Luật

 • Cơ sở lý luận về hình phạt trong đồng phạm

  Đồng phạm và một hình thức thực hiện tội phạm đặc biệt mà trong đó hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm. Do đó, khi tội phạm được thực hiện bởi đồng phạm thì tội phạm đó thay đổi về chất và mang tính nguy hiểm cao hơn tội phạm riêng lẻ. 1. Khái […]

 • Lý luận về Quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

  Quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự, chỉ ra những điểm còn thiếu sót hoặc chưa hợp lý, chưa thống nhất trong các quy định hiện hành của pháp luật về quyền tự do khởi kiện vụ án dân sự. 1. Khái niệm, ý nghĩa của quyền tự do khởi kiện vụ án dân […]

 • Lý luận chung về tội phạm tham nhũng trong bộ luật hình sự Việt Nam

  Tội phạm tham nhũng hiện nay đang là những loại tội phạm phổ biến, tính chất và mức độ nguy hiểm ngày càng cao, hậu quả của các tội phạm này nghiêm trọng và khó khắc phục. 1. Khái niệm và đặc điểm của các tội phạm tham nhũng 1.1. Khái niệm các tội phạm tham […]

 • Lý luận về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

  Ly hôn có yếu tố nước ngoài là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa vợ và chồng mà ít nhất một trong hai bên là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoặc giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm […]

 • Lý luận về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  Hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mặc dù có mối liên hệ về mặt khách quan với tội phạm do người khác thực hiện, nhưng không phải là nguyên nhân gây ra hậu quả của tội phạm đó 1. Khái niệm tội chứa chấp hoặc tiêu […]