Kinh nghiệm

 • 6 Tips viết một bài luận tiếng Anh cơ bản

  Để viết bài luận tiếng anh, ngoài việc có dựa trên đề tài vả triển khai thì cách thức triển khai và trình bày là một điều quan trọng, nó giúp cho người đọc có thể hiểu được nội dung của bài luận cũng như những thông tin mà người viết muốn truyền đạt cho […]

 • Quy định các hình thức trình bày luận văn

  Một số quy định chung về hình thức trình bày luận văn, các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh trước khi viết luận văn cần nắm rõ những bước này để tránh phải chỉnh sửa bài luận văn của mình sau này. Yêu cầu chung về cách trình bày luận văn Làm thế nào để […]

 • Quy định trình bày các thành phần trong luận văn

  Một số quy định trình bày các thành phần trong luận văn. Viết tiểu luận thuê Phân tích dữ liệu định lượng Viết thuê luận văn tiếng anh Viết thuê báo cáo thực tập 2.1 MỤC CẤP 1             2.1.1 Mục cấp 2             2.1.1.1 Mục cấp 3             …… 1.6 Đánh số trang Đánh […]

 • Quy định về bố cục nội dung của luận văn

  Dưới đây là những quy định chi tiết về bố cục và nội dung của từng phần trong bài luận văn. Nội dung chính của một bài luận văn gồm nhiều chương. Tùy theo nội dung nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu, chuyên ngành, bậc đào tạo mà có số chương khác nhau, nhưng thông […]

 • Yêu cầu chung về cách trình bày luận văn

  Dưới đây là yêu cầu chung về cách trình bày luận văn, để thuận tiện cho việc trình bày, luận văn trong quy định này được hiểu đó là chuyên đề, tiểu luận, luận văn, luận án. Học viên được hiểu là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh. 1.1 Ngôn ngữ: Trong […]