Ms. Lan – Tp. Hồ Chí Minh

 Nguyễn Lê Hà Phương    
Ms. Lan – Tp. Hồ Chí Minh
Rate this post

Tôi vừa nhận được kết quả bài luận văn tốt nghiệp của mình, được 9 điểm. Rất cảm ơn các bạn đã giúp tôi hoàn thành bài luận văn đúng thời hạn và đạt điểm cao như vậy.