Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Top 7 mẫu luận cùng 30 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa chọn lọc hay nhất

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Việc tìm tài liệu và chọn đề tài tiểu luận chắc hẳn luôn chiếm rất nhiều thời gian trong quá trình học tập và nghiên cứu mỗi môn học, mỗi đề tài của chúng ta. Bạn đã tìm ra giải pháp hiệu quả vừa giúp tiết kiệm thời gian vừa giúp bài tiểu luận đạt kết quả tốt chưa? Cùng tham khảo 7 mẫu luận cùng 30 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa chọn lọc hay nhất dưới đây nhé! 

1. Tiểu luận chính sách tài khóa tại Việt Nam 

 Tiểu luận chính sách tài khóa tại Việt Nam 

Tiểu luận chính sách tài khóa tại Việt Nam 

Tên đề tài: Chính sách tài khóa và tình hình thực hiện chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay. 

Nội dung chính:

 • Lý thuyết: công cụ và phân loại chính sách tài khóa ở Việt Nam.
 • Thực tiễn đổi mới trong chính sách tài khóa: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, giảm số giờ thu nộp ngân sách của người nộp thuế
 • Ưu điểm: Chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, kỷ cương, cân đối chính sách tích cực, đầu tư phát triển đạt hiệu quả. 
 • Hạn chế: tính ổn định trong ngân sách nhà nước còn hạn chế, công tác xây dựng thể chế còn chưa hoàn thiện

   Link tải miễn phí: Tại đây

2. Tiểu luận chính sách tài khóa tại Việt Nam giai đoạn khủng hoảng. 

Tiểu luận chính sách tài khóa tại Việt Nam giai đoạn khủng hoảng. 

Tiểu luận chính sách tài khóa tại Việt Nam giai đoạn khủng hoảng. 

Tên đề tài: Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực tiễn ở Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng. 

Nội dung chính:

 • Tầm quan trọng của sự phối hợp và đồng bộ giữa chính sách tài khóachính sách tiền tệ trong quản lý và điều tiết nền kinh tế.
 • Bàn luận về việc thực hiện gói kích cầu giai đoạn khủng hoảng của nước ta. 
 • Giải pháp nâng cao sự phối hợp và đồng bộ giữa 2 chính sách: tăng cường phối hợp giữa bộ tài chính và ngân hàng nhà nước, điều hành tỷ giá và lãi suất…

Link tải miễn phí: Tại đây

3. Tiểu luận chính sách tài khóa đối với sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á 

Tiểu luận chính sách tài khóa đối với sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á 

Tiểu luận chính sách tài khóa đối với sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á 

Tên đề tài: Chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế tại các nước Nam Á. 

Nội dung chính:

 • Kiểm định mối tương quan giữa hai loại hình chính sách tại các quốc gia Nam Á. 
 • Phương pháp kiểm định: kiểm định nghiệm đơn vị dựa trên số liệu dạng bảng, kiểm định đồng liên kết. 
 • Từ mô hình ARDL đưa ra kết luận thực tiễn khoa học.

Link tải miễn phí: Tại đây.

4.Tiểu luận chính sách tài khóa xung đột với chính sách tiền tệ tại Việt Nam. 

Tiểu luận chính sách tài khóa xung đột với chính sách tiền tệ tại Việt Nam. 

Tiểu luận chính sách tài khóa xung đột với chính sách tiền tệ tại Việt Nam. 

Tên đề tài: Xung đột chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Nội dung chính:

 • Làm rõ mục tiêu và các công cụ của nhà nước sử dụng trong 2 loại chính sách tại Việt Nam. 
 • Các quan điểm, trường phái về xung đột giữa 2 loại chính sách này trên thế giới và tại Việt Nam. 
 • Giải pháp khắc phục xung đột: duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài, cân đối lượng hàng hóa và lượng tiền trong nền kinh tế, đồng bộ trong cơ chế ban hành, tăng cường trao đổi thông tin trong điều hành…

Link tải miễn phí: Tại đây

5. Tiểu luận chính sách tài khóa với sự phát triển kinh tế của các nước Châu Phi 

Tiểu luận chính sách tài khóa với sự phát triển kinh tế của các nước Châu Phi 

Tiểu luận chính sách tài khóa với sự phát triển kinh tế của các nước Châu Phi 

Tên đề tài: Tái cấu trúc chính sách tài khóa khuyến khích sự phát triển kinh tế - Trường hợp ở các nước Châu Phi. 

Nội dung chính:

 • Chính sách tài khóa bình ổn nền kinh tế giảm công nợ 
 • Ảnh hưởng của huy động nguồn vốn và cải cách thuế tới chính sách tài khóa và tham nhũng.
 • Phương pháp cải cách chính sách tài khóa để tăng dòng vốn khu vực tư vào Châu Phi. 

Link tải miễn phí: Tại đây

6. Tiểu luận chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay. 

Tiểu luận chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay. 

Tiểu luận chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay. 

Tên đề tài: Ưu và nhược điểm của chính sách tài khóa ở Việt Nam. 

Nội dung chính:

 • Lý thuyết về mô hình Mundell-Fleming: tỷ giá hối đoái thả nổi, tỷ giá hối đoái cố định. 
 • Diễn biến ngân sách và chính sách tài khóa ở Việt Nam. 
 • Đánh giá và đưa ra giải pháp cho chính sách tài khóa Việt Nam. 

Link tải miễn phí: Tại đây

7. Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng

Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng

Tiểu luận chính sách tài khóa và tăng trưởng

Tên đề tài: Chính sách tài khóa và tăng trưởng: bằng chứng từ các nước OECD. 

Nội dung chính:

 • Kiểm tra dự đoán cụ thể của những mô hình tăng trưởng nội sinh về chính sách công gần đây của Barro và Mendoza. 
 • Sử dụng các tiêu chuẩn đề xuất của các mô hình tăng trưởng nội sinh giúp phân loại các dữ liệu tài khóa
 • Tác động của chính sách tài khóa với tăng trưởng của một nhóm mẫu gồm 22 quốc gia OECD

Link tải miễn phí: Tại đây

8. 30 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa tiêu hay nhất

 30 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa tiêu hay nhất

30 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa tiêu hay nhất

 1. Chính sách tài khóa và tình hình thực hiện chính sách tài khóa ở Việt Nam hiện nay. 
 2. Tiểu luận chính sách tài khóa giữa các nước khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập. 
 3. Tác động của chính sách tài khóa đến sự phát triển kinh tế ở Việt Nam ta thời gian qua. 
 4. Tiểu luận chính sách tài khóa tại các doanh nghiệp sản xuất và thương mại tại Hà Nội khi áp dụng chính sách tài khóa mới.
 5. Tiểu luận chính sách tài khóa góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. 
 6. Hoàn thiện chính sách tài khóa góp phần thúc đẩy sự phát triển cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 
 7. Phân tích ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện nay 
 8. Thực tiễn áp dụng chính sách tài khóa tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay. 
 9. Chính sách tài khóa và sự phát triển của kinh tế Việt Nam so với các nước khu vực giai đoạn sau dịch bệnh covid.
 10. Tác động của chính sách tài khóa đến các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ vận tải tại Việt Nam. 
 11. Tiểu luận chính sách tài khóa và kiểm soát lạm phát tại Việt Nam 
 12. Tiểu luận chính sách tài khóa tại công ty TNHH Nam Á. 
 13. Giải pháp cho doanh nghiệp sản xuất và thương mại  thực phẩm với chính sách tài khóa hiện nay của nước ta. 
 14. So sánh chính sách tài khóa của Việt Nam và Thái Lan, cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 
 15. Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đến sự phát triển kinh tế và kiểm soát lạm phát tại nước ta.
 16. Phân tích ảnh hưởng của chính sách tài khóa đối với các doanh nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 
 17. Ảnh hưởng của chính sách tài khóa đối với chi tiêu của các hộ gia đình ở Hà Nội nước ta.
 18. Chính sách tài khóa của nước ta và các nước khu vực tác động đến sự hội nhập và phát triển. 
 19. Phân tích ảnh hưởng của chính sách tài khóa với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội nước ta hiện nay. 
 20. Tiểu luận chính sách tài khóa tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đường sắt Việt Nam. 
 21. Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và sự phát triển bền vững giữa Việt Nam và các nước khu vực Châu Á
 22. Phân tích những khó khăn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ta gặp phải với chính sách tài khóa trong thời kỳ hội nhập. 
 23. Tác động của sự điều chỉnh chính sách tài khóa đến các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch covid.
 24. Tác động của sự điều chỉnh chính sách tài khóa tại 1 số quốc gia khu vực Đông Nam Á đến Việt Nam. 
 25. Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội
 26. Tiểu luận chính sách tài khóa tại công ty thương mại và dịch vụ du lịch Việt Nam. 
 27. Chính sách tài khóa giúp các doanh nghiệp vượt qua và phát triển sau đại dịch Covid. 
 28. Tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đến nền kinh tế vĩ mô của nước ta. 
 29. Phân tích chính sách tài khóa giữa các nước thuộc khối ASEAN dành cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tiêu dùng. 

Bài viết trên đây tổng hợp 7 mẫu tiểu luận và 30 đề tài tiểu luận chính sách tài khóa hay nhất hiện nay kèm link tải tài liệu giúp các bạn tham khảo dễ dàng hơn. Hy vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích cho bài tiểu luận sắp tới của bạn.

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
Tiểu luận chiến lược marketing của Vinamilk
AI viết tiểu luận
AI viết tiểu luận
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận thương mại điện tử
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận in 1 mặt hay 2 mặt?
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing
Tiểu luận nghiên cứu Quản trị Marketing