Tài liệu

 • Các học thuyết tiêu biểu về quản trị nhân sự

  Quản trị nhân sự là một hoạt động không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào. Quản trị nhân sự ra đời từ rất sớm khi con người có nhận thức, biết phân công nhiệm vụ để cùng thực hiện một hay nhiều nhiệm vụ, chẳng hạn như săn bắt. Tuy […]

 • Khái niệm và cách phân loại tín dụng ngân hàng

  1. Khái niệm tín dụng ngân hàng – Tín dụng là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. […]

 • Khái niệm và cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

  1. Khái niệm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất được định nghĩa theo nhiều phương diện khác nhau: – Chi phí sản xuất là những hao phí về lao động sống và lao động vật hoá được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh […]

 • 5 mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập chuẩn cho sinh viên

  Dưới đây là tổng hợp 5 mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập chuẩn chuyên ngành kế toán dành cho sinh viên làm báo cáo thực tập và báo cáo tốt nghiệp. Xem thêm dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê Mẫu 1: Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán bán hàng LỜI […]

 • Luận án tiến sĩ: “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT….”

  Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỬ DỤNG HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHOẺ NGƯỜI CHUYÊN CANH CHÈ TẠI THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP” Phân loại: luận án tiến sĩ Chuyên ngành: Y học ĐẶT VẤN ĐỀ Việc sử dụng hoá chất bảo vệ […]