CÁC YẾU TỐ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Đánh giá bài viết

Tri Thức Cộng Đồng đang cung cấp Làm chuyên đề tốt nghiệp ,Viết essay ielts, Làm luận văn thuê,… chuyên nghiệp nhất thị trường xin chia sẻ các yếu tố gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh chịu lệ thuộc rất nhiều vào khả năng tạo dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Theo Michal Porter có 2 loại lợi thế cạnh tranh cơ bản : lợi thế dựa vào việc duy trì chi phí sản xuất thấp và lợi thế dựa trên sự khác biệt hóa về sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên năng lực cạnh tranh về phương diện dài hạn của công ty phụ thuộc nhiều vào khả năng cải tiến một cách liên tục

Theo Robert S.Kaplan và David P.Norton “ Một hệ thống đo lường của tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của mọi người ở cả trong và ngoài tổ chức đó. Nếu các công ty muốn tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh ở thời đại thông tin thì họ phải sử dụng những hệ thống đo lường và quản lý được hình thành từ những chiến lược và khả năng của chính họ.”

Thẻ điểm cân bằng bổ sung những thước đo tài chính về hiệu quả hoạt động trong quá khứ với những thước đo của những nhân tố dẫn dắt hiệu suất trong tương lai. Những mục tiêu và thước đo của thẻ điểm được nảy sinh từ tầm nhìn và chiến lược của một tổ chức. Những thước đo và mục tiêu này quan sát hiệu quả hoạt động của tổ chức từ bốn góc nhìn : tài chính, khách hàng, quá trình kinh doanh nội tại, học tập và tăng trưởng. Bốn góc nhìn hay khía cạnh này tạo thành khung mẫu cho thẻ điểm cân bằng. Những người lãnh đạo công ty giờ đây có thể đo lường việc các đơn vị kinh doanh của họ tạo ra giá trị cho khách hàng hiện tại và tương lai ra sao, họ phải nâng cao khả năng nội tại và đầu tư vào con người, hệ thống và các thủ tục cần thiết để cải thiện hiệu quả hoạt động trong tương lai như thế nào.

Bên cạnh đó môi trường của một tổ chức lại ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp như những yếu tố, những lực lượng, những thể chế… nằm bên ngoài của doanh nghiệp mà nhà quản trị không kiểm soát được.

1/ Các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu

Bộ phận marketing:

Nghiên cứu môi trường marketing để nhận diện các cơ hội thị trường , phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường. Đồng thời phân tích khách hàng và các yếu tố có liên quan để hình thành các chiến lược marketing  định hướng khách hàng và marketing cạnh tranh…Thiết kế tổ chức thực hiện và kiểm tra các chiến lược sản phẩm, giá cả, mạng lưới phân bố và xúc tiến bán hàng. Phân tích những họat động marketing hiện tại và kết quả thực hiện các hoạt động marketing theo khu vực thị trường và dự báo những diễn biến trong tương lai.

Hoạt động quản trị chất lượng:

Doanh nghiệp có hệ thống kiểm tra chất lượng hữu hiệu chưa? Những tiêu chuẩn chất lượng áp dụng tại doanh nghiệp có phù hợp với yêu cầu của thị trường không? Phương pháp và tiến trình quản trị chất lượng của doanh nghiệp có được thực hiện thường xuyên phù hợp với yêu cầu không? Phản ứng của khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng thực tế của doanh nghiệp. Chi phí quản trị chất lượng, đầu tư huấn luyện, đánh giá chất lượng các yếu tố đầu vào được xác định và đánh giá như thế nào?Căn cứ vào việc quản trị chất lượng thực tế của doanh nghiệp, các nhà quản trị nhận diện mức độ đạt được về tiêu chuẩn chất lượng so với yêu cầu của thị trường và điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp so với  các đối thủ cạnh tranh trong ngành theo khu vực thị trường. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp hòan thiện việc quản trị chất lượng  theo thời gian nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Phòng tài chính kế toán phân tích:

Nhiệm vụ và mục tiêu nghiên cứu và phát triển hiện tại của doanh nghiệp là gì? Mối quan hệ giữa cho chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới với doanh số bán hàng trong từng thời kỳ, nguồn nhân lực có thích nghi với công nghệ mới không? Khả năng phát triển sản phẩm mới của công ty trong thời gian tới…

Back view image of young businessman standing against business sketch

2/ Các nhân tố về kiểm soát chi phí và hạ giá thành

Bộ phận mua hàng:

Các thành viên bộ phận mua hàng có đáp ứng được yêu cầu công việc, có khả năng thương lượng hữu hiệu và chủ động trong việc tìm kiếm nhà cung cấp không? Đặc điểm nhu cầu về các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp.Việc phân quyền trong bộ phận mua hàng thực hiện có hiệu quả không? Doanh nghiệp có ưu thế trong thương lượng giá không? Nhà cung cấp nào có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh? Doanh nghiệp có quản lý dây chuyền cung cấp và kiểm soát hàng tồn kho theo phương thức JIT không? Những thuận lợi và khó khăn liên quan trong việc mua hàng của doanh nghiệp .

Bộ phận sản xuất và tác nghiệp:

Sản xuất và tác nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động biến đổi các yếu tố đầu vào thành các yếu tố đầu ra ở từng công đoạn trong các quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Những hoạt động này tạo ra các sản phẩm hay dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng, chi phí hoạt động… là những yếu tố đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất. Những thông tin về các quy trình liên quan đến việc thiết kế  hệ thống sản xuất, công suất, năng suất, chi phí trong các quy trình hoạt động, những thông tin về hàng tồn kho, lực lượng lao động trên các quy trình, chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc trong các quá trình sản xuất, khả năng hợp nhất các quy trình trong các tiến trình hoạt động như cung cấp nguyên vật liệu, sản xuất, phân phối…

Phòng tài chính kế toán:

Nghiên cứu và phát triển đóng vai trò  quan trọng trong việc phát hiện và ứng dụng những công nghiệp mới kịp thời để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường như: phát triển sản phẩm mới trước đối thủ cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất để giảm bớt chi phí.

3/ Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản

Quy chế mua sắm, đầu tư, quản lý tài sản của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào. Tài sản dài hạn được sử dụng đã tiết kiệm chưa, hết công suất chưa, trách nhiệm của các phòng ban trong việc quản lý tài sản. Đối với tài sản ngắn hạn thì doanh nghiệp có quay vòng thường xuyên không?

4/ Các nhân tố ảnh hưởng thuộc về chi phí vốn và cơ cấu vốn

Chu kì sản xuất:

Đây là một đặc điểm quan trọng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn. Nếu chu kì ngắn, doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh nhằm tái tạo, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu chu kì doanh nghiệp dài thì sẽ ứ đọng vốn và trả các khoản lãi vay hay các khoản nợ.

Kĩ thuật sản xuất:

Các đặc điểm riêng về kĩ thuật tác động liên tục với một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định. Nếu kĩ thuật giản đơn doanh nghiệp sẽ phải đối phó với đối thủ cạnh tranh với yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Do vậy, doanh nghiệp dễ tăng, doanh thu trên vốn cố định nhưng khó duy trì chỉ tiêu này. Nếu kỹ thuật sản xuất phức tạp, máy móc hiện đại, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh, song đòi hỏi tay nghề công nhân, chất lượng nguyên vật liệu cao, làm giảm lợi nhuận vốn cố định.

Tác động của thị trường:

Tùy theo thị trường mà doanh nghiệp tham gia sẽ tác động tới hiệu quả kinh doanh theo những khía cạnh khác nhau. Nếu thị trường cạnh tranh tự do, những sản phẩm của doanh nghiệp đã có uy tín, là tác nhân thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng thị trường. Đối với thị trường không ổn định thì hiệu quả sử dụng vốn cũng không ổn định.

[related_news]

Xem thêm:

Các nhân tố môi trường vi mô nào ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

Mẫu lời mở đầu và kết luận hay của luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh xăng dầu

Khái niệm và cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

[/related_news]

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50