Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tìm hiểu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán chi tiết nhất

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Xây dựng đề cương luận văn thạc sĩ kế toán không chỉ giúp người viết thực hiện nghiên cứu tốt mà nó còn được xem là cơ sở cho sự phê duyệt và đánh giá về đề tài nghiên cứu.

Vậy khi làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán cần phải lưu ý gì? Hình thức và cách bảo vệ đề cương ra sao? Để có câu trả lời hãy cùng theo dõi những thông tin Tri Thức Cộng Đồng chia sẻ dưới đây nhé.

1. Một vài lưu ý khi làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán đóng vai trò tương đối quan trọng trong bài luận. Để một bài luận văn được chất lượng, súc tích thì để cương cần được xây dựng chi tiết và rõ ràng. Khi viết đề cương luận văn thạc sĩ ngành kế toán bạn cần lưu ý một số điểm sau:

+ Nội dung của đề cương cần phải được trình bày theo một cách rõ ràng và logic nhất.

+ Những câu văn, từ ngữ sử dụng trong đề cương phải đảm bảo được tính khoa học và trình bày một cách ngắn gọn.

Một vài lưu ý khi làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán
Một vài lưu ý khi làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

+ Không dùng nhiều từ ngữ hoa mỹ, rườm rà, khó hiểu,…

+ Xây dựng định dạng văn bản chuẩn theo kích thước, kiểu chữ, font chữ, căn lề,… để cho các ý thể hiện được rõ ràng nhất.

+ Không nên viết tắt khi xây dựng đề cương, đặc biệt là tên đề tài, tên mục và tên tiểu mục,…

2. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động Hóa”

ĐỀ CƯƠNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Tình Hình Nghiên cứu liên quan đến đề tài

1.3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.5.Phươngphápnghiên cứu

1.6. Ý Nghĩa của đề tài

1.7. Kết cấu của luận văn

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán
Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại

2.1.2.Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

2.1.2.1. Yêu cầu quản lý doanh thu trong doanh nghiệp thương mại

2.1.2.2. Yêu cầu quản lý chi phí trong doanh nghiệp thương mại

2.1.2.3. Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

2.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

2.2.1. Kế Toán Doanh Thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

2.2.1.1. Chuẩn mực kế toán số 14–Doanh Thu Và Thu Nhập Khác

2.2.1.2. Chuẩn mực kế toán số 17-Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

2.2.1.3. Chuẩn mực kế toán số 02-Hàng tồn kho

2.2.1.4. Chuẩn mực kế toán số 01-Chuẩn mực chung

2.2.2. Kế Toán Doanh Thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán Việt Nam

2.2.2.1. Kế Toán Doanh Thu Và Thu Nhập

2.2.2.2. Kế Toán Chi Phí

2.2.2.3. Kế Toán kết quả kinh doanh

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

3.1. Tổng Quan về Công Ty CP Công Nghệ Điều Khiển Tự Động Hóa

3.1.1.Quá trình hình thành Và Phát Triển của công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty

3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty

3.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

3.1.5.1. Chính Sách kế toán áp dụng tại công ty

3.1.5.2. Đặc điểm vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty

3.1.5.3. Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại công ty

3.1.5.4. Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán tại công ty

3.2.Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

3.2.1.Thực trạng kế toán doanh thu tại công ty

3.2.1.1. Đặc điểm doanh thu của công ty

3.2.1.2. Nội Dung kế toán doanh thu tại công ty

3.2.2. Thực Trạng kế toán chi phí tại công ty

3.2.2.1. Đặc điểm chi phí tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa 53 

3.2.2.2. Nội Dung kế toán chi phí tại công ty Cp Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

3.2.3. Kế Toán Xác định kết quả kinh doanh  tại công ty Cp Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

4.1. Đánh Giá Thực Trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPCN Điều Khiển và Tự Động Hóa

4.1.1. Ưu Điểm

4.1.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý

4.1.1.2 Về tổ chức kế toán

4.1.1.3 Về Thời điểm ghi nhận và điều kiện ghi nhận doanh thu, chi phí

4.1.1.4. Về Công Tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh

4.1.2. Nhược Điểm

4.1.2.1. Về Phương Pháp Tính Giá vốn xuất kho

4.1.2.2. Về Trích lập dự phòng phải thu khó đòi

4.1.2.3. Về Phân bổ chi phí quản lý kinh doanh(chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp)

4.1.2.4. Về hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán áp dụng

4.1.2.5. Về tình hình sử dụng máy tính và phần mềm kế toán

4.2. Nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa

4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển Và Tự Động Hóa..65 

4.3.1. Giải Pháp Hoàn Thiện Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho

4.3.2. Giải Pháp Hoàn Thiện Việc lập dự phòng phải thu khó đòi

4.3.3 Giải Pháp Hoàn Thiện Việc Phân bổ chi phí quản lý kinh doanh cho từng

4.3.4 Giải Pháp Hoàn Thiện hệ thống tài khoản và sổ sách

4.3.5.Giảipháphoànthiệnviệc vận dụng phần mềm kế toán

4.4.Đóng góp và hạn chế của đề tài

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. Hình thức đề cương và bảo vệ đề cương thạc sĩ kế toán

Hình thức đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Hình thức đề cương và bảo vệ đề cương thạc sĩ kế toán
Hình thức đề cương và bảo vệ đề cương thạc sĩ kế toán

Hình thức đề cương luận văn thạc sĩ cần phải được trình bày rõ ràng, cụ thể trên một mặt của giấy trắng khổ A4. Hình thức trình bày của đề cương bài luận văn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Phần trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ

Trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ cần có những nội dung:

+ Đề cương luận văn thạc sĩ.

+ Tên đề tài nghiên cứu.

+ Chuyên ngành của người viết nghiên cứu.

+ Họ và tên người thực hiện.

+ Họ và tên người hướng dẫn nghiên cứu.

+ Thời điểm nộp đề cương luận văn thạc sĩ.

Định dạng đề cương luận văn thạc sĩ kế toán chuẩn

Phần định dạng đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán rất quan trọng. Do đó bạn cần phải lưu ý một số điểm sau:

+ Kiểu chữ: Times New Roman.

+ Cỡ chữ: 13.

+ Dãn dòng: Thường sẽ đặt ở chế độ 1,5 lines.

+ Căn lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề phải 2cm, lề trái 3,5cm.

+ Đánh thứ tự trang: Vị trí đánh ở giữa phía trên đầu của trang giấy.

+ Phần mục lục: Nêu rõ đề mục và trang.

+ Danh mục bảng biểu, hình vẽ: Đánh số theo mục.

+ Bảng chữ viết tắt (nếu có)

Hình thức bảo vệ đề cương thạc sĩ kế toán

Sau khi đã xây dựng xong đề cương luận văn thạc sĩ kế toán, người viết cần bảo vệ đề cương trước giáo viên hướng dẫn hoặc hội đồng chấm bài. Học viên sẽ chuẩn bị một bản báo cáo tóm tắt những ý chính của đề cương luận văn thạc sĩ. Bản tóm tắt này sẽ được trình bày trên Powerpoint với thời gian khoảng 15 phút.

Học viên trình bày trước hội đồng khoảng 5 phút. Sau đó phía hội đồng sẽ nhận xét và trao đổi với học viên về vấn đề của đề cương trong khoảng 10 phút.

>> Tham khảo thêm mẫu bài luận văn thạc sĩ tổ chức công tác kế toán

4. Giới thiệu 25 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay
Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay

Nếu bạn đang chuẩn bị viết luận văn thạc sĩ kế toán nhưng chưa tìm được đề tài phù hợp thì hãy tham khảo danh sách đề tài dưới đây.

 1. Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
 2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Hưng Hà.
 3. Hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam.
 4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Minh Dũng.
 5. Tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất.
 6. Gian lận trong báo cáo tài chính của các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 7. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu.
 8. Hoàn thiện tổ chức kế toán tại cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội.
 9. Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
 10. Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng Vietinbank.
 11. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty A.
 12. Kiểm soát quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện Thanh Trì, Hà Nội.
 13. vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp do kiểm toán nhà nước thực hiện.
 14. Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Mic.
 15. Đánh giá năng lực tài chính các đơn vị tham gia đấu thầu dự án tại Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng – Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội.
 16. Luận văn thạc sĩ kế toán: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam.
 17. Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Ban điều hành dự án 36.25.
 18. Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả trong các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội.
 19. Kế toán quản trị chi phí môi trường tại nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn.
 20. Xây dựng mô hình kế toán chi phí chất lượng tại công ty cổ phần gạch men Cosevco.
 21. Tổ chức kế toán theo yêu cầu tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa Hà Nội.
 22. Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM.
 23. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách tại sở giao thông vận tải tỉnh Nam Định.
 24. Kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
 25. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên tại ngân hàng TMCP.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới đề cương luận văn thạc sĩ kế toán mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng thông qua bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ giúp các bạn chọn được đề tài phù hợp và xây dựng đề cương chi tiết nhất. 

Nếu có bất kì thắc mắc gì, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0946 88 33 50 hoặc email: ttcd.group@gmail.com để được giải đáp đáp chi tiết và nhanh chóng nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công bài luận văn của mình và giành được điểm số cao nhất.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?