Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải MIỄN PHÍ 10 Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Văn Phòng Mới Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Đề tài quản trị văn phòng luôn là thông tin rất quan trọng đối với các học viên cùng chuyên ngành. Nhưng để tìm một mẫu đề tài phù hợp thì không phải dễ dàng gì. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách tìm kiếm các mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng có link dễ download để tham khảo, đồng thời xem thêm về các mẫu khóa luận tốt nghiệp cùng chủ đề.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về hiện đại hóa

 • “Văn phòng là đơn vị trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của cơ quan, biến những quy định ý tưởng trên giấy tờ thành thực tiễn, thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của cơ quan, văn phòng…”
 • Mục đích của đề tài quản trị văn phòng “Hiện đại hóa công tác văn phòng tại văn phòng Tổng cục Hải quan” chính là nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện công tác văn phòng tại Tổng cục Hải quan. Bài luận đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến văn phòng, sự quan trọng của nó. 
 • Những thành tựu, mặt hạn chế trong quá trình thực hiện công tác hiện đại hóa như: trang thiết bị, nhân sự, quy định nghiệp vụ hành chính. Chương cuối đề xuất những giải pháp đẩy mạnh hiện đại hóa trong ứng dụng công nghệ, nhận thức và đào tạo bồi dưỡng trong tương lai. 

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1pZZqgjbeol3xaSOuwxDrkiXgkcxdyOT0/view?usp=sharing 

2. Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về tổ chức 

 • Trích “Tóm lại, công tác lưu trữ có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù hiểu theo cách nào thì cũng đều là tổ chức, quản lý các nghiệp vụ và lưu trữ sao cho khoa học và hiệu quả nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, phục vụ nhiều mục đích khác nhau của con người và xã hội”. 
 • Tên đề tài luận văn ngành quản trị văn phòng “Tổ chức công tác lưu trữ tại bảo hiểm xã hội một số quận huyện trực thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội” đã hệ thống hóa cơ sở lý luận pháp lý về tổ chức lưu trữ. Bài viết đã giới thiệu về từng chức năng, cơ cấu tại một số quận huyện trên địa bàn Hà Nội. 
 • Bên cạnh đó là số liệu khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng, những ưu điểm và hạn chế, có biện pháp khắc phục tình trạng cho công tác lưu trữ. 

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1Im1GzJk5CtkCb0nWXghtAwXJUJ3oL9yz/view?usp=sharing

3. Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về nghiên cứu xây dựng

 • Đề tài quản trị văn phòng có viết: “VHCS có thể  được thể  hiện thông qua những dấu hiệu điển hình, đặc trưng gọi là các biểu hiện. Biểu hiện của VHCS thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phong phú và đa dạng phụ thuộc vào tính chất công việc, độ sáng tạo,....” 
 • Nhận định văn hóa công sở có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tổ chức hoạt động của các cơ quan. Cơ sở pháp lý thực tiễn, đề xuất quy trình xây dựng trong cơ quan trung ương được tìm hiểu qua luận văn “Nghiên cứu xây dựng quy chế văn hóa công sở cho cơ quan trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1ZSqxIQ8bA6lNA_KpPZ2LFiAeYDYbfboN/view?usp=sharing

4. Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về khảo sát

 • Luận văn ngành quản trị văn phòng như sau: “Công tác lễ tân là nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức nhằm xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về nghi thức lễ tân cơ bản trong hoạt động nội bộ và đón tiếp khách…” 
 • Đề tài “Khảo sát đánh giá và đề xuất giải pháp tổ chức công tác lễ tân văn phòng ở Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội” đã hệ thống vấn đề lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức công tác ở trường ĐHKHXH&NV. Từ đó chỉ ra những hạn chế và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác lễ tân. 

