Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

[TẢI FREE] 10 mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Phân tích báo cáo tài chính công ty có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược để phát triển công ty của quản lý, lãnh đạo. Thông qua số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp người đứng đầu sẽ hiểu rõ được thực trạng, tình hình hiện tại của công ty. 

Phân tích báo cáo tài chính là cách đánh giá tình hình tài chính của công ty chính xác nhất. Chính vì vậy đây là một trong những đề tài hot được nhiều tác giả nghiên cứu. Dưới đây là 10 mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính ở các công ty khác nhau và link tải miễn phí. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sông Đà

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sông Đà

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần sông Đà

Mô tả nội dung

 • Bài luận văn dựa trên các báo cáo tài chính cũng như dữ liệu liên quan của Công ty cổ phần Sông Đà để phân tích, đánh giá chính xác thực trạng tình hình tài chính của công ty. Nêu rõ ưu nhược điểm, những tồn tại cần khắc phục.
 • Từ đó đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao, tăng cường năng lực về tài chính của công ty. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm hệ thống những công trình nghiên cứu khoa học về phân tích báo cáo tài chính.

Link tải tài liệu Tại đây

https://drive.google.com/file/d/1og-OBi7auX2Jv6EvxfV8L0_cGBMjNzT0/view?usp=sharing

2. Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh

- Mô tả nội dung

Bài luận văn của thạc sĩ Nguyễn Thị Huyền Nga, trường Đại học Lao động - Xã hội đã nghiên cứu đi sâu vào chủ đề và phân tích chi tiết qua 3 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
 • Chương 2: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh

- Link tải tài liệu Tại đây

https://drive.google.com/file/d/1u5amlMNdB0Kroh6iHqRY7jvDIIW-f1od/view?usp=sharing

3. Luận văn phân tích báo cáo tài chính của công ty dược phẩm Hà Tây

Luận văn phân tích báo cáo tài chính của công ty dược phẩm Hà Tây

Luận văn phân tích báo cáo tài chính của công ty dược phẩm Hà Tây

- Mô tả nội dung

 • Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp chính là cơ sở quan trọng để các lãnh đạo, quản lý và các nhà đầu tư có những đánh giá khái quát nhất về doanh nghiệp. 
 • Họ sẽ phân tích rõ tiềm năng, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và những rủi ro, khả năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. 

- Link tải tài liệu Tại đây

 https://drive.google.com/file/d/1lWWyesOWGQjKKApwoxgZU-HlamjxPbeE/view?usp=sharing

4. Luận văn phân tích báo cáo tài chính công ty bưu chính Viettel

Luận văn phân tích báo cáo tài chính công ty bưu chính Viettel

Luận văn phân tích báo cáo tài chính công ty bưu chính Viettel

- Mô tả nội dung

Bài luận văn được thạc sĩ Bùi Thanh Hiếu tập trung nghiên cứu nhằm thực hiện 4 nhiệm vụ chính:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó áp dụng vào công ty bưu chính Viettel.
 • Làm rõ tình trạng tài chính của công ty bưu chính Viettel từ đó chỉ ra ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế tại công ty.
 • Thực hiện đánh giá, so sánh vị thế của công ty với các công ty khác cùng ngành trong tương lai.
 • Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty bưu chính Viettel.

- Link tải tài liệu Tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1_veGCrZU3b5F67snkVXC-gW-cqxRLfcK/view?usp=sharing

5. Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty nhựa Bình Minh 2009 - 2013

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty nhựa Bình Minh 2009 - 2013

Mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính công ty nhựa Bình Minh 2009 - 2013

- Mô tả nội dung

 • Hiện nay công ty nhựa Bình Minh đang gặp phải những khó khăn chung của ngành nhựa. Do đó đòi hỏi công ty cần có các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, sản xuất cũng như năng lực cạnh tranh với các công ty khác.
 • Tác giả đã nghiên cứu các báo cáo tài chính của công ty từ năm 2009 đến năm 2013 và đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm phát triển công ty, khắc phục khó khăn hiện tại.

- Link tải tài liệu "Tại đây"

https://drive.google.com/file/d/1ZCzszpghzcdr9OWkzbbCzzpCHnfbn-qi/view?usp=sharing

6. Bài luận văn hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Bài luận văn hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Bài luận văn hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

- Mô tả nội dung

Tác giả Nguyễn Thùy Linh đã dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn. Bài luận gồm 3 chương chính:

 • Chương 1: Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

- Link tải tài liệu Tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1kOvmy12g4A56Pl0Bmu6nEaEKaAyd5AzJ/view?usp=sharing

7. Bài luận văn hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bài luận văn hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Bài luận văn hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

- Mô tả nội dung

 • Bài luận văn này tác giả tập trung nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016.
 • Các phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong bài luận này là thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp với các hệ thống sơ đồ, bảng biểu.

- Link tải tài liệu Tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1JvosIrrEuEirZ_dLXVOvw6HsEdz9vLcd/view?usp=sharing

8. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Luận văn thạc sĩ hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

- Mô tả nội dung

 • Luận văn được tác giả đào sâu nghiên cứu nhằm thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, hệ thống hóa các cơ sở lý luận về vấn đề phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Phân tích thực trạng công ty trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016. Đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện việc phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn và đưa ra đề nghị giúp công ty phát triển hơn.

- Link tải tài liệu Tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1_ea5CUUFMol5_h4-G1m69AEgEW5RiKcU/view?usp=sharing

9. Luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội- Kinh Bắc

Luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội- Kinh Bắc

Luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội- Kinh Bắc 

- Mô tả nội dung

Tác giả Bùi Đức Trung của trường Đại học Lao động - Xã hội đã nghiên cứu và trình bày bài luận văn cụ thể thành 3 phần chính:

 • Phần 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu
 • Phần 2: Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Phần 3: Phân tích  báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội- Kinh Bắc

- Link tải tài liệu Tại đây

https://drive.google.com/file/d/1EI7LyzthyyhuEPY9yDlLU8J06ZtdsGoA/view?usp=sharing

10. Bài luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk

Bài luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk

Bài luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk

- Mô tả nội dung

Tác giả nghiên cứu bài luận văn trong phạm vi không gian tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk - Công ty mẹ. Số liệu sử dụng nghiên cứu được tập hợp từ năm 2017 đến năm 2019. Các phương pháp nghiên cứu chính là:

 • Phương pháp tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa cơ sở lý luận thực tiễn
 • Phương pháp khảo sát, đánh giá tài liệu đồng thời quan sát kiểm chứng nhằm làm rõ thực trạng tại công ty
 • Phương pháp thống kê, so sánh

- Link tải tài liệu Tại đây

https://drive.google.com/file/d/1-lDhMPwM1qNYzafrWJ91x82leYz7Hvg2/view?usp=sharing

11. Tránh bị "mất điểm" với 3 chú ý sau khi làm bài

Tránh bị

Tránh bị "mất điểm" với 3 chú ý sau khi làm bài

Chọn một công ty lớn để làm phân tích

Đề làm tốt luận văn phân tích báo cáo tài chính chúng ta nên chọn một công ty lớn để làm đối tượng phân tích. Các công ty lớn sẽ có đủ quy trình cũng như hoàn thiện hệ thống lưu trữ văn bản. Với những công ty nhỏ sẽ có ít vấn đề về nghiệp vụ để nghiên cứu hơn.

Đảm bảo dữ liệu thu thập được là chính xác

Để có thể đánh giá chính xác tình hình hiện tại của công ty cũng như đưa ra những giải pháp để phát triển, khắc phục khó khăn hiện tại bạn cần đảm bảo tính chính xác của những dữ liệu thu thập được.

Các giải pháp đưa ra phải có tính thực tiễn

Hội đồng giám khảo luôn đánh giá cao các giải pháp có tính sáng tạo và khả năng áp dụng cao trong thực tiễn. Nên khi đưa ra đề xuất, ý tưởng của mình bạn cần chú ý thêm về khía cạnh này để có thêm điểm cộng trong bài luận văn.

Với mong muốn đảm bảo bài luận của bạn đạt tiêu chuẩn cùng với số điểm cao, chúng tôi nhận viết luận văn thuê với mọi chuyên ngành trình độ đại học trở lên.

Trên đây là 10 mẫu luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính và link tải miễn phí mà Tri Thức Cộng Đồng gửi tới các bạn. Các bài luận văn phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp này đều được điểm cao và đạt nhiều lượt tải. Hy vọng các bạn sẽ tìm được những ý tưởng và hoàn thành tốt bài luận văn của mình.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Viết tiểu luận có được gạch đầu dòng không?
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Ví dụ về phụ lục tiểu luận
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Tiểu luận kinh tế chính trị Mác Lênin
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Danh mục hình ảnh trong tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận
Đặt vấn đề cho bài tiểu luận