Định Nghĩa Cơ Chế Là Gì?


Cơ chế là gì? Nếu bạn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này, hãy xem ngay bài viết sau đây 

Định nghĩa cơ chế là gì?
Định nghĩa cơ chế là gì?

Để có khái niệm về cơ chế giải quyết tranh chấp, trước hết hãy tìm hiểu “cơ chế ” là gì. Trong Từ điển Bách khoa Việt Nam- tập 1 năm 1995 không có khái niệm cũng như định nghĩa về “cơ chế”.

Tuy nhiên, trong Đại từ điển Tiếng Việt (Nhà xuất bản Văn hóa thông tin – năm 1998) có nêu ra một khái niệm về cơ chế, đó là cách thức sắp xếp tổ chức để làm đường hướng, cơ sở theo đó mà thực hiện, đồng thời đưa ra ví dụ “cơ chế thị trường” để minh họa cho khái niệm này (trang 464). Mặc dù không có khái niệm chung về “cơ chế ” nhưng trong Từ điển Bách khoa Việt Nam- tập 1 đã đưa ra khái niệm về “cơ chế kinh tế” , “cơ chế thị trường”, “cơ chế lập luận”, “cơ chế điều chỉnh pháp luật”, “cơ chế tâm lý”.v.v. Đây là những cơ chế về từng lĩnh vực cụ thể được sử dụng trong thực tiễn. Cơ chế kinh tế được định nghĩa là “phương thức vận động của nền sản xuất xã hội được tổ chức và quản lý theo những quan hệ vốn có và được Nhà nước quy định; nó phải phù hợp với yêu cầu của các quy luật kinh tế, với đặc điểm của chế độ xã hội theo từng giai đoạn phát triển của xã hội ” (trang 612). Trong lĩnh vực tin học, cơ chế lập luận dược giải thích là phần chương trình thuộc hệ chuyên gia có chức năng thực hiện tự động các lập luận logic để từ cơ sở tri thức của hệ chuyên gia rút ra các kết luận mới hoặc chứng minh một kết luận mong muốn (trong 613). Trong khoa học pháp lý, “cơ chế điều chỉnh pháp luật ” được hiểu là “hệ thống các biện pháp pháp luật tác động đến quan hệ xã hội , bao gồm toàn bộ những mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các bộ phận cấu thành: chủ thể pháp luật , quy phạm pháp luật và sự kiện pháp lý” (trang 612) . 

Qua những khái niệm nêu liên có thể nói ngắn gọn “cơ chế ” là “phương thức vận động” , là “cách thức sắp xếp tổ chức”, là “hình thức và phương pháp điều tiết”, là “hệ thống các biện pháp tác động”.v.v. Từ đó có thể hiểu cơ chế là một phương thức, một hệ thống các yếu tố làm cơ sở, đường hướng cho sự vận động của sự vật hay hiện tượng. 

Trên cơ sở khái niệm cơ chế nói chung , chúng ta tìm hiểu khái niệm về cơ chế giải quyết tranh chấp. Có thể nói cơ chế giải quyết tranh chấp là tổng hợp các yếu tố làm cơ sở, đường hướng cho việc giải quyết tranh chấp. Như chúng ta đều biết, khi một tranh chấp phát sinh, dù đó là tranh chấp loại gì cũng cần được giải quyết. Để giải quyết tranh chấp cần có cơ quan giải quyết (tranh chấp (như tòa án, trọng tài chẳng hạn), cần có nguyên tắc giải quyết tranh chấp, phương pháp, cách [thức giải quyết tranh chấp (như thương lượng, hóa giải, phương pháp trọng tài…), cần có quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp (như trình tự tiến hành, các giai đoạn giải quyết tranh chấp…), cán dâ m báu th i hành quyết định về việc giải quyết tranh chấp (như bản án, phán quyết…). Tất cả những yếu tố này được thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật, căn cứ vào đó để tiến hành giải quyết tranh chấp. Như vậy, cơ chế giải quyết tranh chấp là hệ thống các cơ quan, các nguyên tắc, các quy định pháp luật vé phương pháp, quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp và đảm bảo thi hành quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of
Hotline: 0946 88 33 50
Chat Zalo
Zalo: 0946.883.350
Chat với chúng tôi qua Zalo