Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

TẢI NGAY 10 Mẫu Luận Văn Quản Trị Doanh Nghiệp Miễn Phí, Có Điểm Cao Nhất

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Luận văn quản trị doanh nghiệp có phải là một trong những nội dung nghiên cứu gây không ít khó khăn cho các bạn nghiên cứu sinh? Nếu bạn đang muốn tìm một nguồn tài liệu tham khảo cho công trình nghiên cứu của mình, bài viết này có lẽ sẽ giúp được bạn. Cùng tìm hiểu ngay 10 mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp đạt điểm cao!

1. Mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp nhà nước

Mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp nhà nước

Mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp nhà nước

Tên đề tài:

 • Quản trị công ty trong các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa - Nghiên cứu điển hình tại Tập đoàn Bảo Việt.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày các lý luận chung nhất về quản trị công ty tại doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa
 • Nêu lên tình hình, thực trạng quản trị công ty của các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa
 • Làm rõ về công tác quản trị công ty tại Tập đoàn Bảo Việt sau khi thực hiện cổ phần hóa
 • Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hoạt động quản trị công ty tại Tập đoàn Bảo Việt và một số doanh nghiệp thuộc Nhà nước sau cổ phần hóa

Link tải luận văn quản trị doanh nghiệp mới nhất

2. Mẫu luận văn ứng dụng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp

Mẫu luận văn ứng dụng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp

Mẫu luận văn ứng dụng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp của một số doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ: Bài học kinh nghiệm và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày các cơ sở lý luận về quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại các DN bán lẻ hàng tiêu dùng
 • Nêu lên tình hình, thực trạng ứng dụng quản trị doanh nghiệp tại các DN bán lẻ tại Hoa Kỳ và Việt Nam
 • Đề xuất giải pháp để tăng cường ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp tại các DN bán lẻ hàng tiêu dùng trong nước

Link  tải luận văn quản trị doanh nghiệp miễn phí

3. Mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp tiêu biểu

Mẫu luận văn quản trị doanh nghiệp tiêu biểu

Tên đề tài:

 • Tác động của cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày tổng quan về các vấn đề nghiên cứu
 • Nêu cơ sở lý thuyết về cấu trúc sở hữu, quản trị DN và hiệu quả hoạt động của DN
 • Đưa ra một số kết luận và kiến nghị để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp

Link  tải luận văn quản trị doanh nghiệp miễn phí

4. Mẫu luận văn quản lý thuế doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản lý thuế doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản lý thuế doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bà huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày các vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Làm rõ các đặc điểm về địa bàn nghiên cứu và phương pháp tiến hành nghiên cứu
 • Đưa ra kết quả nghiên cứu, bao gồm đánh giá về hoạt động quản lý thuế, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế trên địa bàn huyện Kỳ Sơn
 • Đưa ra một số giải pháp hoàn để thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Link tải luận văn quản trị doanh nghiệp mới nhất

Nếu độc giả muốn biết chi tiết hơn về chủ đề này, hãy truy cập bài viết tổng hợp mẫu luận văn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Mẫu luận văn phát triển văn hóa doanh nghiệp

Mẫu luận văn phát triển văn hóa doanh nghiệp

Mẫu luận văn phát triển văn hóa doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại thành phố Đà Lạt đến năm 2020.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày các vấn đề chung về lý luận trong việc phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Nêu lên những thực trạng đang tồn tại về văn hóa trong các doanh nghiệp tại thành phố Đà Lạt trong giai đoạn 2006 - 2009
 • Đưa ra một số giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020

Link  tải luận văn quản trị doanh nghiệp miễn phí

6. Mẫu luận văn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Mẫu luận văn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Mẫu luận văn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Nêu tổng quan các vấn đề về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp
 • Trình bày thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với năng lực cạnh tranh tại các doanh nghiệp của Việt Nam
 • Nêu ra những phương hướng và giải pháp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước

Link  tải luận văn quản trị doanh nghiệp mới nhất

7. Mẫu luận văn nâng cao chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp

Mẫu luận văn nâng cao chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp

Mẫu luận văn nâng cao chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp tại Công ty than Nam Mẫu - Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam - VINACOMIN.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày các vấn đề tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Nếu lên các vấn đề thực trạng trong hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp tại Công ty than VINACOMIN
 • Đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp tại Công ty than VINACOMIN

Link tải luận văn quản trị doanh nghiệp miễn phí

8. Mẫu luận văn yếu tố ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp

Mẫu luận văn yếu tố ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp

Mẫu luận văn yếu tố ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại Công ty FPT Telecom.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Trình bày tổng quan về các vấn đề cần nghiên cứu
 • Đưa ra những cơ sở về lý thuyết và nêu rõ mô hình của đề tài nghiên cứu
 • Trình bày kết quả nghiên cứu. Bao gồm thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại FPT, các giá trị văn hóa hữu hình và vô hình trong doanh nghiệp
 • Đưa ra ý kiến đóng góp cá nhân để hoàn thiện các vấn đề văn hóa doanh nghiệp