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1epe2ZRzPSExft818vQsE8kPnAazZxBGR/view?usp=sharing

5. Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về ứng dụng công nghệ

 • “Sự phát triển của CNTT hiện nay cho phép các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp có thể xem xét toàn bộ những công việc của văn phòng nói chung, công tác văn thư lưu trữ nói riêng để có thể ứng dụng công nghệ thông tin ở các mức độ khác nhau. Tin học hóa hoạt động văn phòng trở thành nhu cầu thiết yếu…” 
 • Mục đích của luận văn quản trị văn phòng: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng tại văn phòng tổng cục hải quan” đã chỉ ra thực trạng chi tiết trong công tác văn phòng còn tồn đọng. Qua đó, đưa ra những giải pháp mới mang tính lý luận, thực tiễn cao để khắc phục các hạn chế đó. Đề tài đã nhận được nhiều lời khen tích cực.
Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về ứng dụng công nghệ

Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về ứng dụng công nghệ

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1o3c5fufS5GHa0KL8foCsO_PKaXIfWuEW/view?usp=sharing

6. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về chuyển hóa năng lực

 • Khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng viết: “Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tới gần và xu thế cải cách nền hành chính công đang được đẩy mạnh thực hiện trong những năm gần đây, yêu cầu về đổi mới công tác văn phòng hiện đại trở thành tất yếu được rất nhiều cơ quan, tổ chức quan tâm,...”
 • Đề tài mang tên “Đổi mới hoạt động văn phòng cấp bộ tại bộ khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công tác hành chính nhà nước” đã nói đến cơ sở lý luận, đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp công tác hoạt động tại bộ Khoa học và công nghệ vô cùng thiết thực. 
Luận văn về chuyển hóa năng lực

Luận văn về chuyển hóa năng lực

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/10XBtSPUstAeaYHLh1nkEyiN_dAP8P86p/view?usp=sharing

7. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về xây dựng hệ thống

 • Mục tiêu mà đề tài quản trị văn phòng mang lại là những phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các chức danh tại Phòng Hành chính và chi tiết các phương pháp đo lường hiệu quả đang được áp dụng tại văn phòng tập đoàn Hà Đô. Chương cuối là phương án xây dựng KPIS phù hợp với nội bộ của tập đoàn và những biện pháp triển khai cụ thể. 
 • Trích đoạn theo tài liệu: “KPIS có thể là con dao hai lưỡi. Việc xây dựng Kpis chính xác, phù hợp và đánh giá sát hiệu quả làm việc của từng chức danh trong doanh nghiệp cần sự nghiêm túc nghiên cứu, triển khai từ Ban điều hành, các trưởng bộ phận và cán bộ nhân viên…” đã được nói trongXây dựng hệ thống đánh giá KPIs đối với các chức danh nhân viên của Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Tập đoàn Hà Đô”.
Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về xây dựng hệ thống

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về xây dựng hệ thống

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/10W7GpCbYruIXZ74zpVTxVzV4sIU-YJgi/view?usp=sharing

8. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về tổ chức hoàn thiện hồ sơ

 • Như đề tài quản trị văn phòng “Tổ chức quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại bệnh viện K” đã chỉ ra: “Quản lý bệnh viện phát huy quyền tự chủ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển Bệnh viện, tổ chức các hoạt động y tế, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế…” 
 • Luận văn đã khảo sát hoạt động tại bệnh viện K, phân tích thực trạng công tác tổ chức quản lý hồ, sơ tài liệu ở hiện tại. Bên cạnh đó là mục đích, ý nghĩa, đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác quản lý. 
 • Cuối cùng là đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu hồ sơ tại bệnh viện K. 
Luận văn về tổ chức hoàn thiện hồ sơ

Luận văn về tổ chức hoàn thiện hồ sơ

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/15ehhCYjuImVLQ0aOrDXTFJrU2_FsWm4N/view?usp=sharing

9. Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về hoàn thiện hệ thống

 • Khi viết luận văn quản trị văn phòng với đề tài “Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về hoạt động văn phòng tại trung tâm phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ”, tác giả đã viết: “Thiết kế văn phòng hợp lý, khoa học, có tính thẩm mỹ cao cùng với chế độ làm việc chặt chẽ sẽ gây ấn tượng lớn đối với khách. Tất cả những ấn tượng tốt đẹp đó sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của cơ quan, góp phần quảng bá thương hiệu của cơ quan.” 
 • Qua đó có thể thấy văn phòng như bộ mặt của cơ quan. Bài viết đã làm rõ cơ sở lý luận và chuẩn hóa văn phòng. Tác giả đã khảo sát, đánh giá các quy chế, quy định hiện có trong Trung tâm phát triển khoa học, công nghệ. 

Bên cạnh đó là những phân tích, hạn chế chi tiết đề xuất sửa đổi những quy chế không thích hợp còn tồn đọng. Cuối cùng là giải pháp nâng cao tính hiệu lực khi áp dụng quy chế mới. 

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về hoàn thiện hệ thống

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về hoàn thiện hệ thống

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1KAxW14VbmVxtf8_LwD1358uUVQvZt0ev/view?usp=sharing

10. Luận văn thạc sĩ quản trị văn phòng về chuẩn hóa hoạt động

 • Với luận văn thạc sĩ ngắn gọn: “Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại trường bồi dưỡng cán bộ tài chính”, tác giả đã đánh giá đúng thực trạng hoạt động hiện tại của văn phòng. Đề tài quản trị văn phòng khác với các đề tài trên ở chỗ: có phần cụ thể chỉ rõ những biểu hiện ban đầu về chuẩn hóa một số hoạt động tại trường bồi dưỡng cán bộ tài chính. 
 • Cùng với đó là xây dựng các giải pháp giúp cho việc chuẩn hóa hoạt động tại trường đáp ứng đúng và đủ quá trình phát triển ở thời điểm hiện tại và tương lai. 
 • Chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa được hiểu ngắn gọn là các quy tắc, quy trình hoặc tập hợp các quy tắc, quy trình được áp dụng trong một lĩnh vực để kiểm soát quá trình thực hiện, kiểm soát và đánh giá chất  lượng trong lĩnh vực, hoạt động đó. 
Luận văn chuẩn hóa hoạt động

Luận văn chuẩn hóa hoạt động

Link download tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1DnHcpRVRusRm8xRHdiYLkh5GHPQMkmhB/view?usp=sharing

11. Tham khảo 5 mẫu khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng

11.1 Bài mẫu 1

Đề tài: Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý công tác văn thư tại văn phòng Bộ nội vụ

Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý công tác văn thư tại văn phòng Bộ nội vụ

Nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý công tác văn thư tại văn phòng Bộ nội vụ

Link download: https://drive.google.com/file/d/1TnhIcfAGyR_lhoZ5bcADWIJeDXNpX1rf/view?usp=sharing

11.2 Bài mẫu 2 

Đề tài: Nghiên cứu trách nhiệm của văn phòng trong việc tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương)

Nghiên cứu trách nhiệm của văn phòng trong việc tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương)

Nghiên cứu trách nhiệm của văn phòng trong việc tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương)

Link download: https://drive.google.com/file/d/1B2zgB0mb5v4o80PR7AtIWthA1j19ufye/view?usp=sharing

11.3 Bài mẫu 3 

Đề tài: Hiện đại hóa công tác văn thư tại văn phòng Tổng cục Môi trường 

Hiện đại hóa công tác văn thư tại văn phòng Tổng cục Môi trường

Hiện đại hóa công tác văn thư tại văn phòng Tổng cục Môi trường 

Link download: https://drive.google.com/file/d/19Euqv5-m0byYllwnWBpcyqaW4wFh8GYe/view?usp=sharing

11.4 Bài mẫu 4 

Đề tài: Công tác tổ chức và quản lý văn phòng tại văn phòng công chứng Thăng Long, thành phố Hà Nội

Link download:  https://drive.google.com/file/d/10Bbeu2tcbEGjXfsoY-NRalFOJYTwtDoA/view?usp=sharing

11.5 Bài mẫu 5 

Đề tài: Hiện đại hóa văn phòng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Link download: https://drive.google.com/file/d/1p0QK9CmKlD06q-z1O4BVoe_WrgTIocvA/view?usp=sharing

Hãy liên hệ ngay với dịch vụ làm luận văn thuê giá rẻ của Tri Thức Cộng Đồng để nhận được những ưu đãi sớm nhất.

Trên đây là những đề tài quản trị văn phòng rất đáng để tham khảo. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm các luận văn. Chúc bạn sẽ có ý tưởng mới cho khóa luận, luận văn của mình. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay