Tin tức

 • Khái niệm, phân loại và đặc điểm của cho vay tiêu dùng là gì?

  Khái niệm, phân loại và đặc điểm của cho vay tiêu dùng là gì? 1.Cho vay tiêu dùng là gì? Cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tiêu dùng rất hữu ích nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu , mua sắm, sửa chữa nhà cửa…của các cá nhân, hộ gia đình. Các […]

 • Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

  Tình hình thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay Thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Thanh toán không dùng tiền mặt là thanh toán bằng những phương tiện như séc, thẻ thanh toán, hối phiếu,… để thanh toán tiền hành hóa, dịch vụ mà không cần phải dùng tiền […]

 • Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Có 2 tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh 1. Các tiêu chí định lượng Doanh thu Doanh thu là số tiền mà doanh nghiệp thu được khi bán hàng hoá hoặc dịch vụ. Bởi vậy mà doanh thu có thể được coi là một chỉ tiêu đánh giá năng lực […]

 • Chất lượng sản phẩm là gì? Vai trò của chất lượng sản phẩm

  Chất lượng sản phẩm là gì? Vai trò của chất lượng sản phẩm 1.Chất lượng sản phẩm là gì? Có thể nói chất lượng sản phẩm là một phạm trù kinh tế kĩ thuật khá trừu tượng .Khi nhìn nhận sản phẩm trên những góc độ khác nhau ta lại có những quan niệm khác […]

 • Chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp chức năng

  Chiến lược cấp kinh doanh và chiến lược cấp chức năng 1.Các yếu tố nền tảng của chiến lược cấp kinh doanh a, Nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hóa sản phẩm Nhu cầu khách hàng là những mong muốn, sự cần thiết hay  khao khát mà có thể sẽ được thoả mãn […]