Link  tải luận văn quản trị doanh nghiệp miễn phí

9. Mẫu luận văn quản trị hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản trị hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp

Mẫu luận văn quản trị hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp

Tên đề tài:

 • Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung bài luận văn quản trị doanh nghiệp:

 • Nêu lên các cơ sở về lý thuyết liên quan đến quản trị hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Trình bày các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn FDI tại TP. Hồ Chí Minh
 • Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị hoạt động chuyển giá tại các doanh nghiệp này

Link  tải luận văn quản trị doanh nghiệp mới nhất

10. Luận văn quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp

Luận văn quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp

Luận văn quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp

Tên đề tài: Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân hàng TMCP phát triển TP.Hồ Chí Minh (HD Bank)

Tóm tắt nội dung:

 • Nêu các cơ sở lý thuyết liên quan đến hoạt động quản trị hạn mức tín dụng trong hoạt động xuất khẩu
 • Trình bày thực trạng quản trị hạn mức tín dụng đối với riêng các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của Ngân hàng HDBank
 • Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị mức tín dụng cho loại hình kinh doanh này của HDBank

Link tải luận văn quản trị doanh nghiệp miễn phí

11. Trọn bộ kho 40 đề tài luận văn quản trị doanh nghiệp

Kho đề tài luận văn quản trị doanh nghiệp

Kho đề tài luận văn quản trị doanh nghiệp

Cùng Tri Thức Cộng Đồng khám phá ngay trọn bộ 40 đề tài cho luận văn quản trị doanh nghiệp. Hy vọng những gợi ý dưới đây sẽ mang đến nguồn tham khảo có giá trị cho bạn.

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ lưu trú tại công ty lữ hành.
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý thuế tại Công ty…
 • Đề tài quản trị doanh nghiệp: Quản lý thuế tại các doanh nghiệp tư nhân…
 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp mới: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của văn hóa doanh nghiệp tại Công ty…
 • Đánh giá ảnh hưởng của đạo đức đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp.
 • Đề tài quản trị doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty…
 • Những góc tối trong văn hóa doanh nghiệp và giải pháp giúp nhân viên mới nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc.
 • Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh trong các doanh nghiệp, hướng đến hội nhập kinh tế thế giới.
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp: Đánh giá ảnh hưởng của văn hóa làm việc đến mức độ gắn bó của nhân viên tại doanh nghiệp…
 • Xây dựng hệ thống tiêu chỉ về nhận diện văn hóa trong doanh nghiệp, từ đó nâng các hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Phân tích mô hình quản trị doanh nghiệp - tách quyền chủ sở hữu khỏi quyền quản trị đối với các doanh nghiệp Nhà nước.
 • Đề tài quản trị doanh nghiệp: Quản trị hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp ….
 • Những khó khăn khi thực hiện đổi mới hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp.
 • Quản trị quan hệ khách hàng với doanh nghiệp tại Công ty…
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp mới: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng…
 • Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại các Ngân hàng…
 • Đề tài quản trị doanh nghiệp: Công tác quản trị chi phí sản xuất tại doanh nghiệp…
 • Phân tích và đánh giá về thái độ của người lao động đối với doanh nghiệp…
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác quản trị nhân lực đến hiệu quả kinh doanh tại doanh nghiệp…
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp mới: Quản trị chuỗi cung ứng bán hàng tại doanh nghiệp…, những khó khăn và giải pháp khắc phục.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các chính sách miễn giảm thuế đối với hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp.
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp mới: Nghiên cứu những tác động của hoạt động logistic đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị mua hàng tại Công ty…
 • Đánh giá thực trạng và giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng thương mại điện tử trong việc quản trị các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn…
 • Đề tài quản trị doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp kiểm soát hoạt động kiểm duyệt thuế tại các doanh nghiệp thương mại trong nước.
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp: Ảnh hưởng của công tác quản trị doanh nghiệp đến các công ty khởi nghiệp trên địa bàn…
 • Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp để nhanh chóng đi đến cổ phần hóa doanh nghiệp.
 • Quan hệ giữa công tác định hướng thị trường và hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp mới: Giải pháp về công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
 • Biện pháp để xác định đúng và hiệu quả giá trị sản phẩm tại doanh nghiệp…
 • Xây dựng phương hướng chiến lược phát triển tại các doanh nghiệp… hướng đến năm …
 • Hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại công ty…
 • Phân tích hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp và phương hướng trong những giai đoạn tiếp theo tại doanh nghiệp.
 • Đề tài quản trị doanh nghiệp: Đánh giá hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng…
 • Nghiên cứu về công tác ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp từ các công ty nước ngoài tại các doanh nghiệp trong nước.
 • Giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của ban quản trị tại các doanh nghiệp…
 • Luận văn quản trị doanh nghiệp mới: Đánh giá ảnh hưởng của môi trường làm việc đến hiệu quả của công tác quản trị doanh nghiệp.

12. Chọn đề tài ưng ý với 4 TIÊU CHÍ

Tiêu chí chọn đề tài luận văn quản trị doanh nghiệp

Tiêu chí chọn đề tài luận văn quản trị doanh nghiệp

Việc chọn đề tài cho một công trình nghiên cứu là điều mà không phải ai cũng có thể quyết định một các nhanh chóng và dễ dàng.

Hiểu rõ được vấn đề đó, trong bài viết này, Trung tâm xin gợi ý cho bạn 4 tiêu chí để có thể chọn được một đề tài nghiên cứu luận văn quản trị doanh nghiệp hay bất cứ chủ đề nghiên cứu khác. Cùng tìm hiểu để chọn cho mình một đề tài nghiên cứu đặc sắc và ấn tượng.

12.1. Tính khoa học

Đối với các chủ đề nghiên cứu, tính khoa học luôn được đề lên hàng đầu. Bởi vì khi một đề tài đảm bảo được tính khoa học của nó, mọi thắc mắc hay vấn đề sẽ được làm sáng tỏ bởi khoa học. Nghĩa là có mở đầu và kết luận, có chứng minh, giải thích, lập luận để làm rõ được vấn đề đó.

Tính khoa học của đề tài cũng giúp bạn thực hiện nghiên cứu có trình tự, logic và hợp lý hơn.

Ngược lại, với những đề tài thiếu tính khoa học và hơi “vô lý” thì việc chứng minh, xác thực cho những quan điểm hay lập luận của bạn xem ra có vẻ hơi xa rời thực tế.

12.2. Tính mới và độc đáo

Tính mới và độc đáo của đề tài nghiên cứu được xem xét theo các khía cạnh sau:

 • Đề tài hoàn toàn mới: Là những đề tài chưa từng được nghiên cứu và công bố trước đây.
 • Đề tài sử dụng cách tiếp cận mới: Đây là sẽ là một điểm nhấn ấn tượng trong bài nghiên cứu của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn thể hiện được nét riêng của bản thân, mà còn mang lại những cách khám phá mới cho người đọc.
 • Đề tài sử dụng số liệu mới: Mọi số liệu đều phải mới hoàn toàn. Ví dụ như việc thực hiện phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, người chấm sẽ biết được bạn có thật sự đang nghiên cứu hay không thông qua những con số “hoàn hảo” này.
 • Khám phá ra điều mới: Một điều quan trọng không kém, chính là kết quả của công trình nghiên cứu. Hãy đảm bảo rằng bài nghiên cứu mang đến một điều gì đó mới mẻ, chưa được công bố trước đây. Nếu không rất có thể bạn sẽ bị xem là đạo nhái.

12.3 Tính khả thi

Muốn thực hiện được đề tài nghiên cứu này, bạn phải xác định được tính khả thi của chủ đề đó. Nghĩa là khi nghĩ đến đề tài này, bạn đã xác định được những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như phương pháp nghiên cứu.

Có thể những suy nghĩ ban đầu đấy chưa phải là hoàn toàn và có thể thay đổi, nhưng việc tính trước sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá thời gian và công sức.

12.4. Tính áp dụng

Đối với một số chuyên ngành, tính áp dụng của công trình nghiên cứu cũng là một tiêu chí quan trọng

Người ta sẽ xem xét những ưu nhược điểm của bài nghiên cứu, xem xét tính áp dụng của nó vào thực tiễn cuộc sống.

Đây là một tiêu chí mà không phải ai cũng để ý đến, vì thế khi lựa chọn đề tài, bạn có thể xem xét kỹ vấn đề này.

Có thể thấy việc cho ra một bài luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh yêu cầu người viết đầu tư thời gian và công sức. Nhưng trong thời đại hiện nay, không phải ai cũng có đủ các điều kiện đó để hoàn thành xuất sắc bài luận của mình. Vậy thì hãy để Tri Thức Cộng Đồng với dịch vụ luận văn giúp bạn!

Trên đây là tổng hợp những bài luận văn quản trị doanh nghiệp mà Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp lại. Hy vọng với những nội dung có trong bài viết này, bạn sẽ đạt được điểm số cao cũng như những đánh giá chất lượng trong bài nghiên cứu của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing