Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tiểu luận khởi sự kinh doanh

0/5 (0 đánh giá) 0 bình luận

Viết tiểu luận khởi sự kinh doanh là một nhiệm vụ đòi hỏi sự nghiên cứu, phân tích và sáng tạo. Đây là cơ hội để bạn thể hiện kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Bài viết này của Tri Thức Cộng Đồng sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn đầy đủ từ A đến Z để bạn có thể viết một tiểu luận chuyên nghiệp và ấn tượng.

Tổng quan về tiểu luận khởi sự kinh doanh

Mục đích và ý nghĩa của bài tiểu luận

Mục đích: Tiểu luận khởi sự kinh doanh là một sản phẩm học thuật nhằm đánh giá khả năng của sinh viên trong việc vận dụng kiến thức kinh doanh để xây dựng và phát triển một dự án kinh doanh khả thi.

Tiểu luận khởi sự kinh doanh

Tổng quan về tiểu luận khởi sự kinh doanh

Ý nghĩa:

 • Đối với sinh viên:
  • Nắm vững kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp.
  • Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích và trình bày vấn đề.
  • Phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
  • Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho sự nghiệp kinh doanh sau này.
 • Đối với giảng viên:
  • Đánh giá năng lực của sinh viên.
  • Cung cấp phản hồi và hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình học tập.
  • Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.
 • Đối với cộng đồng:
  • Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.
  • Góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Cấu trúc tiêu chuẩn của bài tiểu luận

Bên cạnh nội dung, cấu trúc bài tiểu luận là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bài làm. Một bài tiểu luận khởi sự kinh doanh tiêu chuẩn thường bao gồm các phần chính như sau:

Trang bìa tiểu luận

Mục lục: Liệt kê các phần chính của bài tiểu luận và số trang tương ứng.

Lời mở đầu:

 • Giới thiệu chung về đề tài, lý do lựa chọn.
 • Nêu vấn đề cần nghiên cứu và phương pháp tiếp cận.
 • Mục tiêu và ý nghĩa của bài tiểu luận.

Nội dung:

 • Phần 1: Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh:
  • Khái quát về ý tưởng kinh doanh.
  • Thực trạng và xu hướng thị trường liên quan.
  • Mô tả sản phẩm/ dịch vụ và phân tích điểm độc đáo.
  • Phân tích SWOT về ý tưởng kinh doanh.
 • Phần 2: Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh:
  • Phân tích thị trường mục tiêu.
  • Phân tích nhu cầu và cơ hội thị trường.
  • Xác định các đối thủ cạnh tranh chính.
  • Phân tích ưu nhược điểm của đối thủ cạnh tranh.
  • Xây dựng chiến lược cạnh tranh.
 • Phần 3: Mô hình kinh doanh:
  • Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp (Business Model Canvas).
  • Mô tả hoạt động chính của doanh nghiệp.
  • Phân tích chuỗi giá trị và cơ cấu tổ chức.
  • Kế hoạch tài chính dự kiến.
  • Kế hoạch marketing và bán hàng.
 • Phần 4: Phân tích rủi ro và chiến lược ứng phó:
  • Xác định các rủi ro có thể xảy ra.
  • Phân tích mức độ ảnh hưởng của các rủi ro.
  • Xây dựng các phương án ứng phó với rủi ro.

Kết luận:

 • Tóm tắt những nội dung chính của bài tiểu luận.
 • Nêu bật ý nghĩa và giá trị của đề tài.
 • Khuyến nghị và định hướng phát triển cho dự án.

Tài liệu tham khảo: Ghi rõ ràng nguồn tài liệu tham khảo theo đúng chuẩn mực học thuật.

Phụ lục: Bao gồm các bảng biểu, hình ảnh, dữ liệu bổ sung phục vụ cho nội dung bài tiểu luận.

Các bước thực hiện viết tiểu luận khởi sự kinh doanh

Chọn ý tưởng khả thi

 • Bước 1: Phân tích điểm mạnh và sở trường: Xác định những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm bạn có thể tận dụng để phát triển ý tưởng kinh doanh.
 • Bước 2: Nghiên cứu thị trường: Tìm hiểu nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng, phân tích các sản phẩm/ dịch vụ đang được ưa chuộng.
 • Bước 3: Tìm kiếm ý tưởng độc đáo: Lựa chọn một ý tưởng mang tính độc đáo, sáng tạo và khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
 • Bước 4: Khảo sát thị trường:
  • Tiến hành khảo sát thị trường để kiểm chứng độ khả thi của ý tưởng.
  • Dùng bảng câu hỏi để thu thập thông tin từ khách hàng tiềm năng.
  • Phân tích dữ liệu khảo sát để đánh giá nhu cầu và khả năng thành công của ý tưởng.
 • Bước 5: Đánh giá khả năng thực hiện:
  • Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện ý tưởng kinh doanh.
  • Phân tích rủi ro tiềm ẩn và khả năng vượt qua các khó khăn.

Nghiên cứu thị trường

Bước 1: Xác định thị trường mục tiêu

 • Phân tích đối tượng khách hàng tiềm năng: độ tuổi, giới tính, thu nhập, sở thích, nhu cầu.
 • Nắm rõ đặc điểm và hành vi mua sắm của khách hàng.

Bước 2: Phân tích nhu cầu và cơ hội thị trường

Tiểu luận khởi sự kinh doanh

Các bước thực hiện viết tiểu luận khởi sự kinh doanh

 • Xác định nhu cầu của thị trường mục tiêu: nhu cầu sản phẩm/ dịch vụ, nhu cầu về chất lượng, giá cả, ...
 • Phân tích cơ hội thị trường: thị trường tiềm năng, mức độ cạnh tranh, khả năng phát triển.

Bước 3: Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

 • Xác định các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp.
 • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, chiến lược kinh doanh của các đối thủ.
 • Phân tích thị phần của các đối thủ cạnh tranh.
 • Xác định ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

Bước 1: Thực hiện phân tích SWOT

Strengths (Điểm mạnh):

 • Nêu bật những điểm mạnh của doanh nghiệp và sản phẩm/ dịch vụ.
 • Ví dụ: đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, quy trình sản xuất hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng rãi, ...

Weaknesses (Điểm yếu):

 • Xác định những điểm yếu cần khắc phục của doanh nghiệp.
 • Ví dụ: thiếu kinh nghiệm, nguồn vốn hạn chế, hệ thống quản lý chưa hiệu quả, ...

Opportunities (Cơ hội):

 • Nêu bật những cơ hội kinh doanh tiềm năng trong thị trường.
 • Ví dụ: xu hướng thị trường mới, nhu cầu thị trường tăng, chính sách hỗ trợ của Chính phủ,...

Threats (Thách thức):

 • Xác định các thách thức và rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Ví dụ: sự cạnh tranh gay gắt, thay đổi chính sách, biến động kinh tế, ...

Bước 2: Phân tích PEST

 • Political (Chính trị): Phân tích ảnh hưởng của chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước đến hoạt động kinh doanh.
 • Economic (Kinh tế): Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, biến động tỷ giá, lạm phát, ... ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 • Social (Xã hội): Phân tích văn hóa, lối sống, xu hướng xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng.
 • Technological (Công nghệ): Phân tích tác động của công nghệ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, marketing của doanh nghiệp.

Bước 3: Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh của Porter

 • Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại: Phân tích mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện có trong ngành.
 • Mức độ đe dọa từ các đối thủ tiềm năng: Phân tích khả năng các đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường.
 • Mức độ đe dọa từ sản phẩm thay thế: Xác định các sản phẩm thay thế có thể cạnh tranh với sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Khả năng thương lượng của nhà cung cấp: Phân tích khả năng thương lượng của nhà cung cấp đối với doanh nghiệp.
 • Khả năng thương lượng của người mua: Phân tích khả năng thương lượng của người mua đối với doanh nghiệp.

Xây dựng mô hình kinh doanh

Bước 1: Lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp

 • Mô hình kinh doanh trực tuyến: Bán hàng online, kinh doanh dịch vụ trực tuyến.
 • Mô hình kinh doanh truyền thống: Kinh doanh cửa hàng, dịch vụ trực tiếp.
 • Mô hình kinh doanh kết hợp: Kết hợp cả kinh doanh online và truyền thống.

Bước 2: Xây dựng Business Model Canvas

 • Value Propositions (Giá trị đề xuất): Sản phẩm/ dịch vụ mang lại giá trị gì cho khách hàng?
 • Customer Segments (Phân khúc khách hàng): Ai là đối tượng khách hàng mục tiêu?
 • Channels (Kênh phân phối): Làm thế nào để tiếp cận khách hàng?
 • Customer Relationships (Quan hệ khách hàng): Cách thức xây dựng mối quan hệ với khách hàng?
 • Revenue Streams (Luồng doanh thu): Nguồn thu nhập của doanh nghiệp đến từ đâu?
 • Key Activities (Hoạt động chính): Các hoạt động chính của doanh nghiệp là gì?
 • Key Resources (Tài nguyên chính): Tài nguyên cần thiết để hoạt động?
 • Key Partnerships (Liên kết trọng yếu): Các đối tác cần thiết cho doanh nghiệp?
 • Cost Structure (Cấu trúc chi phí): Các chi phí chính của doanh nghiệp?

Bước 3: Phân tích chuỗi giá trị

 • Xác định các hoạt động chính trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp.
 • Phân tích giá trị tạo ra bởi mỗi hoạt động trong chuỗi.
 • Xác định các điểm yếu và cơ hội cải thiện hiệu quả chuỗi giá trị.

Bước 4: Xây dựng cơ cấu tổ chức

 • Phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm cho các bộ phận trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng hệ thống quản lý và báo cáo hiệu quả.

Bước 5: Lập kế hoạch tài chính

 • Xác định nguồn vốn ban đầu.
 • Lập dự toán chi phí hoạt động.
 • Lập dự báo doanh thu và lợi nhuận.
 • Xây dựng bảng cân đối kế toán và bảng lưu chuyển tiền tệ.

Lập kế hoạch marketing và tài chính

Bước 1: Xây dựng chiến lược marketing

 • Phân tích thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.
 • Xác định mục tiêu marketing: nhận diện thương hiệu, tăng doanh thu, ...
 • Lựa chọn phương thức marketing phù hợp: tiếp thị truyền thống, marketing online, ...
 • Xây dựng ngân sách marketing.

Bước 2: Lập kế hoạch tài chính

 • Dự toán chi phí: Lập danh sách chi phí cố định và chi phí biến đổi.
  • Chi phí cố định: Thuê nhà, lương nhân viên, điện nước, bảo hiểm, ...
  • Chi phí biến đổi: Nguyên liệu, hàng hóa, vận chuyển, marketing, ...
 • Dự báo doanh thu: Ước tính doanh thu dựa trên thị trường mục tiêu, giá bán sản phẩm/ dịch vụ, ...
 • Lập bảng cân đối kế toán: Thực trạng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 • Lập bảng lưu chuyển tiền tệ: Theo dõi dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp.

Dự báo rủi ro và chiến lược ứng phó

Bước 1: Xác định các loại rủi ro có thể xảy ra

 • Rủi ro thị trường: Biến động giá cả, thay đổi nhu cầu, ...
 • Rủi ro kinh doanh: Cạnh tranh, lỗi sản phẩm, ...
 • Rủi ro tài chính: Thiếu vốn, nợ xấu, ...
 • Rủi ro pháp lý: Vi phạm luật pháp, ...
 • Rủi ro nhân sự: Thiếu nhân lực, nhân viên không hiệu quả, ...

Bước 2: Phân tích mức độ ảnh hưởng của các rủi ro

 • Xác định khả năng xảy ra của từng loại rủi ro.
 • Ước tính mức độ thiệt hại nếu rủi ro xảy ra.

Bước 3: Xây dựng các phương án ứng phó với rủi ro

 • Xây dựng kế hoạch dự phòng cho từng loại rủi ro.
 • Thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
 • Chuẩn bị nguồn lực để khắc phục hậu quả thiệt hại.

Một số lưu ý quan trọng khi làm tiểu luận

Lựa chọn đề tài phù hợp

 • Chọn đề tài phù hợp với kiến thức, kỹ năng và khả năng thực hiện của bản thân.
 • Lựa chọn đề tài có tính khả thi cao và mang lại giá trị thực tiễn.

Nghiên cứu kỹ lưỡng

 • Thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy: sách vở, báo chí, website, ...
 • Tham khảo các bài tiểu luận, nghiên cứu khoa học kinh tế liên quan đến đề tài.
 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để thu thập và phân tích dữ liệu.

Trình bày bài bản, khoa học

Tiểu luận khởi sự kinh doanh

Một số lưu ý quan trọng khi làm tiểu luận

 • Cấu trúc bài viết rõ ràng, logic.
 • Sử dụng ngôn ngữ chính xác, dễ hiểu.
 • Chú thích rõ ràng các nguồn tài liệu tham khảo.
 • Sử dụng bảng biểu, hình ảnh minh họa để tăng tính trực quan.

Kiểm tra và sửa chữa kỹ càng

 • Kiểm tra kỹ lỗi chính tả, ngữ pháp, logic.
 • Yêu cầu giảng viên hoặc chuyên gia hỗ trợ đánh giá và chỉnh sửa bài tiểu luận.

Với những chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng về cách làm tiểu luận khởi sự kinh doanh, hy vọng nó sẽ giúp ích cho bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn chi tiết hơn để có bài tiểu luận đạt điểm cao, vui lòng liên hệ đến dịch vụ viết tiểu luận thuê của chúng tôi. Nhân viên sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 094 688 3350
 • Website: https://trithuccongdong.net/
 • Email: ttcd.group@gmail.com
 • Địa chỉ:

144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

2 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

9 Đại lộ Temasek, Suntec Tower, Singapore

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học