Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Chất Lượng Có Đề Tài Đi Kèm

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Trong tất cả các ngành nghề hiện nay, quản lý chất lượng đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của ngành nghề đó. Trong số các lĩnh vực được nhiều người quan tâm theo học, có 5 lĩnh vực đặc biệt được quan tâm về vấn đề quản lý chất lượng, đó là

 • Giáo dục
 • Y tế
 • Công chức
 • Tài chính
 • Thương mại - Dịch vụ

Cũng chính vì lý do đó mà các bạn sinh viên đang theo học các chương trình thạc sĩ thuộc 1 trong 5 lĩnh vực trên đây rất hay lựa chọn đề tài về quản lý chất lượng cho bài luận văn thạc sĩ tốt nghiệp của mình.

Nắm bắt được nhu cầu của các học viên, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp những mẫu luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hay để chia sẻ đến bạn, cùng 40 đề tài điểm cao đã qua chọn lọc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mời bạn cùng đón xem!

1. Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng công chức

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng công chức

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng công chức

Tên đề tài: Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại Ủy ban Nhân dân Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung: 

 • Đối với nhà nước pháp quyền XHCN như nước ta hiện nay, đội ngũ công chức của các cơ quan Hành chính Nhà nước là một nguồn lực quan trọng giúp guồng máy hành chính hoạt động thông suốt từ Trung ương đến địa phương, quyết định đến sự phát triển của đất nước.
 • Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nói chung và công chức các phòng chuyên môn nói riêng là một trong những nội dung được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. 
 • Đặc biệt là khi hiện nay, chất lượng đối tượng này còn thể hiện nhiều yếu kém và hạn chế.
 • Từ những vấn đề còn đang tồn đọng trên cả nước nói chung và tại UBND quận Tân Phú nói riêng, tác giả nhận thấy cần cấp thiết đề xuất các giải pháp khoa học hiệu quả hơn cho công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức công các phòng chuyên môn.
 • Đây chính là lý do thúc đẩy tác giả thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng công chức công các phòng chuyên môn tại UBND quận Tân Phú này.

Link tải miễn phí: tại đây

2. Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng doanh nghiệp

Tên đề tài: Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ - Nghiên cứu tại Đà Nẵng

Tóm tắt nội dung:

 • Chất lượng được coi là vũ khí chiến lược quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, nâng cao chất lượng là một trong những mục tiêu cốt lõi của mọi doanh nghiệp giúp phát triển sản xuất kinh doanh và chiếm lĩnh, mở rộng thị trường.
 • Trong công tác quản lý chất lượng doanh nghiệp, hệ thống quản trị chất lượng toàn diện - TQM được coi là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ các doanh nghiệp rất hiệu quả.  
 • Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế hệ thống quản trị chất lượng toàn diện của các doanh nghiệp hiện nay chưa thể đạt được, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở Việt Nam, những nghiên cứu về vấn đề này thậm chí còn hầu như chưa được thực hiện.
 • Nhận thấy những thiếu sót trong khâu quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tác giả đã chọn đề tài này cho bài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng doanh nghiệp của mình. Bài luận văn sẽ chỉ tập trung nghiên cứu với các doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Link tải miễn phí: tại đây

3. Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hoạt động

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hoạt động

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hoạt động

Tên đề tài: Chất lượng hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tóm tắt nội dung:

 • Hiện đại hóa nền hành chính quốc gia là một trong nhất yêu cầu tiên quyết cần thực hiện để nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, cải tiến, hoàn thiện hoàn động hành chính văn là ưu tiên của nhà nước ta hiện nay.
 • Trong cơ cấu văn phòng hành chính, văn phòng HĐND và UBND quận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, giữ vai trò tham mưu, tổng hợp trong các đầu mối công việc và phục vụ các hoạt động hằng ngày tại UBND quận.
 • Được thành lập từ ngày 1/4/2014, quận Bắc Từ Liêm là một quận còn tương đối mới nên còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động văn phòng của HĐND và UBND. 
 • Chính vì vậy, đây là thời điểm cần thiết để quận xác định và áp dụng những biện pháp nâng cao chất lượng nhằm đạt được hiệu quả trong hoạt động hành chính của các văn phòng chuyên môn.
 • Nhằm tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này và với sự ủng hộ của lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng của văn phòng HĐND và UBND của quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội để nghiên cứu cho bài luận văn quản lý chất lượng của mình.

