Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TOP 10 Bài Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng Cực Chi Tiết Đáng Xem & 50 Đề Tài Hay Nhất

3/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Lịch sử Đảng là một trong những môn học bắt buộc và áp dụng trong mọi trường học cao đẳng - đại học. Nhiều người đối diện với môn học này có phần sợ hãi và e rè vì nội dung kiến thức khó hiểu, đặc biệt là đối với các bài tiểu luận. Vì vậy, Tri Thức Cộng Đồng sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ này bằng top 10 bài mẫu tham khảo về tiểu luận lịch sử Đảng cực chi tiết dưới đây. 

Tiểu luận lịch sử Đảng

Tiểu luận lịch sử Đảng

Lịch sử Đảng là môn học yêu cầu tích lũy kiến thức từ những môn học về Triết học trước đó như Triết học Mác-Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin… Do đó các dạng bài tiểu luận về lịch sử Đảng cũng rất rộng. Chủ yếu bao gồm 3 dạng lớn sau:

Đề tài dạng bài về xây dựng nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền:

 • Tiểu luận lịch sử Đảng về Đại hội VI
 • Tiểu luận lịch sử Đảng về Đại hội VIII
 • Tiểu luận lịch sử Đảng về cương lĩnh chính trị đầu tiên
 • Tiểu luận lịch sử Đảng về cương lĩnh chính trị 2011

Đề tài dạng bài về các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến, chiến dịch:

 • Tiểu luận lịch sử Đảng tháng 8
 • Tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Pháp
 • Tiểu luận lịch sử Đảng sau Cách mạng tháng 8
 • Tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Mỹ
 • Tiểu luận lịch sử Đảng giai đoạn năm 1954 đến 1975

Đề tài dạng bài về hoạt động xây dựng, sản xuất phát triển kinh tế:

 • Tiểu luận lịch sử Đảng về đường lối đảng cộng sản Việt Nam
 • Tiểu luận lịch sử Đảng về chính sách 5 năm của Đảng cộng sản Việt Nam

Sau đây là các bài tiểu luận tiêu biểu dạng file word, bạn đọc có thể tham khảo hoàn toàn miễn phí.

1. Bài tiểu luận lịch sử Đảng tháng 8 đáng đọc

Đề tài: Nêu ý nghĩa thời đại của cách mạng lịch sử tháng 8

Giới thiệu nội dung: Tiểu luận nêu ra 3 ý nghĩa lớn:

 • Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân diễn ra thành công ở Việt Nam
 • Cách mạng tháng Tám nổ ra nhanh chóng, thành công một cách hòa bình
 • Cách mạng tháng Tám được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo một cách đúng đắn và sáng tạo
Cách mạng tháng 8 của Đảng cộng sản Việt Nam

Cách mạng tháng 8 của Đảng cộng sản Việt Nam

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh miễn phí: Tiểu luận lịch sử Đảng tháng 8

2. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về Đại hội VI nổi bật

Tên đề tài: Trình bày hiểu biết của anh/chị về kỳ Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung: Bài tiểu luận được trình bày gồm 3 phần chính:

 • Hoàn cảnh lịch sử Đại hội VI
 • Nội dung cơ bản của Đại hội VI
 • Ý nghĩa lịch sử của Đại hội VI
Mục lục bài tiểu luận về Đại hội VI

Mục lục bài tiểu luận về Đại hội VI

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh: Tiểu luận lịch sử Đảng về Đại hội VI 

3. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về Đại hội VIII đáng chú ý

Tên đề tài: Trình bày ý nghĩa lịch sử của kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam

Link tải tiểu luận bản đầy đủ: Tiểu luận lịch sử Đảng về Đại hội VIII 

Nội dung: Bài tiểu luận trình bày 3 nội dung chính: 

 • Hoàn cảnh lịch sử Đại hội VIII
 • Nội dung cơ bản của Đại hội VIII
 • Ý nghĩa lịch sử của Đại hội VIII
Lịch sử Đảng về Đại hội VIII

Lịch sử Đảng về Đại hội VIII

Qua một số bài mẫu về tiểu luận lịch sử Đảng nói trên, bạn đọc có thể thấy để làm được một bài tiểu luận chất lượng, đạt điểm cao trong mắt người chấm cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm. Nhưng nhiều người không thể đáp ứng được điều này, hãy tham khảo ngay dịch vụ viết tiểu luận tốt số 1 của Tri Thức Cộng Đồng. 

4. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Mỹ đạt điểm 10 

Tên đề tài: Phân tích diễn biến và nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ tại nước ta

Nội dung: Bài tiểu luận bao gồm 3 phần sau:

 • Bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến
 • Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
 • Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Kháng chiến chống Mỹ ở nước ta

Kháng chiến chống Mỹ ở nước ta

Link tải bài bản word đầy đủ: Tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Mỹ

5. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Pháp gây ấn tượng 100%

Đề tài: Trình bày và nêu nhận xét của anh/chị về quá trình lãnh đạo xây dựng lượng lực cho cuộc kháng chiến chống Pháp của Đảng nước ta (trọng tâm về Đảng bộ lãnh đạo tỉnh Hưng Yên)

Giới thiệu nội dung: Bài viết được chia thành 4 chương như sau:

 • Chương 1: Tổng quan tình hình và giới thiệu bối cảnh cuộc kháng chiến
 • Chương 2: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng cơ sở ban đầu cho sự ra đời của các khu du kích (1946 -1950)
 • Chương 3: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng và bảo vệ khu du kích, căn cứ du kích (1951-1954)
 • Chương 4: Nhận xét và rút kinh nghiệm về cuộc kháng chiến
Bài tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Pháp

Bài tiểu luận lịch sử Đảng về kháng chiến chống Pháp

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí: Tiểu luận về kháng chiến chống Pháp

6. Bài tiểu luận lịch sử Đảng sau Cách mạng tháng 8 được nhiều người quan tâm

Tên đề tài: Tiểu luận chủ trương của Đảng về vấn đề diệt giặc dốt sau cách mạng tháng Tám năm 1945

Link tải miễn phí bài mẫu: Tiểu luận lịch sử Đảng sau Cách mạng tháng 8 

Nội dung: Bài luận bao gồm 3 phần sau:

 • Tình hình chung của đất nước sau cách mạng tháng Tám
 • Các chính sách của Đảng sau Cách mạng tháng Tám
 • Công tác thực hiện của Đảng sau Cách mạng tháng Tám
Đảng ta sau Cách mạng tháng Tám

Đảng ta sau Cách mạng tháng Tám

Ngoài các bài tiểu luận lịch sử Đảng kể trên, Tri Thức Cộng Đồng còn cung cấp đến quý bạn đọc vô vàn các bài tiểu luận mẫu về các chuyên ngành khác nữa. Với những bài mẫu chi tiết và đạt điểm cao, hy vọng kho tàng các bài tiểu luận mẫu này sẽ là một hành trang hữu ích cho bạn trong quá trình học tập của mình.

7. Bài tiểu luận lịch sử Đảng giai đoạn năm 1954 đến 1975 đáng phải đọc

Đề tài: Chủ trương đúng đắn của Đảng quyết định đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1954

Nội dung: Bài tiểu luận bao gồm 3 phần:

 • Đặc điểm miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 •  Chủ trương đúng đắn của Đảng đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội sau năm 1954
 • Kinh nghiệm của quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
Tiểu luận lịch sử Đảng giai đoạn năm 1954 đến năm 1975

Tiểu luận lịch sử Đảng giai đoạn năm 1954 đến năm 1975

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí: Tiểu luận lịch sử Đảng giai đoạn năm 1954 đến năm 1975

8. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về cương lĩnh chính trị đầu tiên cực chi tiết

Đề tài: Trình bày hiểu biết của mình về giá trị của bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta

Nội dung: Bài luận bao gồm 2 chương chính:

 • Chương 1: Hoàn cảnh và lịch sử ra đời của bản cương lĩnh chính trị đầu tiên
 • Chương 2: Nội dung và ý nghĩa của bản cương lĩnh chính trị đầu tiên
Tiểu luận về cương lĩnh chính trị đầu tiên

Tiểu luận về cương lĩnh chính trị đầu tiên

Link tải luận văn mẫu hoàn chỉnh Miễn phí: Tiểu luận về cương lĩnh chính trị đầu tiên

9. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về cương lĩnh chính trị 2011 đạt điểm tuyệt đối

Đề tài: Giá trị của bản cương lĩnh chính trị năm 2011 của Đảng cộng sản Việt Nam

Nội dung: Bài tiểu luận đưa ra 2 giá trị sau:

 • Cương lĩnh - văn kiện có giá trị nền tảng chính trị, tư tưởng, tổ chức và là kim chỉ nam hành động của các Đảng cộng sản
 • Giá trị tư tưởng, lý luận của cương lĩnh 2011
Bản cương lĩnh chính trị năm 2011

Bản cương lĩnh chính trị năm 2011

Link tải bản full file word: Tiểu luận cương lĩnh chính trị 2011  

10. Bài tiểu luận lịch sử Đảng về đường lối Cách mạng Việt nam đáng xem

Tên đề tài: Nêu tóm tắt nội dung về đường lối lãnh đạo Cách mạng Việt Nam của Đảng ta

Link tải bài mẫu miễn phí: Tiểu luận lịch sử Đảng về đường lối Cách mạng Việt Nam

Nội dung: Bài luận nêu ra 2 nội dung chính:

 • Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng
 • Quá trình nhận thức và đường lối giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng
Đường lối Cách mạng Việt Nam

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Tất cả các bài tiểu luận lịch sử Đảng nói trên, nếu muốn nổi bật và gây ấn tượng từ đầu với mỗi giáo viên đều phải sở hữu một trang bìa tiểu luận đẹp và đặc sắc. Vậy bạn đã có cho mình những mẫu bìa ưng ý chưa? Hãy tham khảo ngay file word mẫu bìa tiểu luận hoàn toàn miễn phí sau của Tri Thức Cộng Đồng.

11. Tổng hợp 30 đề tài về bài tiểu luận lịch sử Đảng

Dưới đây, Trung tâm cung cấp cho quý bạn đọc bộ 30 đề tài về tiểu luận lịch sử Đảng hay và phổ biến, được nhiều thầy cô dùng nhất. Bạn đọc tham khảo thêm để bổ sung cho bài luận của mình trở nên chất lượng hơn. 

11.1 Top 5 đề tài tiểu luận lịch sử Đảng về giai đoạn đấu tranh giành nước và giữ nước

 1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của lịch sử Việt Nam.
 2. Những đặc điểm tích cực và hạn chế của phong trào cách mạng 1930 - 1939 ở nước ta và rút ra những bài học lịch sử.
 3. Nêu ra những đặc điểm quan trọng của quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946.
 4. Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954. Bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta và ý nghĩa lịch sử.
 5. Những nội dung cơ bản trong lãnh đạo cách mạng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1954 - 1975 của Đảng ta.

11.2 Top 10 đề tài tiểu luận lịch sử Đảng về các kỳ đại hội Đảng

 1. Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của Đảng.
 2. Chứng minh tính đúng đắn và giá trị to lớn của hiệu lệnh từ Đại hội VI của ĐCS Việt Nam: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt, trước hết là đổi mới tư duy”.
 3. Quan điểm đối ngoại “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII.
 4. Nội dung quan điểm về Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Đảng CSVN từ Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI và chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Đại hội Đảng lần thứ XII.
 5. Trình bày nội dung và ý nghĩa chủ trường Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Đại hội Đảng lần thứ XII.
 6. Lý luận để chỉ ra tính tất yếu của việc chuyển từ nhà nước chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
 7. Trình bày những thành tựu và hạn chế trong phát triển của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 8. Nêu nội dung và tính tất yếu của việc thực hiện chủ trương “Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả giữa phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu” của Đại hội XII.
 9. Nêu những yếu điểm trong hệ thống quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong những năm đổi mới (1986 – 2019). Đưa ra các kiến nghị phát triển dưới góc độ chính sách xã hội cho Đảng ta.
 10. Những thành tựu về quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong những năm đổi mới (1986 – 2019). 

11.3 Top 15 các đề tài tiểu luận lịch sử Đảng về đường lối chính trị Đảng Cộng sản

Các đề tài tiểu luận về đường lối chính trị của Đảng

Các đề tài tiểu luận về đường lối chính trị của Đảng

 1. Phân tích tầm nhìn thiên tài của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
 2. Trình bày các đặc trưng cơ bản của tư duy mới của Đảng và hiệu quả của nó trong thực tiễn.
 3. Các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
 4. Các đặc trưng cơ bản của Chính phủ kiến tạo phát triển. Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ nhà nước trực tiếp can thiệp vào nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
 5. Trình bày hiểu biết về các đặc điểm của văn hóa truyền thống nước ta và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại hiện nay.
 6. Những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
 7. Trình bày quan điểm của Đảng về quá trình phát triển công nghiệp hóa và những thay đổi tất yếu trong sản xuất hàng hóa nước ta hiện nay .
 8. Những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm vụ thực hiện Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trên các lĩnh vực cơ bản ở nước ta.
 9. Đặc điểm mô hình tăng trưởng nước ta trong những năm đổi mới và tính tất yếu việc đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay.
 10. Trình bày hiểu biết về chính sách cơ cấu lại nền kinh tế nước ta hiện nay. Đưa ra những khó khăn và giải pháp.
 11. Những thành tựu của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.
 12. Tồn tại tiêu cực của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. Đề xuất các kiến nghị giải quyết vấn đề.
 13. Những thành tựu và hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.
 14. Phản ứng của Đảng và nhân dân ta trước cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với kinh tế toàn quốc.
 15. Ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đến Việt Nam hiện nay. Đề xuất các thay đổi về chính sách nhằm có lợi cho phát triển kinh tế nước ta.

Như vậy, trong bài viết trên, Tri Thức Cộng Đồng đã mang đến cho quý bạn đọc bộ 10 bài tham khảo cực chi tiết về bài tiểu luận lịch sử Đảng, cùng với đó là 30 đề tài thú vị đáng xem khác. Hy vọng với kho tàng tài liệu được chia sẻ ở trên, bạn đọc sẽ tận dụng tốt nguồn tham khảo hữu ích ở trên để bổ sung tốt nhất cho bài làm của mình. Nếu còn khó khăn nào khác, đừng ngần ngại mà liên hệ ngay với Tri Thức Cộng Đồng để được giải đáp.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay