Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

HÉ LỘ 30 đề tài + 8 mẫu luận văn phổ biến giáo dục pháp luật đạt điểm cao

4/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Phổ biến giáo dục là một trong các công tác vô cùng quan trọng của ngành giáo dục được nhiều cơ quan, tổ chức quan tâm. Do đó, rất nhiều sinh viên đã lựa chọn chủ đề hot này cho bài luận văn của mình. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với bạn 8 mẫu luận văn phổ biến giáo dục đạt điểm cao tiêu biểu cùng 30 đề tài hấp dẫn. Cùng đọc luôn nhé. 

1. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện

Tên đề tài: Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tổng quan

 • Pháp luật được hiểu là hệ thống những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, được Nhà nước ban hành và dùng làm công cụ để quản lý kinh tế, xã hội.
 • Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật ở các địa phương thông thường sẽ bao gồm nhiều nội dung và được thực hiện bởi nhiều tổ chức, cá nhân.
 • Tác giả tập trung nghiên cứu đề tài này nhằm làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trong giai đoạn sắp tới.

Link tải miễn phí: Tại đây

2. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã

Tên đề tài: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức cấp xã - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Tổng quan

 • Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những vấn đề từ lâu được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhất là từ năm 1986.
 • Nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này đã được công bố dưới nhiều góc độ khác nhau.
 • Tác giả Phan Thị Hồng Hà nghiên cứu đề tài này để làm rõ cơ sở lý luận và dựa trên tình hình thực tiễn phổ biến, giáo dục pháp luật đề xuất các biện pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là công chức cấp xã.

Link tải miễn phí: Tại đây

3. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật dân sự

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật dân sự

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật dân sự

Tên đề tài: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổng quan

 • Việc nghiên cứu về vấn đề về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta là rất cần thiết.
 • Để đạt được mục đích trên, tác giả luận văn đã đưa ra các nhiệm vụ để giải quyết như sau:
  • Làm rõ khái niệm, đặc điểm, mục đích và yêu cầu của công tác tuyên truyền
  • Phân tích và đánh giá đúng thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Đề xuất một loạt giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác trong thời gian tới. 

Link tải miễn phí: Tại đây

4. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

 Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

Tên đề tài: Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đô thị từ thực tiễn của thành phố Hà Nội.

Tổng quan

 • Đối tượng nghiên cứu: lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đô thị
 • Phạm vi nghiên cứu:
  • Về nội dung: Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh niên ở đô thị .
  • Về không gian: Tại thành phố Hà Nội.
  • Về thời gian: Từ năm 2010 đến 2015.

Link tải miễn phí: Tại đây

5. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hậu Giang, Trà Vinh

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hậu Giang, Trà Vinh

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hậu Giang, Trà Vinh

Tên đề tài: Phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer từ thực tiễn tỉnh Hậu Giang và Trà Vinh.

Tổng quan

 • Luận văn đề cập những vấn đề có tầm quan trọng và mang tính cấp thiết nhưng lâu nay vẫn chưa được nghiên cứu một cách toàn diện. 
 • Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, góp phần đa dạng và bổ sung thêm những lý luận cho đối tượng xã hội cụ thể; xây dựng và hoàn thiện lý luận phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh nói riêng.
 • Luận văn có thể được sử dụng làm nguồn tài liệu để các cơ quan, ban ngành, các cấp trong tỉnh Trà Vinh sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp cụ thể.

Link tải miễn phí: Tại đây

6. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng, Quảng Ninh

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng, Quảng Ninh

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng, Quảng Ninh

Tên đề tài: Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Vân Đồn - Quảng Ninh và Hải Phòng

Tổng quan

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của bài luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện ở Việt Nam hiện nay.
 • Chương 2: Tình hình thực tế công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.
 • Chương 3: Phương hướng và biện pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Link tải miễn phí: Tại đây

7. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật kinh tế

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật kinh tế

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật kinh tế

Tên đề tài: Thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân tại khu công nghiệp Bình Hòa trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Tổng quan

 • Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn luôn ở mức độ cao so với các địa phương khác trong tỉnh.
 • Ý thức công dân về vấn đề giáo dục pháp luật còn nhiều điều cần quan tâm, nhất là trong khu công nghiệp Bình Hòa trên địa bàn huyện Châu Thành.
 • Qua hai năm học tập, nghiên cứu tại Học viện khoa học xã hội, và tìm hiểu thực tế tại khu công nghiệp Bình Hòa trên địa bàn huyện tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài này để viết luận văn.

Link tải miễn phí: Tại đây

8. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật môi trường và giao thông

uận văn phổ biến giáo dục pháp luật môi trường và giao thông

Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật môi trường và giao thông

Tên đề tài: Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ - từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên.

Tổng quan

 • Tác giả Phạm Công Huấn đã giành nhiều thời gian nghiên cứu lý thuyết và tình hình thực tế để viết bài luận văn phổ biến giáo dục pháp luật này.
 • Cấu trúc luận văn được trình bày cụ thể qua 3 phần chính:
  • Chương 1: Cơ sở lý thuyết, khoa học của việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
  • Chương 2: Thực trạng tại tỉnh Thái Nguyên về tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
  • Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện tổ chức phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại tỉnh trong thời kỳ mới.

Link tải miễn phí: Tại đây

Bên cạnh đó luận văn giáo dục an toàn giao thông cũng có khá nhiều điểm tương đồng với đề tài phổ biến giáo dục pháp luật. Để hoàn thiện tốt hơn bài luận văn của mình, bạn hãy đọc một vài luận văn liên quan để có cái nhìn tổng quát hơn nhé. 

9.  30 đề tài phổ biến giáo dục pháp luật mới nhất

 1. Đánh giá, phân tích công tác giáo dục pháp luật cho người dân tại địa bàn huyện Thọ Xương, tỉnh Thanh Hóa.
 2. Đề tài phổ biến giáo dục pháp luật: “Những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật tiêu biểu nhất hiện nay”.
 3. Hiệu quả công tác triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La.
 4. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện: “Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật huyện Bảo Thắng”.
 5. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Hải Dương.
 6. Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố Huế.
 7. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã: “Công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Liên Đầm - Di Linh - Lâm Đồng”.
 8. Đề xuất biện pháp cải tiến các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật tiêu biểu hiện nay tại Phú Thọ.
 9. đề tài phổ biến giáo dục pháp luật: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân vùng biên giới tỉnh Hà Tĩnh.
 10. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hậu Giang: “Những khó khăn trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Hậu Giang hiện nay”.
 11. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên Đại học Đà Nẵng.
 12. Vai trò của Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Đà Nẵng.
 13. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật kinh tế: “Phổ biến giáo dục pháp luật về kinh tế cho sinh viên trường đại học Luật Hà Nội”.
 14. Đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn huyện Nghi Sơn.
 15. Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
 16. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật với đề tài “Ý thức pháp luật và các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay”.
 17. Phổ biến, giáo dục pháp luật của xã, phường trên địa bàn xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, thành phố Thanh Hóa.
 18. Thiên hướng phát triển và định hướng Tương lai của giáo dục pháp luật.
 19. Nguồn nhân lực cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu.
 20. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật môi trường: “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho ngư dân biển ở Việt Nam ”.
 21. Một số biện pháp tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 22. Phổ biến, giáo dục về quyền trẻ em ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
 23. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng: “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng”.
 24. Phổ biến, giáo dục về quyền trẻ em ở Huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 25. Một số kinh nghiệm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sơn La.
 26. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội: “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đô thị - Từ thực tiễn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội”.
 27. Đề tài phổ biến giáo dục pháp luật: Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 28. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 29. Phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
 30. Luận văn phổ biến giáo dục pháp luật dân sự: “Giáo dục pháp luật cho đồng bào người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay”.

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ giáo dục thể chất

Mỗi bài luận văn đều được các bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu để hoàn thành tốt nhất. Hy vọng với những bài văn mẫu và gợi ý đề tài trên sẽ giúp ích cho bạn khi viết bài luận văn phổ biến giáo dục của mình. Chúc các bạn thành công. 

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Hệ thống quản lý giáo dục mầm non
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Công thức tính độ lệch chuẩn như thế nào?
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Cách nhận xét biểu đồ hay & hiệu quả
Tung độ là x hay y?
Tung độ là x hay y?
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy
Tương quan là gì? Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy