Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI FREE 10 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Bệnh Viện Được Đánh Giá Cao

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện không phải là một nội dung nghiên cứu mới, tuy nhiên đối với các bạn đang có mong muốn học lên thạc sĩ thì cần có những lưu ý nhất định. Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp 10 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện được đánh giá cao khi báo cáo trước ban giám khảo. Cùng tìm hiểu ngay để có thêm nguồn tài liệu nghiên cứu.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Nhi Trung ương

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Nhi Trung ương

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Nhi Trung ương

Tên đề tài:

 • Tạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tóm tắt nội dung:

 • Một số cơ sở lý luận về việc tạo động lực lao động cho các điều dưỡng viên
 • Phân tích thực trạng lao động cho điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi TW
 • Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao động lao lao động cho các điều dưỡng viên tại bệnh viện

Link tải mẫu tài liệu luận văn thạc sĩ về quản lý bệnh viện nhi

2. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tên đề tài:

 • Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề tổng quan
 • Nêu rõ đối tượng, nội dung nghiên cứu, phương pháp thực hiện nghiên cứu
 • Trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận. Nội dung bao gồm tình hình hoạt động và xử lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các vấn đề liên quan và đề xuất một số giải pháp để tăng hiệu quả của công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh viện

Link tải mẫu tài liệu luận văn quản lý bệnh viện

3. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Phụ sản

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Phụ sản

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện Phụ sản

Tên đề tài:

 • Hài lòng của người đến khám và điều trị bệnh phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2019 và một số yếu tố liên quan

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề tổng quan về tài liệu nghiên cứu
 • Chỉ rõ đối tượng nghiên cứu và phương pháp thực hiện nghiên cứu
 • Đưa ra các kết quả nghiên cứu, bao gồm nội dung đánh giá về chuyên môn khám chữa bệnh, sự hài lòng của người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 
 • Cuối cùng đi đến thảo luận một số vấn đề và đưa ra các khuyến nghị để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện

Link tải mẫu tài liệu luận văn quản lý bệnh viện

4. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện đa khoa

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện đa khoa

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện đa khoa

Tên đề tài:

 • Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người bệnh điều trị ngoại trú tại phòng vật lý trị liệu Bệnh viện đa khoa Hồng Phát

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề tổng quan và cơ sở lý luận về chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh trong vật lý trị liệu
 • Đi vào nghiên cứu về chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh khi điều trị ngoại trú tại phòng vật lý trị liệu của BVĐK Hồng Phát
 • Đưa ra một số giải pháp để cải thiện và nâng cao sự hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe người điều trị ngoại trú tại phòng khám 
 • Cuối cùng tác giả đi đến những kết luận và đưa ra kiến nghị cá nhân

Link tải mẫu tài liệu luận văn về quản lý bệnh viện

5. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện E Hà Nội

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện E Hà Nội

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện E Hà Nội

Tên đề tài:

 • Quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện E thành phố Hà Nội

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện E
 • Làm rõ thực trạng quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện E ở Hà Nội
 • Trình bày các quan điểm cá nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện E

Link tải mẫu tài liệu luận văn quản lý bệnh viện Hà Nội

6. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện công lập

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện công lập

Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện công lập

Tên đề tài:

 • Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
 • Trình bày các cơ sở khoa học về công tác quản lý chất lượng khám và chữa bệnh của bệnh viện công lập
 • Phân tích làm rõ thực trạng quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập
 • Đưa ra các định hướng và một số giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện công lập Việt Nam

Link tải mẫu tài liệu luận văn quản lý bệnh viện

7. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện quân y

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện quân y

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện quân y

Tên đề tài:

 • Đặc điểm bệnh tật về nguồn nhân lực tại khoa y học cổ truyền của bệnh viện Quân y 175

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề tổng quan về tài liệu nghiên cứu
 • Làm rõ đối tượng cũng như phương pháp nghiên cứu
 • Đưa ra kết quả của quá trình nghiên cứu, bao gồm đặc điểm bệnh tật của người bệnh khi điều trị tại khoa Y học cổ truyền và đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại đây
 • Đưa ra kết luận và một số khuyến nghị cá nhân về cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật và sự hài lòng của người bệnh

Link tải mẫu tài liệu luận văn về  quản lý bệnh viện

8. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện y học cổ truyền

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện y học cổ truyền

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện y học cổ truyền

Tên đề tài:

 • Quản lý chất lượng dịch vụ tại bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày các vấn đề tổng quan về nghiên cứu và các cơ sở lý luận về việc quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
 • Làm rõ tình hình quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an, bao gồm các vấn đề về chuyên môn, trang thiết bị , cơ sở vật chất, nhân lực, công tác chỉ đạo, hậu cần,...
 • Đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu của quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an

Link tải mẫu tài liệu bài luận văn quản lý bệnh viện

9. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện quốc tế

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện quốc tế

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện quốc tế

Tên đề tài:

 • Hoàn thiện chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế từ thực tiễn bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

Tóm tắt nội dung:

 • Nêu lên các cơ sở khoa học của chính sách thuế được áp dụng đối với bệnh viện quốc tế
 • Từ thực tiễn bệnh viện Việt Pháp ở Hà Nội, tác giả đi sâu làm rõ tình hình thực hiện chính sách áp dụng thuế đối với các bệnh viện quốc tế
 • Đưa ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện các chính sách thuế đối với bệnh viện quốc tế

Link tải mẫu tài liệu luận văn về quản lý bệnh viện

10. Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện công

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện công

Luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện công

Tên đề tài:

 • Hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công tỉnh Quảng Ninh - Nghiên cứu trường hợp tại bệnh viện Bãi Cháy

Tóm tắt nội dung:

 • Trình bày cơ lý luận và thực tiễn về công tác quản quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập
 • Đi sâu làm rõ thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại bệnh viện Bãi Cháy, từ đó có các đánh giá chung tại các bệnh viện công ở Quảng Ninh
 • Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại bệnh viện Bãi Cháy

Link tải mẫu tài liệu luận văn về quản lý bệnh viện

Nếu bạn đang cần hoàn thiện bài luận văn để kịp thời gian nộp bài, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay tới dịch vụ làm hộ luận văn của Tri Thức Cộng Đồng.

Trên đây là tổng hợp 10 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý bệnh viện miễn phí được đánh giá cao mà Trung tâm gửi đến các bạn. Hy vọng các nội dung trong bài sẽ là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho quá trình nghiên cứu lên thạc sĩ của bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy