Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Tải Miễn Phí 20+ Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

3/5 (5 đánh giá) 0 bình luận

Bạn đang tìm kiếm các bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh để tham khảo? Bạn đang băn khoăn về cách viết, cách trình bày 1 bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn chỉnh? 

Hiểu được điều đó, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp kho Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh nổi bật với các đề tài được liên tục cập nhật. Cùng tham khảo để hoàn thành bài tiểu luận của mình thật tốt nhé! 

Tải Miễn Phí 20+ Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tải Miễn Phí 20+ Bài Tiểu Luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh

1. Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức được hình thành từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được nhân dân ta đúc kết và truyền lại hàng ngàn năm suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Người quan niệm đạo đức là nền tảng và là cội nguồn sức mạnh của người làm Cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước. 
 • Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cần làm rõ những kế thừa có chọn lọc từ giá trị đạo đức của dân tộc, là sự chọn lọc và phát huy những đạo đức của thời đại. Từ đó đề xuất những tư tưởng đạo đức mới, phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại kỷ nguyên công nghệ và hướng tới việc xây dựng con người có đủ đức, đủ tài đức phục vụ đất nước, làm rạng ngời con người Việt Nam.
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Download Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức hay nhất TẠI ĐÂY

2. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

 • Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, văn hóanền tảng tinh thần của xã hội, là động lực để phát triển bền vững đất nước. Văn hóa được xem là tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng nhân ái khoan dung, đức tính cần cù sáng tạo trọng đạo đức, dũng cảm chiến đấu. 
 • Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa cần nêu đầy đủ và chi tiết về vị trí của văn hóa trong việc phát triển con người và phát triển xã hội, đất nước. 
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Download Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa hay nhất TẠI ĐÂY

3. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Giáo dục là nhiệm vụ của quần chúng – đây là một trong những yếu tố cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Với đề tài tiểu luận này, sinh viên cần nêu được những quan điểm chính của Bác trong việc giáo dục. Từ đó phân tích, đưa ra dẫn chứng đi kèm để tăng hiệu quả thuyết phục … Sau đó kết luận và đề xuất một số giải pháp nếu có. 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

4. Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là kết quả của sự xem xét và đánh giá toàn diện về vai trò của nhân dân trong lịch sử: “Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng”. Kim chỉ nam trong tư tưởng dân chủ của Người là dân là chủ và dân làm chủ. Địa vị của nhân dân là người chủ đối với xã hội, đất nước và nhân dân là chủ thể, nguồn gốc tạo ra quyền lực. Đây là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ phản ánh đầy đủ và sâu sắc nhất.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

Download Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ hay nhất TẠI ĐÂY

5. Bài tiểu luận về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là ngọn nguồn của sức mạnh, là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình thế từng thời kỳ Cách mạng, các chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng khác nhau trong cộng đồng các dân tộc sẽ phải được điều chỉnh linh hoạt và khéo léo. Nhưng tư tưởng về đại đoàn kết luôn được Người nhận thức là vấn đề sống còn của cách mạng, đặc biệt là với xu thế hội nhập quốc tế, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế là kim chỉ nam xây dựng và phát triển quốc gia.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết tiểu luận hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ dịch vụ THUÊ NGƯỜI LÀM TIỂU LUẬN của chúng tôi.
Với kinh nghiệm hơn 10+ năm, Tri Thức Cộng Đồng cam kết mang đến bài tiểu luận chất lượng nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua gmail ttcd.group@gmail.com hoặc Hotline 0946 88 33 50 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.

6. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

 • Tư tưởng đạo đức cách mạng trong Hồ Chí Minh luôn có sự nhất quántính logic cao dựa trên nền tảng tư duy biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp tư duy khoa học. Đó là sự kết hợp khéo léo giữa truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và sự chắt lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại. Để phù hợp với điều kiện nước ta, Người đã phát triển và sáng tạo những giá trị tư tưởng đạo đức mới hợp thời, hợp người.
 • Bố cục của bài tiểu luận được sắp xếp khoa học, chuẩn chỉnh, cần làm rõ những yếu tố về cơ sở lý luận và thực tiễn. 

Phần I: Lời mở đầu: Lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của tiểu luận 

Phần II: Nội dung

 • Chương I: Nội dung tư tưởng đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh: trình bày rõ ràng theo từng luận điểm những lý luận chính trong tư tưởng đạo đức cách mạng của Người.
 • Chương II: Vai trò của đạo đức cách mạng đối với quá trình xây dựng và phát triển Đảng, Nhà nước, Xã hội hiện nay.

Phần III: Kết luận 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng

Download Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng hay nhất TẠI ĐÂY

7. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình vận dụng vào công tác hoàn thiện, phát triển Đảng, là yếu tố then chốt góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. 
 • Đề tài cần nêu và phân tích được các cơ sở lý luận liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam: 
 • Học thuyết Mác – LêNin, cơ sở lý luận của Hồ Chí Minh
 • Thực tiễn cách mạng hình thành đã góp phần hình thành nên tư tưởng của người về Đảng Cộng sản như thế nào? 
 • Ưu và nhược điểm trong việc vận dụng tư tưởng của Bác về Đảng trong cách mạng, trong tình hình đất nước hiện nay.
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

8. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân đã hình thành như một tất yếu khách quan, là một trong những nền tảng lý luận cấu thành trong hệ thống tư tưởng của Người, trở thành bộ phận kiến thức quan trọng của sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác bảo vệ an ninh, trật tự.
 • Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân cần phân tích được nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa những kế thừa sâu sắc từ giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và nghiệp vụ công an. Truyền thống yêu nước bất khuất; bài học về tinh thần cảnh giác, bí mật quốc gia; Tinh thần bảo vệ độc lập dân tộc; bài học bảo vệ đất nước đi đôi với xây dựng, phát triển kinh tế.

9. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là một hệ thống nội dung phong phú, toàn diện được trình bày một cách nhất quán và rõ ràng. Bao gồm những định hướng, cơ sở lý luận cũng như nền tảng quan trọng phục vụ cho việc hoạch định và thực thi các đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam. 

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

10. Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc bao gồm hệ thống các quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc. Là một cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Bác đã nhìn nhận và đánh giá tất cả bộ phận dân tộc đều có chung một lòng yêu nước với Tổ quốc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, một lòng yêu nước nồng nàn.
 • Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của lòng yêu nước, của nhân nghĩa. Thôi thúc mỗi công dân Việt Nam tự giác hơn trong việc phát huy lòng nhân nghĩa, sự đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng vì một Việt Nam tươi sáng hơn.

Download Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc hay nhất TẠI ĐÂY

11. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

 • Điều then chốt xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là độc lập dân tộc đi đôi với trị an xã hội và giải phóng con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề trung tâm có tính quyết định hàng đầu đến sự thành công của mọi kế hoạch. 
 • Trong bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới, nêu những quan điểm nổi bật, những nội dung liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới. Hãy triển khai luận điểm một cách rõ ràng và logic để bài tiểu luận thêm phần thuyết phục nhé . 
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Download Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới hay nhất TẠI ĐÂY

12. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm sâu sắc và toàn diện về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Là kết quả của sự vận dụng, kế thừa và phát triển sáng tạo theo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của dân tộc ta. 
 • Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là một bài viết dưới dạng văn bản thể hiện quan điểm của học viên về một khía cạnh nào đó của tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ hơn giá trị của môn học. Bao gồm các tư tưởng như: về giải phóng con người, giải phóng giai cấp; về phát triển kinh tế văn hóa; về đạo đức cách mạng; về sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh; ...
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

13. 6 Lưu ý khi viết bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh 

Một bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh nhận được sự đánh giá cao của giảng viên cần hội tụ những yếu tố nào? Làm sao để xây dựng được một bài tiểu luận gây ấn tượng, hãy tham khảo các bước sau đây nhé::

 • Lựa chọn đề tài: Đây là vấn đề đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong quá trình làm tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh:
 • Đề tài phù hợp với môn học hoặc tiêu chí nội dung giáo viên đã đưa ra. Đọc kỹ yêu cầu đề bài để tránh lỗi lạc đề.
 • Độ rộng đề tài: nên lựa chọn những đề tài hẹp để khai thác thật chi tiết. Đề tài quá rộng sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn thời gian cho phép thông thường của một bài tiểu luận. Tránh hiện tượng đề tài rộng, nghiên cứu qua loa, không đi sâu vào vấn đề nhé! 
 • Đề tài phù hợp với khả năng, sở thích của bản thân.
 • Đề tài phải có tính khả thi: chỉ khi đủ kiến thức cũng như tài liệu tham khảo, bạn mới có thể thực hiện tốt bài tiểu luận. 
 • Triển khai nội dung: bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh phải thể hiện được yếu tố cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ví dụ như độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; Một bài tiểu luận tốt phải trình bày được logic hệ thống luận điểm những ý nghĩa, yếu tố, quan điểm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 • Độ dài nội dung: Trước tiên, hãy xem xét quy mô và tính chất của bài tiểu luận rồi mới quyết định nên dành bao nhiêu thời gian và xác định độ dài cho bài viết.
 • Nguồn thông tin và tài liệu sẵn có: Một đề tài tiểu luận dù có hay nhưng thông tin và tài liệu bị hạn chế thì chưa chắc là lựa chọn tốt nhé! Vì vậy, song song với việc lựa chọn đề tài, bạn cần tìm kiếm cho mình hệ thống tài liệu và thông tin liên quan. Đây là những yếu tố quyết định đến sự thành công của bài nghiên cứu.
 • Sự hỗ trợ của giảng viên và các chuyên gia: đối với bài tiểu luận tốt nghiệp thì đây là một vấn đề không thể xem nhẹ. Một giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, chuyên môn cao sẽ giúp cho bạn có những hướng đi đúng đắn ngay từ đầu.
 • Khả năng nghiên cứu thực tế: một bài tiểu luận có tính ứng dụng thực tế và ví dụ cụ thể hoặc được nghiên cứu trực tiếp từ các sự việc, sự vật, tình huống có thật sẽ có tính thuyết phục cao rất nhiều. Bởi với Hồ Chí Minh, những lý tưởng mà người đúc kết được là để ứng dụng vào thực tế tiến trình xây dựng và phát triển một cường quốc Việt Nam, là hành động, không phải lý thuyết suông.

14. 4 Lưu ý khi trình bày tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh 

Bên cạnh việc đầu tư cho nội dung, cần đảm bảo các yếu tố về mặt hình thức để khiến cho tác phẩm tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên hoàn hảo hơn. Đảm bảo tính logic cả về nội dung và hình thức, chắc chắn tác phẩm của bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao từ giảng viên.

 • Cấu trúc bài tiểu luận: Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng bao gồm các phần giống như cấu trúc của 1 bài tiểu luận thông thường: mở bài (Giới thiệu vấn đề), thân bài (Giải quyết vấn đề), và kết bài (Tổng kết vấn đề).
 • Về hình thức, cấu trúc đầy đủ của bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:
 • Trang bìa 
 • Mục lục
 • Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ, bảng biểu, hình ảnh (nếu có)
 • Lời mở đầu
 • Nội dung chính
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có)
 • Trình bày luận điểm, luận cứ khoa học: Lên các luận điểm rõ ràng, trong mỗi luận điểm sẽ có những luận cứ nào. Lưu ý rằng những ý hay mà không ăn khớp với nội dung cũng đừng cố nhồi nhét vào bài làm của mình nhé!
 • Định dạng văn bản: số trang, căn lề, phông chữ, cỡ chữ phải thống nhất, phân tách các trang, lỗi chính tả… Để chắc chắn, bạn có thể tham khảo quy chuẩn chung của trường về định dạng bài tiểu luận hoặc quy định chung để hoàn thành tốt nhất. 

Hy vọng với những chia sẻ về các mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh và một số lưu ý, bạn đọc đã hiểu rõ và dễ dàng triển khai được bài luận văn của mình. Trong quá trình làm tiểu luận nếu bạn thấy khó khăn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được giúp đỡ nhé!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Total là gì? Ý nghĩa của Total trong SPSS
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Đề thi CFA có cấu trúc như thế nào?
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
Cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết mới nhất
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
VALUE là gì? Cách dùng hàm VALUE trong Excel
Đáp án tự luận module 8 tiểu học
Đáp án tự luận module 8 tiểu học