Kinh tế

 • Vai trò của đầu tư tài chính trong nền kinh tế

  Tri thức cộng đồng chuyên cung cấp Dịch vụ làm thuê báo cáo, Dịch vụ làm thuê courcework,Giá viết luận văn thuê,… chuyên nghiệp nhất thị trường xin chia sẻ 1 số vấn đề về đầu tư tài chính trong nền kinh tế. 1/ Khái niệm đầu tư tài chính Đầu tư tài chính là các hoạt […]

 • Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại

  Cán cân thương mại là gì? Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại 1.Cán cân thương mại là gì? Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của […]

 • Cho vay là gì? Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại hiện nay

  1. Cho vay là gì? – Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. – […]

 • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đầu tư phát triển

  1. Đầu tư phát triển là gì? Đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp. Hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội. Đây là hình thức đầu tư […]

 • Dịch vụ là gì? Đặc điểm và bản chất của dịch vụ

  Dịch vụ là gì? Theo Philip Kotler, dịch vụ (DV) là bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào mà chủ thể này cung cấp cho chủ thể kia, trong đó đối tượng cung cấp nhất thiết phải mang tính vô hình và không dẫn đến quyền sở hữu một vật nào cả, còn việc […]