Chia Sẻ Cách Làm Bài Tiểu Luận Chi Tiết Từ A – Z


Tiểu luận là một bài tập mà bất cứ sinh viên nào cũng phải làm sau khi kết thúc một môn học trong những năm tháng học đại học hay thạc sĩ. Vậy làm thế nào để đạt được điểm cao khi làm tiểu luận? Làm thế nào để không bị giảng viên bộ môn “trách mắng” về những lỗi cơ bản như phông chữ, cách trình bày bảng biểu,…Tri thức cộng đồng sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ về cách làm bài tiểu luận trong bài viết dưới đây.

 

Chia sẻ cách làm tiểu luận
Chia sẻ cách làm tiểu luận chi tiết từ A – Z

1. Tiểu luận là gì? 

Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học sau khi học xong một môn học nào đó mà bạn cần thực hiện. Tùy theo ngành học và cấp học, điểm tiểu luận có thể được thay cho điểm thi hết môn nhưng cũng có thể là một điểm riêng biệt. 

Nội dung của tiểu luận phải có liên quan đến môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một vấn đề khoa học thuộc môn học. 

Bạn cần phải đưa ra những nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận. Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn

2. Viết tiểu luận cần đáp ứng những yêu cầu gì?

2.1. Nội dung

Nội dung của tiểu luận phải có liên quan đến môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một vấn đề khoa học thuộc môn học. 

Bạn cần phải đưa ra những nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận. Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn.

2.2. Hình thức

Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng quy cách, bao gồm các điểm chính. Phần này đã được giáo viên hướng dẫn cụ thể tuy nhiên ở phần này cũng lưu ý người viết tiểu luận một vài điểm sau:

+ Không nên lạm dụng các tính năng trình bày của máy tính, chỉ nên trình bày rõ ràng, sáng sủa. Tiểu luận cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng chính xác các thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt, không được mắc các lỗi chính tả và ngữ pháp. Muốn vậy, sau khi hoàn thành xong về nội dung, trước khi in, cần phải đọc lại và sửa chữa kỹ lưỡng về chính tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày trang in. Về hình thức, tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau:

+ Bìa: Ngoài cùng của tiểu luận là bìa tiểu luận. Bìa được làm bằng giấy cứng, phía trên cùng đề tên trường và khoa, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuối trang đề họ tên người hướng dẫn, người thực hiện đề tài, lớp và năm học. Trang bìa có thể đóng khung cho đẹp.

+ Trang bìa: là bản chụp của bìa, in trên giấy bình thường

+ Lời cảm ơn (nếu cần)

+ Mục lục

+ Phần nội dung chính: Đây là phần trình bày kết quả nghiên cứu của tiểu luận. Phần này gồm nhiều phần nhỏ, được trình bày chi tiết ở mục sau (xem mục II.3).

+ Danh mục tài liệu tham khảo

+ Phụ lục (nếu cần)

2.3. Phương pháp

Viết tiểu luận là tập nghiên cứu khoa học, tiểu luận có thể được coi là một công trình khoa học nho nhỏ. Do vậy cần phải xác định rõ phương pháp thực hiện tiểu luận bao gồm các phương pháp nghiên cứu của ngành học cùng với các phương pháp hỗ trợ khác, trong đó phương pháp sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản.

3. Bố cục bài tiểu luận

Bố cục bài tiểu luận có mấy phần? Nội dung của từng phần là gì? 

Một bài tiểu luận điển hình gồm có những nội dung sau:

– Phần mở đầu: Trong phần này nêu rõ nội dung đề tài nghiên cứu, lý do, mục đích nghiên cứu.
– Phần thân: bao gồm nhiều phần nhỏ, chương I, II, III… đây là nội dung chủ yếu của tiểu luận, thuộc chuyên môn ngành học. Mỗi phần nhỏ có thể gồm nhiều mục, thể hiện quá trình giải quyết vấn đề nêu trong đề tài, các kết quả trong quá trình nghiên cứu, các nhận định, đánh giá… Phần này có thể được viết nhiều lần, sửa chữa, bổ sung trong suốt quá trình nghiên cứu. Đây là phần chủ yếu thể hiện công sức và trình độ nghiên cứu của người thực hiện tiểu luận.
– Phần kết luận: trong phần này cần tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề các kết quả nghiên cứu. Nêu lên được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu. Cuối cùng nêu ra những vấn đề chưa được giải quyết và hướng phát triển của đề tài.

4. Cách trình bày bài tiểu luận 

Muốn bài tiểu luận đạt được kết quả cao, bạn không thể trình bày một cách ngẫu hứng hay theo ý muốn cá nhân của mình được.

Bạn cần tuân theo những quy tắc chung.

Đó là những quy chuẩn về cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề, tiêu đề, khoảng cách giữa các dòng, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo.

Cụ thể như sau:

Khổ giấy: A4, in một mặt

Kiểu chữ (font): Times New Roman, đánh Unicode

Cỡ chữ (font size):

  • Tiêu đề cấp 1 (heading 1) : 16
  • Tiêu đề cấp 2 (heading 2) : 16
  • Tiêu đề cấp 3 (heading 3) : 13
  • Văn bản (body text) : 13
  • Tên bảng, biểu, sơ đồ… : 13
  • Nguồn, đơn vị tính : 11

Font style:

 • Tiêu đề cấp 1 (heading 1): viết hoa, in đậm, canh giữa
 • Tiêu đề cấp 2 (heading 2): viết thường, in đậm, canh trái
 • Tiêu đề cấp 3 (heading 3): viết thường, in đậm, canh trái
 • Văn bản (body text):         viết thường, canh justified
 • Tên bảng, biểu, sơ đồ…: viết thường, in đậm, canh giữa phía trên bảng, biểu sơ đồ.
 • Đơn vị tính: viết thường, in nghiêng, nằm phía trên và bên phải của bảng, biểu hay hình
 • Nguồn: viết thường, in nghiêng, nằm phía dưới và bên trái của bảng, biểu hay hình

Cách dòng (line spacing): 1,5 lines

Cách đoạn (spacing)

 • Before:         6 pt
 • After:            6 pt

Định lề (margin)

 • Top:               2,5cm
 • Bottom:         2,5 cm
 • Left:              3,5 cm
 • Right:            2,5 cm
 • Header:        1,5 cm
 • Footer:         1,5 cm

Đánh số trang:

 • Các mục trước phần “nội dung chính”: đánh số thứ tự trang theo kiểu i, ii, …
 • Từ phần “nội dung chính”: đánh số thứ tự trang theo kiểu 1, 2, 3…
 • Đánh số các chương mục: nên đánh theo số ả rập (1, 2, 3, …), không đánh theo số La Mã (I, II, III, …) và chỉ đánh số tối đa 3 cấp theo quy định sau:
 • Tên chương: định dạng theo tiêu đề cấp 1 (heading 1)

5. Các bước thực hiện tiểu luận

Để hoàn thành được bài tiểu luận đảm bảo về chất lượng và thời gian nộp bài, cách tốt nhất là bạn hãy chia nó thành các công việc nhỏ hơn và đơn giản hơn, định rõ thứ tự thực hiện các công việc đó, thời gian cần thiết cho từng công việc.

Tức là bạn phải xác định được các bước thực hiện bài tiểu luận thật chi tiết. 

Bạn có thể tham khảo gợi ý về các bước trong cách làm bài tiểu luận như sau:

+ Xác định đề tài

+ Tập hợp thông tin liên quan từ nhiều nguồn (nhưng phải là nguồn đáng tin cậy nhé)

+ Lập đề cương

+ Giải quyết từng mục trong nội dung nghiên cứu

+ Hoàn thiện tiểu luận

Tất nhiên, tùy theo môn học và đề tài mà có thể phải có thêm bớt các bước.

Xác định đề tài

Trước tiên cần tìm kiếm và lựa chọn đề tài nghiên cứu. Đề tài có thể do giáo viên chỉ định, nhưng cũng có khi bạn phải tự tìm kiếm và đưa ra đề tài cho mình. Trong trường hợp tự tìm thì bạn sẽ chủ động hơn.

Bạn có thể tìm kiếm đề tài trong chương trình học hoặc trong thực tiễn liên quan tới ngành hoặc môn học.

Cần phải xác định rõ phạm vi nghiên cứu của đề tài như giới hạn về nội dung, về mức độ nghiên cứu, đối với một số ngành cũng phải giới hạn về thời gian, không gian của sự kiện, điều kiện thực hiện… Vì thời gian làm bài tiểu luận có hạn nên cần chọn những đề tài vừa sức và phải đưa ra những giới hạn phù hợp, đừng nên chọn những đề tài quá khó, quá rộng.

Khi trình bày với giáo viên hướng dẫn, cần phải nói rõ nội dung đề tài, lý do chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu đề tài, giới hạn phạm vi nghiên cứu và cuối cùng là tên đề tài (tên đề tài ngắn gọn, chính xác với nội dung và giới hạn của đề tài).

Tập hợp thông tin

Sau khi đã xác định được đề tài nghiên cứu của tiểu luận, cần phải tập hợp các thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, ví dụ như:

– Các nguồn tài liệu như sách, báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học… được lưu trữ trong các thư viện hoặc trên Internet.

– Các kết quả có được từ các thí nghiệm, thực nghiệm, thực địa, thực tập, điều tra…

Kết quả của việc tập hợp thông tin là một bản danh mục các tài liệu tham khảo, trong đó các tài liệu được sắp thứ tự theo tên tác giả hoặc tên tài liệu…

Lập đề cương

Đề cương được ví như cái khung của tiểu luận.

Nó bao gồm những nội dung chính của bài tiểu luận và mang tính tổng quan, cốt lõi.

Ở bước này, cần nêu ra được nội dung tiểu luận sẽ gồm bao nhiêu phần, chương, mục; cách bố trí ra sao, nội dung chủ yếu của mỗi mục là gì. Tất nhiên đây chỉ là những dự kiến, sau này có thể cũng thay đổi.

Nói chung, nội dung tiểu luận gồm các phần chính sau:

Phần mở đầu: Trong phần này cần nói rõ nội dung đề tài nghiên cứu, lý do và mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu…

Phần nội dung: Phần này bao gồm nhiều phần nhỏ: phần thực trạng tình hình và phần các giải pháp.

Phần thực trạng tình hình phải phân tích thực trạng, đánh giá chung về thực trạng và nêu rõ những phần ưu điểm cũng như nhược điểm của thực trạng tình hình đồng thời rút ra nguyên nhân của những ưu điểm và nhược điểm đó…

Phần giải pháp thì người viết nêu phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chủ trương… trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp để phát huy những ưu điểm và khắc phục những mặt hạn chế… Đây là nội dung chủ yếu của tiểu luận, thuộc chuyên môn của môn học. Mỗi phần nhỏ có thể gồm nhiều mục, thể hiện quá trình giải quyết vấn đề nêu trong đề tài, các kết quả trong quá trình nghiên cứu, các nhận định, đánh giá…

Phần này đòi hỏi bạn viết, sửa chữa, bổ sung nhiều lần trong suốt quá trình nghiên cứu. Đây là phần chính yếu thể hiện công sức và trình độ nghiên cứu của bạn.

Phần kết luận: Trong phần này cần tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề các kết quả nghiên cứu. Nêu lên được ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, nêu ra những vấn đề chưa giải quyết được và hướng phát triển của đề tài.

Giải quyết nội dung nghiên cứu

Đây là bước chiếm nhiều công sức và thời gian nhất trong quá trình làm bài tiểu luận. Bạn cần phải tiến hành các bước nhỏ hơn sau:

+ Phỏng vấn, tra cứu tài liệu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, suy nghĩ và đưa ra những nhận xét, đánh giá… cho từng mục trong tiểu luận.

+ Viết những kết quả nghiên cứu của mình vào tiểu luận. Trước hết nên viết dưới dạng bản thảo tất cả những thông tin, những kết quả có được, những ý tưởng đó cho đề tài cho dự cũng lộn xộn, chưa chắc chắn.

+ Sửa chữa, sàng lọc, sắp xếp, hoàn chỉnh lại.

Hoàn thiện tiểu luận

Sau khi đã viết được hầu hết nội dung tiểu luận, cần phải đọc lại và hoàn thiện tiểu luận. Chính trong phần này, việc soạn thảo tiểu luận bằng máy tính sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Với máy tính, ta có thể thêm, bớt, xóa, sửa văn bản tiểu luận một cách hết sức tự do, có thể chọn các hình ảnh, biểu bảng, sơ đồ, công thức… rất tiện lợi.

Trong bước này, cần phải:

+ Điều chỉnh nội dung và bố cục tiểu luận cho phù hợp với quá trình và kết quả nghiên cứu, đồng thời khiến các phần được liên kết với nhau một cách mạch lạc, rõ ràng. Lược bỏ những phần, những ý chưa thật chắc chắn hoặc quá lan man.

+ Sửa chữa lỗi chính tả, câu văn và ý tứ sao cho tiểu luận được trình bày một cách chính xác, dễ hiểu và trong sáng.

+ Chỉnh sửa nội dung và hình thức các bảng, biểu, hình ảnh… Nhập danh mục tài liệu tham khảo.

+ Điều chỉnh định dạng các phần của văn bản tiểu luận như các tiêu đề, chú thích, tham chiếu… Tạo các phần cần thiết cho văn bản tiểu luận như: trang bìa, mục lục.

Với những chia sẻ về cách làm bài tiểu luận trên đây, mong rằng bạn đã có thể áp dụng luôn vào bài tiểu luận sắp tới của mình. Nếu bạn đang gặp khó khăn và không thể tự làm, hãy liên hệ với Tri thức cộng đồng để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Chúc bạn thành công với bài tiểu luận sắp tới của mình!

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

– Hotline: 0946 88 33 50

– Email: ttcd.group@gmail.com

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hotline: 0946 88 33 50
Chat Zalo
Zalo: 0946.883.350
Chat với chúng tôi qua Zalo