Mẫu luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Minh Đức

5 (100%) 1 vote

Tri Thức Cộng Đồng xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cộng ty Minh Đức.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, luận án. Bạn hãy tham khảo thêm các dịch vụ khác của chúng tôi như:

LỜI MỞ ĐẦU LUẬN VĂN

Bước sang thế kỷ mới, hòa cùng với sự biến đổi sâu sắc toàn diện của đất nước thì hệ thống kế toán Việt Nam cũng có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc về chất góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước đang đổi mới từng ngày đó, các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất nói riêng phải ra sức cạnh tranh, tìm chỗ đứng vững chắc trên thị trường bằng các sản phẩm hàng hóa của mình. Mà các hàng hóa muốn cạnh tranh trên thị trường thì phải là những hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá thành hạ, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất sản phẩm thì họ đều quan tâm tới chi phí sản xuất của sản phẩm đó là bao nhiêu, từ đó tính ra được giá thành, và với giá thành đó thì có được thị trường chấp nhận không? Đây là công việc rất khó khăn phức tạp đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Trong đó kế toán được coi là công cụ quản lý sắc bén, hữu hiệu nhất để quản lý chi phí, quản lý giá thành sản phẩm.

Mục tiêu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ở trường và nghiên cứu thực tiễn từ đó phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức, nhận thức rõ được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Do đó em đã chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được bố cục thành ba chương như sau:

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

Chương 3: Những biện pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ở phòng Tài chính – Kế toán của công ty, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo – TS. Bùi Thị Thu Hương, nhưng do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận thực tế nên còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Cô giáo – TS. Bùi Thị Thu Hương, các cán bộ phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần nội thất Minh Đức đã giúp em hoàn thành luận văn này.

Em xin chân thành cảm ơn!

TRÍCH PHỤ LỤC BÀI LUẬN VĂN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.1. Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

1.1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất

1.1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm

1.1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định

1.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp

1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.2.4.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hang tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên

1.2.4.2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3. Tổ chức công tác tính giá thành sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

1.3.1. Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành

1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

1.3.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.3.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

1.3.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức

1.3.3. Phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

1.3.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn

1.3.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước

1.4. Tổ chức hệ thống sổ và báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MINH ĐỨC

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần nội thất Minh Đức

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.2.1. Lĩnh vực kinh doanh

2.1.2.2. Đặc điểm sản xuất và kinh doanh

2.1.3. Đặc điểm quản lý sản xuất kinh doanh

2.1.3.1. Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty

2.1.4.2. Hình thức kế toán công ty đang áp dụng

2.2.Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

2.2.1.Đặc điểm, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

2.2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.2.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất

2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp

2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang

2.2.5. Tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG 3

NHỮNG BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT MINH ĐỨC

3.1. Ưu điểm

3.2. Hạn chế

3.3. Đề xuất

3.3.1. Hoàn thiện công tác kế toán một số khoản chi phí

3.3.2. Một số biện pháp hạ giá thành

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link download mẫu luận văn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Minh Đức

MẪU KẾT LUẬN CHI TIẾT

Trong quá trình sự phát triển của nền kinh tế, với xu hướng hội nhập hiện nay đó mang lại những cơ hội cũng như những thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu các biện pháp tăng cường công tác quản lý trên các phương diện kinh tế. Với chức năng là công cụ quản lý kinh tế, hoạt động của công tác kế toán liên quan trực tiếp đến việc hoạch định các chiến lược phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc hoàn thiện các nội dung của công tác kế toán, trong đó có công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, là một trong những nội dung rất quan trọng gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm chính xác, kịp thời có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá tình hình sử dụng các nguồn lực của quá trình sản xuất để đưa ra biện pháp thích hợp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần nội thất Minh Đức, em đã tìm tòi, học hỏi và nắm được những kiến thức thực tế về chuyên ngành kế toán. Em cũng đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp.

Trong luận văn này em đã cố gắng trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp và đã mạnh dạn đưa ra nhận xét, đánh giá cùng những kiến nghị hoàn thiện công tác chi phí và giá thành tại doanh nghiệp, với mong muốn doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Do thời gian thực tập ngắn, trình độ nhận thức của bản thân cũng hạn chế nên trong luận văn này sẽ không tránh khỏi những sai sót, hạn chế nhất định, em mong được sự thông cảm của thầy cô giáo, các anh chị trong phòng kế toán.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn Cô giáo – TS. Bùi Thị Thu Hương cùng tập thể các thầy cô giáo khoa kế toán trường Học viện tài chính cũng như các chị trong phòng kế toán Công ty cổ phần nội thất Minh Đức đã giúp em hoàn thành bài luận văn này một cách tốt nhất.

[related_news]

Xem thêm các bài viết khác:

[/related_news]

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50
Chat Zalo
Zalo: 0946.883.350