Hướng dẫn các bước làm luận văn thạc sĩ chi tiết khối Kinh tế, Kế toán, Marketing

Đánh giá bài viết

Bài viết này Tri Thức Cộng Đồng sẽ hướng dẫn bạn cách viết luận văn thạc sĩ chi tiết, khoa học nhất. Tham khảo ngay nhé!

1.Tổng quan về yêu cầu của Luận văn

Luận văn thạc sĩ là một phần của quá trình học tập, nghiên cứu theo yêu cầu bắt buộc trong Chương trình đào tạo Thạc sĩ của nhiều trường đại học. Trong Luận văn thạc sĩ, học viên phải vận dụng năng lực, kỹ năng và kiến thức đã tiếp nhận được trong quá trình học tập để xác định, phân tích, nhận diện và giải quyết những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… Đây là yêu cầu quan trọng, bắt buộc trong Luận văn Chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,….

Hướng dẫn các bước làm luận văn thạc sĩ
Hướng dẫn các bước làm luận văn thạc sĩ

Do tính chất đặc thù của Chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…, ngoài việc thỏa mãn những yêu cầu bắt buộc của Trường và Luận văn của Cao học viên Chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… phải thỏa mãn các yêu cầu riêng của từng Khoa.

Đối với thời gian hoàn thành Luận văn, các cao học viên phải thực hiện theo qui định của nhà trường đưa ra. Kế hoạch về thời gian thực hiện công việc chi tiết trong mỗi giai đoạn sẽ thực hiện theo những hướng dẫn cụ thể của Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…Luận văn của Cao học viên Chuyên ngành Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… tích phải thể hiện được những nội dung cơ bản sau đây:

– Định hướng nghiên cứu của học viên.

– Cơ sở lý luận được vận dụng để giải quyết vấn đề.

– Những vấn đề thực tế và cách thức sẽ giải quyết.

– Phân tích và giải quyết các vấn đề dựa trên các dữ liệu thu thập được.

– Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề đã xác định.

Trong khi thực hiện viết Luận văn, Cao học viên cần chú ý những vấn đề sau đây:

– Phân tích dựa trên dữ liệu thu thập không phải là mô tả lại hoạt động.

– Nhận định hay kết luận của Tác giả phải đi kèm với những bằng chứng thuyết phục.

– Luận văn xác định vấn đề và giải quyết vấn đề, không phải là những hoạt động hàng ngày/bình thường của Tác giả tại đơn vị làm việc/đơn vị được Tác giả khảo sát.

– Luận văn không được sao chép.

– Những tài liệu khác được Tác giả sử dụng trong Luận văn phải trích dẫn nguồn gốc

đầy đủ theo qui định chung của Trường.

– Tác giả cần phân biệt Luận văn Thạc sỹ nghiên cứu (MSc) với Luận văn Thạc sỹ thực hành (MBA).

[related_news]

Xem thêm:

[/related_news]

2.Hướng dẫn các bước làm luận văn thạc sĩ

Cao học viên viết Luận văn nên tuân thủ theo trình tự sau đây:

Thứ nhất: Đăng ký viết Luận văn

– Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…  sẽ phối hợp cùng với Viện Sau đại học tổ chức một buổi giới thiệu về phương pháp nghiên cứu và hướng dẫn học viên viết Luận văn.

– Sau đó, mỗi học viên sẽ lựa chọn một chủ đề quan tâm nhất làm Đề tài cho Luận văn của mình và đăng ký Đề tài với Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… .

– Dựa vào danh mục liệt kê những chủ đề nghiên cứu của học viên, Khoa sẽ xác định hoặc học viên có thể lựa chọn Giáo viên hướng dẫn (GVHD). GVHD có đủ điều kiện hướng dẫn theo qui định của Trường.

Thứ hai: Viết Đề cương

– Học viên nên gặp gỡ GVHD trước và thảo luận về chủ đề đã lựa chọn với GVHD và phát triển Đề cương Luận văn của mình.

– Khoa sẽ căn cứ vào kế hoạch chung để tổ chức một buổi duyệt Đề cương cho các học viên.

Đề cương phải được Hội đồng duyệt Đề cương thông qua.

– Chi tiết việc phát triển Đề cương được mô tả ở Mục 2.3 dưới đây.

Thứ ba: Trình bày Đề cương Luận văn trước Hội đồng xét duyệt

– Cao học viên trình bày Đề cương Luận văn của mình trước một Hội đồng bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan.

– Học viên cần được GVHD thông qua trước khi học viên trình bày bản thảo Đề cương trước Hội đồng.

– Mục đích của buổi trình bày là thu thập những ý kiến phản biện của Hội đồng đối với Đề

cương, đặc biệt là phương pháp nghiên cứu, những vấn đề nghiên cứu cần được tập trung.

– Sau khi được Hội đồng đóng góp ý kiến và thống nhất, học viên cần sửa đổi, bổ sung Đề

cương (bản thảo) gắn với những phản biện, hướng dẫn của thành viên trong Hội đồng.

– Đề cương cuối cùng phải được GVHD thông qua. Một bản Đề cương hoàn chỉnh phải nộp cho Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…  (có đủ chữ ký của học viên và GVHD).

Thứ tư: Viết Luận văn

Trong quá trình viết Luận văn, Cao học viên phải thực hiện theo trình tự: Viết bản thảo. Bảo vệ Chuyên đề, Hoàn thiện Luận văn.

Một là, Viết Bản thảo Luận văn: Đây là nội dung chính của giai đoạn viết Luận văn. Trong giai đoạn viết Bản thảo Luận văn, Cao học viên cần lưu ý những vấn đề sau:

– Học viên phải thực hiện những công việc để hoàn thành Luận văn trên cơ sở Đề cương đã được phê duyệt. Nếu học viên có thay đổi nội dung trong quá trình viết Luận văn so với Đề cương đã được duyệt, học viên phải thảo luận với GVHD và phải được chấp thuận.

– Học viên nên thực hiện theo Hướng dẫn viết Luận văn trong quá trình viết Luận văn được trình bày trong Mục 4 và Mục 5.

– GVHD sẽ hướng dẫn học viên trong toàn bộ quá trình làm Luận văn.

– GVHD sẽ đọc bản thảo Luận văn, sau đó bổ sung và sửa chữa kịp thời trong quá trình học viên thực hiện viết Luận văn.

– Theo tiến độ thời gian (qui định), Cao học viên phải báo cáo với GVHD về quá trình viết đã hoàn thành và những dự định tiếp theo.

Hai là, Bảo vệ Chuyên đề: Sau khi được GVHD chấp thuận, Cao học viên phải trình bày.

Hi vọng bài viết hướng dẫn các bước làm luận văn thạc sĩ sẽ giúp bạn phần nào trong việc hoàn thành luận văn cao học của mình.

[related_news]

Tìm hiểu dịch vụ khác:

[/related_news]

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50
Chat Zalo
Zalo: 0946.883.350