30 mẫu đề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo dục hay nhất

Du lịch - Khách sạn

Khái niệm du lịch và sản phẩm du lịch hiện nay

1. Khái niệm du lịch Theo Luật du lịch năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của ...

Quản trị