Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

CHỌN LỌC 11 Dạng Bài Essay Có Mẫu Và Chủ Đề Miễn Phí

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Essay Topic được hiểu là các dạng chủ đề viết bài luận tiếng Anh. Việc xác định đúng dạng chủ đề sẽ giúp bạn chuẩn bị kiến thức chuẩn, lên ý tưởng và dễ dàng thực hiện viết essay. Chính vì thế, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp và chia sẻ đến bạn cẩm nang viết essay theo chủ đề hay nhất với 11 bài mẫu và 50+ đề tài cực HOT, đa dạng lĩnh vực. Tham khảo và tải ngay miễn phí!

Sau đây là 11 mẫu essay hay và đạt điểm cao, dạng file word kèm link tải miễn phí. Bên cạnh đó là 50 chủ đề viết essay hay nhất để bạn đọc tiễn theo dõi.

1. Essay topics that are argumentative - Chủ đề có tính tranh luận

Argumentative Essay là dạng bài có tính lập luận về nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống đòi hỏi người viết phải bày tỏ quan điểm và lý lẽ của bản thân để thuyết phục người đọc.

1.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “The legalization of gambling: A question of friend or foe?”

Nội dung bài essay:

Bài essay có nội dung chính bày tỏ ý kiến của tác giả về vấn đề hợp pháp hóa cờ bạc: nên hay không nên:

“Gambling: Risking something of value on the outcome of an event when the possibility of winning is less than certain.” (Korn & Shaffer, 1999)

There is evidence that it existed during Ancient times; while under the rule of Caesar, the Romans participated in it; in our day and age, we are surrounded by it…XEM TIẾP

1.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

Dưới đây là 5 đề tài essay topics that are argumentative ấn tượng mà bạn có thể tham khảo:

- Do you think eating dog meat should be illegal in Vietnam?

- Was the Vietnam War a civil war or an American invasion?

- Do you think ads are taking up too much time on youtube?

- What is your opinion on the legalization of prostitution?

- Do you think that working in an office requires overtime?

2. Dạng bài essay opinion

2.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài: Violence in media doesn’t have a damaging effect on the society (bạo lực trên các phương tiện truyền thông không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội).
 • Bài mẫu:

These days, the amount of violence in the media is growing. While some people argue that this trend will undoubtedly lead humans to dangerous future, others claim that it has no damaging effect on the society. I believe that in most cases media violence doesn't affect people's behavior. 

Firstly, I think that people act from their motives, regardless what they see on the television. That is to say, if someone intends to do harm to somebody, that is not because of watching TV or playing computer games, but due to that person's…Cont.

Ngày nay, số lượng bạo lực trên các phương tiện truyền thông đang gia tăng. Trong khi một số người cho rằng xu hướng này chắc chắn sẽ dẫn loài người đến một tương lai nguy hiểm, thì những người khác lại khẳng định rằng nó không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tôi tin rằng trong hầu hết các trường hợp bạo lực truyền thông không ảnh hưởng đến hành vi của mọi người.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng mọi người hành động vì động cơ của họ, bất kể họ xem gì trên tivi. Điều đó có nghĩa là, nếu ai đó có ý định làm hại ai đó, thì đó không phải là do xem TV hay chơi trò chơi trên máy tính, mà là do…xem tiếp.

2.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Whistleblowers in politics are government-controlled (Những người tố giác trong chính trị được quản lý bởi chính phủ).
 • Reasons for US and Cuba relationship meltdown (Nguyên nhân quan hệ Mỹ - Cuba rạn nứt).
 • History school curriculum is irrelevant for present times (Chương trình học lịch sử không phù hợp với thời đại hiện nay).
 • American Workers Unions are ignored in modern society (Công đoàn Mỹ bị phớt lờ trong xã hội hiện đại).
 • Should there exist global earthquakes prevention financial fund? (Có nên tồn tại quỹ tài chính phòng chống động đất toàn cầu?).

3. Dạng bài essay cause and effect

3.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài: Homelessness
 • Bài mẫu

The homeless epidemic is a serious problem in nearly every major city across the country. According to the US Department of Housing and Urban Development, there are over 500,000 people experiencing homelessness on any given night. It’s a difficult challenge to tackle precisely because it is so multi-faceted, both in terms of its causes and its far-reaching effects. Homelessness affects not only the people who must struggle to survive on the street, but also the business owners or residents in the neighborhoods…Cont.