Link tải miễn phí: tại đây 

4. Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng giáo dục

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng giáo dục

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng giáo dục

Tên đề tài: Giải pháp quản lý chất lượng dạy học của hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc liêu

Tóm tắt nội dung: 

 • Trong luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng giáo dục này, tác giả lựa chọn nghiên cứu về giải pháp quản lý chất lượng dạy học của hiệu trưởng các trường THCS vì nhận thấy quản lý chất lượng dạy học là nhiệm vụ trung tâm của hiệu trưởng, quyết định chất lượng của giáo dục đào tạo. 
 • Hiện nay việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đang là một trong những yêu cầu cấp bách của nước ta, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. Đây nhiệm vụ của tất cả các trường nói chung, trong đó có cả các trường THCS.
 • Để nâng cao công tác quản lý chất lượng giáo dục, thực tế cần cải thiện toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ phương pháp dạy học đến quản lý hoạt động của học sinh, trong đó đội ngũ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quyết định và hiệu trưởng là người quản lý chung.
 • Với lý do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài Giải pháp quản lý chất lượng dạy học của hiệu trưởng trong phạm vi các trường THCS huyện Đông Hải - tỉnh Bạc Liêu để làm bài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng của mình.

Link tải miễn phí: tại đây

5. Luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng dịch vụ

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng dịch vụ

Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng dịch vụ

Tên đề tài: Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ Khám chữa bệnh tại Bệnh viện - Nghiên cứu tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt nội dung: 

 • Bệnh viện chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống y khoa của mọi quốc gia, chịu trách nhiệm chẩn đoán, điều trị bệnh tật cũng như đào tạo, nghiên cứu y học, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.
 • Việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện chính vì vậy mà trở nên vô cùng quan trọng, cần được quan tâm đúng mức và cải thiện mỗi ngày một tốt hơn để phục vụ cho nhu cầu của người dân hiện nay.
 • Tuy nhiên, trên thực tế, tại Việt Nam, phần lớn chất lượng của các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện công lập còn hạn chế, bộc lộ nhiều bất cập và hiệu quả chưa cao, dẫn đến người bệnh chưa cảm thấy hài lòng với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
 • Quan sát từ thực tiễn này, tác giả đã quyết định thực hiện lựa chọn đề tài về Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ Khám chữa bệnh cho bài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng của mình.
 • Trong khuôn khổ bài luận văn này, tác giả sẽ chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích và đề xuất các giải pháp thích hợp với phạm vi, quy mô Bệnh viện Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên - nơi tác giả có kinh nghiệm và trải nghiệm học tập, làm việc thực tế.

Link tải miễn phí: tại đây

6. 5 mẫu luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý chất lượng hay nhất

6.1. Mẫu 1

Mẫu luận văn quản lý chất lượng công trình hạ tầng

Mẫu luận văn quản lý chất lượng công trình hạ tầng

Tên đề tài: Giải pháp quản lý chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới phía đông Hòn Cặp Bè - Thành phố Hạ Long

Tóm tắt nội dung:

 • Kể từ khi gia nhập vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế như APEC; AFTA, WTO, ASEAN,... nhu cầu về đầu tư, xây dựng ngày một tăng cao, có tác động quan trọng đến quá trình hình thành, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
 • Hiện nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật đang ngày càng được đầu tư, xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đô thị. Mục tiêu hướng đến là có được các không gian đáp ứng hài hòa nhu cầu sử dụng của con người cả về vật chất và tinh thần, đồng thời phát huy hiệu quả vốn đầu tư.
 • Không nằm ngoài bức tranh lớn này, tại thành phố Hạ Long, khu đô thị mới phía Đông hòn Cặp Bè cũng đang được đầu tư xây dựng với nhiều yêu cầu cao về kỹ thuật. Một trong các yêu cầu quan trọng nhất đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quản lý chặt chẽ để có chất lượng tốt.
 • Với cơ hội được làm việc trực tiếp trong dự án này cũng như quan sát được thực tiễn trên, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp quản lý chất lượng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới phía Đông hòn Cặp Bè thành phố Hạ Long” cho luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng xây dựng của mình.
 • Thông qua công trình nghiên cứu này, tác giả muốn góp phần tìm ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLCLCT hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Link tải miễn phí: tại đây

6.2. Mẫu 2

Mẫu luận văn quản lý chất lượng đào tạo nghề

Mẫu luận văn quản lý chất lượng đào tạo nghề

Tên đề tài: Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Tóm tắt nội dung

 • Là đất nước nông nghiệp, lao động nông thôn của Việt Nam chiếm tới 38% nguồn lao động trên cả nước. Phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn vì thế là một trong những mục tiêu mũi nhọn của nước ta và đã được nâng cao trong những năm gần đây.
 • Tuy vậy, do số lượng đông, chất lượng lao động còn thấp nên sự phát triển của nguồn lao động nông thôn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế nông nghiệp. Những hạn chế về nguồn vốn phát triển nguồn lao động này cũng gây ra khó khăn cho công tác quản lý.
 • Là một tỉnh nghèo thuộc vùng Đông Bắc Bộ, dân số của Bắc Kạn hiện nay chiếm chủ yếu là các lao động nông thôn. Tổng số lao động có việc làm sau khi học nghề so với tổng số lao động nông thôn được tuyển sinh được đào tạo nghề đạt tỷ lệ tương đối thấp.
 • Trước thực trạng được nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài : “Quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Bắc Kạn” làm luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng ĐTN cho LĐNT của TP Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025.

Link tải miễn phí: tại đây

6.3. Mẫu 3

Mẫu luận văn quản lý chất lượng nguồn nhân lực

Mẫu luận văn quản lý chất lượng nguồn nhân lực

Tên đề tài: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Bắc

Tóm tắt nội dung:

 • Nguồn nhân lực của doanh nghiệp là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của một doanh nghiệp, có ảnh hưởng quyết định đến thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp đó. Việc chủ động được nguồn nhân lực, thu hút và sử dụng hiệu quả nhân lực có ý nghĩa đặc biệt đến sự phát triển DN.
 • Đối với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc, Công ty cũng xác định thấy chìa khóa để tăng cường sức cạnh tranh, phát triển ổn định bền vững trong thời điểm hiện tại chính là Nguồn nhân lực. 
 • Việc cần chú trọng, quan tâm hàng đầu lúc này là cần nâng cao chất lượng quản lý NNL vì hiện tại công tác quản lý NNL tại đây vẫn còn yếu kém, chưa được đầu tư đúng mức, ảnh hưởng đến chất lượng của NNL hiện tại.
 • Nhận thức được những bất cập và tầm quan trọng của vấn đề này, tác giả đã chọn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng “Quản lý NNLtại Công tyTNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc” cho bài luận văn của mình.

Link tải miễn phí: tại đây

6.4. Mẫu 4

Mẫu luận văn quản lý chất lượng dịch vụ

Mẫu luận văn quản lý chất lượng dịch vụ

Tên đề tài: Quản trị chất lượng “dịch vụ giao nhận hàng hóa” tại Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, ngành giao nhận và vận tải ngoại thương cũng là một ngành quan trọng và cần được đầu tư đúng cách. Bởi lẽ, hiện nay có đến hơn 1000 doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia vào lĩnh vực này.
 • Chất lượng dịch vụ giao nhận hàng hóa tại các doanh nghiệp hiện nay là một vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng để tạo dựng lòng trung thành và niềm tin với khách hàng.
 • Do đó, việc nghiên cứu chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp trong công tác giao nhận hàng hóa là một khâu vô cùng quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đây chính là lý do thúc đẩy tác giả thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng này.

Link tải miễn phí: tại đây

6.5. Mẫu 5

Mẫu luận văn quản lý chất lượng dịch vụ y tế

Mẫu luận văn quản lý chất lượng dịch vụ y tế

Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt nội dung:

 • Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh là một trong những tiêu chí đánh giá xếp hạng của bệnh viện, quyết định nên thương hiệu của bệnh viện và tạo ra lợi thế cạnh tranh, vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ mang đến sự hài lòng cho người bệnh là yêu cầu cần thiết của mọi bệnh viện.
 • Viện Tim TP Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó. Không chỉ vậy, đối với một đơn vị sự nghiệp y tế công lập, đây còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bệnh viện, là bằng chứng quan trọng phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị y tế.
 • Nhận thấy Viện Tim đang xảy ra nhiều bất cập về quản lý chất lượng dịch vụ, trong khi ngày nay đang có ngày càng nhiều các cơ sở y tế xuất hiện, cạnh tranh gay gắt, nếu Viện Tim không chấn chỉnh lại quy trình cung cấp dịch vụ sẽ không thể cạnh tranh được với các cơ sở y tế khác.
 • Lý do này đã thúc đẩy tác giả thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Khám chữa bệnh tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh” nhằm mục đích tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở y tế này.

Link tải miễn phí: tại đây

7. Trọn bộ 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng

Trọn bộ 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng

Trọn bộ 40 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng

Bên cạnh 10 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng ở trên, Tri thức cộng đồng cũng xin giới thiệu đến bạn bộ 40 đề tài luận văn quản lý chất lượng hay đã được chọn lọc dưới đây:

Tổng hợp 40 đề tài luận văn quản lý chất lượng hay

7.1. TOP 10 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng giáo dục

 1. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh ở các trường tiểu học thuộc huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội
 2. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của học sinh THPT tại trường THPT Bất Bạt - Ba Vì - Hà Nội
 3. Quản lý hoạt động giáo dục ngoại khóa - ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT tại quận Hà Đông - TP Hà Nội
 4. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở Trường THCS Vân Nội - Đông Anh - Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
 5. Quản lý hoạt động dạy học ở Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên Đông Anh - Hà Nội trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
 6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
 7. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lý quản lý hoạt động dạy học thực nghiệm của môn Khoa học tự nhiên tại Trường phổ thông quốc tế liên hiệp quốc Hà Nội
 8. Quản lý sinh viên ngoại trú của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 9. Quản lý hoạt động dạy học thực hành nghề - Trường Trung cấp Nghề cơ khí I - Hà Nội
 10. Quản lý hoạt động dạy học của chương trình đào tạo bằng kép tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

7.2. TOP 10 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng công chức

 1. Quản lý chất lượng công chức tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn
 2. Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay
 3. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng quản lý công chức tại bộ tài nguyên và môi trường
 4. Quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
 5. Chất lượng công chức ngành thanh tra tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 6. Nâng cao chất lượng công chức phường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 7. Chất lượng công chức Các phòng chuyên môn tại UBND Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
 8. Chất lượng công chức phường quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 9. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước
 10.  Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Yên Khánh, Ninh Bình

7.3. TOP 10 đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng dịch vụ

 1. Quản lý chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền - Bộ công an
 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại phòng khách sạn Signature Boutique
 3. Luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn La-Residence Huế, giai đoạn 2012 - 2014
 4. Nâng cao chất lượng dịch vụ với dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
 5. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam
 6. Quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực quảng cáo truyền hình tại Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam
 7. Hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng dịch vụ logistic để gia tăng sự hài lòng của khahcs hàng tại Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2020
 8. Quản lý chất lượng dịch vụ tại siêu thị Thuận Thành - Huế
 9. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
 10. Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ thư viện tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

7.4. TOP 10 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hoạt động tài chính

 1. Quản lý chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 2. Một số giải pháp hoàn thiện quy chế quản lý tài chính tại Trường Đại học Y tế cộng đồng
 3. Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hoạt động tài chính, Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
 4. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính tại Doanh nghiệp Nhà nước - Lý thuyết và thực tiễn
 5. Hoàn thiện phân tích tài chính tại Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải
 6. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính - Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
 7. Quản lý chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Cần Thơ
 8. Luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng hoạt động tài chính, quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần xây dựng HUD101
 9. Quản lý tài chính trong Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp
 10. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB

8. Tham khảo mẫu lời mở đầu cho bài luận văn

Tham khảo mẫu lời mở đầu cho bài luận văn

Tham khảo mẫu lời mở đầu cho bài luận văn

Lời mở đầu là một trong những phần vô cùng quan trọng cho một bài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng, đem đến cho người đọc cái nhìn tổng quan về bài luận văn và tạo ấn tượng giúp người đọc quyết định có nên tiếp tục xem bài luận văn này hay không. Vì vậy, phần lời mở đầu cần được đặc biệt lưu ý và thực hiện một cách cẩn thận, chỉn chu.

Để viết lời mở đầu của một luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng thông thường cần đảm bảo có đầy đủ các đầu mục sau:

 • Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của luận văn

Dưới đây, tri thức cộng đồng xin giới thiệu đến bạn mẫu lời mở đầu hay, đầy đủ, súc tích của một bài luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng của đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Thuế Quận 10”.

Mẫu phần mở đầu của luận văn thạc sĩ

Mẫu phần mở đầu của luận văn thạc sĩ

Nếu bạn đang cần hoàn thiện bài luận văn để kịp thời gian nộp bài, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay tới dịch vụ làm thuê luận văn thạc sỹ của Tri Thức Cộng Đồng.

Tri thức cộng đồng hy vọng rằng những thông tin trên đây hữu ích cho bạn trong quá trình làm luận văn thạc sĩ quản lý chất lượng của mình. Bên cạnh đó, với danh sách 40 đề tài mẫu về luận văn quản lý chất lượng này, mong rằng có thể cung cấp đến bạn nguồn tham khảo có giá trị, phục vụ tốt cho bài luận văn thạc sĩ sắp tới.

Chúc các bạn học tập và hoàn thành bài luận văn của mình thật tốt!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay