Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 6 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Học Viện Tài Chính Được Chấm Điểm Cao Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Học viện tài chính là nơi đào tạo nhiều chuyên ngành học chất lượng, bắt kịp xu hướng để đảm bảo được chất lượng đầu ra của xã hội. Trong đó có ba chuyên ngành chính bao gồm: kế toán, tài chính - ngân hàng, kinh tế. Việc làm luận văn cũng là sự kiện vô cùng quan trọng để đánh giá quá trình học. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tìm được mẫu luận văn hay, chất lượng. Bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn 6 mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính đạt được điểm cao nhất.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán

1.1. Mẫu 1

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán 1

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán 1

Đề tài: Hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán này được nghiên cứu với ba chương chính: 

 • Chương 1 tác giả đã luận giải các vấn đề chung về kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm khái niệm, đặc điểm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng và mô hình tổ chức bộ máy doanh nghiệp. 
 • Chương 2 là thực trạng kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tác giả đã giới thiệu tổng quan, quá trình hình thành và phát triển, các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất. Cùng với đó là năng lực, trình độ dẫn đến mức độ của các nhân tố có những ưu điểm, hạn chế trong việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
 • Chương cuối của luận văn thạc sĩ học viện tài chính là những biện pháp, định hướng phát triển, hoàn thiện kế toán quản trị trong các công ty lâm nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang. 

Link tải tài liệu miễn phí: Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán 1.pdf

1.2. Mẫu 2

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán 2

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán 2

Đề tài luận văn thạc sĩ học viện tài chính: Hoàn thiện thông tin kế toán công bố của các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

 • Chương 1 của luận văn lý giải thông tin kế toán công bố của doanh nghiệp niêm yết đáp ứng nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại với khái quát về doanh nghiệp niêm yết cũng như nhu cầu thông tin của các ngân hàng. 
 • Chương 2 của luận văn thạc sĩ học viện tài chính đã đánh giá thực trạng thông tin kế toán được công bố bởi các doanh nghiệp niêm yết này với những ưu điểm và nhược điểm trong thời gian vừa qua. Tác giả cũng đã tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhu cầu, cách thức các ngân hàng thương mại sử dụng thông tin kế toán của doanh nghiệp niêm yết trong quyết định cho vay của mình. 
 • Chương 3 của luận văn thạc sĩ học viện tài chính đã đề xuất các giải pháp và khuyến nghị với các bên liên quan. Từ đó nhằm hoàn thiện hơn các thông tin kế toán công bố bởi các doanh nghiệp niêm yết, giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng thương mại, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các ngân hàng trong quá trình sử dụng các thông tin. 

Link tải tài liệu miễn phí: Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kế toán 2.pdf

2. Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng

2.1. Mẫu 1

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1 

Đề tài luận văn: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng thu ngân sách nhà nước bền vững ở Việt Nam. 

Khác với những luận văn khác, luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng.này đã nghiên cứu và xây dựng quan điểm theo bốn chương. Cụ thể là: 

 • Chương 1 tác giả đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về thu ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước bền vững, cơ cấu thu ngân sách nhà nước. 
 • Chương 2 là các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu cơ cấu thu ngân sách nhà nước và các tiêu chí đánh giá cơ cấu thu ngân sách theo hướng bền vững. Cùng với đó là nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thiết lập cơ cấu thu ngân sách theo hướng thu ngân sách nhà nước và rút ra bài học cho Việt Nam. 
 • Chương 3 luận văn thạc sĩ học viện tài chính đã phân tích thực trạng cơ cấu thu ngân sách nhà nước qua những kết quả đạt được với các số liệu thực tế. Bên cạnh đó là những hạn chế của cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững và lý giải nguyên nhân chưa khắc phục được. 
 • Trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn, cùng những phân tích, dự báo bối cảnh kinh tế, xã hội, cơ hội và thách thức đối với hệ thống thu ngân sách nhà nước đến năm 2030, tác giả đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững tại Việt Nam. 

Link tải tài liệu miễn phí: luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng 1.pdf

2.2. Mẫu 2

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2

Đề tài: Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. 

 • Chương 1 của luận văn thạc sĩ học viện tài chính đã khái quát về năng lực cạnh tranh và giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra là các kinh nghiệm cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
 • Chương tiếp theo, tác giả đã khái quát về tập đoàn Viễn thông Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của tập đoàn. Tác giả đã đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh mà VNPT đã áp dụng như: sản phẩm, thị phần, hiệu quả sản xuất, nguồn lực,... Cùng với đó là cách sử dụng các giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh với những thành công, các mặt hạn chế theo từng giai đoạn bằng những dữ liệu cụ thể, rõ ràng. 
 • Chương cuối của luận văn thạc sĩ học viện tài chính là các giải pháp tài chính vi mô, vĩ mô phù hợp với điều kiện hiện nay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

Link tải tài liệu miễn phí: luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành tài chính - ngân hàng 2.pdf

Khối lượng kiến thức mà bạn phải học khi theo đuổi chuyên ngành này này cũng tương đối nhiều, nên luận văn chuyên ngành này cũng là một thử thách lớn đối với các bạn sinh viên ngay từ khi chọn lựa đề tài để làm. Chính vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn đọc Top 61 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Ngân Hàng Mới Nhất để có thêm đề tài lựa chọn phù hợp với bản thân mình nhé!

3. Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế

3.1. Mẫu 1

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế 1

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế 1

Đề tài: Hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế với cấu trúc ba phần: 

 • Chương 1 của nghiên cứu tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Cùng với đó là những nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của một số ngân hàng thương mại trên thế giới cũng như các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Từ đó đã rút ra được bài học cho ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương. 
 • Chương 2 là những phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Kỹ thương Việt Nam trong thời gian qua trên 3 góc độ: tài chính, phi tài chính và trách nhiệm xã hội. Tác giả của luận án cũng đã chỉ ra kết quả đạt được với thành công và hạn chế và nguyên nhân chưa dẫn tới sự hoàn hảo trong hoạt động kinh doanh này. 
 • Những định hướng chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương đến năm 2030, cùng với những giải pháp gia tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí và sự an toàn cho ngân hàng được nêu ra ở chương 3 luận văn thạc sĩ học viện tài chính

Link tải tài liệu miễn phí: luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế 1.pdf

3.2. Mẫu 2

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế 2

Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế 2

Đề tài: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế được nghiên cứu qua ba chương: 

 • Chương 1 là những lý luận chung về phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp với nội dung, dữ liệu và phương pháp phân tích. Các nhân tố chủ quan, khách quan đến phân tích hiệu quả kinh doanh cùng những kinh nghiệm, bài học cho Việt Nam. 
 • Chương 2 tác giả đã đánh giá đầy đủ và đúng đắn thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết bao gồm: nguồn cơ sở dữ liệu, nội dung phân tích, phương pháp nghiên cứu và quy trình phân tích với những ưu điểm và hạn chế trong thời gian qua. 
 • Cuối cùng của luận văn thạc sĩ học viện tài chính thông qua các căn cứ để đề xuất các giải pháp khả thi giúp các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết có thể vận dụng vào đơn vị nhằm hoàn thiện hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh đáp ứng nhu cầu thông tin cho các đối tượng quan tâm, đặc biệt là cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị và nhà đầu tư. 

Link tải tài liệu miễn phí: Mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính chuyên ngành kinh tế 2.pdf

>>>Xem thêm: Tổng hợp 15 Mẫu Luận Văn Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân

 

4. Tổng hợp 30 đề tài luận văn thạc sĩ học viện tài chính mới nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ học viện tài chính mới nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ học viện tài chính mới nhất

Hãy cùng tham khảo 30 luận văn thạc sĩ học viện tài chính mới nhất, nghiên cứu với nhiều ý tưởng hay mang tính thực tế cao ngay sau đây: 

 1. Một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán ở liên hiệp công ty lương thực trong điều kiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa
 2. Luận văn: Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và định hướng hoàn thiện. 
 3. Quản lý dòng tiền tại tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. 
 4. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các công ty cổ phần khai thác và chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 
 5. Vận dụng các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận vào hệ thống kế toán ở Việt Nam. 
 6. Các giải pháp tài chính thúc đẩy sự phát triển thị trường công nghệ ở nước ta hiện nay. 
 7. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp chế biến bánh kẹo trong giai đoạn hiện nay. 
 8. Luận văn cải tiến tổ chức kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị chủ đầu tư ở nước ta hiện nay. 
 9. Đề tài tại học viện tài chính: Đổi mới cơ chế quản lý vốn trong tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam 
 10. Luận văn thạc sĩ học viện tài chính: Hoàn thiện kế toán tài sản tài chính tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 
 11. Áp dụng lý thuyết tài chính - kế toán trong công tác quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực. 
 12. Phát triển công ty dựa trên phát triển nguồn nhân lực kế toán - tài chính
 13. Sự khác biệt trong hoạt động tài chính kế toán giữa công ty nhà nước và công ty tư nhân. 
 14. Một số vấn đề về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp quốc doanh nội thương trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường. 
 15. Đề tài xu hướng biến đổi của hợp tác xã nông nghiệp trong quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta. 
 16. Chính sách tài chính thúc đẩy xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ công ở Việt Nam
 17. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
 18. Luận văn thạc sĩ học viện tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bất động động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 19. Đề tài Quản trị danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. 
 20. Luận văn thạc sĩ học viện tài chính: giải pháp thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia. 
 21. Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất bia trong cơ chế thị trường. 
 22. Những giải pháp hoàn thiện thuế gián thu ở Việt Nam. 
 23. Vấn đề huy động và sử dụng vốn để phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ sau chiến tranh. 
 24. Kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản khu vực phía Bắc. 
 25. Luận văn kinh tế các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay. 
 26. Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán trong điều kiện áp dụng thuế giá trị gia tăng 
 27. Một số giải pháp tài chính vĩ mô nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại. 
 28. Luận văn Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam. 
 29. Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ tại Việt Nam
 30. Luận văn thạc sĩ học viện tài chính Hoàn thiện kế toán trong các trường trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Xem thêm: đề tài luận văn tài chính ngân hàng thạc sĩ cao học

 

5. Cách làm đề cương luận văn thạc sĩ học viện tài chính

5.1. Sắp xếp nội dung theo cấu trúc

Khi viết luận văn thạc sĩ học viện tài chính hay bất kỳ luận văn chuyên ngành nào, bạn cũng cần chú ý sắp xếp nội dung theo đề cương thạc sĩ học viện tài chính nhất định cụ thể sau đây: 

 • Trang bìa: Đây là phần được thể hiện theo một quy định khi viết luận văn. Thường luận văn thạc sĩ sẽ có 2 trang bìa. Bạn cần nghiên cứu về mẫu trang bìa sao cho thật phù hợp với đề tài nhé. 
 • Đặt vấn đề và mục tiêu đề tài: Ở phần đặt vấn đề, bạn cần phân tích ngắn gọn bối cảnh dẫn dắt đến vấn đề nghiên cứu. Người viết cần lý giải được rõ đề tài luận văn thạc sĩ học viện tài chính sẽ giải quyết được được vấn đề thực tiễn nào. Đưa ra những lập luận thu hút để người đọc hiểu được tính cấp thiết của đề tài này. 
 • Về phần mục tiêu, đây là phần quan trọng và nó là cốt để thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ luận văn. Mục tiêu đề tài cần được thể hiện rõ và viết thật ngắn gọn những tác động liên quan đến xã hội, cộng đồng và giải pháp sau đó. 
 • Tổng quan tài liệu: Một bài luận văn chắc chắn phải đem lại những đóng góp về thực tiễn. Bạn cần xác định xem đề tài sẽ trả lời cho câu hỏi nào, định hướng cụ thể của việc nghiên cứu là gì, xác định rõ những yếu tố về không gian, thời gian cũng như ý nghĩa của luận văn thạc sĩ học viện tài chính
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Người viết cần xác định xem những phương pháp nghiên cứu nào phù hợp với đề tài luận văn. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là gì. Đây sẽ  thường là chủ thể, khách thể nghiên cứu với các chuyên gia, đơn vị lãnh đạo, người đứng đầu, giám đốc doanh nghiệp,... 
 • Dự kiến kết quả nghiên cứu: Người nghiên cứu đề tài sẽ trả lời được những kết quả có khả năng cao sẽ tìm được qua nghiên cứu qua phương pháp và đối tượng nghiên cứu ở trên. Hãy nêu ra những lập luận khả thi nhất cho người đọc cảm thấy thuyết phục. 
 • Dự kiến bàn luận: Kết quả nghiên cứu cũng đã được dự đoán ở trên, bạn hãy mạnh dạn viết phần dự đoán kết luận cuối cùng. Đây sẽ là các giải pháp và kiến nghị của riêng bản thân để hoàn thiện và phát huy những ưu và nhược điểm từ những phân tích trước trong luận văn thạc sĩ học viện tài chính
 • Kế hoạch thực hiện: Đây là thời gian cụ thể để bạn thực hiện đề tài nghiên cứu sẽ giúp bạn chủ động trong thời gian tìm kiếm cũng như phân tích luận văn. Hãy liệt kê các công đoạn bạn đã chuẩn bị, thực hiện để thầy cô nắm được quá trình. 
 • KInh phí cho đề tài: Bạn cũng cần nêu ra các kinh phí mà bạn đã chi trả khi nghiên cứu luận văn. 
 • Tài liệu tham khảo: Trong luận văn thì không thể thiếu được danh mục tài liệu tham khảo. Bạn cần hiểu rõ về cách trình bày cũng như quy định viết trích lục chuẩn nhất và danh mục tham khảo nào sẽ được dùng khi làm luận văn thạc sĩ học viện tài chính. 
 • Phụ lục: Phụ lục bao gồm các biểu đồ, dữ liệu hình ảnh, sơ đồ chứng minh rõ hơn cho những lập luận mà bạn đang nghiên cứu. 

5.2. Hình thức trình bày

Để gây được ấn tượng tốt với hội đồng chấm thi, điều đầu tiên trong luận văn là sự trình bày cẩn thận, chỉn chu. 

 • Yêu cầu chung về hình thức trình bày đề cương: Bạn cần hiểu rõ về những yêu cầu cơ bản khi viết luận văn để chủ động hơn trong việc trình bày nghiên cứu. Luận văn cần được trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng, ngắn gọn 
 • Số trang: Quy định tối thiểu của luận văn thạc sĩ học viện tài chính tối thiểu và tối đa là bao nhiêu trang, trang đầu tiên và trang cuối cùng được bắt đầu và kết thúc ở trang nào? Đó là câu hỏi mà bạn cần trả lời khi trình bày. 
 • Soạn thảo văn bản: Bạn cũng nên tìm hiểu về font chữ, giãn cách dòng, căn lề, đánh số trang ra sao trong quy chế cụ thể. Các mục cần được thống nhất cụ thể, rõ ràng để tránh rối mắt người nhìn, giảm hiệu quả khi đọc luận văn. Thường luận văn sẽ sử dụng kiểu chữ Times New Roman cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1,5 lines. Số trang sẽ được đánh ở giữa bên dưới trang. 
 • Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt, viết hoa: Tất cả các chương sẽ dùng chữ số tự nhiên, không dùng số la mã. Chỉ viết tắt những cụm từ hoặc thuật ngữ đã được sử dụng nhiều trong luận văn thạc sĩ học viện tài chính, hạn chế viết tắt cụm từ dài. 
 • Danh mục các bảng, hình vẽ, đồ thị: Nội dung của bảng biểu, sơ đồ cần thể hiện chi tiết ở dưới bảng biểu, sơ đồ đó. 
 • Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn: Trích dẫn tài liệu tham khảo cần theo thứ tự nhất định và được đặt trong ngoặc vuông. 

Bài viết trên đây đã giới thiệu đến bạn những mẫu luận văn thạc sĩ học viện tài chính và hướng dẫn cách trình bày hinh thức, cấu trúc luận văn chuẩn nhất hiện nay. Hy vọng, bạn sẽ có được nhiều thông tin bổ ích trong quá trình làm luận văn và hoàn thành thật tốt công trình nghiên cứu của mình. Chúc các bạn thành công.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing