Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 10 Mẫu Luận Văn Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng Xuất Sắc Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Với mục tiêu giúp cho học viên tham khảo những bài luận văn quản trị quan hệ khách hàng mới nhất, đạt điểm cao nhất. Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp lại 10 mẫu luận văn về quản trị quan hệ khách hàng, đi kèm cùng với đó là 20 đề tài gợi ý được cập nhật mới nhất.

1. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại công ty A

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại công ty A

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại công ty A

+ Vấn đề: 

 • Môi trường kinh doanh hiện nay đang ngày một phát triển nhanh chóng, quản trị quan hệ khách hàng đang trở thành một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường. 
 • Công nghệ CRM tuy vậy nhưng lại không phát triển mạnh ở Việt Nam và nhận thức về tầm quan trọng của nó còn hạn chế. 
 • Xuất phát từ yêu cầu thực tế, đề tài nghiên cứu hướng về “Quản trị quan hệ khách hàng của công ty TNHH DV DL Tuấn Dũng”.

+ Cách phân tích vấn đề: Đi từ cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng (CMR) đến phân tích giá trị của các phân đoạn khách hàng khác nhau. Sau đó đưa ra những khó khăn, rủi ro và tác dụng của CMR.

+ Kết luận và giải pháp: Đưa ra yêu cầu về nền tảng công nghệ thông tin và tổ chức, cơ cấu linh hoạt.

- Link tải miễn phí: 1. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại công ty A.pdf

2. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng huy động vốn

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng huy động vốn

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng huy động vốn

Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Giới thiệu nội dung:

- Vấn đề: 

 • Giai đoạn 2008 - 2012 là giai đoạn kinh tế khó khăn đối với các ngân hàng. Vấn đề huy động vốn của các ngân hàng gặp vô vàn trắc trở, đòi hỏi những giải pháp hữu hiệu mới. 
 • Do đó, đề tài nghiên cứu về Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

- Cách phân tích vấn đề: Trước tiên là phân tích làm rõ cơ sở lý luận của quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động huy động vốn ở các ngân hàng và thực trạng hiện nay.

- Kết luận và giải pháp: Đưa ra kết luận về thực trạng, sau đó đề xuất căn cứ đưa đến giải pháp và các giải pháp để giải quyết vấn đề.

Link tải miễn phí: 2. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng huy động vốn.pdf

3. Mẫu luận văn về ảnh hưởng yếu tố quản trị quan hệ khách hàng

Mẫu luận văn về ảnh hưởng yếu tố quản trị quan hệ khách hàng

Mẫu luận văn về ảnh hưởng yếu tố quản trị quan hệ khách hàng

- Tên đề tài: Ảnh hưởng của các yếu tố quản trị quan hệ khách hàng như  thang đo (Cronbach α), nhân tố khám phá EFA, mô hình hồi quy tuyến tính bội đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: nhằm kiểm định sự ảnh hưởng của các yếu tố quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

+ Cách phân tích vấn đề: Đi từ cơ sở lý thuyết, đến nghiên cứu các thang đo, phân tích mẫu khảo sát và đánh giá quy hồi.

+ Kết luận và giải pháp: Trình bày kết quả nghiên cứu, kết luận và các kiến nghị cho tổ chức, công nghệ thông tin, kênh giao tiếp khách hàng…

- Link tải miễn phí: 3. Mẫu luận văn về ảnh hưởng yếu tố quản trị quan hệ khách hàng.pdf

4. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong tín dụng

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong tín dụng

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong tín dụng

Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga

Giới thiệu nội dung:

- Vấn đề: 

 • Khách hàng có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động cấp vốn tín dụng nhưng ngân hàng Liên doanh Việt Nga vẫn chưa có những công tác quản trị khách hàng phù hợp. 
 • Do đó, đề tài nghiên cứu về Quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

- Cách phân tích vấn đề: 

 • Thông qua phân tích thực trạng, các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong công tác quản trị quan hệ khách hàng ở hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng Liên doanh Việt - Nga để rút ra kết luận.

- Kết luận và giải pháp: 

 • Kết luận và đưa ra các giải pháp trong hoạt động quản trị quan hệ khách hàng, cơ sở của giải pháp.

Link tải miễn phí: 4. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong tín dụng.pdf

5. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng

Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng

Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.

Giới thiệu nội dung:

- Vấn đề: 

 • Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, các ngân hàng thương mại Việt Nam không chỉ cần cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà cả các doanh nghiệp nước ngoài. 
 • Bài nghiên cứu nhằm hướng đến nâng cao chất lượng quản trị quan hệ khách hàng phù hợp với hoạt động của ngân hàng Vietcombank đến năm 2020.

- Cách phân tích vấn đề: trước phân tích cơ sở lý luận hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Vietcombank, sau đó phân tích thực trạng.

- Kết luận và giải pháp: kết luận vấn đề và đề xuất các giải pháp theo định hướng phát triển của Vietcombank cả nội bộ và bên ngoài.

Link tải miễn phí: 5. Mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng.pdf

6. Luận văn xây dựng mối quan hệ khách hàng

Luận văn xây dựng mối quan hệ khách hàng

Luận văn xây dựng mối quan hệ khách hàng

- Tên đề tài: Xây dựng mối quan hệ khách hàng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP

- Giới thiệu nội dung:

 • Vấn đề: khách hàng có vai trò rất quan trọng và quản trị quan hệ khách hàng là cần thiết, do đó đề tài hướng tới xây dựng mối quan hệ khách hàng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng cá nhân ở ngân hàng TMCP.
 • Cách phân tích vấn đề: dựa vào cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng TMCP.
 • Kết luận và giải pháp: đưa ra kết luận và kiến nghị xây dựng mối quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP.

- Link tải miễn phí: 6. Luận văn xây dựng mối quan hệ khách hàng.pdf

7. Luận văn hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng

Luận văn hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng

Luận văn hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng

- Tên đề tài: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV) Hòa Bình

- Giới thiệu nội dung:

+ Vấn đề: các hoạt động quản trị quan hệ khách hàng ở BIDV - chi nhánh Hòa Bình tồn tại các rủi ro.

+ Cách phân tích vấn đề: đi từ cơ sở lý luận chung đến phân tích thực trạng của hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại và quản trị quan hệ khách hàng cá nhân cá nhân của ngân hàng BIDV - Hòa Bình,  sau đó đưa ra nguyên nhân.

+ Kết luận và giải pháp: kết luận về các nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề dựa trên nguyên nhân.

- Link tải miễn phí: 7.Luận văn hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng.pdf

8. Luận văn quản trị quan hệ nhóm khách hàng cá nhân

Luận văn quản trị quan hệ nhóm khách hàng cá nhân

Luận văn quản trị quan hệ nhóm khách hàng cá nhân

- Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông

- Giới thiệu nội dung:

 • Vấn đề: nghiên cứu phân tích phát triển quản trị quan hệ khách hàng đối với từng nhóm khách hàng cá nhân tại tổng công ty dịch vụ viễn thông.
 • Cách phân tích vấn đề: đi từ cơ sở lý luận đến thực trạng và phân tích thực trạng.
 • Kết luận và giải pháp: đưa ra giải pháp đối với từng nhóm khách hàng cá nhân.

- Link tải miễn phí: 8. Luận văn quản trị quan hệ nhóm khách hàng cá nhân.pdf

9. Luận văn phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng

Luận văn phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng

Luận văn phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng

- Tên đề tài: Phát triển hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cho doanh nghiệp

- Giới thiệu nội dung:

 • Vấn đề: tầm quan trọng của việc phát triển một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng đối với doanh nghiệp.
 • Cách phân tích vấn đề: đưa ra bài toán về yêu cầu phát triển hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, phân tích hệ thống này.
 • Kết luận và giải pháp: đưa ra thiết kế và sơ đồ cài đặt chương trình đồng thời nêu các giải pháp khắc phục khó khăn trong cài đặt chương trình.

- Link tải miễn phí: 9. Luận văn phát triển hệ thống quản trị quan hệ khách hàng.pdf

10. Luận văn quy trình quản trị quan hệ khách hàng

Luận văn quy trình quản trị quan hệ khách hàng

Luận văn quy trình quản trị quan hệ khách hàng

- Tên đề tài: Hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Lệ Ninh – Quảng Bình.

- Giới thiệu nội dung:

 • Vấn đề: nhận thấy công ty Lệ Ninh – Quảng Bình vẫn chưa có quy trình quản trị quan hệ khách hàng phù hợp, nghiên cứu đề tài để đi vào áp dụng trong công ty.
 • Cách phân tích vấn đề: đi từ phân tích cơ sở lý thuyết, đến thực trạng và rút ra xây dựng hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng.
 • Kết luận và giải pháp: đưa ra các định hướng để xây dựng, hoàn thiện quy trình quản trị quan hệ khách hàng.

- Link tải miễn phí: 10. Luận văn quy trình quản trị quan hệ khách hàng.pdf

11. Gợi ý 20 đề tài luận văn quản trị quan hệ khách hàng

Gợi ý 20 đề tài luận văn quản trị quan hệ khách hàng

Gợi ý 20 đề tài luận văn quản trị quan hệ khách hàng

Dưới đây là những đề tài hay về quản trị quan hệ khách hàng để các bạn tham khảo:

 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng đối với dịch vụ của Mobifone.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng A.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm khách hàng của Viettel.
 • Luận văn nghiên cứu quy trình quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp A.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động của công ty A.
 • Luận văn hoàn thiện các công tác quản trị khách hàng tại các doanh nghiệp.
 • Luận văn phát triển hệ thống quản trị trong quản trị khách hàng của Honda.
 • Luận văn nghiên cứu quy trình quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng A.
 • Luận văn quản trị khách hàng trong hoạt động quỹ tín dụng tại ngân hàng.
 • Luận văn xây dựng mối quan hệ trong quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp A
 • Luận văn quản trị khách hàng đối với cá nhân tại ngân hàng A chi nhánh B.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng A.
 • Luận văn quản trị khách hàng về tiền gửi cá nhân tại ngân hàng A.
 • Luận văn xây dựng mối quan hệ trong quản trị quan hệ khách hàng của ngân hàng A.
 • Luận văn phân tích thực trạng của quan hệ khách hàng tại công ty A.
 • Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động quan hệ khách hàng.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động bán hàng của công ty A.
 • Luận văn quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động huy động vốn của công ty A.
 • Luận văn nghiên cứu công tác quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp A.

12. Tuyệt chiêu chọn đề tài giúp có bước khởi đầu thuận lợi

Tuyệt chiêu chọn đề tài giúp có bước khởi đầu thuận lợi

Tuyệt chiêu chọn đề tài giúp có bước khởi đầu thuận lợi

Chọn được một đề tài luận văn quản trị khách hàng phù hợp không phải điều đơn giản. Các đề tài cần có đủ tính mới mẻ, tính ứng dụng và thực tế. Khi xác định được đề tài thì mới xác định các phương pháp, định hướng nghiên cứu. Để các bạn có thể dễ dàng hơn trong chọn lựa phương hướng nghiên cứu, chúng tôi sẽ đưa ra một số tuyệt chiêu chọn đề tài để giúp các bạn có các khởi đầu thuận lợi.

12.1. Các đề tài nên chọn

Trước tiên là những đề tài nên chọn, các bạn nên chọn những đề tài đáp ứng các điều kiện sau:

- Đề tài xuất phát từ mong muốn của bản thân. Các đề tài có thể xuất phát từ hiện trạng mà bản thân gặp phải, những vấn đề xuất phát trong quá trình làm việc…

- Đề tài có phạm vi nghiên cứu rõ ràng: Các đề tài nên hướng về đối tượng cụ thể, áp dụng lên các đối tượng cụ thể, rõ ràng. Khi xác định được điều đó, phạm vi nghiên cứu mới được khoanh vùng đúng.

12.2. Các đề tài không nên chọn

Các bạn nên tránh chọn những đề tài sau:

- Đề tài chạy theo xu hướng: các đề tài nghiên cứu chạy theo xu hướng rất dễ khiến các bạn lạc lối, nghiên cứu không được trọn vẹn. Các đề tài này thậm chí có thể không phù hợp với phương hướng và điều kiện nghiên cứu của bạn.

- Đề tài quá mới: không nên chọn các đề tài quá mới vì nó sẽ làm các bạn gặp khó khăn trong lúc tìm tài liệu tham khảo cũng như so sánh, đối chiếu các phương pháp nghiên cứu.

- Đề tài không quan tâm, hứng thú: không nên chọn đề tài mà bạn không hứng thú vì nó sẽ gây nhàm chán, không có động lực để nghiên cứu. Như vậy thì thành quả nghiên cứu sẽ không cao.

Đến với Tri Thức Cộng Đồng, dịch vụ thuê viết luận văn tốt nghiệp sẽ giúp các bạn trọn được đề tài ưng ý, liên hệ ngay để được trải nghiệm đầy đủ gói dịch vụ của chúng tôi.

Trên đây là 10 mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng hay nhất. Hy vọng những thông tin tham khảo và gợi ý, hướng dẫn chọn đề tài của chúng tôi sẽ giúp các bạn lựa chọn được đề tài ưng ý. Chúc các bạn thành công khi bảo vệ luận án.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận