Mr Hung – Ha noi

 Nguyễn Lê Hà Phương    
Mr Hung – Ha noi
Rate this post

Tôi là du học sinh, tôi cũng không ngờ là các bạn lại có thể làm luận văn nước ngoài tốt đến vậy, ngoại ngữ của các bạn cũng rất tốt, gần như không có sai sót mấy …