Mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất

 Nguyễn Lê Hà Phương    
Mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất
5 (100%) 2 votes

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng chia sẻ với bạn mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất, cụ thể nhất hiện nay. Đây là mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học 2019.

Chúng tôi gửi đến bạn mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất:

BÌATrình bày theo mẫu ở phần cuối

PHẦN ĐẦU BÁO CÁO cần có các mục sau:

– Mục lục

– Bảng chú giải các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ

PHẦN CHÍNH BÁO CÁO: Bạn nên chia thành các chương, mục như sau:

1. Đặt vấn đề:

– Khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chuyên đề nghiên cứu. Từ đó làm nổi bật sự cần thiết phải nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.

– Mục đích yêu cầu của chuyên đề: Vì chuyên đề là một nhánh của đề tài/dự án, nên mục đích yêu cầu của chuyên đề phải bám sát mục đích yêu cầu của đề tài/Dự án. Chủ nhiệm đề tài/dự án phải đề ra mục đích yêu cầu một cách cụ thể. Khi nghiệm thu sản phẩm cần đối chiếu kết quả đạt được với mục đích yêu cầu đã đề ra.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc làm báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp…hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng Dịch Vụ Làm Báo CáoVới kinh nghiệm và đội ngũ trình độ cao, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích nhất

2. Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận:

Để đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, tác giả đã sử dụng những phương pháp gì trong quá trình nghiên cứu, tính phù hợp của những phương pháp đã chọn.. Cần nêu một cách cụ thể, tránh nêu chung chung

Mẫu đề cương Báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất

Mẫu đề cương Báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất

3. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được

3.1. Đối với chuyên đề nghiên cứu tổng quan, điều tra khảo sát cần trình bày

– Kết quả thu thập thông tin (những thông tin thu thập được phải nêu rõ nguồn cung cấp thông tin từ trực tiếp điều tra, theo niên giám thống kê, sách, báo, trang web…)

– Phân tích đánh giá thông tin thu thập được

3.2. Đối với chuyên đề nghiên cứu về công nghệ

(Xây dựng công nghệ hoặc quy trình công nghệ) cần trình bày:

– Những nội dung công việc đã thực hiện trong quá trình nghiên cứu. Đối với Dự án sản xuất thử nghiệm, phải nêu những vấn đề tồn tại của đề tài xuất xứ, kết quả nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, những vấn đề đã nghiên cứu mới nếu có.

– Những thí nghiệm/thực nghiệm đã tiến hành, kết quả đạt được

– Những công nghệ hoặc quy trình công nghệ xây dựng được. Nếu là quy trình công nghệ phải trình bày đúng kết cấu của bản quy trình công nghệ và cần có Hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua

– Kết quả ứng dụng công nghệ hoặc quy trình công nghệ tại mô hình ứng dụng/ mô hình sản xuất thử nghiệm

– Chất lượng sản phẩm đạt được so với đăng ký (Ghi trong thuyết minh và hợp đồng)

Riêng Quy trình công nghệ chế tạo, có hướng dẫn riêng (ở phần cuối)

3.3. Đối với chuyên đề nghiên cứu thiết kế thiết bị

–  Bản thuyết minh cơ sở tính toán thiết kế của thiết bị, những chi tiết, cụm chi tiết chính.

+ Cần mô tả nguyên lý, kết cấu của thiết bị, nêu bật tính mới, tính sáng tạo trong thiết kế. Nếu có thí nghiệm/thử nghiệm cần nêu phương pháp và kết quả thí nghiệm/thử nghiệm, so sánh với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đăng ký.

+ Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, bản thuyết minh cần nêu những vấn đề tồn tại của đề tài xuất xứ, những nội dung mà dự án đã hoàn thiện (TD: Chọn vật liệu chế tạo mới, thay đổi kết cấu của máy, những cụm chi tiết hoặc chi tiết máy….). Kết quả đạt được sau khi hoàn thiện thiết kế

– Bản vẽ thiết kế kỹ thuật:

+ Phải vẽ theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

+ Bản vẽ cần có tên, chữ ký của người vẽ, người kiểm tra, người duyệt

3.4. Đối với chuyên đề xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ, thiết bị của đề tài/dự án, gồm một số nội dung chính

–  Công nghệ, thiết bị ứng dụng tại mô hình

– Tổ chức, quản lý sản xuất của mô hình (Địa điểm, thời gian xây dựng và đưa mô hình vào hoạt động, hình thức tổ chức, số lượng, chất lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân được bố trí để thực hiện mô hình….)

– Hoạt động của mô hình ( khối lượng sản phẩm đạt được trong thời gian thử nghiệm, tình hình tiêu thụ sản phẩm…)

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qua theo dõi thực tế hoạt động của mô hình

– Đánh giá chất lượng công nghệ, thiết bị

– Đánh giá chất lượng sản phẩm

– Từ số liệu theo dõi tại mô hình, đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ thuật (xã hội, môi trường…)

4. Kết luận và kiến nghị

– Rút ra những kết quả nghiên cứu chủ yếu mà chuyên đề đã thực hiện được. đối chiếu với mục đích yêu cầu đề ra đã đạt được đến mức độ nào. Những vấn đề còn hạn chế, nguyên nhân

– Nêu lên những kiến nghị có liên quan đến việc nghiên cứu của đề tài/dự án, đề xuất hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hoặc biện pháp chuyển giao cho sản xuất…

5. Tài liệu tham khảo

Sắp xếp danh mục các nguồn tài liệu và sách xuất bản đã tham khảo để thực hiện chuyên đề. Nguồn tài liệu thường được trình bày theo thứ tự sau đây:

Họ tên tác giả/nhan đề/các yếu tố xuất bản (tên sách, tạp chí…, năm xuất bản, trang…)

Trong khi viết báo cáo, nếu nội dung liên quan đến tài liệu tham khảo thì sau nội dung đó, phải viết số thứ tự trong danh mục tài liệu tham khảo trong ngoặc vuông [ ]

6. Phụ lục

Những tài liệu, hình ảnh cần thiết để làm sáng tỏ báo cáo, nếu đưa vào báo cáo sẽ nặng nề. Vì vậy bạn nên đưa vào phụ lục sẽ hợp lý hơn.

Chúc các bạn đạt được kết quả tốt nhất!

Top từ khóa tìm kiếm: đề cương báo cáo tốt nghiệp, mẫu báo cáo tốt nghiệp, đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp

Tri Thức Cộng Ðồng