Đề cương chi tiết báo cáo thực tập du lịch tại khách sạn Thương Mại Uông Bí Quảng Ninh

 Nguyễn Thị Thanh    
Đề cương chi tiết báo cáo thực tập du lịch tại khách sạn Thương Mại Uông Bí Quảng Ninh
Rate this post

Trích đoạn lời mở đầu về bài báo cáo thực tập của sinh viên ngành du lịch

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chỉ trên bình diện thế giới, mà còn ở cả Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đây là “ngành công nghiệp không khói”, là “con gà đẻ trứng vàng”. Với tư cách như một ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên thực tế đem lại hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường nếu biết khai thác hợp lý mọi tiềm năng để phát triển bền vững.

Trong bài báo cáo này, phạm vi nghiên cứu về du lịch chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu về hoạt động kinh doanh khách sạn, mà cụ thể là hoạt động kinh doanh ăn uống. Những vấn đề nghiên cứu sẽ bao gồm thực trạng phát triển của ngành kinh doanh khách sạn tại Việt Nam nói chung, vấn đề về chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, những kiến thức tổng quan về nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn, vai trò của bộ phận ăn uống cũng như nhà hàng trong một khách sạn, và cuối cùng là những trải nghiệm thực tế tại một khách sạn 3 sao cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh – khách sạn Thương Mại Uông Bí Quảng Ninh.

báo cáo thực tập tại khách sạn Thương Mại Uông Bí

báo cáo thực tập tại khách sạn Thương Mại Uông Bí

Đây là một đề tài rất thiết thực dành cho sinh viên ngành du lịch. Link Download ở cuối bài viết

Đề cương chi tiết về báo cáo thực tập của sinh viên khoa du lịch

Phần 1 : MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………… 4

Lời mở đầu. …………………………………………………………………………………………4

 1. Thực trạng hoạt động của ngành khách sạn hiện nay. ……………………………………..5
 2. Vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực của ngành khách sạn. ……………………………6
 3. Tầm quan trọng của thực tập tốt nghiệp.……………………………………………………… 7

Phần 2 : NỘI DUNG..…………………………………………………………………………….. 8

 Chương 1: Một số lý luận cơ bản về đề tài quản trị nghiệp vụ bàn. ………………………8

1.1.  Các khái niệm cơ bản. ………………………………………………………………………8

1.1.1.  Quản trị ……………………………………………………………………………………..8

1.1.2.  Quản trị khách sạn.………………………………………………………………………. 8

1.1.3.  Chức năng quản trị kinh doanh khách sạn. ……………………………………….……8

1.2. Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận ăn uống trong kinh doanh khách sạn………………….. 8

1.2.1. Vai trò.………………………………………………………………………………………. 8

1.2.2. Nhiệm vụ của bộ phận ăn uống (Food & Beverage). ……………………………………9

1.3. Khái niệm chung về nhà hàng. ……………………………………………………………10

1.3.1. Khái niệm nhà hàng. ……………………………………………………………………10

1.3.2. Đặc điểm của nhà hàng.…………………………………………………………………… 10

1.3.3. Vị trí, chức năng của nhà hàng. …………………………………………………………13

1.3.4. Vị trí, vai trò của nhà hàng đối với xã hội …………………………………………………14

1.3.5. Khái niệm phòng ăn. ………………………………………………………………………14

1.4. Quy trình phục vụ bàn.……………………………………………………………………… 15

1.4.1. Chuẩn bị trước giờ phục vụ. ………………………………………………………………16

1.4.2. Đón dẫn khách và xếp chỗ ngồi …………………………………………………………..16

1.4.3. Giới thiệu thực đơn và tiếp nhận yêu cầu. ………………………………………………..17

1.4.4. Chuyển các yêu cầu của khách. …………………………………………………………..17

1.4.5. Nhận món ăn, đồ uống từ bộ phận bếp, bar.. …………………………………………….17

1.4.6. Phục vụ khách ăn uống. ……………………………………………………………………18

1.4.7. Thanh toán và xin ý kiến. …………………………………………………………………..18

1.4.8. Thu dọn.…………………………………………………………………………………….. 19

1.5  Yêu cầu đối với nhân viên phục vụ. ………………………………………………………..19

1.5.1. Yêu cầu về sức khỏe và vệ sinh cá nhân. ………………………………………………19

1.5.2. Chuyên môn nghiệp vụ.…………………………………………………………………… 20

1.5.3. Tư cách đạo đức và tác phong của nhân viên phục vụ. ………………………………21

Chương 2 : Thực trạng hoạt động quản trị nghiệp vụ bàn tại khách sạn Thương Mại ……22

2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp.………………………………………………………………… 22

2.1.1. Giới thiệu về chủ đầu tư. …………………………………………………………………22

2.1.2. Giới thiệu và đánh giá tổng quan về khách sạn Thương Mại …………………………23

2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển. ……………………………………………………23

2.1.2.2  Chức năng và nhiệm vụ. …………………………………………………………………25

2.1.2.3   Tổ chức bộ máy của khách sạn. ………………………………………………………26

 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy. …………………………………………………………………………26
 2. Chức năng của từng bộ phận. ………………………………………………………………..27

2.1.2.4  Cơ cấu lao động. …………………………………………………………………………29

 1. Biểu cơ cấu lao động. ………………………………………………………………………….29
 2. Phân tích:. ………………………………………………………………………………………..30

2.1.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật ………………………………………………………………….30

2.1.2.6.  Thị trường khách. ………………………………………………………………………31

2.1.2.7. Công suất buồng phòng.……………………………………………………………… 32

2.1.2.8  Công suất nhà hàng. ……………………………………………………………………32

2.2. Thực trạng hoạt động quản trị nghiệp vụ bàn. ……………………………………………32

2.2.1 Hoạch định. ………………………………………………………………………………….32

2.2.1.1 Mục tiêu.…………………………………………………………………………………… 32

2.2.1.2 Chính sách chất lượng, hàng hóa. ……………………………………………………33

2.2.1.3 Chính sách giá bán. ………………………………………………………………………33

2.2.1.4 Phương pháp xây dựng giá bán. ……………………………………………………34

2.2.1.5 Phương pháp xây dựng thực đơn. ………………………………………………………35

2.2.2. Tổ chức ca làm việc.……………………………………………………………………… 36

2.2.3. Bố trí công tác trong bộ phận bàn tại khách sạn Thương Mại ………………………36

2.2.4 Tổ chức lao động trong bộ phận phục vụ bàn. …………………………………37

2.2.4.1 Sơ đồ tổ chức nhà hàng Sao Biển. ……………………………………………………37

2.2.4.2 Nhiệm vụ của từng chức danh. ……………………………………………………… 38

2.2.5 Nghiệp vụ phục vụ bàn. …………………………………………………………………42

2.2.5.1 Các hình thức phục vụ của nhà hàng Sao Biển. …………………………………42

2.2.5.2 Quy trình phục vụ. ………………………………………………………………………42

 1.  Xem bảng phân công và chuẩn bị vào ca. …………………………………………………43
 2. Phục vụ khách. ………………………………………………………………………………….43
 3. Các loại tray, công dụng và cách bê. ……………………………………………………… 43
 4. Đổ và lau đồ bẩn.……………………………………………………………………………… 44
 5. Set –up bàn ăn. ………………………………………………………………………………….44

2.2.5.3 Xử lý tình huống trong khi phục vụ ăn uống. …………………………………………45

2.2.6. Phương thức lãnh đạo và quản lý. ………………………………………………………..46

2.2.7. Phương thức đánh giá nhân viên. ……………………………………………………46

2.2.8. Các chính sách và chế độ đãi ngộ. ………………………………………………………47

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị của bộ phận bàn trong khách

sạn Thương Mại …………………………….49

báo cáo thực tập du lịch tại khách sạn Thương Mại Uông Bí

báo cáo thực tập du lịch tại khách sạn Thương Mại Uông Bí

3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động quản trị …………………………….49

3.1.1. Thuận lợi ………………………………………………………………………………….49

3.1.2. Khó khăn. ………………………………………………………………………………….49

3.1.3. Chất lượng phục vụ. ……………………………………………………………………….50

3.1.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị bàn. ………………………………………51

3.1.4.1. Vấn đề quảng bá và thu hút khách hàng. ……………………………………………51

3.1.4.2. Vấn đề về quản lý. ………………………………………………………………………51

3.1.4.3. Vấn đề nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. …………………………………52

Phần 3 : KẾT LUẬN.. ……………………………………………………………………………53

Tìm hiểu dịch vụ khác:

Chi tiết bài báo cáo đầy đủ, bạn đọc có thể tham khảo Link Download tại đây

Các tìm kiếm liên quan:

báo cáo thực tập phục vụ nhà hàng, tên đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành du lịch, lời mở đầu báo cáo thực tập khách sạn, đề cương chi tiết báo cáo thực tập, báo cáo thực tập ngành du lịch, đề tài báo cáo thực tập nhà hàng, báo cáo thực tập tại nhà hàng, báo cáo thực tập nghiệp vụ bàn, khóa luận tốt nghiệp về khách sạn, đề tài tốt nghiệp về nhà hàng, báo cáo thực tập nhà hàng, báo cáo thực tập du lịch, báo cáo ngành khách sạn, bài báo cáo thực tế du lịch, mẫu báo cáo thực tập du lịch, bài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn, các đề tài về nhà hàng khách sạn