Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Cẩm nang về thesis statement chi tiết nhất có ví dụ trực quan

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Nếu khi viết bài essay, bạn thường xuyên gặp rắc rối và khó khăn trong cách viết câu thesis statement. Thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về thesis statement. Từ cơ bản như Thesis statement là gì? đến cách viết thesis statement và những thesis statement mẫu để bạn nắm rõ hơn. Hãy cùng tham khảo nhé.

1. Khái niệm về thesis statement

Khái niệm về thesis statement

Khái niệm về thesis statement

 • Thesis statement hay còn gọi là tuyên bố luận án. Đây là câu tóm tắt của toàn bộ một bài báo hoặc bài luận học thuật, giải thích hoặc tranh luận đồng thời nêu ý chính của bài viết và giúp kiểm soát các ý trong bài.
 • Một câu thesis statement tốt có chức năng như một bản đồ hướng dẫn đường đi cho phần văn bản phía trước. 
 • Tùy thuộc vào loại bài luận bạn đang viết mà cấu trúc có thể hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên, câu luận điểm phải luôn nêu rõ ý chính mà bạn muốn truyền tải. Mọi thứ khác trong bài luận của bạn đều sẽ liên quan đến ý tưởng này.
 • Ví dụ: Despite Oscar Wilde’s Aestheticist claims that art needs no justification or purpose, his work advocates Irish nationalism, women’s suffrage, and socialism. (Mặc dù Nhà thẩm mỹ của Oscar Wilde tuyên bố rằng nghệ thuật không cần sự biện minh hay mục đích, nhưng các tác phẩm của ông thường ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Ireland, quyền bầu cử của phụ nữ và chủ nghĩa xã hội.)

2. 4 tầm quan trọng của thesis statement trong bài essay

Tầm quan trọng của thesis statement trong bài essay

Tầm quan trọng của thesis statement trong bài essay

 • nền tảng cho toàn bộ nội dung bài viết, giúp người đọc biết được bạn sẽ diễn giải ý nghĩa của chủ đề đang được thảo luận như thế nào.
 • Nêu lên nội dung muốn truyền đạt của bài luận, để người xem biết được các phần tiếp theo bạn sẽ viết về nội dung gì.
 • Tổ chức, phát triển lập luận của bạn. Phần còn lại của bài luận hay phần thân của bài luận sẽ thu thập và sắp xếp các bằng chứng để thuyết phục người đọc về logic diễn giải của bạn.
 • Thu hút người đọc. Khi bạn đưa ra một quan điểm thú vị hoặc một vấn đề gây tranh cãi sẽ khiến người đọc tò mò, bị thu hút và muốn tìm hiểu phần tiếp theo.

3. 4 bước để viết thesis statement gây ấn tượng mạnh

3.1. Bắt đầu bằng một câu hỏi

 • Bước 1 là bắt đầu bằng một câu hỏi. Bạn nên đưa ra một luận điểm ban đầu, đôi khi được gọi là luận điểm làm việc, ngay từ đầu trong quá trình viết. Ngay sau khi bạn quyết định về chủ đề bài luận của mình, bạn cần tìm ra những gì bạn muốn nói về chủ đề đó - một luận điểm rõ ràng sẽ đưa ra định hướng và cấu trúc bài luận của bạn. 
 • Bạn có thể đã có một câu hỏi trong bài tập của mình, nhưng nếu không, hãy thử nghĩ ra câu hỏi của riêng bạn. Bạn muốn tìm hiểu hoặc quyết định điều gì về chủ đề của mình?
 • Ví dụ bạn có thể tự hỏi:
  • Has the internet had a positive or negative impact on children? (Internet có tác động tích cực hay tiêu cực đến trẻ em?)
  • What impact did the invention of braille (the raised-dot reading system used by blind and visually impaired people) have? (Việc phát minh ra chữ nổi (hệ thống đọc dấu chấm nổi được sử dụng bởi người mù và người khiếm thị) có tác động gì?)

3.2. Viết câu trả lời của bạn

 • Bước 2 là viết câu trả lời của bạn. Sau thời gian nghiên cứu ban đầu, bạn có thể đưa ra câu trả lời dự kiến ​​cho câu hỏi này. Ở giai đoạn này, nó có thể đơn giản, và nó sẽ hướng dẫn quá trình nghiên cứu và quá trình viết.
 • Ví dụ như:
  • The internet has had more of a positive than a negative effect on children. (Internet đã có nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực đối với trẻ em).
  • The invention of braille improved the lives of blind people. (Việc phát minh ra chữ nổi đã cải thiện cuộc sống của người mù).

3.3. Phát triển câu trả lời

 • Bước 3 là phát triển câu trả lời đã đưa ra. Bây giờ bạn cần xem xét tại sao đây là câu trả lời của bạn và bạn sẽ thuyết phục người đọc đồng ý với bạn như thế nào. Khi bạn đọc thêm về chủ đề của mình và bắt đầu viết, câu trả lời của bạn sẽ chi tiết hơn.
 • Ví dụ cụ thể như sau:
  • In your essay about the internet and children, the thesis states your position and sketches out the key arguments you’ll use to support it. (Trong bài luận của bạn về internet và trẻ em, luận điểm nêu rõ quan điểm của bạn và phác thảo những lập luận chính mà bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ quan điểm đó).
  • The negatives of internet use are outweighed by its many benefits for children because it facilitates easier access to information. (Những tiêu cực của việc sử dụng internet bị lấn át bởi nhiều lợi ích của nó đối với trẻ em vì nó tạo điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn).
  • In your essay about braille, the thesis statement summarizes the key historical development that you’ll explain. (Trong bài luận của bạn về chữ nổi, luận điểm tóm tắt sự phát triển lịch sử quan trọng mà bạn sẽ giải thích).
  • The invention of braille in the 19th century transformed the lives of blind people, allowing them to participate more actively in public life. (Việc phát minh ra chữ nổi vào thế kỷ 19 đã thay đổi cuộc sống của người mù, cho phép họ tham gia tích cực hơn vào đời sống công cộng).

3.4. Điều chỉnh lại thesis statement

 • Bước 4 là điều chỉnh lại câu thesis statement. Một tuyên bố luận án mạnh mẽ nên nói với người đọc: 
  • Tại sao câu được giữ ở vị trí này.
  • Họ sẽ học được gì từ bài luận của bạn.
  • Các điểm chính của lập luận trong bài essay của bạn là gì.
 • Tuyên bố luận điểm cuối cùng không chỉ nêu quan điểm của bạn mà còn tóm tắt lập luận tổng thể của bạn hoặc toàn bộ chủ đề bạn sẽ giải thích. 
 • Ví dụ:
  • The negatives of internet use are outweighed by its many benefits for children: it facilitates easier access to information, exposure to different perspectives, and a flexible learning environment for both children and parent. (Những tiêu cực của việc sử dụng internet được bù đắp bằng nhiều lợi ích của nó đối với trẻ em: nó tạo điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, tiếp xúc với các quan điểm khác nhau và môi trường học tập linh hoạt cho cả trẻ em và phụ huynh).
  • The invention of braille transformed the lives of blind people in the 19th century, but its success depended on mainstream acceptance by sighted teachers, and this process was shaped by debates about disabled people’s place in society. (Việc phát minh ra chữ nổi đã thay đổi cuộc sống của người mù trong thế kỷ 19, nhưng thành công của nó phụ thuộc vào sự chấp nhận rộng rãi của các giáo viên sáng mắt và quá trình này được định hình bởi các cuộc tranh luận về vị trí của người khuyết tật trong xã hội).

4. Các dạng thesis statement với từng loại bài viết

Để hiểu rõ hơn câu thesis statement là gì các bạn cần tìm hiểu thêm về các dạng thesis statement với từng loại bài viết.

 • Đối với argumentative essay, thesis statement của bạn cần mạnh mẽ. Mục đích của bạn trong bài luận là thuyết phục người đọc về luận điểm này dựa trên bằng chứng và lập luận logic.
 • Ví dụ như: Although surveillance is viewed negatively by many people, its positive social effects outweigh its downsides. Greater surveillance in public areas helps maintain public order and ensures the personal safety of citizens. (Mặc dù giám sát bị nhiều người xem là tiêu cực, nhưng những tác động xã hội tích cực của nó vượt trội hơn những mặt trái của nó. Tăng cường giám sát tại các khu vực công cộng giúp duy trì trật tự công cộng và đảm bảo an toàn cá nhân của công dân).
 • Đối với expository essay, bạn sẽ nhằm mục đích giải thích các sự kiện của một chủ đề hoặc quá trình. Tuyên bố luận điểm của bạn không cần phải bao gồm một quan điểm mạnh mẽ trong trường hợp này, nhưng nó phải nêu rõ điểm trung tâm, không mang theo quan điểm cá nhân về luận điểm mà bạn muốn đưa ra và đề cập đến các yếu tố chính mà bạn sẽ giải thích.
 • Ví dụ là: The European Renaissance is closely linked to the economic wealth of Italy in the Middle Ages. The development of Italian port towns as major trading posts during the Crusades, along with the establishment of banking systems, made patronage of the arts and sciences possible. (Phục hưng châu Âu gắn liền với sự giàu có về kinh tế của Ý trong thời Trung cổ. Sự phát triển của các thị trấn cảng của Ý với tư cách là các điểm giao dịch chính trong các cuộc Thập tự chinh, cùng với việc thành lập hệ thống ngân hàng, đã tạo điều kiện cho sự bảo trợ của nghệ thuật và khoa học).

5. Ví dụ về thesis statement

 • Ví dụ 1: Vaccinations Because many children are unable to vaccinate due to illness, we must require that all healthy and able children be vaccinated in order …(Tiêm phòng Vì nhiều trẻ em không thể tiêm phòng do bị bệnh, chúng tôi phải yêu cầu tất cả trẻ em khỏe mạnh và có khả năng được tiêm phòng….).
 • Ví dụ 2: Educational Resources for Low-Income Students Schools should provide educational resources for low-income students during the summers so that they don't forget what they've learned throughout…(Tài nguyên giáo dục cho học sinh có thu nhập thấp Trường học nên cung cấp tài nguyên giáo dục cho học sinh có thu nhập thấp trong mùa hè để các em không quên những gì…).
 • Ví dụ 3: School uniforms may be an upfront cost for families, but they eradicate the visual differences in income between students and provide …(Đồng phục học sinh có thể là chi phí trả trước cho các gia đình, nhưng chúng xóa bỏ sự khác biệt trực quan về thu nhập giữa các học sinh và mang lại…).
 • Ví dụ 4: Populism The rise in populism on the 2016 political stage was in reaction to increasing globalization, the decline of manufacturing jobs…(Chủ nghĩa dân túy Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy trên sân khấu chính trị năm 2016 là phản ứng trước tình trạng toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, sự suy giảm việc làm…).
 • Ví dụ 5: Cyber Bullying With more and more teens using smartphones and social media, cyberbullying is on the rise. Cyber bullying puts a lot of stress on many teens, and can cause depression, anxiety, and ... (Bắt nạt trên mạng Với ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh và phương tiện truyền thông xã hội, bắt nạt trên mạng đang gia tăng. Bắt nạt trên mạng gây rất nhiều căng thẳng cho nhiều thanh thiếu niên và có thể gây ra trầm cảm, lo lắng…).
 • Link tải miễn phí 25 câu thesis statement

https://drive.google.com/file/d/1cPQS7tiSdTgWschiRR1-l0yo4UJlK4wv/view?usp=share_link

Bài viết trên đã cung cấp chi tiết tất cả các kiến thức về thesis statement với bạn. Từ thesis statement là gì đến cách viết chi tiết. Hy vọng những kiến thức bổ ích trên sẽ hữu ích với bạn trong chặng đường học tập.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách làm tiểu luận tư duy phản biện
Cách làm tiểu luận tư duy phản biện
Cách làm tiểu luận không bị đạo văn
Cách làm tiểu luận không bị đạo văn
Cách viết tiểu luận Kinh tế Chính trị
Cách viết tiểu luận Kinh tế Chính trị
Cách làm tiểu luận pháp luật đại cương
Cách làm tiểu luận pháp luật đại cương
Cách viết bài học kinh nghiệm trong tiểu luận
Cách viết bài học kinh nghiệm trong tiểu luận