Hotline 24/7: 0946883350

Email: ttcd.group@gmail.com

logo

Download Miễn phí mẫu tiểu luận chính sách tài khóa

5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Chính sách tài khóa được xem là một trong những công cụ quan trọng của Chính Phủ, giúp điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên nó lại chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống. Do đó nhiều bạn sinh viên đã lựa chọn chính sách tài khóa làm chủ đề nghiên cứu tiểu luận của mình.

Bài viết hôm nay Tri Thức Cộng Đồng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiểu luận chính sách tài khóa và chia sẻ mẫu bài tiểu luận hay nhất. Hãy cùng theo dõi nhé.

1. Tiểu luận chính sách tài khóa là gì?

Chính sách tài khóa là chính sách thu chi của Chính Phủ. Người ta còn hay gọi nó là chính sách ngân sách hay chính sách tài chính. Đây là một trong hai công cụ quan trọng đối với việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Chính sách tài khóa giúp ổn định kinh tế và can thiệp tỷ giá hối đoái.

Tiểu luận chính sách tài khóa là gì?
Tiểu luận chính sách tài khóa là gì?

Hiện nay, chính sách tài khóa chưa được nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu vẫn còn mang tính hình thức và chưa đạt hiệu quả cao. Đồng thời chính sách tài khóa còn có nhiều lỗ hổng. Khi nó thực hiện những chức năng về điều tiết nền kinh tế thì thiếu đi sự quyết liệt và có hiệu quả chưa tốt, chưa phát huy toàn diện trong nền kinh tế. Đứng trước vấn đề này nhiều bạn sinh viên đã lựa chọn viết tiểu luận chính sách tài khóa.

Tiểu luận chính sách tài khóa là một bài nghiên cứu được trình bày dưới dạng văn bản. Trung bình độ dài của bài tiểu luận tầm 5 đến 20 trang. Bài tiểu luận này được thực hiện, nghiên cứu và phân tích nhằm điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống chính sách tài khóa ở Việt Nam. Bổ sung thêm những chỗ còn rỗng trong vấn đề chính sách tài khóa và đề xuất những chương trình phát triển, hoàn thiện và nâng cao tác dụng của chính sách tài khóa.

2. Download mẫu tiểu luận chính sách tài khóa miễn phí

Hiện nay nhiều bạn sinh viên vẫn gặp phải khó khăn trong việc viết tiểu luận chính sách tài khóa. Nếu bạn vẫn chưa hình dung ra được cách trình bày bài tiểu luận về chính sách tài khóa như thế nào có thể download MIỄN PHÍ mẫu tiểu luận chính sách tài khóa dưới đây.

3. Đề cương tiểu luận chính sách tài khóa

Đề cương tiểu luận: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 

 1. CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

I- CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ

 1. Khái niệm
 2. Mục tiêu
 3. Các công cụ của chính sách tài khoá
 4. Chi tiêu công 
 5. Hệ thống thuế 
 6. Phân biệt chính sách tài khoá nới lỏng và thắt chặt 

II- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 1. Khái niệm 
 2. Mục tiêu
 3. Ổn định giá trị đồng tiền

b.Tăng công ăn việc làm

 1. Tăng trưởng kinh tế
 2. Các công cụ của chính sách tiền tệ
 3. Nghiệp vụ thị trường mở
 4. Dự trữ bắt buộc
 5. Quản lý hạn mức tín dụng của các NHTM
 6. Quản lý lãi suất của các NHTM
 7. Phân biệt chính sách tiền tệ nới lỏng và thắt chặt
 8. MỐI QUAN HỆ VÀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH TIỀN TỆ 

I- MỐI QUAN HỆ

II- PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ TIỀN TỆ

 1. TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG CHÍNH SÁCH TỚI ĐƯỜNG IS – LM

I- Mô hình IS–LM

 1. Đường IS
 2. Khái niệm
 3. Cách dựng đường IS
 4. Độ dốc đường IS

d.Các yếu tố làm dịch chuyển đường IS

 1. Đường LM
 2. Khái niệm
 3. Cách dựng đường LM
 4. Độ dốc đường LM
 5. Các yếu tố làm dịch chuyển đường LM
 6. Cân bằng đồng thời hai thị trường hàng hoá và tiền tệ

II- TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TỚI MÔ HÌNH IS-LM

 1. Tác động của chính sách tài khoá
 2. Tác động của chính sách tiền tệ
Đề cương tiểu luận chính sách tài khóa
Đề cương tiểu luận chính sách tài khóa

PHẦN II: THỰC TRẠNG PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ Ở VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 

 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 -2012
 2. THỰC TRẠNG PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA KINH TẾ VĨ MÔ Ở VIỆT NAM 

I- GIAI ĐOẠN NHẰM ỔN ĐỊNH MỤC TIÊU VĨ MÔ SAU KHỦNG HOẢNG 

II- GIAI ĐOẠN KÍCH CẦU NĂM 2009

III- GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VĨ MÔ THẬN TRỌNG NHẰM ỔN ĐỊNH VÀ DUY TRÌ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG NĂM 2010. 

IV- GIAI ĐOẠN ƯU TIÊN VĨ MÔ, KIỀM CHẾ LẠM PHÁT NĂM 2011 – 2012. 

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ NẢY SINH CHỦ YẾU TRONG THỰC TẾ KHI PHỐI HỢP 2 CHÍNH SÁCH 

I- CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHƯA LÀNH MẠNH

II- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ CHƯA CÓ SỰ PHỐI HỢP TRONG VIỆC HOẠCH ĐỊNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH Ở TẦM NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

III- THIẾU NỀN TẢNG KỸ THUẬT LÀM CĂN CỨ CHO SỰ PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH

IV- VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CÁC CƠ QUAN CHÍNH SÁCH CHƯA ĐƯỢC THIẾT LẬP MỘT CÁCH CHÍNH THỨC. 

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

LỜI KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tham khảo thêm: >> Hướng Dẫn Cách Lập Đề Cương Tiểu Luận Chi Tiết Nhất

4. Tham khảo lời mở đầu bài tiểu luận chính sách tài khóa

Tham khảo lời mở đầu bài tiểu luận chính sách tài khóa

Tham khảo lời mở đầu bài tiểu luận chính sách tài khóa

Lời mở đầu tiểu luận: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

LỜI MỞ ĐẦU 

Thành tựu kinh tế vĩ mô của một đất nước thường được đánh giá theo 3 dấu hiệu cấp bách như lạm phát, tăng trưởng và công bằng xã hội. Sự ổn định kinh tế là kết quả của việc giải quyết tốt những vấn đề kinh tế cấp bách như lạm phát suy thoái, thất nghiệp trong thời kỳ ngắn hạn. Tăng trưởng kinh tế đòi hỏi phải giải quyết tốt những vấn đề dài hạn hơn, có liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Còn công bằng trong phân phối vừa là vấn đề xã hội vừa là vấn đề.

Như vậy, để có thể đạt được sự ổn định, tăng trưởng và công bằng, các chính sách kinh tế vĩ mô phải hướng tới các sản lượng, việc làm, ổn định giá cả, kinh tế đối ngoại và phân phối công bằng. Vậy để đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô nêu trên, Nhà nước có thể sử dụng nhiều công cụ chính sách khác nhau. Hai trong những chính sách chủ yếu đang được Chính phủ ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển nói chung và Việt nam nói riêng sử dụng là CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ đều hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong muốn. Song mỗi chính sách lại có những công cụ riêng biệt và có cách tiếp cận mục tiêu riêng. Nghiên cứu chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ giúp chúng ta phân biệt được mục tiêu, công cụ của từng chính sách; thấy được sự tác động của mỗi chính sách tới đường IS-LM. Qua đó, biết được cách mà Việt Nam áp dụng các chính sách vào nền kinh tế như thế nào. Tìm hiểu vấn đề này giúp sinh viên nhìn nhận một cách khách quan về sự điều tiết kinh tế của Nhà nước. Từ đó nhìn thấy những mặt hạn chế và đưa ra một số kiến nghị giải pháp khắc phục việc tồn tại của việc sử dụng hai chính sách này, học tập và rèn luyện để góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước vững mạnh hơn.

Tìm hiểu thêm: Cách viết lời mở đầu tiểu luận

 

 

Bài viết trên là một số thông tin liên quan tới tiểu luận chính sách tài khóa và mẫu bài tiểu luận hay. Hy vọng với những chia sẻ của Tri Thức Cộng Đồng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài tiểu luận này. Để từ đó thực hiện và hoàn thành một bài tiểu luận được chất lượng nhất. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn được hỗ trợ trong quá trình viết luận văn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua SĐT: 0946 88 33 50 hoặc email: ttcd.group@gmail.com để được giúp đỡ. Chúc các bạn luôn thành công.

Nguồn: Tri Thức Cộng Đồng Uy Tín

Bình luận

0 bình luận

Sắp xếp: Mới nhất

Đăng ký nhận tư vấn
Số điện thoại là bắt buộc ! Số điện thoại không hợp lệ !
Tin tức mới nhất
Tổng hợp 8 mẫu luận văn sốt xuất huyết có link tải miễn phí
Tổng hợp 8 mẫu luận văn sốt xuất huyết có link tải miễn phí
11 bài luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp HOT NHẤT
11 bài luận văn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp HOT NHẤT
TOP 8 Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Trung Xuất Sắc Nhất
TOP 8 Mẫu Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Trung Xuất Sắc Nhất
Tổng quan kiến thức về kiểm định mann-whitney trong SPSS
Tổng quan kiến thức về kiểm định mann-whitney trong SPSS
Giải thích chi tiết vai trò của hệ số Sig trong kiếm định SPSS
Giải thích chi tiết vai trò của hệ số Sig trong kiếm định SPSS