Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

11 bài luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp HOT NHẤT

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Ngày nay, đề tài luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Do đó, các phân tích, nghiên cứu xoay quanh vấn đề này ở nhiều cấp độ khác nhau cũng tạo được những ấn tượng nhất định đối với người nghe/người chấm.

Sau đây, Tri Thức Cộng Đồng tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc 11 mẫu luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp miễn phí, hot nhất, được chấm điểm cao nhất. 

1. Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Đề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Chùa Vẽ

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Tác giả nêu các cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung như: khái niệm, bản chất, vai trò, phân loại và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Chương II: Ở phần này, tác giả cung cấp các thông tin về doanh nghiệp nghiên cứu, nêu thực trạng kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2012-2016 thông qua các số liệu, bảng biểu cụ thể để từ đó, đưa ra đánh giá về hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • Chương III: Phần cuối, tác giả đưa ra mục tiêu và định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty nghiên cứu. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

2. Luận văn thạc sĩ hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần

Luận văn thạc sĩ hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần

Luận văn thạc sĩ hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần

Đề tài: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn JOC Việt Nam

Tóm tắt nội dung:

 • Phần I: Tác giả đưa ra một số cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: khái niệm, bản chất, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh.
 • Phần II: Ở phần này, tác giả nêu tổng quan về Công ty cổ phần tập đoàn JOC Việt Nam, thực trạng kết quả kinh doanh cũng như đánh giá những ưu điểm và hạn chế về hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • Phần III: Ở phần cuối, tác giả nêu định hướng phát triển của Công ty JOC Việt Nam. Ngoài ra, tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và kiến nghị nhằm bảo đảm thực thi tốt các giải pháp trên.

Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần

3. Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả kinh doanh

Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả kinh doanh

Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả kinh doanh

Đề tài: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Về cơ bản, chương đầu tiên tác giả đưa ra những lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại dịch vụ
 • Chương II: Ở phần này, bên cạnh việc cung cấp các thông tin về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, tác giả đưa ra những số liệu cụ thể để làm rõ thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty được nghiên cứu.
 • Chương II: Cuối cùng, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoà Bình.

Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tìm hiểu thêm về đề tài luận văn logistics

4. Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Đề tài: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà 2

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Chương này đề cập đến những công trình và đóng góp của những đề tài nghiên cứu trước đây, sự khác biệt giữa đề tài của tác giả với các nghiên cứu trước. Đồng thời chương I cũng trình bày những vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn. 
 • Chương II: Tác giả triển khai phân tích hiệu quả sử dụng vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp thông qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp kết hợp với phương pháp phân tích dữ liệu.
 • Chương III: Tác giả phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 2 với các nội dung như: cơ cấu vốn, các chỉ tiêu phản ánh việc quản lý và sử dụng vốn, các hệ số thể hiện hiệu quả sử dụng vốn…
 • Chương IV: Phần này tác giả đóng góp những giải pháp để Công ty cổ phần Sông Đà 2 nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, qua đó góp phần tăng năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ phân tích hiệu quả sử dụng vốn

5. Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần xăng dầu HFC

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Tác giả đưa ra những lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như: khái niệm, sự ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá… của hiệu quả hoạt động kinh doanh. 
 • Chương II: Nội dung chương này, tác giả chủ yếu tập trung làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xăng dầu HFC thông qua các số liệu và bảng biểu cụ thể.
 • Chương III: Phần cuối cùng, tác giả nghiên cứu đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xăng dầu HFC trong thời gian tới.

Link tải miễn phí: Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

6. Luận văn về hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng

Luận văn về hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng

Luận văn về hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng

Đề tài: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông (Doanh nghiệp XDCTGT) thuộc Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Tác giả nêu qua cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, bao gồm vai trò và hệ thống chỉ tiêu đánh giá. 
 • Chương II: Với nội dung tổng quan về các doanh nghiệp XDCTGT và thực trạng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. Từ đó, tác giả đưa ra những nhận xét cụ thể về ưu điểm và tồn tại vấn đề này trong doanh nghiệp. 
 • Chương III: Cuối cùng, tác giả đưa ra định hướng phát triển ngành GTVT ở Việt Nam cùng với một số giải pháp hoàn thiện chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp XDCTGT thuộc Bộ GTVT. 

Link tải miễn phí: Luận văn về hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng

7. Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Tác giả nêu khái niệm chung của doanh nghiệp vừa và nhà, đồng thời trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ như khái niệm, tiêu chí đánh giá…
 • Chương II: Nội dung chương này, tác giả phân tích đặc điểm của địa bàn nghiên cứu và tập trung làm rõ thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 • Chương III: Thông qua những đánh giá ở Chương II, tác giả đề xuấtị một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

>> Xem thêm: Luận văn về kinh tế phát triển

8. Luận văn tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Luận văn tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Luận văn tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Đề tài: Tác động của cấu trúc sở hữu, quản trị đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Tác giả đã nêu lên vai trò cấu trúc sở hữu cũng như cơ chế quản trị doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chương II: Tác giả trình bày các cơ sở lý thuyết về cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp và giới thiệu một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
 • Chương III: Ở Chương này, tác giả liệt kê và phân tích cụ thể các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng để làm rõ nội dung vấn đề nghiên cứu.
 • Chương IV: Tác giả đã thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu, phân tích hệ sống tương quan giữa các biến để đưa ra kết luận về tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chương V: Tác giả đã tóm tắt những kết quả của quá trình nghiên cứu, đưa ra một số giải pháp kiến nghị dành cho các doanh nghiệp niêm yết ngành công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Link tải miễn phí: Luận văn tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

9. Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự ảnh hưởng của Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự ảnh hưởng của Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự ảnh hưởng của Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt nội dung: 

 • Chương I: Tác giả nêu khái quát về dịch vụ Logistics cũng như tác động và ảnh hưởng của Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung.
 • Chương II: Chương này tác giả trình bày sơ lược về các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, đồng thời thiết kế nghiên cứu sự ảnh hưởng của dịch vụ Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này.
 • Chương III: Tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu tác động của dịch vụ Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn và hàm ý chính sách để nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics . 

Link tải miễn phí: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu sự ảnh hưởng của Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

10. Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam (Công ty TNHH Phương Nam)

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Tác giả nêu sơ bộ về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu cũng như phạm vi nghiên cứu của bài luận văn.
 • Chương II: Ở Chương này, tác giả đưa ra khái niệm phân tích kinh doanh đồng thời trình bày 2 phương pháp (thu thập và phân tích số liệu) để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu bài luận.
 • Chương III: Nội dung chương này xoay quanh các thông tin sơ lược của Công ty TNHH dược phẩm Phương Nam và đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua.
 • Chương IV: Thông qua những số liệu cụ thể, tác giả phân tích một cách chi tiết hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty của Công ty TNHH dược phẩm Phương Nam. 
 • Chương V: Tác giả nêu lên những ưu điểm và hạn chế đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Chương VI: Chương cuối cùng là những kết luận và kiến nghị để tăng tính khả thi của các giải pháp trên thực tế. 

Link tải miễn phí: Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

11. Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tóm tắt nội dung:

 • Chương I: Ở Chương mở đầu, tác giới thiệu khái quát về tầm quan trọng và sự cần thiết nghiên cứu của đề tài, nêu lên mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và nội dung nghiên cứu của đề tài.
 • Chương II: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Tác giả trình bày tổng quan lý thuyết các nghiên cứu trước đó, tổng hợp một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài.
 • Chương III: Tác giả  giới thiệu tổng quan về địa bàn nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động của các DNVVN tại Thị xã Dĩ An, đồng thời đề cập đến một số khái niệm và các phương pháp phân tích các mục tiêu của đề tài nghiên cứu.
 • Chương IV: Kết quả phân tích dựa trên số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp điều tra trực tiếp tại thị xã Dĩ An. Từ đó tác giả đưa ra yếu tố ảnh hưởng đến và một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các DNVVN tại thị xã Dĩ An.
 • Chương V: Trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNVVN hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Link tải miễn phí: Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

12. Tham khảo 30 đề tài luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Sau đây, Tri Thức Cộng Đồng chia sẻ đến bạn đọc 30 đề tài luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hay và ấn tượng nhất:

 1. Phân tích sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản trong những năm vừa qua
 2. Tác động của văn hoá doanh nghiệp đến hiệu quả kinh doanh của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 3. Sự ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế thế giới đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các thành phố lớn
 4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới
 5. Phân tích hiệu quả sử dụng nhân lực nước ngoài đối với hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp hiện nay
 6. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động lao động phổ thông đối với hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp tại Việt Nam 
 7. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trẻ - Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công ty 
 8. Hội nhập kinh tế thế giới - Thực trạng và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
 9. Sự tác động của nhân sự cấp cao đối với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn X
 10. Thực trạng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Y
 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn Thành phố Z
 12. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dịch vụ Logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố X
 13. Nghiên cứu tác động của dịch vụ vận chuyển nhanh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử ở nước ta hiện nay 14. Phân tích sự tác động của cơ sở hạ tầng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn Thị xã X, tỉnh Y
 14. Ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch
 15. Phân tích vai trò và sự tác động của các cơ quan Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân
 16. So sánh hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh X qua các thời kỳ
 17. So sánh hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và Hàn Quốc
 18. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho các công ty trong lĩnh vực xây dựng hiện nay
 19. Sự tác động của công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại các huyện miền núi của tỉnh Z
 20. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các công ty tại một số huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh Y
 21. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thương mại điện tử ở nước ta hiện nay
 22. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng - Chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
 23. Phát huy giá trị cốt lõi - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp
 24. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid 19
 25. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện X, tỉnh Y
 26. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh từ các công ty về lĩnh vực bất động sản trong khu vực Đông Nam Á
 27. Huy động vốn đầu tư nước ngoài và câu chuyện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
 28. Phân tích sự tác động của biến đổi khí hậu đối với hiệu quả hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch
 29. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty khai thác khoáng sản hiện nay.

Đọc thêm: đề tài luận văn tốt nghiệp kinh tế

13. Kinh nghiệm làm bài luận giúp đạt điểm cao

Để giúp bài luận văn về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc/người chấm điểm, tác giả nghiên cứu cần lưu ý một số kinh nghiệm dưới đây:

13.1. Lựa chọn đề tài phù hợp

Việc lựa chọn đề tài phù hợp có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định rất lớn sự thành công của bài luận văn. Một đề tài phù hợp là một đề tài đáp ứng được các tiêu chí, chẳng hạn như:

 • Phù hợp với lĩnh vực mà bạn nghiên cứu;
 • Phù hợp với kiến thức cũng như năng lực của bạn;
 • Việc tiếp cận các thông tin để làm rõ nội dung đề tài nghiên cứu hoàn toàn có thể nằm trong khả năng của bạn;
 • Đề tài nghiên cứu là những vấn đề không quá phức tạp hoặc gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng…

Ngoài ra, một trong những kinh nghiệm khi chọn đề tài cho bài luận văn là bạn tìm hiểu các vấn đề đang nóng hổi và nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội hoặc các chủ thể trong lĩnh vực nghiên cứu bởi tính thời sự cũng như sự thuận lợi trong việc tiếp cận và thu thập thông tin.

Một khi có được đề tài phù hợp thì việc triển khai bố cục và nội dung cho bài luận văn của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

13.2. Số liệu chính xác

Những con số biết nói sẽ làm cho các vấn đề mà bạn đưa ra trong bài luận văn trở nên rõ ràng và cụ thể hơn.

Để có thể phát huy hết tác dụng của việc dẫn dắt số liệu và trong bài viết, bạn phải đảm bảo rằng số liệu được trích dẫn có độ chính xác cao nhất. Bạn nên lựa chọn số liệu ở những thống kê hay nghiên cứu của các tổ chức hoặc cá nhân uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu.

Đặc biệt đối với những bài luận văn với đề tài hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì việc đưa số liệu làm dẫn chứng là cực kì cần thiết.

Số liệu chính xác mang lại nhiều ưu điểm cho bài viết nhưng ngược lại, việc cung cấp số liệu sai hay không uy tín sẽ là một điểm trừ rất lớn đối với bài luận văn của bạn. Do đó, bạn nên có những lưu ý nhất định khi trích dẫn số liệu vào bài nhé!

13.3. Giải pháp thiết thực

Một kinh nghiệm tiếp theo khi làm luận văn nói chung và những bài nghiên cứu về đề tài hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng đó là bạn phải đề xuất những giải pháp thiết thực.

Tuỳ thuộc vào mục đích của các bài nghiên cứu nhưng tựu chung, khi tiến hành phân tích một vấn đề thì tác giả và cả người đọc đều quan tâm đến những giải pháp để giải quyết vấn đề trên thực tế.

Do đó, để bài luận của mình được trở nên ấn tượng và cao hơn nữa là mang lại những ý nghĩa nhất định thì bạn nên đưa ra những giải pháp mang tính khả thi cao. 

Theo đó, giải pháp nêu ra phải chi tiết, cụ thể, phải thiết thực và giải quyết được vấn đề trên thực tế. Việc có những kiến nghị khả thi cũng sẽ chứng tỏ được rằng bạn đã thực sự bỏ thời gian và chất xám cho bài nghiên cứu của mình. Điều này sẽ được người đọc/người chấm điểm đánh giá rất cao.

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn hãy liên hệ tham khảo dịch vụ viết luận văn thuê của Trung tâm. Với kinh nghiệm hơn 15 năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài luận văn chất lượng nhất. Liên hệ qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

13.4. Trình bày luận văn đúng quy chuẩn

Bên cạnh nội dung thì hình thức của bài luận văn cũng là một trong những yếu tố đánh giá tổng thể chất lượng bài viết và được thể hiện bằng điểm số. Hay nói cách khác, mặt hình thức của bài luận văn là yếu tố không thể xem nhẹ. 

Bài viết ở mỗi cấp độ nghiên cứu sẽ có một tên gọi, chẳng hạn như khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án… và mỗi loại đều sẽ có những quy chuẩn được đặt ra về thể thức trình bày. Chính vì thế, bạn cần phải trình bày luận văn một cách đúng quy chuẩn được để ra để bài viết của mình được chỉnh chu nhất. 

Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra, rà soát lại lỗi chính tả cho toàn bài viết trước khi nộp bài luận văn của mình để bảo đảm bài luận không mắc phải những lỗi nhỏ này. 

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về các mẫu bài luận văn hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những kinh nghiệm để giúp bài luận của bạn trở nên ấn tượng nhất. Hi vọng những kiến thức được đội ngũ admin cung cấp sẽ hữu ích đối với bạn đọc trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?