Đại dịch vô gia cư là một vấn đề nghiêm trọng ở hầu hết các thành phố lớn trên cả nước. Theo Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ, có hơn 500.000 người trải qua tình trạng vô gia cư vào bất kỳ đêm nào. Đó là một thách thức khó giải quyết một cách chính xác bởi vì nó rất đa dạng, cả về nguyên nhân và tác động sâu rộng của nó. Tình trạng vô gia cư không chỉ ảnh hưởng đến những người phải vật lộn để tồn tại trên đường phố mà còn ảnh hưởng đến các chủ doanh nghiệp hoặc cư dân trong khu vực lân cận…tiếp.

3.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • What causes some women to repeatedly get involved in destructive relationships (Điều gì khiến một số phụ nữ liên tục dính vào các mối quan hệ phá hoại).
 • Causes and Effects of the Popularity of Fast Food Restaurants (Nguyên nhân và ảnh hưởng của sự phổ biến của các nhà hàng thức ăn nhanh).
 • What makes a person to be a good teacher/mother/doctor/artist (Điều gì khiến một người trở thành một giáo viên/người mẹ/bác sĩ/nghệ sĩ tốt).
 • What was your cause of choosing your major/your college (Lý do bạn chọn chuyên ngành/trường đại học của bạn là gì).
 • How travelling the world affects life and personality (Du lịch thế giới ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách như thế nào).

4. Essay topics compare and contrast - Chủ đề so sánh và đối chiếu

Viết essay theo chủ đề so sánh và đối chiếu yêu cầu người học phải có kiến thức chuyên sâu và tư duy nhạy bén để làm rõ các khía cạnh của vấn đề được đề cập ở đề bài.

4.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “Elementary School and Middle School: The Differences and Similarities”

Nội dung bài essay:

Mẫu essay topics compare and contrast này, tác giả là rõ sự giống và khác nhau giữa 2 cấp học: tiểu học và trung học cơ sở.

What is it like to transition from elementary to middle school? That is a question many kids ask each year. Having experienced both, I can tell you that there are plenty of similarities as well as some very big differences between the two types of schools…XEM TIẾP

4.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

Đề tài viết essay theo chủ đề sao sánh và đối chiếu rất đa dạng, bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng có thể được đem ra so sánh với sự vật, hiện tượng khác. Sau đây là gợi ý 5 đề tài essay topics compare and contrast dễ thực hiện:

- Compare the US and Chinese economies

- The difference between Vietnam and Ukraine in foreign policy

- Compare socialism and capitalism

- Comparison of vaccines against covid-19

- Similarities and differences between Vietnamese and Thai education

Mẫu Essay topics compare and contrast ấn tượng

Mẫu Essay hay topics compare and contrast ấn tượng

Discussion essay thường gây rất nhiều khó khăn cho người viết bởi ngoài những yêu cầu thông thường, người viết phải thể hiện được ý kiến đa chiều và quan điểm cá nhân. Vì thế, bạn có thể xem ngay bài viết chia sẻ kinh nghiệm viết discussion essay cực chi tiết của Tri Thức Cộng Đồng để nắm vững cấu trúc và cách làm dạng bài này. Tham khảo bài viết tại: Cách viết discussion essay

5. Dạng bài essay advantages and disadvantages

5.1. Bài mẫu essay hay 

 • Đề tài: Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local foods is more environmentally and economically. Do you think the advantages outweigh its disadvantages?
 • Bài mẫu

The shipping of a wide range of foods from other cities or countries may have an adverse impact on locally produced food in this modern world of aggressive competition. However, the latter, in my own eyes, obviously offers more merits than demerits…Cont.

Việc vận chuyển nhiều loại thực phẩm từ các thành phố hoặc quốc gia khác có thể có tác động xấu đến thực phẩm được sản xuất tại địa phương trong thế giới cạnh tranh khốc liệt hiện đại này. Tuy nhiên, trong mắt tôi, cái sau rõ ràng mang lại nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm…tiếp.

5.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Do the positive aspects of living in the countryside outweigh the negative ones? (Những mặt tích cực của cuộc sống ở nông thôn có nhiều hơn những mặt tiêu cực không?)
 • Negative and positive aspects of animal testing. (Các khía cạnh tiêu cực và tích cực của thử nghiệm trên động vật).
 • Positive and negative aspects of returning to school as an adult (Những mặt tích cực và tiêu cực của việc trở lại trường học khi trưởng thành).
 • What is better: owning a business with other people or partnership business models? (Điều gì tốt hơn: sở hữu một doanh nghiệp với người khác hoặc mô hình kinh doanh hợp tác?)
 • What are the advantages and disadvantages of pursuing a humanitarian career? (Những lợi thế và bất lợi của việc theo đuổi một sự nghiệp nhân đạo là gì?)

6. Dạng bài essay agree or disagree

6.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài: Businesses should be obliged to assign a significant percentage of top-level posts to women
 • Bài mẫu

It is argued that corporations should be compelled to give a certain proportion of their executive-level roles to females, given that over half of the workforce is female in the West.  It is agreed that businesses should be obliged to assign a significant percentage of top-level posts to women. In this essay, I will discuss why women should be paid an equal amount of money for doing the same job as a man, and secondly…Cont.

Có ý kiến ​​cho rằng các tập đoàn nên buộc phải trao một tỷ lệ nhất định các vai trò cấp điều hành của họ cho phụ nữ, vì hơn một nửa lực lượng lao động là nữ ở phương Tây. Đồng ý rằng các doanh nghiệp nên có nghĩa vụ giao một tỷ lệ đáng kể các vị trí cấp cao nhất cho phụ nữ. Trong bài luận này, tôi sẽ thảo luận về lý do tại sao phụ nữ nên được trả một số tiền ngang bằng khi làm cùng một công việc như nam giới, và thứ hai…tiếp.

6.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Beside a lot of advantages, some people believe that the Internet creates many problems. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Bên cạnh rất nhiều lợi ích, một số người cho rằng Internet tạo ra nhiều vấn đề. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?)
 • Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Các gia đình gửi con đến trường tư thục không phải nộp thuế hỗ trợ hệ thống giáo dục nhà nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?)
 • Public libraries should provide books and not waste their limited resources on expensive high-tech media such as software, videos or Dvds. Do you agree or disagree? (Các thư viện công cộng nên cung cấp sách và không lãng phí nguồn tài nguyên hạn chế của họ vào các phương tiện công nghệ cao đắt tiền như phần mềm, video hoặc đĩa DVD. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)
 • Some people believe that people who read books can develop more imagination and language skills than those who prefer to watch TV. To what extent do you agree or disagree? (Một số người tin rằng những người đọc sách có thể phát triển trí tưởng tượng và kỹ năng ngôn ngữ hơn những người thích xem TV. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)
 • Many people in the music business feel that illegal music sites on the internet are a serious threat to the industry and more should be done to prevent them from operating. To what extent do you agree or disagree with this view? (Nhiều người trong ngành kinh doanh âm nhạc cảm thấy rằng các trang web âm nhạc bất hợp pháp trên internet là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành và cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn chúng hoạt động. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?)

7. Dạng bài essay discussion

7.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài: Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion.
 • Bài mẫu

On the one hand, strict punishments can certainly help to encourage people to drive more safely. Penalties for dangerous drivers can act as a deterrent, meaning that people avoid repeating the same offence. There are various types of driving penalty, such as small fines, licence suspension, driver awareness courses…Cont.

Một mặt, các hình phạt nghiêm khắc chắc chắn có thể giúp khuyến khích mọi người lái xe an toàn hơn. Hình phạt đối với những người lái xe nguy hiểm có thể đóng vai trò răn đe, nghĩa là mọi người tránh lặp lại hành vi phạm tội tương tự. Có nhiều loại hình phạt lái xe, chẳng hạn như tiền phạt nhỏ, đình chỉ giấy phép, các khóa học nâng cao nhận thức lái xe…tiếp.

7.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Even though globalization affects the world’s economies in a positive way, its negative side should not be forgotten. Discuss the idea. (Mặc dù toàn cầu hóa ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới theo hướng tích cực, nhưng không nên quên mặt tiêu cực của nó. Thảo luận về ý tưởng này).
 • Nowadays many families move overseas for job opportunities. Some people think this is beneficial for the children of the families, while others think children will find it difficult. Discuss both views and give your opinion. (Ngày nay, nhiều gia đình chuyển ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội việc làm. Một số người cho rằng điều này có lợi cho con cái của các gia đình, trong khi những người khác nghĩ rằng trẻ em sẽ gặp khó khăn. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn).
 • “Some people think that getting a degree from a university is the best way to guarantee a good job, others believe that it would be better to go straight into work and get experience instead.” Discuss both sides and give your opinion. (“Một số người nghĩ rằng lấy bằng đại học là cách tốt nhất để đảm bảo có một công việc tốt, những người khác lại tin rằng tốt hơn là nên đi làm ngay và tích lũy kinh nghiệm.” Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến ​​​​của bạn).
 • “The number of people being sent to prison is increasing year by year. While some people believe prison is the best way to tackle crime, others suggest that community service is more successful.” Discuss both views. (“Số người bị tống vào tù đang tăng lên hàng năm. Trong khi một số người tin rằng nhà tù là cách tốt nhất để giải quyết tội phạm, thì những người khác lại cho rằng phục vụ cộng đồng sẽ thành công hơn.” Thảo luận về cả hai quan điểm).
 • “Some people think that the internet has brought people together while others think that people have become more isolated now.” Discuss both sides and give your opinion. (“Một số người nghĩ rằng internet đã mang mọi người lại gần nhau trong khi những người khác nghĩ rằng mọi người giờ đã trở nên cô lập hơn.” Thảo luận cả hai bên và đưa ra ý kiến ​​​​của bạn).

8. Dạng bài essay problem and solution

8.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài: There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher. What might be the man-made causes of temperatures rising? How should we deal with this problem?
 • Bài mẫu

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures…Cont.

Đúng là ngày càng có nhiều hoạt động liên quan đến con người gây ra tác hại nghiêm trọng đối với nhiệt độ toàn cầu. Theo như tôi được biết, hiện tượng này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, có thể được giải quyết bằng các biện pháp thích hợp…tiếp.

8.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • What are the ways to prevent large corporations from polluting the environment? (Các cách để ngăn chặn các tập đoàn lớn gây ô nhiễm môi trường là gì?)
 • How is it possible to control and regulate teenage pregnancy issue? (Làm thế nào để kiểm soát và điều chỉnh vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên?)
 • What are the ways to prevent large corporations from polluting the environment? (Các cách để ngăn chặn các tập đoàn lớn gây ô nhiễm môi trường là gì?)
 • How can domestic goods and services remain compatible in global markets? (Làm thế nào để hàng hóa và dịch vụ trong nước có thể tương thích với thị trường toàn cầu?)
 • What are the ways of reducing cultural impact of the ideal body image promoted in the media (Các cách để giảm tác động văn hóa của hình ảnh cơ thể lý tưởng được quảng bá trên các phương tiện truyền thông là gì?)

9. Dạng bài essay expository

9.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài: The Rise of Teenage Gangs and Their Consequences
 • Bài mẫu

Teenagers constantly look for the place they belong. Isn’t it everyone’s dream to belong to a certain group of people, to find like-minded individuals and feel accepted? Unfortunately, a vast majority of teenagers take a wrong turn and get lost on their path to acceptance. It is not uncommon for them to join teen gangs feeling like their members understand them, but that is far from the truth. The rise of teenage gangs is a major problem nowadays…cont.

Thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm nơi họ thuộc về. Chẳng phải ước mơ của mọi người là được thuộc về một nhóm người nào đó, để tìm những cá nhân có cùng chí hướng và cảm thấy được chấp nhận? Thật không may, một đại đa số thanh thiếu niên rẽ nhầm và lạc lối trên con đường dẫn đến sự chấp nhận. Không phải vậy không bình thường khi họ tham gia các băng đảng tuổi teen với cảm giác như các thành viên của họ hiểu họ, nhưng đó là xa sự thật. Sự gia tăng của các băng đảng tuổi teen là một vấn đề lớn hiện nay…tiếp.

9.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Explain why some students are forced to leave school once they are sixteen. (Giải thích lý do tại sao một số học sinh buộc phải nghỉ học khi họ mười sáu tuổi).
 • Explain why getting a driver's license is an important event in the lives of many teenagers. (Giải thích tại sao lấy bằng lái xe là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của nhiều thanh thiếu niên).
 • Explain the likely consequences of brothers and sisters constantly fighting. (Giải thích những hậu quả có thể xảy ra nếu anh chị em thường xuyên xung đột).
 • Explain why some teens' parents do not like to be alone with their child's boyfriend or girlfriend. (Giải thích tại sao cha mẹ của một số thanh thiếu niên không thích ở một mình với bạn trai hoặc bạn gái của con mình).
 • Describe what you feel a boy should do if he finds out his girlfriend is pregnant. (Mô tả những gì bạn cảm thấy một chàng trai nên làm nếu anh ấy phát hiện ra bạn gái của mình có thai).

10. Essay topics narrative - Chủ đề tường thuật

Essay topics narrative là dạng bài luận được sử dụng để kể một câu chuyện, thường là một câu chuyện dựa trên kinh nghiệm cá nhân.

10.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “Proficiency”

Nội dung bài essay:

Bài essay mẫu này, tác giả tập trung kể kinh nghiệm của chính mình khi tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ năm lớp 9:

The first time I took the ninth-grade proficiency test was in March of eighth grade. The test ultimately determines whether students may receive a high school diploma. After months of preparation and anxiety, the pressure was on…XEM TIẾP

10.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

Viết essay theo chủ đề tường thuật thường dựa trên những trải nghiệm và câu chuyện mang tính cá nhân. Dưới đây là 5 dạng đề tài thông dụng mà bạn có thể lưu lại:

- A memorable experience

- A funny story you ever met

- Experience applying for a job

- A misunderstanding that makes you remember forever

- Your trip to a new land

Essay luôn là bài luận gây rất nhiều khó khăn và tốn thời gian của người học. Nếu bạn không có nhiều thời gian hay chưa tự tin với khả năng tiếng Anh thì có thể tìm hiểu về dịch vụ viết thuê essay của Tri Thức Cộng Đồng. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, 15 năm hoạt động trong lĩnh vực nhận viết essay thuê , đơn vị cam kết mang đến cho khách hạng dịch vụ uy tín và chất lượng.

11. Essay topics descriptive - Chủ đề mô tả

Essay topics descriptive là chủ đề khơi gợi được nhiều cảm hứng sáng tạo của người học nhằm mô tả một vấn đề bất kỳ trong đời sống xã hội.

11.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “Summer Escape”

Nội dung bài essay:

Bài essay topics descriptive mẫu có nội dung chính mô tả về kỳ nghỉ tại vùng ngoại ô New York của gia đình tác giả, thoát khỏi mùa hè nóng nực của Florida:

My family has always looked forward to leaving Florida during the torrid summer months. It is a tremendous relief to get out of the heated hustle and bustle of summer living in Florida. Each summer, we follow the yellow brick road to our hometown in upstate New York…XEM TIẾP

11.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

Viết essay theo chủ đề mô tả không quá khó đối với các bạn học sinh sinh viên. Đây là dạng chủ đề dễ viết và đa dạng. Dưới đây chúng tôi gợi ý 5 đề tài viết essay theo chủ đề mô tả dễ thực hiện:

- A favorite tourist destination

- A close friend

- One of your pets

- Your favorite restaurant

- A famous person you know

Dịch bệnh là một chủ đề riêng nhưng đôi khi lại xuất hiện trong đề bài cause and effect essay. Cause and effect essay không phải chủ đề khó tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa biết cách thực hiện bài luận này. Vì vậy, bạn có thể tham khảo bài viết thú vị chia sẻ cách viết cause and effect essay cực chi tiết của Tri Thức Cộng Đồng để nắm vững các bước  thực hiện cũng như mẹo hay khi viết essay chủ đề này.

Vậy là Tri Thức Cộng Đồng vừa chia sẻ đến bạn đọc 15 mẫu essay và 50 đề tài viết essay theo chủ đề vô cùng chi tiết. Hy vọng rằng qua bài việt này, bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích và những mẫu đề tài độc đáo, sáng tạo để thực hành viết essay. Chúc bạn luôn học tốt và đạt kết quả như ý.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Significant là gì? Cách sử dụng "Significant" hiệu quả
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Thành phần biệt lập là gì? Các loại thành phần biệt lập thường gặp
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Tuyến tính là gì? Định nghĩa hàm tuyến tính
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Định tính là gì? Ưu & nhược điểm
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS