Du lịch - Khách sạn

Khách du lịch là gì và cách phân loại khách du lịch

Khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam đi du lịch và công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch. Vậy khái niệm khách ...

Kinh tế

Luật

Quản trị

Tài chính - Ngân hàng