Tài chính – ngân hàng

  • Cho vay là gì? Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại hiện nay

    1. Cho vay là gì? – Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. – […]

  • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển

    1. Đầu tư phát triển là gì? Đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp. Hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội. Đây là hình thức đầu tư […]

  • Khái niệm và cách phân loại tín dụng ngân hàng

    1. Khái niệm tín dụng ngân hàng – Tín dụng là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hoá cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định. […]