Tin tức

 • Gợi ý cách làm luận văn thạc sĩ ngành Luật

  Đối với các học viên chuyên ngành Luật thì việc làm luận văn thạc sĩ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình tốt nghiệp. Đối với ngành Luật thì những chuyên ngành như luật kinh tế, luật học, luật hành chính,.. là những chuyên ngành được các bạn sinh viên lựa chọn để […]

 • Khái niệm, đặc điểm của đô thị hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa

  Khái niệm, đặc điểm của đô thị hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa 1/ Khái niệm và đặc điểm của đô thị hóa a/ Khái niệm  đô thị hóa – Trên quan điểm một vùng: Đô thị hoá là một quá trình hình thành, phát triển các hình thức và […]

 • Đô thị hóa là gì? Ảnh hưởng của đô thị hóa đến môi trường

  Đô thị hóa là gì? Ảnh hưởng của đô thị hóa đến môi trường 1/ Đô thị hóa là gì? “Đô thị hóa là sự  mở rộng của đô thị , tính theo tỉ lệ phần trăm giữa dân số hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng […]

 • Giai cấp là gì? Đặc trưng và kết cấu xã hội của giá cấp

  Giai cấp là gì? Đặc trưng và kết cấu xã hội của giá cấp 1/ Giai cấp là gì? – Học thuyết Mác – Lênin về giai cấp là bộ phận hữu cơ của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học thuyết đó chứng minh giai cấp là phạm trù kinh tế – xã hội […]

 • Social engineering là gì? Phân loại kỹ thuật tấn công Social engineering

  Social engineering là gì? Phân loại kỹ thuật tấn công Social engineering 1/ Social engineering là gì? Social engineering là phương pháp phi kỹ thuật đột nhập vào hệ thống hoặc mạng công ty. Đó là quá trình đánh lừa người dùng của hệ thống, hoặc thuyết phục họ cung cấp thông tin có thể […]