc tế và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam
 10. Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại – Trường hợp của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam
 11. Luận văn kinh doanh quốc tế: Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng
 12. Rủi ro trong hoạt động xuất khẩu tóc tại Công ty 
 13. Quy trình thông quan đối với hàng thông quan xuất khẩu tại Công ty A
 14. Quy trình sáp nhập và mua bán của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế và giải pháp đặt ra với các doanh nghiệp Việt Nam
 15. Quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế tại Công ty
 16. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ Quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 17. Quản lý dự trữ ngoại hối của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
 18. Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ – Cơ hội và thách thức
 19. Phòng ngừa rủi ro trong thương mại quốc tế tại Công ty A
 20. Phát triển và bảo vệ thương hiệu dệt may trên thị trường quốc tế tại Công ty A
 21. Luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh quốc tế: Phát triển sản phẩm mới cho dịch vụ tài trợ thương mại tại Ngân hàng X
 22. Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Công ty A
 23. Phát triển dịch vụ kho vận tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp
 24. Phân tích thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng hóa tại Công ty X
 25. Phân tích tác động trực tiếp của hoạt động đầu tư nước ngoài đến vấn đề việc làm của lao động Việt Nam
 26. Luận văn kinh doanh quốc tế: Phân tích các hợp đồng xuất nhập khẩu và các giải pháp.
 27. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng SHB thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập
 28. Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại quốc tế
 29. Nâng cao hiệu quả nhập khẩu gỗ tại Công ty X
 30. Nâng cao hiệu quả mô hình tài trợ thương mại tập trung tại ngân hàng X
 31. Nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ nhập khẩu tại Công ty X
 32. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng A
 33. Luận văn kinh doanh quốc tế: Nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế bằng L/C tại Ngân hàng A
 34. Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Công ty A
 35. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển tại Công ty A
 36. Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Công ty X
 37. Một số liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế trên thế giới và giải pháp cho việc thành lập liên minh chiến lược ở Việt Nam
 38. Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan
 39. Luận văn kinh doanh quốc tế: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu.
 40. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty X
 41. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hoá tại Công ty X
 42. Một số biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo hình thức tín dụng.
 43. Môi trường kinh doanh quốc tế: Những vấn đề cơ bản, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam
 44. Luận văn kinh doanh quốc tế: Môi trường kinh doanh quốc tế và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế
 45. Mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng 
 46. Luật trách nhiệm sản phẩm trong kinh doanh quốc tế và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường các nước phát triển
 47. Logistic trong kinh doanh ngoại thương
 48. Lập kế hoạch Marketing xuất khẩu một sản phẩm
 49. Kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty X – Thực trạng và giải pháp
 50. Kinh doanh áp dụng thương mại điện tử ở các doanh nghiệp Mỹ và bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam
 51. Hoàn thiện quy trình xuất khẩu mặt hàng rau quả tại Tổng công ty X
 52. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại Công ty
 53. Hoàn thiện quy trình đàm phán và kí kết hợp đồng nhập khẩu hàng hóa tại công ty X
 54. Hoàn thiện hoạt động giao nhận bằng đường biển tại công ty X
 55. Hoàn thiện cơ chế xác định trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan X
 56. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Hoa Kỳ đối với ngành dệt may. Những lưu ý đối với Việt Nam
 57. Gian lận thương mại trong kinh doanh xuất nhập khẩu ở Việt Nam
 58. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế theo các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn và khả năng áp dụng ở Việt Nam
 59. Giải pháp tăng cường xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
 60. Giải pháp tăng cường chống gian lận thương mại ở Việt Nam
 61. Đánh giá thực trạng sử dụng Incoterms 2010 tại Việt Nam và đề xuất giải pháp
 62. Công ước Rotterdam về về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế toàn bộ hành trình hoặc một phần bằng đường biển và vấn đề gia nhập của Việt Nam
 63. Chiến lược xúc tiến xuất khẩu của Công ty X
 64. Chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam của công ty X
 65. Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới của một mặt hàng cụ thể.
 66. Chiến lược kinh doanh quốc tế của tập đoàn X tại Việt Nam
 67. Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản sang thị trường Hoa Kỳ của Công ty X
 68. Các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Với danh sách các đề tài luận văn kinh doanh quốc tế trên đây bạn đã tìm được ý tưởng nào cho đề tài của mình chưa? 

Xem thêm: 

>> Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn

>> Luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nếu gặp bất cứ khó khăn nào khi làm luận văn kinh doanh quốc tế, liên hệ ngay với Tri Thức Cộng Đồng qua email: ttcd.group@gmail.com hoặc số điện thoại 0946.88.33.50 để được giải đáp nhé.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận