Về Nguyễn Lê Hà Phương

Xin chào, tôi là Hà Phương. Hiện tại Quản lý nội dung (Content Manager) của Tri Thức Cộng Đồng. Từ bé tôi đã yêu thích đọc sách và sáng tác nội dung, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu trong 5 năm để trở thành Quản lý nội dung tại Tri Thức Cộng Đồng. Với tôi mọi sự thành công đều cần ước mơ và nỗ lực. Bạn hãy tham khảo website https://trithuccongdong.net để tìm hiểu rõ hơn về công việc của tôi nhé. Thông tin của tôi tại đây: https://trithuccongdong.net
Môi trường vi mô trong marketing

Phân tích môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong Marketing

Môi trường vĩ mô trong marketing là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hoá.    1. Môi trường Marketing là gì? Môi trường Marketing của công …

Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh

Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Phân tích hoạt động kinh doanh chính là thước đo tổng hợp, phản ánh năng lực sản xuất và trình độ kinh doanh của một doanh nghiệp, là điều kiện quyết định sự thành bại của tất cả các doanh nghiệp. Nếu  bạn có nhu cầu tìm đề tài viết luận văn hãy tham khảo: …

Thuyết ERG

Cơ sở hình thành và nội dung của thuyết ERG

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ dịch vụ làm luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé! 1. Tạo động lực …

Mẫu lời mở đầu và kết luận hay của luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh xăng dầu

Lời mở đầu là lời giới thiệu cũng như nội dung chia sẻ đầu tiên của người viết đến độc giả. Nó đóng vai trò như một bản đồ hướng dẫn cho người đọc cũng như cung cấp các thông tin cần thiết của bài luận văn như tên đề tài, tác giả và lý …

Khái niệm, vai trò, chức năng của kênh phân phối

Có nhiều khái niệm về hệ thống kênh phân phối. Tùy theo những góc độ nghiên cứu khác nhau người ta có thể đưa ra những khái niệm khác nhau về kênh phân phối như khái niệm kênh phân phối dưới góc độ người tiêu dùng, người quản lý và dưới góc độ các nhà …