Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Cách viết Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Về Y Tế

5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước về Y tế là một trong những bài luận bắt buộc khi kết thúc chương trình Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 

Nhằm giúp bạn hiểu hơn về dạng tiểu luận này cũng như cách viết hiệu quả nhất, Tri Thức Cộng Đồng xin gửi tới bạn những chia sẻ cách viết và các bài tiểu luận mẫu có link dễ download để tham khảo nhé! 

1. Cấu trúc bài tiểu luận hoàn chỉnh

Cấu trúc bài tiểu luận hoàn chỉnh

Cấu trúc bài tiểu luận hoàn chỉnh

Tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước về Y tế xoay quanh các lĩnh vực, các sai phạm,... liên quan đến Y tế. Đồng thời đây cũng chính là bài luận nhằm mục đích giúp người học vận dụng các kiến thức trong quá trình học vào việc phân tích, xem xét và đề xuất giải pháp hiệu quả nhất. 

Bài tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước về Y tế cũng tương tự giống như các bài tiểu luận thông thường của các ngành học khác, bao gồm các phần:

 • BÌA NGOÀI (bìa màu) gồm các nội dung: tên đơn vị đào tạo hoặc cơ quan chủ quản, lớp, tên đề tài tiểu luận, thông tin cá nhân của học viên, địa điểm và thời gian thực hiện đề tài.
 • BÌA TRONG ( bìa trắng)
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC 
 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ( nếu có )
 • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ( nếu có )
 • DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ ( nếu có )
 • LỜI MỞ ĐẦU (1,5-2,0 trang) 
 1. Lý do lựa chọn đề tài
 2. Mục tiêu đề tài
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Bố cục bài tiểu luận 
 • NỘI DUNG
 • Phần I: Mô tả tình huống
 • Phần II: Phân tích tình huống
 • Phần III: Kết luận và đề xuất
 • Thứ nhất: Đưa ra mục tiêu, quan điểm
 • Thứ 2: Các giải pháp hoặc các phương án giải quyết vấn đề, kế hoạch giải quyết
 • Thứ 3: Kiến nghị và kết luận (1,5-2,0 trang)
 • Thứ 4: Nêu các kiến nghị (nếu đơn vị mình không đủ thẩm quyền)
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. Cách viết các phần chính bài tiểu luận

Cách viết các phần chính của bài tiểu luận

Cách viết các phần chính của bài tiểu luận

Để viết tốt Tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước về Y tế, các phần chính trong bài tiểu luận cần được đầu tư kỹ càng về nội dung lẫn hình thức. Với phần mục nội dung, bạn cần phân tích và làm rõ được các yếu tố sau đây:

2.1. Phần mô tả tình huống

Phần mô tả tình huống về y tế tốt cần phải trình bày được:

 • Giới thiệu sơ lược về cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm nơi diễn ra tình huống, nhân vật, sự kiện về chủ đề y tế.
 • Mô tả khái quát về nội dung tình huống, thời gian, địa điểm xảy ra.
 • Người viết nên chọn một sự kiện, vấn đề hay câu chuyện thuộc chủ đề y tế có nhiều tình tiết hấp dẫn, có tính mâu thuẫn cao. Từ đó trình bày vấn đề phát sinh để thấy được thực trạng của vấn đề, những hạn chế nào cần được khắc phục.

Lưu ý: 

 • Hãy đảm bảo sự kiện, tình huống phải dựa trên thực tế vấn đề y tế tại Việt Nam, tuyệt đối không chỉnh sửa, thêm vào một số chi tiết hư cấu; không sửa đổi, làm sai lệch quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về y tế. 
 • Hình thức trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; văn phong logic, rõ ràng.

2.2. Phần phân tích tình huống

Phần phân tích tình huống đòi hỏi học viên ở sự phân tích sâu sắc về tình huống cũng như đảm bảo tính khách quan, chuyên nghiệp vốn có của một bài luận văn:

 • Mục tiêu cần đạt được qua quá trình thực hiện phân tích tình huống.
 • Cơ sở lý luận, nền tảng lý thuyết chính sử dụng trong bài, cơ sở pháp lý để phân tích tình huống y tế phát sinh.
 • Phân tích thực trạng và có thể dự đoán diễn biến tiếp theo của tình huống.
 • Nguyên nhân trực tiếp và sâu xa dẫn đến sự hình thành của nó, đúng sai, mâu thuẫn, hậu quả.
 • Hậu quả của vấn đề, mức ảnh hưởng của nó như thế nào. 
 • Đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết vấn đề.
 • Kiến nghị, trình bày cách giải quyết hợp lý với các bên liên quan.

Cách làm Tiểu luận tình huống Quản lý Nhà nước về Y tế

Cách làm Tiểu luận tình huống Quản lý Nhà nước về Y tế

2.3. Phần kết luận và đề xuất

 • Với phần kết luận, một tình huống y tế rõ ràng, có vấn đề mang tính chất thực tiễn sẽ là tiền đề để bạn triển khai hiệu quả nội dung ở đây. Ở phần này người viết cần trả lời 2 câu hỏi:
 • Bài tiểu luận đã được những mục tiêu, kết quả gì?
 • Những hạn chế nào vẫn còn tồn tại trong bài và hướng đi tiếp theo?
 • Phần đề xuất: trong bất cứ bài tiểu luận nào, nhất là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế, bạn cần đưa ra các đề xuất với mục đích nâng cao hiệu quả trong vấn đề quản lý y tế. Những đề xuất phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và để không mắc sai sót thì bạn cần lưu ý một số điểm nổi bật sau đây:
 • Cần nâng cao vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước trong công tác quản lý lĩnh vực Y tế. 
 • Nâng cao trình độ dân trí cũng như gia tăng cho họ sự hiểu biết về các kiến thức y tế.
 • Xác định chính xác, đồng thời quy trách nhiệm rõ ràng đối với từng bộ máy, từng bộ ngành cấp địa phương trong lĩnh vực y tế.
 • Gia tăng hiệu lực của các đơn vị tổ chức hành chính, các cơ quan hay đơn bị bảo vệ pháp luật liên quan đến y tế.

3. Tải miễn phí 3 mẫu tiểu luận đạt điểm cao 

Tổng hợp 3 mẫu tiểu luận đạt điểm cao 

Tổng hợp 3 mẫu tiểu luận đạt điểm cao 

Bài tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước về Y tế là cụm từ mà bạn chỉ cần tìm kiếm trên google sẽ có hàng nghìn kết quả. Tuy nhiên, thực không dễ dàng để tìm ra được mẫu bài tiểu luận lớp chuyên viên đạt chuẩn và có link dễ download. 

Vì vậy, Tri Thức Cộng Đồng đã tổng hợp 3 mẫu tiểu luận quản lý nhà nước về y tế đạt điểm cao sau đây để bạn tham khảo nhé!

3.1. Đề tài đạo đức của người cán bộ y tế

Đề tài đạo đức của người cán bộ y tế

Đề tài đạo đức của người cán bộ y tế

 • Tên đề tài: Vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao y đức cho cán bộ y tế ở Việt Nam hiện nay
 • Bài viết thuộc đề tài tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về y tế, của tác giả Chu Tuấn Anh, học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Nội dung chính của bài là phân tích làm rõ mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức. Từ đó nhận thấy được tầm quan trọng và thực trạng vận dụng mối quan hệ này trong việc nâng cao y đức của cán bộ ngành y tế dưới tác động của kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Xuất phát từ hệ quả đó, tác giả đề xuất một số phương hướng và giải pháp nhằm vận dụng có hiệu quả mối quan hệ này trong việc nâng cao y đức cho cán bộ ngành y tế ở Việt Nam.

Tham khảo và tải ngay mẫu tiểu luận đề tài đạo đức của người cán bộ y tế hay nhất TẠI ĐÂY

3.2. Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế

Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế

Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế

 • Tên đề tài: Quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk
 • Bài viết thuộc đề tài tiểu luận chuyên viên ngành y tế, của tác giả Lê Thế Vương, bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia
 • Nội dung chính của bài là nghiên cứu và phân tích hệ thống cơ sở lý luận quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý nhà nước về dịch vụ khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk. 
 • Đề cương: 
Đề cương Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế

Đề cương Mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế

Tham khảo và tải ngay mẫu tiểu luận chuyên viên ngành y tế hay nhất TẠI ĐÂY 

3.3. Đề tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế

Đề tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế

Đề tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế

 • Tên đề tài: Xử lý vi phạm người cho mượn thẻ; người mượn thẻ Bảo hiểm Y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
 • Bài viết thuộc đề tài tiểu luận tình huống quản lý nhà nước về y tế, của tác giả Trương Minh Diệp, hiện đang là Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ của huyện Vị Thủy.
 • Nội dung chính của bài là đi vào phân tích thực trạng vấn đề lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế trong quá trình khám, chữa bệnh, cụ thể: Mượn thẻ bảo hiểm y tế của người khác đi khám, chữa bệnh tại các tuyến y tế điều trị kỹ thuật cao, chi phí lớn. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm xử lý người vi phạm đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích. 

Tham khảo và tải ngay mẫu tiểu luận đề tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế hay nhất TẠI ĐÂY

Với những chia sẻ trên đây, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích nhất để từ đó triển khai vận dụng vào bài tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước về Y tế của mình được hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công với bài tiểu luận của mình. Mọi thắc mắc bạn có thể comment ngay bên dưới để đội ngũ chúng tôi có thể giải đáp nhanh nhất có thể nhé!

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Tiểu luận Kỹ năng Làm việc nhóm
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Bố cục dàn ý viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu giấy A4 viết tiểu luận
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay
Mẫu bài tiểu luận của sinh viên viết tay