Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 8 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Thanh Niên Ấn Tượng Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý nhà nước về công tác thanh niên luôn là một trong những vấn đề được Đảng, Chính phủ, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm đến, đặc biệt là trong thời điểm Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và Hội nhập toàn cầu như hiện nay. 

Chính vì vậy, trong chương trình đào tạo bậc cao học tại nước ta, trong nhiều chuyên ngành như Quản lý công, chuyên ngành về luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý xã hội,... nhiều học viên đã lựa chọn các đề tài liên quan đến quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho bài luận văn cuối khóa của mình.

Từ nhu cầu thực tiễn đó, hiểu được tầm quan trọng của nhóm đề tài này đối với các học viên thạc sĩ, Tri thức cộng đồng đã tổng hợp những đề tài, mẫu luận văn quản lý nhà nước về thanh niên hay và đạt điểm cao qua các năm để bạn đọc có thể tham khảo. Mời bạn cùng đón xem qua bài viết dưới đây!

1. Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Lào Cai

Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Lào Cai

Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Lào Cai

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tóm tắt nội dung: 

 • Trong những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các huyện, thành phố trong tỉnh Lào Cai đã có được những kết quả khả quan.
 • Tuy nhiên, những khó khăn, hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên cũng không ít. Sự phối hợp giữa các cơ quan QLNN còn chưa chặt chẽ.
 • Bước vào giai đoạn mới, với những tiềm năng phát triển của Lào Cai, việc chú trọng phát triển cho thanh niên học tập, trau dồi kiến thức là một việc không thể bỏ qua, cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
 • Chính vì vậy, tác giả đã thực hiện luận văn quản lý nhà nước về thanh niên tại Lào Cai cho bài nghiên cứu luận văn thạc sĩ công của mình, góp phần đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại đây.

Link tải miễn phí: tại đây

Đọc thêm: Tổng Hợp 5 Mẫu Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Hay Nhất Kèm Đề Tài

2. Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Buôn Ma Thuột

Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Buôn Ma Thuột

Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Buôn Ma Thuột

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tóm tắt nội dung: 

 • Trong những năm qua, công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được đặc biệt quan tâm. Các chương trình, kế hoạch, chính sách liên quan cũng đã được triển khai.
 • Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại đây vẫn còn những khó khăn và hạn chế nhất định như công tác giáo dục, định hướng chưa cụ thể, còn tồn tại tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm…
 • Đứng trước thực tại kể trên, nhiều công trình nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng việc quản lý của nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã được thực hiện và đem lại nhiều lợi ích cho thành phố.
 • Dựa trên những thành tựu đã có, tác giả thực hiện luận văn quản lý nhà nước về thanh niên tại Buôn Ma Thuột này nhằm mục đích nghiên cứu tiếp tục công tác trên, đưa ra những khuyến nghị khoa học mới phù hợp cho thành phố.

Link tải miễn phí: tại đây

3. Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Cao Bằng

Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Cao Bằng

Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Cao Bằng

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về thanh niên ở Cao Bằng hiện nay

Tóm tắt nội dung: 

 • Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên ở Cao Bằng được thực hiện khi tác giả nhận thấy tuy công tác này tại địa phương đã được chú trọng, song vẫn không tránh khỏi được tình trạng gặp nhiều bất cập và hạn chế.
 • Thông qua bài luận văn của mình, tác giả đã tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên ở nhiều vấn đề khác nhau như pháp luật, chính sách chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát triển thanh niên, công tác quản lý,...
 • Từ đó, tác giả đưa ra những đánh giá về thực trạng quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng và đưa ra những đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tại đây dựa trên quan điểm chỉ đạo của Đảng và phương hướng, mục tiêu của tỉnh.

Link tải miễn phí: tại đây

Xem thêm: Luận văn quản lý nhà nước về môi trường

4. Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bình Dương

Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bình Dương

Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bình Dương

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tóm tắt nội dung: 

 • Bình Dương là thành viên của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một trong những trung tâm phát triển năng động, có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cao, là địa điểm hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Với lực lượng thanh niên đông đảo, đây vừa là lợi thế, vừa là thách thức cho Bình Dương trong việc định hướng cho thanh niên ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình.
 • Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý nhà nước cùng với thực tiễn công việc đang phụ trách tại Phòng Nội vụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tác giả đã lựa chọn đề tài này cho bài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên của mình.

Link tải miễn phí: tại đây

5. Luận văn quản lý nhà nước về vi phạm pháp luật với người chưa thành niên

Luận văn quản lý nhà nước về vi phạm pháp luật với người chưa thành niên

Luận văn quản lý nhà nước về vi phạm pháp luật với người chưa thành niên

Tên đề tài: Ý thức pháp luật của người chưa thành niên qua thực tiễn Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tóm tắt nội dung: 

 • Công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên nói chung, đặc biệt là người chưa thành niên ở nước ta hiện nay tuy đã được quan tâm nhưng chưa đảm bảo xứng tầm với yêu cầu đặt ra trước bối cảnh phát triển kinh tế thị trường.
 • Vì vậy, cần tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật của người chưa thành niên để giúp họ không những biết bảo vệ quyền, lợi ích của bản thân mà còn góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
 • Từ thực tiễn công việc của mình, tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên này và thực hiện nghiên cứu tình hình thực tế tại quận Hoàng Mai, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục phù hợp với địa phương này.

Link tải miễn phí: tại đây

6. Luận văn bảo vệ quyền lợi người lao động chưa thành niên

Luận văn bảo vệ quyền lợi người lao động chưa thành niên

Luận văn bảo vệ quyền lợi người lao động chưa thành niên

Tên đề tài: Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam.

Tóm tắt nội dung: 

 • Có thể thấy hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật lao động diễn ra khá phổ biến, trực tiếp hoặc gián tiếp xâm hại một cách nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động chưa thành niên.
 • Chính vì vậy, thông qua luận văn quản lý nhà nước về thanh niên theo đề tài này, tác giả đã tiến hành nghiên cứu các vấn đề lý luận về người lao động chưa thành niên và việc bảo vệ quyền lợi của họ trong quan hệ lao động.
 • Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra những kiến nghị từ tình hình thực tiễn nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên.
 • Luận văn này là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu sâu về luật bảo vệ người lao động chưa thành niên trong thời gian đầu hội nhập WTO và tác động của quá trình CNH - HĐH lên đất nước với việc bảo vệ quyền lợi của người lao động CTN.

Link tải miễn phí: tại đây 

7. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về việc làm cho thanh niên

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về việc làm cho thanh niên

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về việc làm cho thanh niên

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Nam.

Tóm tắt nội dung: 

 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn là điều kiện tiên quyết giúp ổn định đời sống cho thanh niên nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 • Để đạt được mục đích trên, tác giả đã thực hiện nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn giai đoạn hiện nay tại tỉnh Quảng Nam.
 • Từ dữ liệu có được, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua.
 • Cuối bài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên của mình, tác giả đã đề xuất giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn ở tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

Link tải miễn phí: tại đây

8. Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên

Mẫu luận văn quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên ở tỉnh Đắk Nông

Tóm tắt nội dung: 

 • Trên cơ sở nêu khái quát về tình hình thanh niên và vấn đề nghề nghiệp, việc làm của Thanh niên cũng như vấn đề Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, luận văn đã làm rõ những vấn đề đang đặt ra.
 • Từ thực tế quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên ở tỉnh Đắk Nông, tác giả đã đưa ra những đánh giá về thực trạng vấn đề phân tích một số tồn tại trong công tác này.
 • Sau những đánh giá và kết quả đã nghiên cứu được, tác giả của tiểu luận quản lý nhà nước về thanh niên với đề tài đào tạo nghề này đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả QLNN về đào tạo nghề cho TN ở tỉnh Đắk Nông.

Link tải miễn phí: tại đây

9. Tham khảo ngay 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên

Tham khảo ngay 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên

Tham khảo ngay 30 đề tài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên

Bên cạnh 8 mẫu luận văn quản lý nhà nước về thanh niên được trích dẫn trên đây, đã có nhiều đề tài luận văn quản lý nhà nước trình độ thạc sĩ được thực hiện và có kết quả cao. Tri thức cộng đồng đã chọn lọc và tổng hợp lại 30 đề tài hay nhất ở dưới đây để bạn đọc có thể tham khảo.

 1. Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên từ thực tiễn Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 2. Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 3. Luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
 4. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 5. Luận văn Quản lý nhà nước về thanh niên huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 6. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 7. Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
 8. Quản lý Nhà nước về thanh niên tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
 9. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
 10. Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 11. Vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên hiện nay 
 12. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 
 13. Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên 2022 trên huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 14. Thực trạng Quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hải Dương
 15. Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Từ thực tiễn Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
 16. Luận văn Quản lý nhà nước về thanh niên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
 17. Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Čư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
 18. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 19. Đề tài quản lý nhà nước về thanh niên tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
 20. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 21. Đề tài nghiên cứu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 22. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
 23. Luận văn Quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
 24. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh hòa Bình
 25. Luận văn quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại thành phố Đà Nẵng
 26. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 27. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên khu vực địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế 
 28. Luận văn quản lý nhà nước về thanh niên tại tỉnh Vĩnh Phúc
 29. Đề tài quản lý nhà nước về thanh niên: Phương thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 30. Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Thanh Niên Tại Tỉnh Bình Thuận

Xem ngay: đề tài luận văn quản lý nhà nước về dân tộc.

10. BÍ KÍP chọn đề tài giúp nâng cao số điểm của bạn

Trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ, việc lựa chọn đề tài luôn là bước vô cùng quan trọng, thậm chí có thể coi là quan trọng nhất và được tiến hành đầu tiên trong tiến trình làm luận văn.

Ngoài những bước làm chung, có tính tổng quát giống như các đề tài luận văn thạc sĩ khác, việc lựa chọn đề tài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên có một số điểm đặc thù và lưu ý riêng mà bạn nhất định quan tâm.

10.1. Bạn đã có nguồn dữ liệu thống kê về đối tượng nghiên cứu

Dữ liệu thống kê về đối tượng nghiên cứu là một phần rất quan trọng trong quá trình thực hiện luận văn. Kết quả dữ liệu thu thập được sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả nghiên cứu của toàn bài luận văn và là cơ sở để đưa ra nhưng đánh giá, thậm chí đề xuất giải pháp sau này.

Đặc biệt, đối với nhóm đề tài về quản lý nhà nước trong công tác thanh niên, việc đảm bảo nguồn dữ liệu thống kê về đối tượng nghiên cứu phải chính xác. khách quan, quy mô đủ lớn là vô cùng quan trọng, có như vậy người nghiên cứu mới có thể có được những số liệu thống kê chính xác.

Chính vì vậy, trước khi quyết định lựa chọn một đề tài nào, bạn hãy đánh giá xem liệu phạm vi của đề tài mình lựa chọn có dễ dàng để thu thập dữ liệu hay không, dữ liệu có khách quan không và có tính chính xác không. 

10.2. Sự am hiểu về lĩnh vực trong đề tài

Trên thực tế, nếu học viên tiến hành nghiên cứu một lĩnh vực quá xa lạ với bản thân sẽ khiến cho học viên gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong quá trình làm luận văn khi không có đủ kiến thức cũng như phải tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu do lĩnh vực đó còn mới mẻ, chưa có cơ hội tiếp cận nhiều.

Chính vì vậy, mẹo cho bạn khi lựa chọn đề tài là hãy ưu tiên những lĩnh vựcmình am hiểu và có đủ vốn kiến thức để bạn có thể đưa ra những biện luận chuẩn xác, sắc bén. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn phần nào hoàn thiện được bài luận văn của mình dễ dàng và nhanh chóng hơn.

10.3. Tính thực tiễn của đề tài

Đây cũng được coi là một trong những tiêu chí quan trọng khi nghiên cứu khoa học nói chung và lựa chọn đề tài cho luận văn quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng.

Một đề tài được coi là tốt khi nhóm nghiên cứu có thể tiếp cận được những cơ sở lý luận cần thiết, có thể thực hiện được thực tế, đồng thời sau khi kết thúc nghiên cứu, những giải pháp được đưa ra phải có khả năng áp dụng thực tế trong việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên khu vực nghiên cứu.

10.4. Nguồn tài liệu tham khảo uy tín

Tài liệu tham khảo đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết trong quá trình làm luận văn quản lý nhà nước về thanh niên. Đây cũng là một trong những mục bắt buộc phải có trong bài luận văn của bạn.

Tuy nhiên, không phải bạn có thể lựa chọn bất cứ tài liệu tham khảo nào cũng được. Một danh mục tài liệu tham khảo với nguồn có giá trị, có độ tin cậy cao sẽ giúp bài luận văn của bạn được đánh giá cao hơn. Đồng thời, đây cũng chính là cơ sở uy tín cho bạn tham khảo trong quá trình thực hiện luận văn của mình.

Trên đây là tổng hợp những mẫu đề tài hay và một số mẹo cần thiết có thể giúp ích cho bạn trong quá trình thực hiện bài luận văn quản lý nhà nước về thanh niên của mình. Chúc bạn làm bài tốt và đạt được kết quả cao!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?