Hướng dẫn chi tiết cách viết cơ sở lý luận trong làm luận văn

 Nguyễn Thị Thanh    
Hướng dẫn chi tiết cách viết cơ sở lý luận trong làm luận văn
Rate this post

Cụm từ CSLL dùng làm tên 1 môn học thì nó có nghĩa là: xây dựng nền tảng kiến thức về triết học, rèn luyện năng lực tư duy bằng lý trí, lấy sự vật làm chủ thể(duy vật) và tìm hiểu quy luật vận động, tương tác giữa các sự vật trong không gian và thời gian(biện chứng).

1. Vậy cơ sở lý luận là gì?

Cơ sở lý luận được định nghĩa như sau: Đó là các giả thuyết đã được kiểm chứng và khẳng định.

Cơ sở lý luận là phương pháp để lý luận. Muôn lý luận thì phải có phương pháp để lý luận của mình có logic, thuyết phục người tin theo , phương pháp lý luận ấy gọi là cơ sở lý luận, tức là nói có căn cứ, thuật ngữ của triết học gọi là Luận Cứ . Có nhiều phương pháp để lý luận ở đây chỉ nêu lên vài phương pháp thông dụng, đó là : phân tích, diễn dịch , tổng hợp , quy nạp.

Ở đây thì Cơ Sở là hệ thống kiến thức căn bản, tổng quát mang tính học thuật về triết học. Lí là tư duy lý trí, dùng lý trí để nhận định sự việc chứ không bằng cảm tính. Luận là các phuơng pháp suy luận logic dựa trên các dữ kiện thu được.

Cụm từ CSLL dùng làm tên 1 môn học thì nó có nghĩa là: xây dựng nền tảng kiến thức về triết học, rèn luyện năng lực tư duy bằng lý trí, lấy sự vật làm chủ thể(duy vật) và tìm hiểu quy luật vận động, tương tác giữa các sự vật trong không gian và thời gian(biện chứng).

Phần cơ sở lý luận này làm rõ khái niệm, định nghĩa, các quan điểm của các nhà khoa học khác nhau, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá…đối với luận văn và phần tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan.

Cơ sở lý luận trong luận văn

Cơ sở lý luận trong luận văn

2. CÁCH THỨC VIẾT CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC CHO BÀI LUẬN VĂN

Như các bạn đã biết, trong một bài luận văn thạc sĩ hay bài khóa luận ở bậc Đại học luôn có một phần là Cơ sở lý luận. Cơ sở lý luận có thể hiểu đơn giản là những lý thuyết xoay quanh vấn đề nghiên cứu trong luận văn. Đó là những giả thuyết đã được kiểm chứng và khẳng định, chúng ta chỉ việc nêu ra và áp dụng chúng trong bài luận của mình mà không cần phải chứng minh lại nữa. Trong phần này cũng có những lưu ý mà nhóm dịch vụ viết thuê luận văn chúng tôi đúc kết được trong nhiều năm kinh nghiệm.

Trong phần cơ sở lý luận này, các bạn cần nêu rõ khái niệm chính phụ, định nghĩa, các quan điểm của các nhà khoa học khác nhau, có thể nêu ra các trường phái, nội dung chính, các định luật, quy luật, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá…đối với luận văn hay đề tài nghiên cứu.

3. Các yếu tố lập luận được nêu ra trong phần Cơ sở lý luận gồm có:

  •         Luận đề: Là vấn đề cần giải quyết. Nói theo cách logic thì đó là phán đoán cần chứng minh.
  •         Luận điểm : Là giả thuyết, nhận định, ý kiến sau quá trình luận chứng của người viết về vấn đề được nếu ra
  •         Luận cứ : là bằng chứng để chứng minh
  •         Luận chứng : Luận chứng là quá trình phối hợp, tổ chức, thực hiện, phản biện để đưa các lý lẽ và cuối cùng chứng minh cho luận điểm hoặc tạo ra luận điểm. Luận chứng phải chặt chẽ, logic, hài hòa, unbiased (không phân cực) hay dùng phương pháp luận cho thuyết phục.

Bạn có thể sử dụng những cơ sở lý thuyết này để viết thành chương Cơ sở lý luận cho bài luận văn thạc sĩ của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là cấu trúc chung nhất, phần này cũng có thể có những điểm khác nhau tùy vào mỗi trường học khác nhau, tùy vào người hướng dẫn.

Tìm hiểu dịch vụ khác: